http://ukrprison.org.ua/index.php?id=1209386774


Старобільський слідчий ізолятор

Україна  інд. 92700  Луганська область м.Старобільськ  вул. Кірова  65
начальник СІЗО Захльостін Володимир Миколайович
(064) 613-38-28

Старобільський слідчий ізолятор управління ДДУПВП у Луганській області  розташовано у центрі м. Старобільськ по вул. Кірова  65. З північної сторони до установи примикає приватний сектор,  зі сходу – автомобільний шлях Луганськ – Харків. Південна сторона - районне територіальне медичне об’єднання.

Відстань від слідчого ізолятора до залізничної станції м.Старобільська – 5 км., до обласного центру  м. Луганськ: по шосейній дорозі – 98 км., по залізниці – 117 км. 

Керівництво  Старобільського слідчого ізолятора.

начальник установи підполковник вн.служби Захльостін Володимир Миколайович

заст. начальника  СІЗО з оперативної роботи, охорони та режиму капітан вн. служби Клок Володимир Вікторович

заст. начальника СІЗО із  соціально –виховної та психологічної роботи майор вн. служби Кобелєв Сергій Володимирович

 

Історична довідка про утворення установи.

В період історичного  часу на території Старобільського слідчого ізолятора були розташовані:

 - 1900р. – Старобільський спирто - горільчаний завод Харківської губернії.

 - 1933р. – Тюрма №2 НКВС по Ворошиловградській області.

 - 1940р. -  Загальна Тюрма №2 УНКВС по Ворошиловградській області.

 - 1945р. – Тюрма №2УМВС УРСР по Ворошиловградській області.

 - 1946р. – Тюрма №2УМВС УРСР по Ворошиловградській області.

 - 1948р. – Тюрма №2 УВС по Луганськой області.

-  1962р. – Жіноча виправно-трудова колонія УВС Луганської  області.

 -1968р.  – Чоловіча виправно-трудова колонія загального режиму УВС  Ворошиловградського облвиконкому.

-  1987р. - Чоловіча виправно-трудова колонія посиленого  режиму  УВС Ворошиловградського облвиконкому.

  - 1993р.  – Установа УЛ 314190 УМВС України у Луганській області.

-  1999р. – Старобільський слідчий ізолятор управління ДДУПВП у  Луганській області.

 

Основними  завданнями,  які  стоять  перед  підрозділами  установи є:

1.  Приведення  режиму  тримання, нагляду за засудженими та ув’язненими у відповідність до вимог Державного департаменту України з питань виконання покарань, Закону України «Про попереднє ув’язнення», Кримінально-виконавчого законодавства України.

2. Виконання Державної програми приведення умов тримання засуджених та ув’язнених відповідно з міжнародними нормами, Указом Президента України від 21.07.1994 року «Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю».

3.  Більш глибоке та якісне вивчення осіб, які приймаються на службу, прийняття заходів по скороченню плинності кадрів, укомплектуванню вакантних посад кваліфікованими кадрами.

4. Прийняття заходів по зменшенню витрат на тримання засуджених і ув’язнених та оздоровлення фінансового стану установи. 

5.  Прийняття  заходів  по  збільшенню  обсягів виготовляємої продукції,  вишукання нових видів виробів, збільшення робочих місць для засуджених, які виводиться на роботи в учбово-виробничі майстерні установи.

6. Покращення  якості  бойової та службової підготовки особового складу,  підвищення відповідальності начальників частин та служб, кожного співробітника за кінцевий результат праці.

7.  Покращення комунально-побутового та медичного обслуговування.

8.  Суворе дотримання законодавчих актів, які регламентують діяльність СІЗО.

 

Характеристика осіб які тримаються в Старобільському слідчому ізоляторі Луганської області станом  на  12.09.2007  року

-  слідчі - 212

-  засуджені -  225

  - за тяжкі злочини - 362

  - за нетяжкі злочини - 75 , в т.ч.:

а)  господарча обслуга -20 осіб

б)  засуджені до арешту - 7 осіб;

в)  засуджені до обмеження волі - 8 особа;

г)  інші засуджені -  38 осіб.

 

Стаття кримінального кодексу

 

 

ВІКОВА ГРУПА

 

 

 

всього

До 20

20-30

30-40

40-50

55-60

Ст.185КУкр.

134

55

41

27

11

 

Ст.115КК Укр.

13

1

8

2

2

 

Ст.307,309КК Укр

54

8

29

14

3

 

Ст.185ч5,188,186,
191 КК Укр.

