http://ukrprison.org.ua/index.php?id=1209395983


Чортківський слідчий ізолятор

48500, м. Чорткiв Тернопільської області, вул. Лесі Українки, 3
Начальник СIЗО - начальник арештного дому Заверуха Володимир Омельянович
тел. (035) 522-32-70

Слідчий ізолятор знаходиться у місті Чортків Тернопільської облас­ті і займає площу 1,5 га.

Основна будівля (режимний корпус) побудована в 1901 р. і призна­чена для утримання засуджених у кількості 320 осіб згідно з плановим наповненням.

Після першого поділу Польщі в 1772 р. м. Чортків увійшов до скла­ду Австро-Угорської імперії. В 1867 р. м. Чортків поміняв свій статус - із окружного міста став повітом. На цей час тут було побудовано канце­лярію старости, суд, пошту, створено поліцію та окружну раду. Австро-угорські чиновники обклали знедолених новими великими податка­ми. Із цим не змогли миритися селяни, а тому вони піднялися на бо­ротьбу проти гнобителів. На придушення чортківського заворушення та повсталих сільських громад уряд вислав значні військові сили, яким вдалося приборкати бунтівників, а їх ватажків ув'язнити. Незважаючи на каральні дії, повсюди не стихали страйки, наростав революційний рух. Тому виникла потреба у будівництві тюрми у м. Чорткові, де б від­бували покарання бунтівники. З приводу цього було проголошено три укази імператора Франца-Йосифа: 1879,1883,1894 рр.

Перший камінь Чортківської тюрми був закладений у 1898 р. Будів­ництво тривало три роки і завершилось у 1901 р. Першим її начальни­ком став угорець Янош Квабер.

Під час Першої світової війни частина приміщення була використа­на російським командуванням під госпіталь, але коли австрійська вла­да знову відновилася, то в приміщені тюрми засідав військовий трибу­нал.

У часи ЗУНР тюрма пустувала, в 1920-1939 рр. була заповнена в'язнями наполовину.

Під час фашистської окупації в 1941 р. у тюрмі відбували покарання радянські військовополонені, а з 1944 р. контингент в'язнів змінився -  відбували покарання німецькі полонені. Після закінчення війни тюр­ма перейшла до підпорядкування НКВС.

У 1965 р. на місці старої тюрми було створено слідчий ізолятор.

Територія Чортківського СІЗО умовно розділена на дві частини: ре­жимний двір, господарський двір. По периметру територія установи обнесена кам'яною огорожею загальною довжиною 378 м, висотою - 3,5-4,5 м,  товщиною - 0,5 м. По кутах периметру огорожі зведені спостережні вежі.

У слідчому ізоляторі для утримання засуджених і підслідних вико­ристовується 52 камери, у тому числі дві для господарської обслуги. Із використовуваних камер - 14 багатомісних і 38 маломісних.

Організація медико-санітарного забезпечення спецконтингенту покладена на оздоровпункт СІЗО.

В Чортківському СІЗО з неповнолітніми особами, взятими під варту та засудженими, організовані загальноосвітні заняття. В установі функ­ціонує навчально-консультативний пункт. Для задоволення релігійних потреб в установі функціонує молитовна кімната.

У різні роки установу очолювали:

М. І. Чадирін, Г. Ф. Яковлєв, Г. В. Галкін, М. І. Федусь.

На даний час її очолює В. О. Заверуха.