Міжнародний фонд "Відродження"

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Реалізація єдиної державної політики у галузі виконання кримінального покарання є основним напрямком роботи Управління Державного Департаменту України з питань виконання покарань у Донецькій області.

Україна, як член Ради Європи, взяла на себе обов’язок щодо додержання Європейських тюремних правил та Європейських конвенцій. У першу чергу - Конвенції з прав людини. Керівництвом Департаменту здійснюється планомірна та цілеспрямована діяльність з контролю за якістю й своєчасним виконанням законодавчих актів й нормативних документів у кримінально – виправних установах області, а також практичному застосуванню Міжнародних стандартів, згідно Міжнародних тюремних правил.

На протязі декілька років Управління очолювали талановиті професіонали, висококласні фахівці - керівники, які пройшли усі ступені професіонального росту. Багаторічний досвід та глибокі знання специфіки роботи дозволяли їм у повному обсязі удосконалювати форми й методи діяльності кримінально - виконавчої структури області.

У різні роки управління очолювали:

Туляков О.С., Іващенко К.Є., Тонконог В.А., Мажара Г.Ф., Брюховецький Г.Ю., Литвинчук О.П., Федченко О.А., Козак В.В., Лагода А.С.

Довгі роки курирував управління по лінії МВС Тяжлов В.С.

На даний час управління очолює Чепак Олександр Іванович.

Управління Департаменту, яке здійснює контроль за утриманням більш ніж 26,5тис. засуджених у Донецькій області, є самим великим в Україні. До структури його підрозділів входять:

-  3 слідчих ізолятора, які знаходяться у Донецьку, Артемівську та Маріуполі;

-  10 виправних колонії середнього рівня безпеки: Дзержинська ВК № 33, Мічурінська ВК №57, Селидівська ВК № 82, Західна ВК № 97, Волноваська ВК №120 (жіноча), Донецька ВК №124, Калінінська ВК № 27, Торезька ВК № 28, Макіївська ВК № 32, Кіровська ВК № 33;

-  1 виправна колонія максимального рівня безпеки: Єнакіївська ВК №52.

-  Жданівська ВК № 3 - обласна протитуберкульозна лікарня;

-  3 виправних колонії мінімального рівня безпеки: Микитинська ВК №87, Приазовська ВК №107 (жіноча), Сніжнянська ВК № 127 (жіноча);

-  Киселівський виправний центр №125;

-  Маріупольський виправний центр № 138;

-  відділ кримінально – виконавчої інспекції, який координує роботу 61 підрозділу, розташованих на території Донецької області.

Згідно до архівних документів, історія кримінально – виконавчої системи Донбасу нараховує близько 100 років. Ще у 1908році за наказом російського імператора Миколи ІІ було почато будівництво в’язниці у м. Бахмуті (м. Артемівськ). А у 1911 році була відкрита в’язниця у м. Юзівка (м. Донецьк) Єкатеринославської губернії. Плани до спорудження в’язниць подавались у той час на розгляд Головного Тюремного Управління, яке входило до складу Міністерства юстиції. З 1921 року в’язниці Донбасу стали відноситись до складу наркоматів юстиції. 20 вересня 1924 року було затверджено положення про народний комісаріат внутрішніх справ (НКВС), в структурі якого був створений Виправно – трудовий відділ. 26 лютого 1941 року в складі НКВС було організоване Тюремне Управління НКВС.

 Під час Великої Вітчизняної війни майже весь Донбас був зруйнований. Після визволення території області від німецько–фашистських загарбників у 1943-44роках почалось відновлення шахтарського краю – житлових будинків, шахт, металургійних заводів та інших промислових підприємств, які мали для держави важливе стратегічне значення.

 Піднімати Донбас з руїн на заклик уряду приїздили по комсомольським путівкам добровольці з усієї країни. Однак, мало хто знає, що основною чорноробочою силою тут були в’язні, етаповані, згідно рішення Кремля, на територію Донецького кряжу із багатьох в’язниць Союзу. З ростом економічних об’єктів тут, відповідно, зростала кількість кримінально – виконавчих установ та поселень для умовно – засуджених. Після закінчення війни до них приєднали й табори для німецьких військовополонених, котрі також були відряджені сюди на відновлювальні роботи.

 На базі спецкомендатур (так у той час називались відділи з виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі) були побудовані стадіон в Макіївці, 107 жіноча колонія та цілий ряд промислових підприємств у Горлівці й Маріуполі, Авдієвський коксохімічний завод, відбудовані Донецькій, Макіївській, Єнакіївській металургійні заводи, Маріупольські «Азовсталь» та «ім. Ілліча», на котрому було введено до експлуатації «Стан – 3000».

 У зв’язку з об’єднанням МДБ і МВС в єдине Міністерство Внутрішніх справ, на базі двох тюремних відділів було організоване Тюремне управління МВС.

 У 1998 році, згідно Указу Президента України, був створений Державний Департамент України з питань виконання покарань, у зв’язку з чим Донецьке УВП було перейменоване у Управління Державного Департаменту України з питань виконання покарань у Донецькій області.

 На протязі усіх років першочерговим напрямком у роботі Донецького обласного управління з виконання покарань було залучення засуджених до суспільно – корисної праці з метою позитивних змін у їх життєвій позиції на згідну до соціальних норм суспільства. Велика увага приділялася створюванню та розвитку у колоніях виробничих підприємств, які співробітничали з великими виробничо–економічними об’єктами держави, організації колоній на базах заводів та колишніх шахт. Так, на базі цеху вторсировини заводу ім. Кірова була утворена Макіївська ВК №32, на базі дільниці Горлівського заводу бетонних виробів – Калінінська ВК №27, на базі промислового майданчику шахти «Гнілушенська» - Селидівська ВК №82 та інші.

 У 80-х – початку 90-х років майже 99% продукції, яка вироблялась підприємствами колоній, мала державне значення. Внутрішнє виробництво й промисловий потенціал були орієнтовані на Держзамовлення. 6 підрозділів Донецької області виробляли сільськогосподарські машини для обробки зерна, котрі користувались попитом на території усього Радянського Союзу. Понад 20 тис. засув у рік для потреб великих міст держави виготовлялось у Калінінської ВК №27. Селидівська ВК№ 82 спеціалізувалось на випуску ємкостей для пального на замовлення Міністерства оборони. Завод з виробництва вентиляторів працював у Торезькій колонії. Вироблялись ресори (до 65 тис. тон на рік), які не мали аналогів у країні, автомобільні причепи і навіть деталі для військових зеніток для Міністерства оборони. По кооперації з Київським заводом вироблялись різні деталі для екскаваторів. Більш 20% виробленої у той час продукції йшло на експорт.

 Паралельно з розвитком виробництва розширювалась й матеріально – технічна база колоній. Створювались великі промислові цехи, на території виправних установ будувались житлові корпуси, об’єкти соцкультпобуту для засуджених.

 Наприкінці 60-х років для співробітників УВП УВС у Донецькій області на узбережжі Азовського моря почала функціонувати база відпочинку «Солнечная», в якій і по сьогодні щорічно відпочивають зі своїми сім’ями до 6 тис. службовців.

 У 1989р. була введена до експлуатації й нова будівля Управління. У середині 90-х років, у зв’язку з розпадом колишнього Союзу, були перервані економічні відносини з багатьма підприємствами, внаслідок чого почалось відчутне зниження обсягів виробництва. Адміністрація Управління почала пошуки ефективних шляхів виходу із затягненої кризи, було прийнято ряд заходів зі стабілізації економічного положення виробництва виправних установ. На базі ЛТП були утворені колонії, які почали виробляти продукцію для потреб регіону. Почалась співпраця з Донецьким заводом «Точмаш», на базі колишнього ПТУ у Оленівці заснована 120 колонія й організовано виробництво холодильників «Норд».

