Міжнародний фонд "Відродження"

Про затвердження Положення про дільницю слідчого ізолятора на території виправної колонії (30.12.2003 N 280)

Про затвердження Переліку закладів охорони здоров’я кримінально-виконавчої системи

Про затвердження Положення про навчальний центр при установі виконання покарань

«Про здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в кримінально-виконавчій системі»

«Про затвердження Положення про психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора»

«Положення про психологічну службу установи виконання покарань»

Положення про лікарсько-трудову комісію

«Про затвердження Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, що сталися у вільний від роботи час з особами, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах»

Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Державного департаменту України з питань виконання покарань

Порядок забезпечення конфіденційності інформації про ВІЛ-інфікованих

«Про затвердження Інструкції про порядок проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, які відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи»

«Про організацію антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах». Наказ

ПОЛОЖЕННЯ про умови навчання та отримання базової та повної за-гальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у за-гальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи

ПОЛОЖЕННЯ про сектор максимального рівня безпеки при виправній колонії середнього рівня безпеки

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про батьківський комітет при виховній колонії

ІНСТРУКЦІЯ з організації перегляду кореспонденції осіб, які тримають-ся в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

ПОЛОЖЕННЯ про здійснення помилування

ІНСТРУКЦІЯ про порядок подання до Секретаріату Президента Украї-ни матеріалів з питань помилування та виконання указів Президента України про помилування

ПЕРЕЛІК захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про звільнення засуджених від дальшого відбування покарання

«Про порядок взаємодії органів і установ виконання покарань, територі-альних органів внутрішніх справ та центрів зайнятості населення щодо надання особам, які звільнені від відбування покарання, допомоги в тру-довому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації». Наказ

ІНСТРУКЦІЯ про порядок організації здійснення адміністративного на-гляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі