http://ukrprison.org.ua/index.php?id=1276588339


Захисти свої права

Який порядок звернення до Європейського Суду з прав людини
1. Європейський суд з прав людини (далі — Суд) є міжнародним органом, який за умов, визначених Конвенцією, може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція). Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого більшість європейських держав зобов'язалися дотримуватися прав та основоположних свобод людини. Ці права гарантуються як самою Конвенцією, так і протоколами до неї (Протоколи №1, 4, 6, 7, 12 і 13), згода на обов'язковість яких надана державами — сторонами Конвенції.
2. Ви можете звернутися до Суду, якщо вважаєте, що Ви особисто є жертвою порушення однією з держав — сторін Конвенції Ваших прав чи основоположних свобод, які захищаються Конвенцією та протоколами до неї.
3. Суд може розглядати лише ті заяви, в яких йдеться про порушення гарантованих Конвенцією та протоколами до неї прав — одного або кількох.
Європейський суд є наднаціональною міжнародною судовою установою, яка розглядає скарги осіб щодо порушення їхніх прав державами — сторонами Конвенції.
Відповідно до статті 19 Конвенції, Європейський суд створений для забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов'язань за Конвенцією та протоколами до неї. Відповідно до статті 32 Конвенції, юрисдикція Європейського суду поширюється на всі питання, які стосуються тлумачення та застосування Конвенції і протоколів до неї та які передаються на його розгляд відповідно до статей 33, 34 і 47 Конвенції. Відповідно, Суд не виконує функції національного суду та не має повноважень скасовувати або змінювати рішення національних судів. Суд також не може безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, дія або бездіяльність якого спричинила порушення.
4. Суд може розглядати лише ті заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні протоколи, і які стосуються подій, що відбувалися після дати ратифікації (відповідна інформація щодо дат ратифікації Конвенції та протоколів до неї розміщено на офіційному сайті Європейського суду:
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/741F36BA-623Е-4682-9884-84АА52491182/0/NoticeUKR.pdf).
5. Ви можете звернутися до Суду лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб'єкта владних повноважень (наприклад: парламенту, суду, прокуратури тощо) однієї з цих держав. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.
6. Згідно з п. 1 статті 35 Конвенції, Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту, і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення. Суд не розглядає заяву, яка не відповідає цим умовам прийнятності.
7. Надзвичайно важливо, щоб перед зверненням до Суду Ви використали усі засоби судового захисту в державі, проти якої спрямована заява, які могли б призвести до усунення порушення, що є предметом оскарження; в протилежному випадку Ви маєте довести, що такі засоби захисту є неефективними. Це означає, що Вам слід спочатку звернутися до національних судів, яким підсудна справа, включаючи відповідну вищу судову інстанцію, для захисту своїх прав, про порушення яких Ви маєте намір поскаржитись до Суду. Крім того, використовуючи належні засоби захисту, необхідно дотримуватись національних процесуальних правил, зокрема, передбачених законодавством строків.
8. Якщо Ваша заява стосується рішення національного суду, наприклад, вироку, то після того, як Ви використали звичайну процедуру судового оскарження, немає потреби знову вдаватися до спроб перегляду цього рішення. Також не обов'язково використовувати позасудові засоби юридичного захисту або звертатися зі скаргами або заявами, наприклад, до парламенту, глави держави або уряду, міністра чи уповноваженого з прав людини, оскільки ці засоби захисту не вважаються такими, що необхідно використати перед зверненням до Суду.
9. Ви можете подати заяву до Суду протягом шести місяців після ухвалення остаточного рішення судом або органом влади, до компетенції яких належить визначення питання, що є предметом Вашого звернення до Суду. Шестимісячний строк відраховується з моменту Вашого ознайомлення або ознайомлення Вашого адвоката з остаточним судовим рішенням, за результатами звичайної процедури оскарження на національному рівні, або ж — у разі якщо Ви вважає, що ефективний засіб юридичного захисту щодо такого порушення на національному рівні відсутній — з моменту стверджуваного порушення.
10. Перебіг шестимісячного строку припиняється в момент отримання Судом від Вас першого листа, в якому чітко викладено — хоча б у стислій формі — предмет заяви, яку Ви маєте намір подати, або заповненого формуляру заяви. Звичайного запиту з проханням надати інформацію недостатньо, щоб зупинити перебіг шестимісячного строку.

ЯК ПОДАВАТИ ЗАЯВУ ДО СУДУ?

11. Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але за бажанням Ви можете звертатися до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію. На початковій стадії провадження Суд може також листуватися з Вами цією мовою. Проте, якщо Суд не визнає заяву неприйнятною на основі надісланих документів, а вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію щодо скарг заявника, Суд вестиме листування англійською чи французькою мовою, а Ви чи Ваш представник, за загальним правилом, повинні будете надсилати подальші зауваження англійською чи французькою мовою.
12. Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою (а не по телефону). Якщо Ви відсилаєте свою заяву електронною поштою або факсом, Вам обов'язково потрібно продублювати її звичайною поштою. Також немає необхідності бути особисто присутнім у Суді для усного викладення обставин справи.
Усю кореспонденцію стосовно скарги необхідно надсилати за адресою:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE - ФРАНЦІЯ.
Листи і документи, які надсилаються до Суду, не слід прошивати степлером, склеювати чи скріплювати іншим чином. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.
14. Після отримання від Вас першого листа або формуляру заяви Секретаріат Суду надсилає відповідь з повідомленням про те, що за Вашим іменем було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних листах до Суду. Надалі до Вас можуть звернутися за додатковою інформацією, документами чи роз'ясненнями, пов'язаними із заявою.
Секретаріат Суду не надає інформації щодо законодавства держави, проти якої спрямовано заяву, а також не надає юридичних консультацій стосовно застосування або тлумачення національного права.
15. Ви маєте своєчасно і сумлінно відповідати на листи Секретаріату Суду. Будь-яка затримка з відповіддю може розцінюватися як те, що Ви не зацікавлені у продовженні провадження в Суді, і розгляд заяви, відповідно, припиняється.
16. Якщо Ви вважаєте, що Ваша заява стосується одного з прав, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї, і що всі умови прийнятності, викладені вище, задоволені, Ви повинні ретельно і розбірливо заповнити формуляр заяви і повернути його до Суду в найкоротші строки та у будь-якому випадку не пізніше шести місяців з дати направлення першого листа до Секретаріату Суду. Якщо формуляр та всі необхідні документи не будуть надіслані до Секретаріату Суду до спливу вказаного строку, це буде розцінено як те, що Ви не бажаєте підтримувати заяву в Суді і, відповідно, Вашу справу буде знищено.
17. Згідно з положеннями правила 47 Регламенту Суду, в заяві необхідно:
а) навести стислий виклад фактів, щодо яких Ви скаржитися, та суть Ваших скарг;
б) зазначити права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї, які, на Вашу думку, були порушені;
в) назвати національні засоби юридичного захисту, якими Ви скористалися;
г) навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, із зазначенням дати кожного рішення та органу, який його виніс, а також коротку інформацію про зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії самих рішень (Суд не повертає надіслані йому документи, тому необхідно надсилати виключно копії, а не оригінали).
18. Правило 45 Регламенту Суду вимагає, щоб заява була підписана Вами як заявником, або Вашим представником.
19. Якщо Ви не бажаєте розкривати свою особу, Ви маєте про це зазначити в заяві до Суду та викласти причини на виправдання такого відступу від загального правила гласності провадження в Суді. У виняткових і виправданих випадках Голова Палати Суду може надати дозвіл на анонімність.
20. Згідно з правилом 33 Регламенту Суду, всі документи, що надійшли до Секретаріату Суду у зв'язку із заявою, за винятком поданих з приводу переговорів щодо дружнього врегулювання, як це передбачено правилом 62, мають бути доступними для громадськості, якщо з причин, викладених у пункті 2 цього правила, Голова Палати Суду не вирішить інакше — з власної ініціативи або за клопотанням сторони чи іншої заінтересованої особи.
Таким чином, за загальним правилом, доступ до всієї інформації, яка міститься в документах, наданих заявником Секретаріату Суду, зокрема до інформації про осіб, про яких йдеться в документах, є відкритим. Крім того, у разі якщо Суд викладе таку інформацію у рішенні щодо прийнятності або щодо суті справи, або ж у рішенні про вилучення справи з реєстру справ Суду, її може бути розміщено в інформаційній базі Суду HUDOC на офіційному Інтернет-сайті Суду.
21. На початковій стадії подання заяви Ви не зобов'язані мати представника, а якщо Ви його маєте, він не обов'язково повинен бути адвокатом. Однак, якщо Суд вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію у справі, Вам потрібно, за загальним правилом, мати представника (крім особливих випадків), який є практикуючим юристом в одній із держав, що ратифікували Конвенцію. Представник повинен володіти однією з офіційних мов Суду (англійською або французькою).
Якщо Ви бажаєте звернутися до Суду через адвоката або іншого представника, Вам необхідно додати до формуляра заяви довіреність, яка б уповноважувала його діяти від Вашого імені. Представник юридичної особи (підприємства, об'єднання, і т. д.) або групи осіб повинен підтвердити свої юридичні повноваження представляти заявника.
22. Суд не може надати Вам допомогу з оплати послуг адвоката для підготовки заяви до Суду. В подальшому, а саме після рішення Суду про направлення заяви Урядові для надання зауважень, Ви, у разі браку коштів для оплати послуг адвоката, можете претендувати на отримання безкоштовної юридичної допомоги, якщо надання такої допомоги Суд визнає за необхідне для належного розгляду справи.
23. Процедура розгляду справи безкоштовна. Процедура розгляду справ Судом є письмовою, що не потребує Вашої особистої присутності у Суді. Вас обов'язково буде поінформовано про будь-яке рішення, винесене Судом у Вашій справі.
Цю інформацію підготовлено за матеріалами офіційного Інтернет-сайту Європейського суду:
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Informatio n+for+applicants
Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
(044)207-46-19


