Міжнародний фонд "Відродження"

Краснолуцька виправна колонія (№19)

КРАСНОЛУЦЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ у Луганській області (№19) розташована на відстані 10 км. у західному напрямку  від міста Красний Луч Луганської області.

АДРЕСА КОЛОНІЇ: поштовий індекс 94562 Луганська область, м. Вахрушево-2,  вул. Миру 20

Найближча залізнична станція – Браунівка, Донецької залізниці.

Колонія розташована на земельній ділянці, яка має форму п’ятикутника, загальною площею – 542 800  кв. м.

У тому числі:

·Житлової зони – 10 800 кв.м.;

·Виробничої зони – 28 020 кв. м.;

·Інші об’єкти – 9 210 кв. м.

  Загальна довжина:

а) основної огорожі установи – 2100 п/м;

б) периметру – 2400 п/м.

З усіх боків установа межує з землями Вахрушевської міської ради.

Згідно наказу МВС УССР № М086 від 27.04.1957 року, в селищі шахти 7/8 Іванівського району Ворошиловградської області було організовано виправну колонію №19 при тресті "Ждановвуголь" з лімітом наповнення 500 чоловік для використання на контрагентських об’єктах. Для колонії було визначено посилений режим утримання осіб позбавлених волі. В перші роки становлення установи засуджені були задіяні на будівництві житлової зони, військового містечка.

Починаючи з 1959 року використання засуджених здійснюється на будівництві автомобільного шляху республіканського призначення "Ростов-Харків", а також житла для співробітників колонії. Всього було побудовано 12 двоповерхових будинків та близько 14 будинків барачного типу.

З 1961 року почалася розвиватися виробнича база установи, засудженими будуються заготівельно-зварювальний, механоскладальний та ремонтно-інструментальний цехи.

На території колонії було організовано виробництво в галузі сільхозмашинобудування, на якому були задіяні засуджені.

З моменту заснування колонії, усі будівлі житлової зони були одноповерховими. У 80-ті роки минулого століття у колонії була проведена генеральна реконструкція житлової та промислової зони, були побудовані двоповерхові гуртожитки, клуб та їдальня колонії, приміщення медичної частини. Це надало можливість кардинально поліпшити житлові та побутові умови утримання засуджених, підвищити якість проводимої з ними виховної роботи, та збільшити кількість та якість випускаємої продукції.

Продукція, яка вироблялась на підприємстві колонії реалізовувалась на теренах усього колишнього СРСР, та мала попит за кордоном.

З роками чисельність засуджених зростала і досягла до середини 80-х років порядку 3000 осіб, але у 1987 році,  завдяки амністії чисельність засуджених була значно скорочена.

До 1998 року колонія здійснювала свою діяльність у складі Головного управління виконання покарань, яке було структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України. 22.04.1998 року указом Президента України був утворений Державний Департамент України з питань виконання покарань. Указом Президента України  від 12 березня 1999 року № 248/99 Державний Департамент України з питань виконання покарань виведений з підпорядкування МВС України, у зв'язку з чим до компетенції колонії були передані функції нагляду за засудженими, оборони та охорони об'єкту.

Усі ці роки в Краснолуцькій виправній колонії Луганської області (№19) проводилась якісна і цілеспрямована виховна робота із засудженими, до якої залучалися представники громадських, релігійних організацій, та представники органів місцевого самоврядування. В наслідок чого, з кожним роком збільшувалась кількість засуджених, звільнених з колонії умовно-достроково. З 2006 року планове наповнення колонії становить 2100 засуджених.

У зв'язку  набранням чинності з 1 січня 2004 року нового Кримінально-виконавчого кодексу України, Краснолуцька виправна колонія Луганської області (№19)  перепрофільована з колонії посиленого режиму в колонію середнього рівня безпеки, а також були окреслені нові напрямки соціально-виховної роботи з засудженими, що надало можливість вийти на європейський рівень забезпечення конституційних прав та інтересів засуджених.

