http://ukrprison.org.ua/index.php?id=1214930034


«Про затвердження Інструкції про порядок проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, які відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи»

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань,
Міністерства охорони здоров’я України від 27 квітня 2000 року N 79/91

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 2000 р. за N 320/4541

На виконання вимог ст. 89 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та з метою встановлення порядку проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, які відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, які відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи (додається).

2. Начальникам управлінь (відділів) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим та областях організувати вивчення цієї Інструкції з особовим складом, на який покладено обов’язки щодо організації медичної допомоги засудженим, їхнього соціального захисту, і забезпечити неухильне дотримання її положень.

3. Інструкцію про порядок проведення переогляду засуджених інвалідів, затверджену спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України від 18.02.94 N 77/26, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 16.03.94 за N 46/255 вважати такою, що не застосовується в органах і установах виконання покарань.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління медичного та санітарно-епідеміологічного обслуговування спецконтингенту Державного департаменту України з питань виконання покарань О. М. Гунченка та начальника управління медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України В. В. Марунича.

Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань 
І. В. Штанько  

Міністр охорони здоров’я України 
В. Ф. Москаленко  


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту України
з питань виконання покарань та
Міністерства охорони здоров’я України
від 27 квітня 2000 року N 79/91
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 2000 р. за N 320/4541

 

Інструкція про порядок проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, які відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи

Відповідно до вимог ст. 89 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та з метою встановлення порядку проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, які відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи, установлюється такий порядок проведення медико-соціальної експертизи цієї категорії осіб.

 

1. Загальні положення

1.1. До закінчення строку дії групи інвалідності засуджений інвалід підлягає переосвідченню в органах медико-соціальної експертизи (далі - експертиза).

1.2. Експертиза в медико-соціальних експертних комісіях обласних управлінь охорони здоров’я (далі - МСЕК) проводиться особам, інвалідність яким була встановлена до засудження. Експертиза інших засуджених інвалідів здійснюється лікарсько-трудовими комісіями (далі - ЛТК) відділів (відділень, груп) медичного обслуговування та контролю за санітарно-епідемічним станом управлінь (відділів) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим та областях.

 

2. Порядок проведення експертизи засуджених, інвалідність яким була встановлена МСЕК

2.1. Експертиза засудженого інваліда проводиться МСЕК після проведення повного і всебічного медичного обстеження з визначенням клініко-функціонального діагнозу та відновного лікування.

Обстеження та лікування проводиться не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення терміну інвалідності в лікувальних закладах кримінально-виконавчої системи.

2.2. Начальник медичної частини установи кримінально-виконавчої системи (далі - установа) відповідає за своєчасне медичне обстеження засудженого інваліда та оформлення його медичної документації.

2.3. Начальник установи відповідає за своєчасне направлення засудженого інваліда на медичне обстеження та подальшу передачу необхідних матеріалів до МСЕК для проведення експертизи.

2.4. Експертиза засудженого інваліда проводиться МСЕК на виїзних засіданнях в установах за домовленістю між начальником установи та головою МСЕК або заочно, у виняткових випадках, на підставі медичної справи і направлення за формою, яка встановлена Міністерством охорони здоров’я.

2.5. Оплата праці членів МСЕК під час виїзних засідань проводиться у порядку, визначеному наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.93 N 229 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів охорони здоров’я та соціального забезпечення України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.93 за N 198.

2.6. МСЕК готує про засуджених, визнаних інвалідами, довідку. Оригінал довідки додається до особової справи засудженого інваліда. Копію довідки в триденний термін МСЕК надсилає до управління соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, на території яких розташована установа.

2.7. Виплата засудженим пенсії у зв’язку з інвалідністю за час позбавлення волі здійснюється на загальних підставах.

 

3. Порядок проведення експертизи засуджених, інвалідність у яких настала під час відбування покарання

3.1. Експертиза засуджених, інвалідність яких настала під час відбування покарання, проводиться ЛТК згідно з Положенням про лікарсько-трудову комісію, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.03.2000 р. за N 156/4377 та затвердженим наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я України від 18.01.2000 N 3/6, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.03.2000 за N 143/4364.

3.2. Призначення пенсії цій категорії осіб проводиться після звільнення засуджених та звернення їх до органів соціального захисту населення у встановленому законом порядку.

 

Начальник Управління медичного та санітарно-епідеміологічного обслуговування спецконтингенту Державного департаменту України з питань виконання покарань 
О. Гунченко  

Начальник Управління медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України
В. Марунич