http://ukrprison.org.ua/index.php?id=1215534356


Положення про Апеляційну комісію департаменту з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту України
з питань виконання покарань
від 16 грудня 2003 р. N 261
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2003 р. за N 1272/8593

Положення про Апеляційну комісію Державного департаменту України з питань виконання покарань з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі

Це Положення, розроблене відповідно до норм Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України, положень Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб (далі - Інструкція), засуджених до позбавлення волі, визначає порядок утворення та діяльності Апеляційної комісії Державного департаменту України з питань виконання покарань з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (далі - Апеляційна комісія), а також завдання, функції та права цієї Апеляційної комісії.

1. Апеляційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Державного департаменту України з питань виконань покарань (далі - Департамент), положеннями Інструкції, а також цим Положенням.

2. Основними завданнями Апеляційної комісії є:

розгляд заяв і скарг засуджених осіб, їх захисників, законних представників, батьків, близьких родичів та інших громадян, подань прокуратури, звернень державних або громадських установ та організацій з питань розподілу, направлення та переведення осіб, засуджених до позбавлення волі;

розгляд питань щодо переведення засуджених з однієї установи до іншої згідно з вимогами частини другої статті 93 та статей 100, 101, 147 Кримінально-виконавчого кодексу та інших законів України;

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства України та нормативно-правових актів Департаменту комісіями з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (далі - Регіональні комісії);

підготовка вказівок, роз’яснень та методичних рекомендацій з питань діяльності Регіональних комісій щодо визначення рівнів безпеки виправних колоній особам, засудженим до позбавлення волі, їх розподілу та переведення.

3. Заява або скарга може бути подана на рішення Регіональної комісії.

4. Порядок подання скарг і заяв

Подання скарг і заяв на рішення Регіональних комісій особами, які тримаються у слідчому ізоляторі, здійснюється у порядку, встановленому статтею 13 Закону України «Про попереднє ув’язнення», а особами, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, - у порядку, встановленому статтею 113 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Подання скарг і заяв на рішення Регіональних комісій громадянами здійснюється згідно із Законом України «Про звернення громадян».

5. Порядок розгляду звернень державних або громадських установ та організацій на рішення Регіональних комісій здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

6. Звернення громадян щодо оскарження рішень Регіональної комісії розглядається у Департаменті у порядку, встановленому законодавством.

7. Засідання Апеляційної комісії проводяться в міру надходження скарг і заяв та інших матеріалів, але не пізніше 30 днів з дня їх надходження.

8. Рішення, вказівки, роз’яснення та методичні рекомендації Апеляційної комісії з питань діяльності Регіональних комісій щодо визначення рівнів безпеки виправних колоній особам, засудженим до позбавлення волі, їх розподілу та переведення є обов’язковими для виконання Регіональними комісіями, органами та установами кримінально-виконавчої системи, набирають чинності з моменту їх підписання та зворотної сили не мають.

Рішення Апеляційної комісії оформлюються протоколом, який затверджується головою Апеляційної комісії.

За встановленим Апеляційною комісією фактом щодо неправильного рішення Регіональної комісії таке рішення скасовується та проводиться службове розслідування.

9. Про прийняте Апеляційною комісією рішення повідомляється заявнику письмово.

10. Рішення Апеляційної комісії, яке оскаржується заявником, виноситься на повторний розгляд у разі наявності нововиявлених обставин.

11. Скарги на рішення Апеляційної комісії подаються на розгляд Голові Департаменту.

12. Рішення Апеляційної комісії може бути скасоване Головою Департаменту та направлене на повторний розгляд.

13. Управління Апеляційною комісією

Апеляційну комісію очолює голова - перший заступник Голови Департаменту.

У разі відсутності голови Апеляційної комісії засідання проводить його заступник.

Обов’язки секретаря Апеляційної комісії виконує начальник управління по контролю за виконанням судових рішень Департаменту.

14. Заступник голови Апеляційної Комісії та її члени призначаються та звільняються наказом Голови Департаменту за поданням голови Апеляційної комісії.

15. Засідання Апеляційної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

16. Рішення Апеляційної комісії ухвалюється простою більшістю голосів членів Апеляційної комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним.

Заступник начальника управління по контролю за виконанням судових рішень Державного департаменту України з питань виконання покарань 

Д. Г. Мироненко