51

12

29

8

2

 

Інші

185

39

52

66

28

 

 

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ УСТАНОВИ

Персонал установи, його кількісний склад затверджено Державним департаментом України з питань виконання покарань та викладено у Штатному розкладі установи з урахуванням особливостей несення служби та планового наповнення установи особами, що утримуються.

 ВІДДІЛ РЕЖИМУ ТА ОХОРОНИ.

Утворено з метою організації та здійснення безперервного контролю за роботою підрозділів Луганського слідчого ізолятору щодо додержання законності під час забезпечення режиму відбуття покарання , охорони, ізоляції та нагляду за засудженими та ув’язненими, своєчасному попередженню та винищенню злочинності.

Функціональні обов'язки особового складу відділу чітко розподілені між кожним співробітником.

Задачі відділу:

Розробка та забезпечення реалізації згідно чинного законодавства та інших нормативних документів, пропозицій щодо удосконалення профілактики правопорушень, охорони, ізоляції та нагляду за особами, які тримаються в слідчому ізоляторі, додержання встановленого режиму утримання.  Забезпечує охорону та оборону об’єктів, здійснює перепускний режим на об’єкті, що охороняється, конвоювання осіб, які тримаються в слідчому ізоляторі, а також проводить переслідування та затримання осіб, які вчинили втечу з під варти відбиття озброєного нападу на об’єкт, що охороняється.

Чергова частина:

  Чергова частина слідчого ізолятору є органом оперативного управління, що має забезпечити постійний контроль за станом оперативної обстановки в установі, своєчасне інформування керівництво установи для прийняття відповідних рішень у разі її ускладнення, управління силами та засобами, що знаходяться у її розпорядженні, введення ступенів готовності особового складу при надзвичайних подіях, проведення аналітичної та довідкової роботи.

Основні задачі :

  Збір інформації та повідомлень про злочини або інші надзвичайні події в установі та організації негайного на них реагування. Забезпечення оперативного управління силами та засобами, що знаходяться у її розпорядженні, у разі вчинення засудженими або ув’язненими тяжких злочинів, під час захоплення заручників, масового безладу, стихійного лиха або такого іншого. Оголошення у встановленому порядку збору по тривозі керівного та особового складу установи. Забезпечення контролю за станом охорони установи та нагляду за засудженими та ув’язненими, які в ній тримаються. 

ОПЕРАТИВНА ГРУПА.

Здійснює проведення оперативно-розшукових заходів, взаємодію з правоохоронними органами та громадськими організаціями у питаннях боротьби зі злочинністю. Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, старший оперуповноважений та оперуповноважений, інспектор з обліку, діловод-друкарка.

  Задачі групи:

Пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп в метою забезпечення безпеки засуджених, персоналу та інших осіб, виявлення, попередження і розкриття злочинів, вчинених в установі, а також порушень встановленого порядку відбування покарання, вивчення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень, надання правоохоронним органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, допомоги в розкритті, припиненні та попередженні злочинів.

 ВІДДІЛ ІЗ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, старший інспектор, старший інспектор з питань підготовки до звільнення, інспектор відділу, психолог та начальник відділення соціально-психологічної служби.

Задачі відділу:

Створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених та увьязнених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими. Діяльність персоналу установи та інших соціальних інституцій для досягнення мети виправлення і ресоціалізації засуджених. Спрямувати роботу на формування та закріплення в засуджених прагнення до заняття суспільно корисною діяльністю, сумлінного ставлення до праці, дотримання вимог законів та інших прийнятих у суспільстві правил поведінки, підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівнів, стимулювання правослухняної поведінки.

ВІДДІЛ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, заступник начальника відділу, старший діловод, діловод, інспектори. 

Задачі відділу:

Контроль за виконанням судових рішень, обліково-реєстраційна робота з особовими справами засуджених та ув’язнених, підготовка матеріалів на помилування, та переведення засуджених, а також законністю надання пільг та звільнення засуджених.

МЕДИЧНА ЧАСТИНА

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, лікар-терапевт, лікар-психіатр, лікар-стоматолог, лікар-рентгенолог, лікар - дерматовенеролог, лікар - фтизіатр, фельдшер, клінічний лаборант, рентген-лаборант, дезінфектор, фармацевт.

Задачі частини:

Надання невідкладної медичної допомоги, лікувально-профілактична та санітарно-протиепідемічна робота.

ВІДДІЛ ІНТЕНДАНТСЬКОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, старший інспектор, інженер з обслуговування систем тепло - та енергопостачання, інженер з організації комунально побутового і господарського забезпечення, комендант, завідувач лазні-пральні,  завідувач їдальні, завідувач складу, комірник, начальник котельної, оператор котельної механік гаража, водії.

