http://ukrprison.org.ua/index.php?id=1314032401


Кримінально-виконавча система у І півріччі 2011 року: статистика.

Олександр Букалов, «Донецький Меморіал», Донецьк


У першому півріччі 2011 року в Державній кримінально-виконавчій службі України зберіглась тенденція до збільшення тюремного населення.

Згідно даних, наданих керівництвом відомства, станом на 01.07.2011 року в місцях позбавлення волі перебувало 157 866 осіб (на 01.01.2011 року - 154 027 осіб), тобто за півроку чисельність осіб в місцях позбавлення волі зросла на 3 839 осіб (+ 2,49%). При цьому чисельність засуджених зросла за півпроку з 113 917 осіб (у січні 2000 року - 108 187 осіб) до 119153 осіб, тобто на 4489 осіб, або на +3,91%. Чисельність мешканців СІЗО за цей час зменшилась на 650 осіб (-1,65%) – з 39363 осіб (на 01.07.2010 року – 40024 особи) до 38713 осіб.

З СІЗО протягом півроку було звільнено 6921 особа, в тому числі по закінченню строку покрання – 2 650 осіб, ще до 2728 осіб затосували міри, не пов’язані із позбавленням волі..

Чисельність довічно ув’язнених осіб зросла за півроку на 31 особу (за 2010 рік на 90 осіб, за 2009 рік - на 68 осіб) і склала станом на 01.07.2011 1727 осіб, з них 20 жінок.

Чисельність засуджених жінок склала 7100 осіб, тоді як півроку тому - 6 731 жінка (+5,5%). Відбували покарання 1459 неповнолітніх осіб, що на 25 осіб більше за показник січня 2011 року. Динаміка чисельності осіб в установах департаменту за останні сім років наведена у таблиці 1.

Протягом першого півріччя 2011 року до установ виконання покарань знову засуджених поступило 24707 осіб (за минулий рік - 47048 осіб), а звільнилося 18304 особи (за 2010 рік – 37227 осіб), в тому числі 9058 осіб звільнено умовно-достроково (за 2010 р. –21237 осіб).

Таблиця 1

 

Загальна чисельність осіб в установах департаменту

Зміна чисельності осіб в установах департаменту у % до попереднього року

01.01.2004

191 677

- 3,02

01.01.2005

188 465

- 1,68

01.01.2006

170 923

- 9,31

01.01.2007

160 725

- 5,97

01.01.2008

149 690

- 6,87

01.01.2009

145 946

- 2,65

01.01.2010

147 716

+ 1,21

01.012011

154 027

+ 4,27

01.07.2011

157 866

+ 2,49

 

 

Варто відмітити тенденції у показниках, які відображають захворюваність та смертність. За півроку померла 601 особа, тоді як за весь минулий рік – 808 осіб. Це означає, що смертність зросла за півроку на 45%. Очевидна тенденція до росту і суїцидів – за піроку їх сталося 28 (44 за весь минулий рік), тобто ріст складає 22%.

Натомість зберігається тенденція до зменшення хворих на активну форму туберкульозу, а ріст числа ВІЛ-інфікованих осіб вельми незначний.

Таблиця 2

Захворюваність і смертність в установах Департаменту

 

Показники

1.1.2004

1.1.2005

1.1.2006

1.1.2007

1.1.2008

1.1.2009

1.1.2010

1.1.2011

1.07.2011

Кількість осіб в місцях позбавлення волі

191 677

188 465

170 923

160 725

149 690

145 946

147 716

154 027

157 866

Померло

824

808

868

741

729

765

761

808

601

На 1 тис. ув’язнених

4,30

4,29

5,08

4,61

4,87

5,24

5,15

5,25

7,61

Випадків суїциду

41

44

40

44

54

40

44

44

28

На 1 тис. ув’язнених

0,21

0,23

0, 23

0,27

0,36

0,27

0,30

0,29

0,355

Хворих на туберкульоз в активній формі

9 080

10 198

9 020

біля.7,6 тис.

6 195

6079

5667

5486

5393

На 1 тис. ув’язнених

47,37

54,1

52,77

47,28

41,4

41,65

38,36

35,62

34,2

ВІЛ-інфікованих

1 917

3 568

4 058

4 695

5 017

5073

6069

6020

6438

На 1 тис. ув’язнених

10,0

18,93

23,7

29,2

33,5 / + 15%

34,8 /+ 3,6%

41,1/ +18%

39,1

40,8

 

Від засуджених до Державної пенітенціарної служби за півроку надійшло 187 скарг. З них задоволено 3, ще стільки ж частково знайшли совє підтвердження.

 

«Донецький Меморіал» вдячний Державній пенітенціарній службі за надання статистичної інформації