http://ukrprison.org.ua/index.php?id=1216005864


ПЕРЕЛІК захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про звільнення засуджених від дальшого відбування покарання

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань
та Міністерства охорони здоров’я України
від 18 січня 2000 р. N 3/6
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 березня 2000 р. за N 155/4376

1. Туберкульоз

1.1. Прогресуючий двосторонній фіброзно-кавернозний туберкульоз легенів або хронічна тотальна емпієма плеври з бронхіальним свищем та явищами легенево-серцевої недостатності II - III ступенів. Характеризується наявністю основної фіброзної каверни чи тотальної емпієми плеври з бронхіальним свищем і додатково сформованих фіброзних каверн у тій самій легені, де локалізується основний процес, або в протилежній. При цьому відзначаються осередки бронхогенної дисемінації в обох легенях, більш чи менш виражений фіброз (цироз), плевральні накладання, вторинна емфізема, бронхоектази, пневмосклероз та інші прояви хронічного легеневого процесу, поява нових осередків бронхогенної дисемінації й утворення свіжих каверн на фоні адекватної антибактеріальної терапії. Такий процес являє собою кінцевий етап різних форм туберкульозу легень при його несприятливому перебігу і ускладнюється легенево-серцевою недостатністю II - III ступенів, періодичними кровохарканнями або легеневими кровотечами з постійним виділенням з мокротиння мікобактерій туберкульозу.

При діагностиці прогресуючого двостороннього фіброзно-кавернозного туберкульозу легенів або хронічної емпієми слід ураховувати наявність в анамнезі довготривалого туберкульозного процесу, що супроводжується періодичними загостреннями, стійкою втратою працездатності.

При рентгенографічних та томографічних дослідженнях, які є обов’язковими, виявляються виражені деструктивні і фіброзні зміни легеневої тканини. При цьому повинно бути також клініко-лабораторне підтвердження наявності процесу та супровідних ускладнень.

1.2. Прогресуючий інфільтративний туберкульоз легенів (казеозна пневмонія) з проявами легенево-серцевої недостатності III ступеня.

Характеризується наявністю субтотального ураження однієї легені із швидким розвитком велетенських та численних каверн, тяжким станом хворого, вираженими симптомами інтоксикації і легенево-серцевої недостатності III ступеня. На фоні адекватної антибактеріальної терапії. При цьому мають місце осередки бронхогенної дисемінації в обох легенях, легеневі кровотечі (кровохаркання) з постійним виділенням з мокротинням мікобактерій туберкульозу.

Для обґрунтування даного діагнозу обов’язково потрібно проводити рентгенографічні дослідження легенів, а також клініко-лабораторне обстеження.

1.3. Прогресуючий деструктивний туберкульоз хребта, великих кісток та суглобів, ускладнений амілоїдозом внутрішніх органів, двосторонній кавернозний туберкульоз нирок, ускладнений специфічним процесом сечовивідних шляхів і розвитком хронічної ниркової недостатності в термінальній стадії, що супроводжується цілковитою і стійкою втратою працездатності.

Характеризується великими порушеннями у місці враження та дистрофічними змінами всіх тканин і органів. Утворюються рубцеві спайки, рубцеві переродження суглобових сумок, які призводять до артрогенних контрактур.

При спондиліті часто мають місце туберкульозні абсцеси, спастичні паралічі, спинномозкові розлади.

Діагностика кістково-суглобного туберкульозу ґрунтується на даних клінічного та біохімічного дослідження крові, проби Коха, туберкулінових проб; дослідження гною туберкульозного абсцесу, випоту з уражених суглобів шляхом посіву; цитодіагностики регіонарних лімфатичних вузлів і суглобного випоту; рентгенографії в двох проекціях (прямій та бічній).

Діагностика прогресуючого туберкульозу сечової системи ґрунтується на даних клінічного аналізу сечі (характерні - піурія, протеїнурія, ізостенурія, циліндрурія), обов’язкової оглядової рентгенографії області нирок та сечового міхура, екскреторної урографії, цистоскопії з проведенням індігокармінової проби і ретроградної пієлографії.