Керівництво КРАСНОЛУЦЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ №19

Начальник установи, він же директор підприємства установи полковник внутрішньої служби ЯКУТКА ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

В.О. першого заступника начальника установи він же заступник начальника установи  з нагляду, безпеки, охорони  та оперативної роботи  підполковник внутрішньої служби ФАЛКЄ ЄВГЕН ЗАХАРОВИЧ

Заступник начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи, він же начальник відділу соціально-виховної  та психологічної роботи майор внутрішньої служби МОРОЗОВ ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ УСТАНОВИ

Персонал установи, його кількісний склад затверджено Державним департаментом України з питань виконання покарань та викладено у Штатному розкладі установи з урахуванням особливостей несення служби та планового наповнення установи засудженими.

1. ВІДДІЛ НАГЛЯДУ І БЕЗПЕКИ.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, старший інспектор, інспектор, черговий помічник начальника установи, заступник чергового помічника начальника установи та молодших інспекторів.

Функціональні обов'язки особового складу відділу чітко розподілені між кожним співробітником.

Задачі відділу:

забезпечення нагляду та постійного контролю за поведінкою засуджених в місцях їх проживання та праці, попередження та припинення з їх боку протиправних дій, забезпечення вимог ізоляції засуджених та безпеки персоналу так засуджених.

2. ВІДДІЛ ОХОРОНИ

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, заступник начальника відділу, старший інспектор з організації служби, озброєння та спецзасобів, старший інженер групи інженерно-технічних засобів охорони та зв’язку, начальників чергових варт, молодший інспектор з озброєння та спецзасобів, молодший інспектор кінолог, водій-співробітник, телефоністка, технік зв’язку,  молодший інспектор технік з обслуговування ІТЗО та молодших інспекторів.

Функціональні обов'язки особового складу відділу чітко розподілені між кожним співробітником.

Задачі відділу:

забезпечує охорону та оборону об’єктів, здійснює перепускний режим на об’єкті, що охороняється, конвоювання засуджених, а також проводить переслідування та затримання засуджених, які вчинили втечу з під варти відбиття озброєного нападу на об’єкт, що охороняється.

3. ОПЕРАТИВНИЙ ВІДДІЛ.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, старший оперуповноважений та оперуповноважений.

Задачі відділу:

пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп в метою забезпечення безпеки засуджених, персоналу колоній та інших осіб, виявлення, попередження і розкриття злочинів, вчинених у колоніях, а також порушень встановленого порядку відбування покарання, вивчення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень, надання правоохоронним органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, допомоги в розкритті, припиненні та попередженні злочинів.

4. МЕДИЧНА ЧАСТИНА.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, лікар-терапевт, лікар-психіатр, лікар – психіатр – нарколог, лікар-стоматолог, лікар-рентгенолог, фельдшер, лаборант, рентгенолаборант провізор-фармацевт, медична сестра.

Задачі відділу:

надання невідкладної медичної допомоги, лікувально-профілактична та санітарно-протиепідемічна робота.

5. ВІДДІЛ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, інспектор з контролю за виконанням судових вироків, фотограф 0,5 ст.

Задачі відділу:

контроль за виконанням судових рішень, обліково-реєстраційна робота з особовими справами засуджених, підготовка матеріалів на помилування, та переведення засуджених, а також законністю надання пільг та звільнення засуджених.

6. ВІДОМЧА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, командир відділення – водій.

Задачі відомчої пожежної команди:

протипожежна профілактика на об’єктах установи, захист життя співробітників та засуджених, додержання вимог попередження нещасних випадків під час пожежі та надзвичайних обставин.

7. ВІДДІЛ ІЗ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, старший інспектор, старший інспектор з питань підготовки до звільнення, інспектор відділу, психолог та начальник відділення соціально-психологічної служби.