Представники Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональні відділення секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
Автономна Республіка Крим
Прізвище Вєтров Андрій Вікторович
Телефон (0652) тел.: 27-23-54; факс: 54-63-05
[email protected]

Вінницька область
Прізвище Вінницька Тетяна Олександрівна Телефон (0432) тел.: 32-47-51, 32-58-71; факс: 32-58-71
[email protected]

Волинська область
Прізвище Охримович Олександр Леонідович Телефон (0332) тел.: 76-01-85, факс: 76-00-77
[email protected]

Дніпропетровська область
Прізвище Єременко Анна Валеріївна Телефон (0562) тел.: 46-70-74; факс: 46-70-78

Донецька область
Прізвище Кучерук Сергій Леонідович
Телефон (062) тел.: 290-73-36; факс: 334-39-73/

Житомирська область
Прізвище Лідньов Анатолій Олександрович Телефон (0412) тел.: 37-31-62; факс: 37-33-97

Закарпатська область
Прізвище Алмаші Іван Миколайович Телефон (03122) тел., факс: 3-43-50
[email protected]

Запорізька область
Прізвище Інякіна Марина Володимирівна
Телефон (061) тел.: 224-60-80; факс: (0612) 39-01-55
[email protected]

Івано-Франківська область
Прізвище Ковальчук Володимир Дмитрович
Телефон (0342) тел.:78-40-21, факс: 75-06-51;
[email protected]

Київська область
Прізвище Шморгун Роман Миколайович
Телефон (044) тел.: 425-05-99; факс: 417-31-65;

Кіровоградська область
Прізвище Тюртюбек Рустам Михайлович
Телефон (0522) тел. факс: 24-66-52, 24-65-93;
[email protected]

Луганська область
Прізвище Філатова Тетяна Дмитрівна
Телефон (0642) тел.: 58-59-95; факс: 53-81-28

Львівська область
Прізвище Квятковський Михайло Львович Телефон (0322) тел.: 75-64-46; факс: 74-31-66
[email protected]

м. КИЇВ
Прізвище Шокун Світлана Миколаївна Телефон (044) тел.: 279-83-22

м. Севастополь
Прізвище Лагойда Ганна Олександрівна Телефон (0692)тел.:55-51-72, 55-06-18, факс: 55-36-41
[email protected]

Миколаївська область
Прізвище Пернатій Єлизавета Іванівна Телефон (0512) тел.: 47-66-15; факс: 47-61-12
[email protected]

Одеська область
Прізвище Мартиненко Світлана Валеріївна Телефон (048) тел.: 731-28-29; факс.:(0482) 22-92-60
[email protected]

Полтавська область
Прізвище Маренко Любов Миколаївна Телефон (0532) тел.:56-92-89; факс: 56-28-60
[email protected]

Рівненська область
Прізвище Гордійчук Сергій Васильович Телефон (0362) тел.: 63-31-89; факс:22-42-80
[email protected]

Сумська область
Прізвище Трошечко Валентина Вікторівна Телефон (0542) тел.: 22-07-08; факс.:21-00-38

Тернопільська область
Прізвище Накельський Богдан Ярославович Телефон (0352) тел.: 52-20-63; факс.:52-22-92 [email protected]

Харківська область
Прізвище Коваленко Юлія Юріївна Телефон (057) тел., факс: 751-81-68 [email protected]

Херсонська область
Прізвище Кравченко Ірина Олегівна Телефон (0552) тел.: 22-51-67; 42-31-21

Хмельницька область
Прізвище Муляр Наталія Олександрівна Телефон (0382) тел.: 65-80-36
[email protected]Іlist.ru

Черкаська область
Прізвище Праведник Олексій Петрович Телефон (0472) тел.: 37-72-50, факс:45-24-23, 37-35-50
[email protected]

Чернівецька область
Прізвище Ніколаєвич Тетяна Григорівна Телефон (0372) тел.: 55-27-20; факс:55-27-60
[email protected]

Чернігівська область
Прізвище Рожець Сергій Михайлович Телефон (04622) тел.: 7-51-86; факс:7-51-86
[email protected]

За даними офіційного сайту Мін'юсту України

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном