Міжнародний фонд "Відродження"

Черкаська виправна колонія (№62)

18013 м. Черкаси, вул. Сурікова, 30
начальник виправної колонії Колодчин Василь Васильович
(047) 264-52-46

Колонія утворена в березні 1962 р. наказом МВС УРСР.

У 1974-1986 рр. було зміцнено матеріально-технічну базу та нала­годжено випуск на виробництві нової продукції для потреб сільського господарства. Створено радіоцех по виготовленню печатних плат для радіоапаратури та лудильну майстерню з обробки електроджгутів.

У березні 1998 р. в установі введено в дію хлібопекарню.

З метою перевиховання засуджених на території установи в липні 1998 р. побудовано церкву християн-баптистів.

На підприємстві колонії освоєно випуск залізобетонних виробів (перелік продукції, що випускається перевищує 130 найменувань), ре­конструйовано і створено нові дільниці по випуску акумуляторів, ав­томобільних контейнерів, випуску шлакоблоків і т. п.

Діє загальноосвітня школа та професійно-технічне училище для спецконтингенту.

Черкаська виправна колонія, середнього рівня безпеки (для три­мання чоловіків, вперше засуджених до позбавлення волі на певний строк), планове наповнення - 2250 осіб (у тому числі дільниця соціаль­ної реабілітації з плановим наповненням - 100 осіб). Галузь виробниц­тва - машинобудування.

У різні роки установу очолювали:

В. П. Юмашев, М. К. Виговський, Г. Д. Панченко, Г. О. Францев, О. Д. Діденко, В. М. Драченко, О. Ф. Тарасенко.

На даний час її очолює В. В. Колодчин