Задачі відділу:

створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими. Діяльність персоналу установи та інших соціальних інституцій для досягнення мети виправлення і ресоціалізації засуджених. Спрямувати роботу на формування та закріплення в засуджених прагнення до заняття суспільно корисною діяльністю, сумлінного ставлення до праці, дотримання вимог законів та інших прийнятих у суспільстві правил поведінки, підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівнів, стимулювання правослухняної поведінки засуджених.

8. ВІДДІЛ ІНТЕНДАНТСЬКОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, старший інспектор, інженер з організації комунально побутового та інтендантського забезпечення, комендант, він же технік-доглядач, експедитор з перевезення вантажів, завідувач їдальні, завідувач складу, комірник, вантажник.

Задачі відділу:

створення необхідних житлово-побутових умов, що відповідають правилам санітарії та гігієни, організація харчування засуджених, забезпечення їх речовим майном, постільною білизною та жорстким інвентарем, організація гігієнічних заходів для засуджених та забезпечення роботи крамниці

9. ВИРОБНИЧИЙ ПІДРОЗДІЛ.

Штатний розклад передбачає посади: головний інженер, юрисконсульт юридичної групи, інженер з мобілізаційної роботи цивільної оборони групи з МР та ЦО.

Задачі:

залучення засуджених до суспільно-корисної праці з урахуванням наявних виробничих потужностей, забезпечення безпечних умов праці, їх належної охорони та ізоляції в цехах та дільницях підприємства.

Підприємство Краснолуцької виправної колонії Луганської області (№ 19) є державним підприємством, заснованим на загальнодержавній власності і підпорядковується Управлінню Державного Департаменту України в Луганській області.

Майно підприємства, комунікації, будівлі, споруди, що знаходяться на його балансі закріплені за ним на правах повного господарювання.

Згідно зі Статутом підприємство забезпечує виконання завдань держави за укладеними договорами відповідно до нормативно-правових та законодавчих актів України.

Метою підприємства є беззбиткова господарська діяльність. Підприємство є юридичною особою та має самостійний баланс та розрахунковий рахунок в банку.

Підприємство розташоване на одній території загальною площею

 – 37 230  кв. м.

Право на постійне користування земельною ділянкою надано згідно рішення  Вахрушевської селищної ради народних депутатів Луганської області №151 від 16.07.1995 року.

Підприємство Краснолуцької виправної колонії № 19 спеціалізується на випуску мало серійних та індивідуальних виробів.

ОСНОВНИМИ НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Є:

Підприємство Краснолуцької виправної колонії у Луганській області (№19) функціонує з 1957 року.

Види виробничої діяльності:

- виробництво виробів з дроту

(сітка «Рабиця», дріт колючий, цвяхи будівельні, спіральне огородження);

- виробництво шахтного обладнання (скоба 16 мм, скоба 24 мм, міжрамна стяжка, затяжка залізобетонна, затяжка шахтна);

- виробництво будівельних виробів (блоків цегляних);

- металообробка;

За роки існування підприємства виготовлялись наступні види продукції:

- кормороздавач ТВК-80А (виготовлялась з 1961 року по 1986 рік);

- свиногодівниця дерев’яна СА-12 (виготовлялась з 1965 року по 1973 рік);

- свиногодівниця металева СА-12 (виготовлялась з 1969 року по 1971 рік);

- роздавач кормів універсальний РКУ-200

  (виготовлявся з 1971 року по 1982 рік)

- навантажувач фронтальний ПФ-05 (виготовлявся з 1982 року по 2000 рік);

- піддон спеціальний СП-5-045.200 (виготовлявся у 1987 році);

- каток кольчато-шпоровий 3-ККШ6 (виготовлявся з 1989 року по 2000 рік)

В Краснолуцькій виправній колонії створені умови для професійно-технічного навчання засуджених, як в навчальному центрі при колонії, так і на підприємстві установи, де навчаються 120 засуджених. Вони отримують такі робітничі спеціальності, як зварювальник, токар, повар-пекар, оператор котельних установок, слюсар механозборочних робіт, електромонтер.