 На сьогодні система установ Державного Департаменту України з питань виконання покарань у Донецькій області включає до своєї структури 16 промислових підприємств, які володіють потужнім економічним потенціалом – метало та деревообробним виробництвом, кувально – пресовими, ливарний, зварювальними цехами, обладнанням для випуску товарів народного споживання й легкої промисловості. Середньорічний обсяг виробництва складає 80 млн. грн. На підприємствах ДДУПВП Донецької області постійно розробляються та впроваджуються нові форми організації виробництва в умовах ринкових відносин, використовуються економічні важелі, що стимулюють його модернізацію та ефективні технології сучасних рентабельних виробництв товарів, які користуються стійким попитом.

 На теперішній час підприємствами виробляється достатньо широкий асортимент товарів виробничого й побутового призначень. Це – автомобільні причепи, каналізаційні люки, шахтне обладнання, деталі сільськогосподарських машин, різноманітні металеві сітки й дроти, будівельні матеріали, різноманітна швейна продукція та багато іншого.

 Керівництвом Департаменту проводиться планомірна робота зі створення оптимальних умов відбування кримінального покарання засуджених. Основною метою є постійне покращення життєвих умов спецконтингенту – повноцінне харчування, надання у повному обсязі медичної, психологічної та юридичної допомоги, утворення матеріально – технічної бази, спортивних залів, учбово – консультаційних та комп’ютерних центрів. Особлива увага приділяється переорієнтації моральних цінностей, зміцненню соціально – корисних зв’язків засуджених із громадськістю, надання їм можливості розвивати навички та схильності, які допоможуть включитися після звільнення у життя суспільства.

У 1995р. до складу Управління був прийнятий радгосп «Октябрьский», що дало можливість значно полегшити продовольче забезпечення засуджених, особливо тих, хто утримується у протитуберкульозній лікарні.

 Демократизація нашого суспільства у повному обсязі знайшла відображення у змінах, які стосуються кримінально – виправної системи області. З підрозділів була виведена охорона внутрішніх військ та утворена контрактна служба. У зв’язку із ліквідацією закритих підрозділів ЛТП та ВТП , зменшилось у середньому на 15 тис. кількість засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Разом з тим, збільшилась чисельність осіб, котрі відбувають покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Із складу СІЗО була виведена туберкульозна й соматична лікарні, які стали отримувати цільове фінансування.

 В деяких колоніях за межами зони утворені відділення для засуджених , у котрих наближається термін звільнення, або звільнених достроково, що дає можливість людині адаптуватись на волі, пристосуватися до нових життєвих умов, вирішити певні соціальні проблеми та заробляти кошти.

 За останні роки у багатьох колоніях області за ініціативою О.А.Федченко та за допомогою спонсорів для засуджених були збудовані Православні храми й часові, відкрити молитовні кімнати. Були поширені зв’язки з Міжнародними та регіональними громадськими організаціями, які приймають активну участь у процесі перевиховання й ресоціалізації засуджених.

 Головні принципи роботи колективу ДДУПВП - це високий професіоналізм, законність, чесність. Особлива увага приділяється підготовці кваліфікованих спеціалістів, бойовій та фізичній підготовці співробітників пенітенціарної системи Донецької області, перед якими стоять важливі завдання – допомогти засудженому усвідомити свою провину, змінити його світогляд та повернути у суспільство працездатним, здоровим та законослухняним громадянином.

Кримінально-виконавча інспекція УДДУПВП у Донецькій області.

Начальник відділу кримінально-виконавчої інспекції

капітан вн. служби Єрофєєв Володимир Олександрович .

У 1998 року інспекції виправних робіт, діяльність яких безпосередньо координувалася керівниками міськрайорганів внутрішніх справ, ввійшли до складу утвореного Державного департаменту з питань виконання покарань та були перейменовані у відділи виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі. Наказом Департаменту від 21.11.2001 року, з метою приведення нормативно - правових актів Департаменту у відповідність до чинного законодавства, було утворено кримінально - виконавчу інспекцію на базі відділів виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

 Підрозділами кримінально-виконавчої інспекції здійснюється реалізація єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі: умовно, з іспитовим строком, до позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку і заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю.