 

2. Інфекція вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ/СНІД)

2.1. ВІЛ-інфекція. Стадія вторинних захворювань, III Б:

Прогресуюча втрата маси тіла більше 10 %, незрозуміла (нічим не пояснима) діарея або пропасниця більше 1 місяця, лейкоплакія, повторні або стійкі бактеріальні, грибкові, вірусні, протозойні ураження внутрішніх органів (без дисемінації) або глибокі ураження шкіри та слизових оболонок, повторний або дисемінований оперізувальний лишай, локалізована саркома Капоші.

2.2. СНІД. Стадія вторинних захворювань, III В:

Генералізовані бактеріальні, вірусні, грибкові, протозойні, паразитарні захворювання, пневмоцистна пневмонія, кандидоз стравоходу, нетиповий мікобактеріоз, туберкульоз, кахексія, дисемінована саркома Капоші, інфекційні ураження центральної нервової системи.

2.3. СНІД. Термінальна стадія, IV.

 

3. Лепра

3.1. Лепроматозна погранична форма.

3.2. Туберкулоїдна та недиференційована форми при наявності поширених проявів на шкірі, наявності мікобактерій у зскрібка з носа.

 

4. Новоутворення

4.1. Усі злоякісні новоутворення IV стадії за міжнародною класифікацією TNM. Клінічний діагноз підтверджується гістологічним дослідженням.

4.2. Злоякісні новоутворення лімфатичної та кровотворної тканини. Мієлопроліферативні пухлини: 

4.2.1. Гострий лейкоз (усі форми).

4.2.2. Хронічний мієлолейкоз з наростаючою кахексією, анемією, спленомегалією, геморагічним синдромом.

4.2.3. Хронічний еритромієлоз, термінальна стадія.

4.2.4. Еритремія, ускладнена крововиливами або тромбами судин головного мозку.

4.2.5. Хронічний лімфолейкоз, ускладнений анемією, тромбоцитопенією та безперервно рецидивними інфекціями.

4.2.6. Хронічний моноцитарний лейкоз, термінальна стадія з анемією та геморагічним синдромом.

4.2.7. Численна мієлома з остеодеструктивними процесами (патологічні переломи хребта і кісток нижніх кінцівок).

4.2.8. Лімфогранулематоз, IV стадія (з морфологічним підтвердженням), з дифузним ураженням одного або більше екстралімфатичних органів, з ураженням лімфатичних вузлів.

 

5. Хвороби ендокринної системи

5.1. Цукровий діабет, інсулінозалежний тип (доза інсуліну більше як 60 од. на добу), важкий перебіг з нахилом до кетоацидозу і наявністю вираженої макроангіопатії, ретинопатії, полінейропатії.

5.2. Синдром Іценка-Кушинга та хвороба Іценка-Кушинга з різко вираженими ускладненнями: патологічні переломи трубчастих кісток або хребта, атрофія м’язів; кардіоміопатія з недостатністю кровообігу III ступеня; порушення мозкового кровообігу з глибокими стійкими руховими порушеннями двох або більше кінцівок.

5.3. Гіпофізарна недостатність (хвороба Сімондса) у стадії кахексії.

 

6. Психічні розлади

6.1. Шизофренічні психози безперервні (проста, гебефренічна, кататонічна, параноїдна форми) та нападоподібно-прогредієнтні форми з несприятливим перебігом.

6.2. Маніакально-депресивний психоз циркулярного типу з маніакальними та депресивними фазами, що часто змінюються, із змішаним психотичним станом, безперервним перебігом захворювання.

6.3. Психотичні порушення внаслідок органічного ураження головного мозку:

6.3.1. Усі форми синильної деменції (простий тип; з галюцинаторно-маячними розладами; ранній пресинильний варіант синильної деменції; деменція як результат осередкової атрофії головного мозку при хворобі Альцгеймера та хворобі Піка).

6.3.2. Атеросклеротичне слабоумство (без психозу; з депресією, з галюцинаторно-маячними розладами; з явищами гострої сплутаності).

6.3.3. Корсаковський психоз (алкогольний, внаслідок сифілісу мозку чи травми).

6.3.4. Органічне слабоумство (внаслідок енцефаліту, менінгоенцефаліту, сифілісу мозку, травми головного мозку).

6.4. Затяжні реактивні психози з прогредієнтним перебігом із залученням соматичної ланки, що набувають характеру хронічного психічного захворювання.

6.5. Хронічні психози різної етіології:

6.5.1. Симптоматичний психоз, зумовлений системною інфекцією з прогредієнтним або рецидивним перебігом.

