http://ukrprison.org.ua/index.php?id=1213439307


Дніпропетровське Відділення Всеукраїнського Комітету Захисту Дітей

49004 м. Дніпропетровськ,
пр. Кірова 2, кімн.205
Тел: (0562 ) 42-82-57; 42-83-73 
E-mail:  [email protected]
Голова управи Авельцева  Тетяна

Громадська організація – Дніпропетровське Відділення Всеукраїнського Комітету Захисту Дітей зареєстрована 18 грудня 1998 р., зареєстроване в  1999 р. (№353).

Мета організації – сприяння захисту прав дітей, створення необхідних умов щодо практичного здійснення програм, які спрямовані на поліпшення становища дітей і підлітків, сприяння державним та урядовим органам в належному виконанні ними положень Декларації прав людини та Конвенції ООН про права дитини, ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН та ратифікованих Україною.

Організація зосереджує свою діяльність на таких  напрямках:

·  домагання реалізації та додержання прав кожної дитини в Україні;

·  організація та проведення досліджень з проблем становлення дитини в Україні; сприяння дослідженню причин дитячої злочинності;

·  домагання запровадження в судовій системі юніарних судів для розгляду справ (цивільних, кримінальних) дітей…

  Активісти  організації  реалізують:

Програму “Співпричетність” - соціально-психологічна реабілітація та адаптація підлітків, які знаходяться в конфлікті з законом – вихованців Павлоградської ВК, підтримувалась службою у справах неповнолітніх облдержадміністрації при фінансовій підтримці Міністерства у справах сім’ї та молоді (починаючи з 1998р.)

В межах заходів, передбачених даною програмою, проводились дослідження й корекція особистих якостей підлітків (144 чол.), надана разова допомога щодо захисту прав 92 чол. підліткам як майнових так і на попередньому слідстві і в суді.

З метою поширення інформації з питань захисту особистих прав неповнолітніх активістами комітету підготовлений буклет (“кишенькова книжечка”) “Навігатор”.

Освітній проект “Практичне право” – для дітей групи ризику, у тому числі вихованців Павлоградської ВК спільно з Інформаційно- методичним центром “Дебати” (м. Київ)  за  фінансової підтримки Фонду “Відродження” та інституту Відкритого Суспільства (з 1999р.)

 

Починаючи з жовтня 2000 року:

“Крок у майбутнє” – тренінг підвищення кваліфікації працівників установ виконання покарань що знаходяться на території області (Виховна-трудова колонія для неповнолітніх, слідчий ізолятор ) Впродовж терміну реалізації проекту передбачається надати професійну та соціально-психологічну допомогу співробітникам колонії для неповнолітніх та слідчого ізолятору, в якому утримуються неповнолітні (в СІЗО утримується  майже 300 неповнолітніх), шляхом проведення науково-практичних семінарів, тренінгів, які спрямовані на поліпшення мікроклімату, підвищення ефективності заходів виховного впливу на неповнолітніх, що базуються на гуманітарних загальнолюдських принципах; психологічну реабілітацію співробітників, зменшення вад від професійної деформації.

Реалізація даного проекту створює умови для відпрацювання нових соціальних технологій щодо реформування пенітенціарної системи, ключовим елементом якої є  робота з персоналом установ.

 

Активісти Всеукраїнського Комітету Захисту Дітей брали участь в організації та проведенні, методичному забезпеченні семінару:

22-23.04.1999 р. – “Діти в  конфлікті із законом підліткове правосуддя як чинник профілактики дитячої злочинності” м. Дніпропетровськ. Учасники – керівники ВТК для неповнолітніх України, служб у справах неповнолітніх області, центрів соціальних служб для молоді;

як учасники -

січень – березень 2000 р. – серія (три) семінари “Громадянське суспільство/ держава: використання міжнародних норм у галузі прав людини, ратифікованих Україною” – програма розвитку ООН в Україні. Учасники – представники недержавних організацій, органів виконавчої влади м. Дніпропетровська.

26-27 квітня 2000 р. – регіональний семінар “Права людини і кримінально-виконавча система України “, Донецьк, Департамент з прав людини Ради Європи, “Донецький меморіал”, Penal Reform International.