Для досягнення мети виправлення і ресоціалізації засуджених установа проводить роботу по залученню до цій справи громадськості. Так, кожної суботи та неділі  колонію відвідують представники релігійної організації "Євангельське милосердя" при Християнській Православній церкві м. Луганськ та м. Красний Луч, які проводять служіння для засуджених, крім того вони надають матеріальну допомогу для проведення ремонтних робот в кімнатах проведення богослужінь.

Кожної п'ятниці в установі проводиться комісія колонії по пільгам засуджених, на якій обов'язково присутній представник спостережної комісії при Вахрушевській міській раді Луганської області Моісєєнко Сергій Володимирович, який здійснює контроль за законністю прийнятих рішень.  Також в Краснолуцькій виправній колонії (№ 19) в Луганській області  проводиться робота фахівцями центру соціальної служби для молоді (ЦССМ) м. Красний Луч. Так з початку року фахівцями ЦССМ були проведені лекція,  круглий стіл, диспут, ролева гра, перегляд інформаційно-просвітницького відеофільму та інші заходи, тематика яких  була направлена на попередження правопорушень серед засуджених, негативний вплив  вживання наркотиків та алкоголю на життя людини.

Представники даних організацій проводять зустрічі із засудженими, тематичні заняття, відповідають на запитання.

В установі з 2001 року функціонує філія Краснолуцької вечірньої школи, у якій засуджені, що не мають повної середньої освіти мають можливість отримати її.

Для виправлення релігійних потреб засуджених в установі створено необхідні умови для проведення релігійних обрядів. Відвідування здійснюється представниками релігійної організації "Євангельське милосердя" при Християнській Православній церкві м. Луганськ та м. Красний Луч, які проводять служіння для засуджених. Відвідування здійснюється постійно за потребою самих засуджених та на релігійні свята.

Також з метою забезпечення прав засуджених на свободу віросповідання на території Краснолуцької виправної колонії Луганської області (№19), побудовано релігійну споруду (каплицю). Каплиця обладнана предметами релігійного культу та освячена представниками Української православної Церкви.

З метою залучення засуджених до заняття спортом в кожному відділенні створено спортивні майданчики, обладнано спортивним інвентарем стадіон установи, на якому засуджені мають можливість грати у спортивні ігри, наприклад футбол, волейбол, баскетбол. З цією ж метою в установі створено та постійно діють 5-спортивних секцій. Щотижневе проводяться спортивні змагання серед засуджених.

З метою організації дозвілля засуджених, їх розвитку у моральному та правовому напрямках, в установі створено та постійно діють 6 гуртків за інтересами, проводяться огляди художньої творчості засуджених, конкурси, перегляди тематичних відеофільмів та телепередач, прослуховування радіопередач, випуск стінних газет. Щоденно у кожному відділенні проводяться інформаційні години, на яких засудженим надається всебічна інформація.

Однією з найбільш важливих подій у службі та життєдіяльності установи було відзначення 50 – річчя з дня утворення Краснолуцької виправної колонії. 27.04.2007 року в установі відбулися  урочистий збор персоналу колонії, на який були запрошені ветерани служби, представники органів місцевого самоврядування та інші особи які мають відношення до служби в органах Кримінально-виконавчої служби.

Начальники Краснолуцької виправної колонії управління Державного департаменту України з питань виконання покарань (№ 19)

1.  Шахматов С. П. (1957-1958 р.р.)

2. Безгубенко Д. Б. (1958-1960 р.р.)

3. Чупиков С. М. (1960-1963 р.р.)

4. Махно В. С. (1963-1966 р.р.)

5. Коропець М. П. (1966-1968 р.р.)

6. Качков М. І. (1968-1981 р.р.)

7. Лузганов М. І. (1981-1984 р.р.)

8. Олейников О.П. (1984-1989 р.р.)

9. Мартиненко О. М. (1989-1997 р.р.)

10. Якутка Є. З. (1997 р.- по теперішній час)