6.5.2. Затяжний або рецидивний інтоксикаційний психоз з наростаючими незворотними змінами психіки.

6.5.3. Інші пролонговані психози внаслідок соматичних захворювань із стійкою психотичною симптоматикою.

6.6. Розлади особистості (психопатії): патологічний розвиток особистості з паранояльним або параноїдним маревоутвореннями на відповідній конституційній основі (паранояльна психопатія) на ґрунті інших типологічних варіантів психопатій.

 

7. Хвороби нервової системи та органів чуття

7.1. Судинні захворювання головного та спинного мозку: емболії; геморагічні; геморагічні; ішемічні або змішані гострі порушення мозкового кровообігу; хронічна судинна енцефалопатія III стадії; первинні (нетравматичні) субарахноїдальні крововиливи при встановленому діагнозі з вираженими стійкими явищами осередкового враження мозку (геміплегії, параплегії, глибокі геміпарези, парапарези; порушення орієнтації у просторі і часі, акінетикоригідний синдром).

7.2. Інфекційні, демієлінізуючі захворювання центральної нервової системи, що супроводжуються органічним ураженням головного та спинного мозку з глибокими стійкими порушеннями функцій (тяжкі паралічі; глибокі парези з розповсюдженими розладами чутливості, розладами функцій тазових органів, трофічними порушеннями; виражений акінетикоригідний синдром) і прогресуючим перебігом процесу:

7.2.1. Менінгіти вторинні гнійні.

7.2.2. Абсцеси головного мозку.

7.2.3. Спинальні епідуральні абсцеси та гранульоми нетуберкульозної етіології.

7.2.4. Нейросифіліс.

7.2.5. Ураження нервової системи при туберкульозі.

7.2.6. Розсіяний склероз.

7.2.7. Лейкоенцефаліт Шільдера.

7.3. Травматичні захворювання центральної нервової системи з вираженими стійкими явищами осередкового враження мозку (геміплегії, параплегії; глибокі геміпарези, парапарези).

7.4. Захворювання із швидко прогресуючим протіканням, вираженими стійкими розладами рухових, чутливих та вегетативно-трофічних функцій і неефективністю лікування:

7.4.1. Пухлини головного мозку.

7.4.2. Краніоспинальні пухлини.

7.4.3. Пухлини спинного мозку.

7.4.4. Сирингобульбія.

7.4.5. Гепатоцеребральна дистрофія (гепатолентикулярна дегенерація, хвороба Вільсона-Коновалова).

7.4.6. Цереброспинальні атаксії.

7.4.7. Бічний аміотрофічний склероз.

7.4.8. Міастенія.

7.4.9. Міотонія.

7.4.10. Паркінсонова хвороба.

7.4.11. Поліневрити хронічні.

7.5. Епілепсія:

7.5.1. Епілептичний психоз із затяжним перебігом, що набуває хронічного характеру та неефективністю лікування.

7.5.2. З генералізацією та ускладненням пароксизмальних розладів з вираженими і наростаючими змінами психіки.

7.5.3. Епілептичне слабоумство.

7.6. Повна сліпота, а також стан, коли на ґрунті стійких патологічних змін гострота зору ока, що краще бачить, не перевищує 0,03 і вона не може бути коригована або коли поле зору обох очей концентрично звужене до 10°. 

 

8. Хвороби органів кровообігу

8.1. Хвороби серця з недостатністю кровообігу III стадії.

8.1.1. Констриктивний перикардит, що не підлягає хірургічному лікуванню.

8.1.2. Набутті або природжені вади серця.

8.1.3. Бактеріальний ендокардит, затяжний перебіг.

8.1.4. Кардіоміопатія (застійна, гіпертрофічна, обструктивна).

8.1.5. Ендоміокардіальний фіброз.

8.1.6. Міокардитичний кардіосклероз.

8.1.7. Ішемічна хвороба серця.

8.1.8. Порушення ритму серця.

8.2. Гіпертонічна хвороба III стадії:

8.2.1. З повторним гострим трансмуральним або великим вогнищевим інфарктом міокарда зі стійким порушенням ритму і прогресуючою недостатністю кровообігу.

8.2.2. З недостатністю кровообігу III стадії.

8.2.3. З хронічною нирковою недостатністю в термінальній стадії.

8.3. Хвороби артерій з ураженням магістральних судин не менш як двох кінцівок у гангренозно-некротичній стадії:

8.3.1. Облітеруючий ендартеріїт.