 При виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, найважливішим залишається забезпечення дієвого нагляду за засудженим, захист суспільства від злочинця, реабілітація злочинця в очах громади та попередження скоєння повторних злочинів особами, які знаходяться на обліку. Проведення виховної роботи із засудженими, спрямованої на сприяння розвитку у них почуття особистої відповідальності і дисципліни, допомогу їм реінтегруватися в суспільство в якості правослухняного громадянина, а також усунути перешкоди на шляху реабілітації засудженого.

 На сьогодні в Донецькій області функціонує 61 підрозділ кримінально - виконавчої інспекції, які об’єднані у 29 міжрайонних відділів. Штатна чисель1980 по 1996 роки – ще два загони. У 1982р. введено в дію нову будівлю адміністративного корпусу.

 З 1995р. на базі Маріупольської виховально-трудової колонії загального режиму був створений загін посиленого режиму для неповнолітніх засуджених, які вже відбували покарання в місцях позбавлення волі, були звільнені і скоїли повторні злочини у віці до 18 років. ність усіх територіальних підрозділів – 201 працівник, 133 із яких жінки. Усі працівники мають юридичну, педагогічну, психологічну або іншу гуманітарну освіту, 32 співробітника навчаються у вищих навчальних закладах.

 Станом на 01.01.2007.року всього на обліку у кримінально - виконавчих інспекціях Донецької області перебувало 17,8 тис. засуджених, з числа яких засуджені за особливо тяжкі злочини 223 громадянина, за тяжкі злочини – 6798, за злочини середньої тяжкості – 7830 та інш. Протягом минулого року працівниками служби виконувались судові рішення відносно 30,8 тис. осіб. Середнє навантаження на одного працівника територіального підрозділу складає 153 засуджених від загальної кількості осіб, відносно яких протягом року виконувались судові рішення та 88 – від кількості підоблікових.

 Важливим чинником, який впливає на стан виховної, індивідуально-профілактичної роботи із засудженими, дотримання ними умов та порядку відбування покарання є організація взаємодії з органами внутрішніх справ.

 З метою удосконалення взаємодії з підрозділами органів внутрішніх справ, в Робочі заходи УМВС України в Донецькій області щодо вдосконалення роботи з попередження рецидивної злочинності, внесені додаткові спільні заходи, які стосуються профілактики повторної злочинності серед осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі. Проводяться спільні координаційні наради керівництва управління Департаменту та управління громадської безпеки ГУМВС України в Донецькій області із запрошенням співробітників кримінально-виконавчої інспекції та служби дільничних інспекторів міліції, де розглядаються стан взаємодії цих двох структур, стан повторної злочинності та розшуку осіб, засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі. За підсумками нарад готуються спільні рішення із визначенням заходів щодо покращення діяльності у даних напрямках роботи.

 У більшості підрозділів кримінально-виконавчої інспекції налагоджена співпраця з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадськими організаціями , а також з місцевими органами виконавчої влади.

 З ціллю вдосконалення організації роботи кримінально-виконавчої служби, керівництвом УДДУПВП у Донецькій області визначаються найбільш результативні засоби й методи вирішення головних і пріоритетних завдань інспекції. Насамперед, це створення ефективної системи профілактики правопорушень серед умовно засуджених громадян, налагодження взаємодії із правоохоронними органами, покращення стану індивідуально-профілактичної роботи із засудженими. Важливим фактором у процесі виправлення і ресоціалазації засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, є активне залучання до співпраці громадських організацій та органів міського самоврядування. А також забезпечення територіальних підрозділів кримінально-виконавчої інспекції окремими приміщеннями та телефонним зв’язком, створення належних умов праці для робітників служби та для індивідуально-профілактичної й виховної роботи з засудженими