Задачі відділу:

Створення необхідних житлово-побутових умов, що відповідають правилам санітарії та гігієни, організація харчування засуджених та ув’язнених, забезпечення їх речовим майном, постільною білизною та жорстким інвентарем, організація гігієнічних заходів для засуджених і ув’язнених та забезпечення роботи крамниці

 

Робота, яка проводиться в Старобільському слідчому ізоляторі серед осіб які тримаються з державними і громадськими організаціями 

Адміністрацією Старобільського слідчого ізолятора і працівниками Старобільського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді створено консультаційну групу для надання інформаційних, соціально-педагогічних, психологічних, юридично-правових і медичних послуг засудженим та особам , взятим під варту які утримується в установі.   

Для роботи в групі залучаються спеціалісти - психолог, юрист лікар - дервененролог, соціальний педагог.

Відвідування установи спеціалістами проходить тричі на тиждень ( вівторок, середа, четвер ) які проводять із засудженими та особами , взятими під варту, переважно з неповнолітніми, лекції, бесіди, тренінги , надають індивідуальні консультації.

До роботи із особами які утримуються в слідчому ізоляторі  також залучаються представники районної і міської бібліотеки, районного будинку культури для проведення просвітницької і  культурної роботи.

Налагоджена спільна взаємодія з міжнародним благодійним  фондом " Потенціал " . Представниками даного фонду проводиться соціальний супровід неповнолітніх засуджених та осіб, взятих під варту та засуджених відділення господарського обслуговування . Відвідування установи представниками проводиться три рази на тиждень ( середа, п'ятниця, неділя).

 Адміністрацією установи налагоджена співпраця з громадськими організаціями  району :

Старобільська районна громадська організація " Схід України "

Старобільська районна громадська організація Всеукраїнського об'єднення  „Держава”.

 Старобільське міське спортивне товариство профспілок "Спартак"

Старобільський фонд сприяння розвитку фізкультури та спорту.

Представниками даних громадських організацій при відвідуванні установи  проводять серед осіб які тримаються в СІЗО  роботу по сприянню моральному, духовному, культурному розвитку суспільства, а також проводять благодійну діяльність .

Умови освіти, релігійних потреб, заняття спортом засуджених та осіб взятих під варту в Старобільському слідчому ізоляторі

Згідно угоди укладеної між адміністрацією Старобільського слідчого ізолятора та адміністрацією загальноосвітньої школи № 4 м. Старобільська про навчання осіб, засуджених до позбавлення волі на 2007-2008 учбовий рік, в установі організована робота з учбового процесу серед неповнолітніх засуджених .

Створено навчальний клас з вечірньою формою навчання при установі. З цією метою обладнано навчальний клас, який укомплектовано учбовими столами стільцями, учбовою дошкою , телевізором відео - і аудіомагнітофонами, учбовою і художньою літературою , письмовим приладдям і посібниками .

Заняття з неповнолітніми проводять педагогічні працівники загальноосвітньої школи № 4 М.Старобільськ в складі 5 викладачів прикметників, чотири рази на тиждень (понеділок - четвер ) з 9.00 до 12.00 та з 13.00 до 16.00 години.

 Для відправлення релігійних потреб засуджених , у відділенні господарського обслуговування обладнано молитовну кімнату , яку за бажанням можуть відвідувати всі ув'язнені, які утримуються в установі. Кожної 2-ї та 4-ї неділі місяця установу відвідує ієрей Олександр Старобільського Свято-Миколаївського собору, який спілкується з засудженими та особами взятими під варту за їх бажанням і проводить релігійно-просвітницьку роботу в установі.

21 липня 2005 року в присутності неповнолітніх правопорушників та засуджених відділення господарського обслуговування , на території установи було проведено освячення місця і закладено камінь будівництва храма-часовні високопреосвяшейнішим митрополитом Луганським і Старобільським Іоанікієм .

Фізичне виховання неповнолітніх правопорушників здійснюється в окремій спортивній кімнаті, яка обладнана тенісним столом , бруссями , перекладиною швецькою стінкою . Вивід неповнолітніх до спортивної кімнати проводиться на підставі графіка, який затверджується начальником установи . Для фізичного розвитку неповнолітніх ув'язнених в установі обладнано прогулочний дворик для гри у баскетбол та обладнані дворики, тренажерним інвентарем .

Для засуджених відділення господарського обслуговування локальна дільниця обладнана перекладеною, бруссями та тенісним столом для зайняття спортом.