8.3.2. Облітеруючий атеросклероз.

 

9. Хвороби органів дихання

Хронічні неспецифічні захворювання легенів з дифузним пневмосклерозом, емфіземою легенів, хронічним легеневим серцем у стадії декомпенсації, дихальною недостатністю III ступеня або з амілоїдозом внутрішніх органів і хронічною нирковою недостатністю в термінальній стадії:

9.1. Хронічний обструктивний бронхіт.

9.2. Бронхіальна астма.

9.3. Бронхоектатична хвороба.

9.4. Абсцес легені.

9.5. Емпієма плеври.

9.6. Пневмоконіози різної етіології.

9.7. Ідіопатичний фіброзний альвеоліт.

9.8. Саркоїдоз.

9.9. Емфізема первинна.

 

10. Хвороби органів травлення

10.1. Захворювання кишечника та інших органів травлення з вираженим синдромом порушення усмоктування в стадії кахексії.

10.2. Цирози печінки різної етіології в стадії декомпенсації з гіперспленізмом, портальною гіпертензією, печінково-клітинною недостатністю.

 

11. Хвороби нирок з хронічною нирковою недостатністю в термінальній стадії

11.1. Хронічний гломерулонефрит.

11.2. Хронічний пієлонефрит.

11.3. Гідронефроз.

11.4. Кістозна хвороба нирок.

 

12. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

З невпинно прогресуючим генералізованим процесом при наявності хронічної ниркової недостатності в термінальній стадії чи недостатності кровообігу III стадії, або стійким вогнищевим ураженням центральної нервової системи (геміплегії, параплегії; геміпарези, парапарези), або генералізованого ураження поперечної мускулатури з дисфагією, дизартрією:

12.1. Ревматоїдний артрит.

12.2. Геморагічний васкуліт.

12.3. Анкілозивний спондилоартрит (хвороба Бехтерєва).

12.4. Системний червоний вовчак.

12.5. Дерматоміозит.

12.6. Вузликовий періартеріїт.

12.7. Системна склеродермія.

 

13. Хвороби обміну

Подагра з подагричною нефропатією і хронічною нирковою недостатністю в термінальній стадії.

 

14. Анатомічні дефекти внаслідок захворювання чи травми в період останнього строку відбування покарання

Висока ампутація верхніх або нижніх кінцівок, а також поєднання високих ампутацій однієї верхньої і однієї нижньої кінцівок.

 

15. Променева хвороба

15.1. Гостра променева хвороба:

15.1.1. Гостра променева хвороба в період розпалу будь-якому ступені тяжкості (I - IV).

15.1.2. Місцеві променеві ураження шкіри в період розпалу при тяжкості I - IV ступенів.

15.1.3. Наслідки гострої променевої хвороби.

15.1.3.1. Астенічний синдром з підвищеним виснаженням та функціональною недостатністю регуляторних систем, перш за все - нервової і судинної.

15.1.3.2. Ознаки органічного ураження нервової та судинної систем з порушенням мозкового периферійного кровообігу.

15.1.3.3. Нестабільність показників периферійної крові - виражений цитопенічний синдром з ознаками гіпоплазії кісткового мозку (кількість лейкоцитів менше як 3,0 х 109, кількість тромбоцитів менше як 1,5 х 1012 в/л).

15.1.3.4. Глибокі трофічні, дегенеративні та склеротичні місцеві зміни, різні радіаційні виразки, больовий синдром.

15.1.3.5. Контрактури та ампутаційні дефекти.

15.1.3.6. Променева катаракта III стадії з гостротою зору на "кращому" оці 0,1 - 0,5.

15.2. Хронічна променева хвороба періоду формування II - IV ступенів тяжкості і подальший період (стадія прогресування).

15.3. Пізні променеві ефекти (злоякісні новоутворення кровотворної та кісткової тканини, легенів, печінки).

Примітка. У разі виникнення таких захворювань, як СНІД, променева хвороба, лепра та інші, що потребують спеціальних і складних засобів обстеження, діагнози установлюються комісією з обов’язковим залученням фахівців відповідного профілю установ органів охорони здоров’я.

Начальник управління медичного та санітарно-епідеміологічного обслуговування спецконтингенту Державного департаменту України з питань виконання покарань 

О. Гунченко