http://ukrprison.org.ua/index.php?id=1262250287


Як у департаменті борються з корупцією – версія відомства

www.kvs.gov.ua
Державним департаментом України з питань виконання покарань (далі – Департамент) протягом 6 місяців поточного року вжито ряд організаційно-практичних заходів з метою виконання вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією”, Указів Президента України, постанов та рішень Кабінету Міністрів України, спрямованих на подальше посилення боротьби з організованою злочинністю та корупцією.
З метою належного виконання плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» на період до 2010 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 року №657, Департаментом проведена наступна робота. Так, на 2009 рік розроблений відповідний план заходів щодо проведення профілактичної роботи серед персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, недопущення скоєння ним правопорушень з корупційними ознаками, службових злочинів тощо.
Відповідно до даного плану з метою додержання персоналом Державної кримінально-виконавчої служби вимог антикорупційного законодавства, а також подальшого проведення попереджувально-профілактичної роботи щодо недопущення скоєння правопорушень з корупційними ознаками в територіальних органах управління розроблені та введені в дію плани роботи на перше та друге півріччя 2009 року та план заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією на 2009 рік.
Працівниками всіх служб територіальних органів управління Департаменту, у відповідності до запланованих заходів, постійно здійснюється перевірка по напрямках своєї діяльності щодо дотримання персоналом установ виконання покарань та слідчих ізоляторів вимог Законів України «Про боротьбу з корупцією», «Про державну службу» та інших нормативно - правових актів антикорупційного законодавства.
З метою організації та проведення належної попереджувально-профілактичної роботи, недопущення вчинення корупційних діянь персоналом, в управліннях, установах виконання покарань та слідчих ізоляторах діють робочі групи по організації виконання антикорупційного законодавства. Співробітникам, які входять до складу груп, розроблені функціональні обов'язки, засідання проводиться не менше одного разу в квартал. На робочу групу покладаються функції по здійсненню аналізу діяльності органів та установ виконання покарань, прогнозування розвитку ситуацій по усіх напрямках діяльності кримінально - виконавчої служби, контроль за виконанням службами територіального управління, органами та установами виконання покарань розроблених заходів щодо дотримання антикорупційного законодавства.
Для здійснення системного аналізу, визначення оцінки оперативної обстановки та результатів роботи підрозділів і служб установ, забезпечення контролю за проведенням профілактичних та інших заходів, в установах заведені справи по боротьбі із корупцією і злочинами в сфері виробничо - господарської та фінансової діяльності, визначено конкретного працівника, який безпосередньо відповідає за дану ділянку роботи. Розроблено план оперативно - профілактичних заходів, відповідно до якого проводяться відпрацювання.
Виконання вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією» в органах, установах виконання покарань та слідчих ізоляторах щоквартально розглядалось на оперативних нарадах при відповідних керівниках. Особлива увага при розгляді даного питання приділялась профілактиці і попередженню корупційних діянь серед персоналу. Вживались заходи профілактичного характеру стосовно працівників, щодо яких надходила інформація оперативного характеру про порушення ними антикорупційного законодавства. У результаті цієї роботи певні співробітники подали рапорти на звільнення з органів Державної кримінально-виконавчої служби України.
У результаті проведення комплексу профілактичних та оперативно-розшукових заходів у першому півріччі поточного року виявлено 45 (перше півріччя 2008 року – 46) працівників органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, які вчинили правопорушення з корупційними ознаками та притягнуті до адміністративної відповідальності, а саме: у Запорізькій -8, Київській, Одеській, Харківській та Херсонській областях – по 4, у Дніпропетровській та Донецькій – по 3, Волинській, Львівській та Чернігівській областях – по 2, в АР Крим, Житомирській, Закарпатській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській та Тернопільській областях – по одному.
Порушення антикорупційного законодавства скоїли – 20 працівників підрозділів нагляду і безпеки виправних колоній, 9 працівників відділу режиму і охорони слідчих ізоляторів, 6 - соціально-психологічної служби, 4 – відділу охорони виправних колоній, по одному - медичної і комунально-побутової служб, начальник установи, заступник начальника установи, виконуючий обов’язки заступника начальника колонії та головний бухгалтер.
За своєю структурою корупційні діяння, допущені персоналом, це факти незаконного отримання грошової винагороди за передачу засудженим предметів, обіг яких у місцях позбавлення волі заборонений. Внаслідок порушень вимог статті 1 Закону України “Про боротьбу з корупцією” судами до адміністративної відповідальності притягнуто 40 працівників (28 осіб молодшого, 9 осіб середнього та три - старшого начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України).
За порушення спеціальних обмежень, спрямованих на попередження корупції, передбачених статтею 5 вказаного Закону, що виразилось у роботі за сумісництвом, сприянні юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності та наданні незаконних переваг засудженому, до адміністративної відповідальності судами притягнуто 5 працівників (3 особи молодшого та по одному середнього і старшого начальницького складу).
Стосовно всіх цих осіб судами застосовані штрафні санкції у сумі від 400 грн. до 850 грн.
За кожним виявленим фактом корупційного діяння або вступу у позаслужбові стосунки, вчиненого персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України, проводиться всебічна і об’єктивна перевірка, матеріали за її результатами надсилаються до СБУ чи МВС для прийняття рішення щодо притягнення таких осіб до адміністративної відповідальності згідно з вимогами Закону України “Про боротьбу з корупцією”.
Працівниками кадрового апарату разом із службою внутрішньої безпеки здійснюється в обов'язковому порядку ретельна і всебічна перевірка кандидатів на службу до Державної кримінально-виконавчої служби з метою виключення фактів прийому на службу осіб, які раніше були засуджені та схильних до вчинення правопорушень.
З метою попередження скоєння персоналом правопорушень з корупційними ознаками в системі службової підготовки в центральному апараті Департаменту, в органах, установах виконання покарань та слідчих ізоляторах проводились заняття по вивченню вимог законів України «Про боротьбу з корупцією», «Про державну службу» та інші нормативно-правові акти з зазначених питань.
За звітний період питання стану організації роботи щодо дотримання персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України вимог антикорупційного законодавства розглядалось на апаратній нараді керівництва Департаменту (27.04.2009) та на засіданні колегії Департаменту (20.06.2009).
Працівниками служби внутрішньої безпеки проводились перевірки стану організації роботи за додержанням персоналом вимог антикорупційного законодавства. Відповідальним за цю ділянку роботи працівникам вказувалось на недоліки, надавалась практична допомога по їх усуненню. Певні посадові особи установ виконання покарань та слідчих ізоляторів за результатами перевірок притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
В органах, установах виконання покарань та слідчих ізоляторах кримінально - виконавчої служби визначено працівників, які схильні до порушень службової дисципліни, вступу у неслужбові стосунки, неналежної поведінки в побуті. З даними працівниками здійснюються індивідуальні профілактичні бесіди, під час яких наголошується на недопустимість вчинення корупційних діянь чи інших порушень, норм чинного законодавства.
З метою профілактики порушень службової дисципліни, підвищення ролі колективу у вихованні особового складу, зміцнення дисципліни і законності, приймаються заходи щодо активізації діяльності Ради зборів середнього та старшого начальницького складу.
Питання дотримання персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України антикорупційного законодавства, реалізації заходів, спрямованих на попередження негативних явищ, пов’язаних з проявами корупції, знаходиться на постійному контролі Департаменту.
Відділ внутрішньої безпеки та розслідувань Департаменту

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном