http://ukrprison.org.ua/index.php?id=1209363041


Стрижавська виправна колонія (№81)

23211 смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області
начальник Магомаєв Магомед Расулович
тел. (043) 232-75-94

На місці, де розташована Стрижавська виправна колонія знахо­дилась колись садиба польського магната пана Грохольського. Свого часу тут розміщувались військові казарми, майстерні, металооброб­ний завод. Під час Великої Вітчизняної війни палац майже не постраж­дав, і тому влітку 1956 р. тут було створено Стрижавську дитячу трудо­ву колонію УОГП Вінницького облвиконкому.

У1959 р. було прийнято рішення про створення виправно-трудової колонії. Поки йшло переобладнання будівель та організація режимно­го об'єкту, з усього колишнього Радянського Союзу почали прибувати засуджені. Будинки та підсобні приміщення своїми силами були пере­обладнанні для потреб колонії. Наказом МВС УРСР від 18.07.1959 р. була утворена установа виконання покарань.

Установа виконанняпокараньнаказомДДУПВП№165 від29.11.1999р. була перейменована у Стрижавську виправну колонію управління ДДУПВП у Вінницькій області середнього рівня безпеки тримання за­суджених.

На підприємстві Стрижавської колонії виготовлялося 48 найме­нувань продукції. Оновленим виробництвом установи випускається продукції 32 найменування.

У різні роки установу очолювали:

О. М. Онищук, К. А. Удалов, Г. П. Заярнюк, Г. І. Серебряніков, В. Ю. Самборський, М. П. Вашкевич, Б. В. Гайда, А. М. Банюк, О. С. Гудзь.

На даний час її очолює М. Р. Магомаєв.