Міжнародний фонд "Відродження"

Херсонська виправна колонія (№61)

73024 м. Херсон, вул. Дружби, 4
начальник виправної колонії Дядюн Сергій Васильович
(0552) 41-47-60

Після звільнення м. Херсона від фашистських загарбників у червні 1944 р. було засновано спеціальну лікувальну установу, яку в 1945 р. перетворено в багатопрофільну установу з лімітом наповнення до 800 ліжок. На той час установа нараховувала вісім відділень: терапевтичне, туберкульозне, хірургічне, нервово-психіатричне та ін.

Згідно з наказом МОГП МВС УРСР від 08.08.1966 р. виправно-трудо­ву колонію УОГП було реорганізовано в спеціалізовану протитуберку­льозну виправно-трудову колонію для утримання та лікування хворих на туберкульоз засуджених, які підлягають утриманню у виправно-трудовій колонії суворого режиму.

Міжобласна туберкульозна лікарня при ВТК УВС Херсонської об­ласті наказом УВС № 0202 від 1979 р. була реорганізована в міжрес­публіканську туберкульозну лікарню ГУВТУ МВС УРСР.

У зв’язку з організаційно-штатними заходами міжреспубліканська туберкульозна лікарня перейменована в міжобласну туберкульозну лікарню УВС Херсонського облвиконкому.

Наказом МВС України № 201 від 20.04.1994 р. установа (МТЛ) УВС у Херсонській області перейменована в міжобласну спеціалізовану ус­танову на правах лікувальної УМВС України в Херсонській області.

Наказом УМВС України в Херсонській області № 290 від 24.06.1997 р. міжобласна спеціалізована установа УМВС України в Херсонській об­ласті перейменована в установу виконання покарань УМВС України в Херсонській області, на правах лікувальної, особливого режиму.

З урахуванням зобов’язань України при вступі до Ради Європи та рекомендації експертів Ради Європи, у відповідності з Конституцією України та Указом Президента створено ДДУПВП як центральний ор­ган виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Херсонська ВК управління ДДУПВП в Херсонській області особ­ливого режиму (міжобласна туберкульозна лікарня / наказ ДДУПВП № 165 від 29.11.1999 р./) є правонаступником з передачею всього май­на, прав та обов’язків.

На даний час установу очолює С. В. Дядюн