Міжнародний фонд "Відродження"

Про затвердження Положення про дільницю слідчого ізолятора на території виправної колонії (30.12.2003 N 280)

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Н А К А З

30.12.2003  N 280

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2004 р. за N 65/8664

 

Про затвердження Положення про дільницю слідчого

ізолятора на території виправної колонії

 

  Відповідно до Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань, затвердженого Указом Президента України від 31 липня 1998 року N 827 ( 827/98) (із  змінами), з метою приведення нормативно-правових актів  Державного  департаменту України з питань виконання покарань (далі - Департамент) у відповідність до Кримінально-виконавчого кодексу України

 

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити  Положення  про  дільницю слідчого ізолятора на території виправної колонії (далі - Положення), що додається.

2. Начальникам територіальних органів управління Департаменту організувати вивчення Положення з особовим складом підпорядкованих слідчих ізоляторів і виправних колоній  та  забезпечити  виконання його вимог.

3. Управлінню  по  керівництву слідчими ізоляторами і тюрмами Департаменту (Горобцов М.І.) забезпечити подання  цього  наказу  в установленому  порядку  на  державну реєстрацію  до  Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту від 29.04.2003 N 73 "Про затвердження  Положення  про дільницю  слідчого  ізолятора  на  території  виправно-трудової колонії", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.05.2003 за N 385/7706.

5. Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на першого заступника  Голови  Департаменту  генерал-лейтенанта  внутрішньої служби  Пташинського  О.Б.,  начальників  територіальних  органів управління Департаменту.

6. Наказ оголосити особовому складу органів і установ кримінально-виконавчої системи.

Голова   В.А.Льовочкін

 

 ПОГОДЖЕНО:

 Заступник Голови
 Верховного Суду України  П.П.Пилипчук
 30.12.2003 р.

 Заступник Генерального
 прокурора України  С.В.Моліцький
 26.12.2003 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
департаменту України
з питань виконання покарань
30.12.2003  N 280

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2004 р.  за N 65/8664

 

ПОЛОЖЕННЯ

про дільницю слідчого ізолятора на території виправної колонії

   1. Загальні положення

  1.1. Дільниця  слідчого  ізолятора  на  території  виправної колонії  мінімального із загальними умовами тримання та середнього рівнів безпеки (далі - дільниця)  організовується  і  ліквідується наказом  Державного  департаменту  України  з  питань  виконання покарань (далі - Департамент) за поданням  територіального  органу управління Департаменту.

  1.2. Правовою основою діяльності дільниці є Кримінально-процесуальний кодекс України, Закон України "Про попереднє ув'язнення", нормативно-правові акти Департаменту, а також це Положення.

  1.3. Дільниця є структурним  підрозділом  виправної  колонії, створюється  на базі капітально побудованих приміщень для тримання засуджених і розташовується в окремому ізольованому  локальному секторі установи.

  1.4. Дільниця  не має прав юридичної особи.  Бухгалтерські та фінансові операції по її обслуговуванню  провадяться  відповідними службами виправної колонії.

  1.5. Начальник  виправної  колонії  та його заступники несуть персональну відповідальність за додержанням законодавства,  умов і режиму тримання засуджених у дільниці.

  1.6. Начальник дільниці призначається наказом територіального органу  управління  Департаменту  і  підпорядковується  начальнику виправної колонії та його заступникам.

  2. Особливості направлення засуджених у дільниці

  2.1. Порядок і умови тримання засуджених у дільниці визначаються Законом України "Про попереднє ув'язнення" , нормативно-правовими актами Департаменту, а також цим Положенням.

  2.2. У  дільниці  тримаються  засуджені  до  покарання у виді позбавлення волі на певний строк,  вироки  щодо  яких  не  набрали законної  сили (далі - засуджені),  у яких закінчився встановлений статтею 349 Кримінально-процесуального кодексу України строк для подання апеляції  та  яким  рішенням  комісії  з  питань розподілу,  направлення  та  переведення  осіб,  засуджених  до позбавлення волі,  територіального органу управління  Департаменту (далі  -  комісія  по  розподілу) визначено відбування покарання в установі відповідного рівня безпеки.

  2.3. Засуджені  направляються  до  дільниць  за  нарядами територіальних  органів  управління  Департаменту  за  місцем  їх розташування  на підставі вмотивованих рішень комісії по розподілу про можливість тримання засуджених у дільниці  слідчого  ізолятора виправної  колонії відповідного рівня безпеки,  які долучаються до їх особових справ.

  2.4. Підставою для приймання і тримання у дільниці засуджених є  ухвалений  місцевим  судом  вирок про засудження до покарання у виді позбавлення волі на певний строк,  який  не  набрав  законної сили, та мотивоване рішення комісії по розподілу.

  2.5. Не  підлягають  направленню до дільниці засуджені,  щодо яких подана апеляція, у якій порушується питання про погіршення їх становища,  або суд визнає необхідним провести судове слідство,  а також неповнолітні, жінки з вагітністю понад чотири місяці, жінки, які  мають  при  собі  дітей  віком  до  трьох років,  особи,  які страждають  психічними,  тяжкими  соматичними  або  інфекційними захворюваннями, інваліди I групи.

  До однієї дільниці не можуть бути направлені особи, засуджені за одним вироком суду.

  2.6. У  разі  направлення  засудженого  до  дільниці  про  це негайно,  в установленому порядку, інформується відповідний суд, а також родичі засудженого.

  2.7. Для  узагальнення  інформації  стосовно засуджених,  які трималися у слідчому ізоляторі і направлені до дільниці,  а  також про  зміни  в  судових  рішеннях  щодо них адміністрація виправної колонії повідомляє слідчий ізолятор.

  2.8. При вибутті до дільниці засуджений знімається з обліку в слідчому ізоляторі.

  2.9. Порядок приймання,  обліку,  звернення судових рішень до виконання, контролю за строками тримання, направлення для участі в судових  засіданнях,  звільнення  засуджених  організовується  у відповідності до вимог  законодавства  та  Інструкції  про  роботу відділів  (відділень,  груп,  частин)  по  контролю  за виконанням судових рішень слідчих ізоляторів та установ виконання покарання.

  3. Правовий статус засуджених, які тримаються в дільниці

  3.1. Адміністрація  виправної  колонії  забезпечує дотримання прав,  свобод,  законних інтересів засуджених,  створює  необхідні умови тримання,  гарантує соціальну і правову захищеність, а також особисту безпеку зазначеної категорії осіб.

  3.2. На осіб,  які тримаються в дільниці,  в  повному  обсязі поширюються права та обов'язки,  що визначені Законом України "Про попереднє ув'язнення",  а також нормативно-правовими актами,  що регламентують порядок і умови тримання цієї  категорії засуджених.

  3.3. Не  допускається  надання  будь-яких  пільг  чи  переваг засудженим  залежно  від  їх  расової,  національної  належності, ставлення  до  релігії,  майнового  стану,  політичних поглядів та минулих заслуг.

  4. Особливості обладнання дільниці

  4.1. Кімнати (секції) дільниці обладнуються  дверима,  які  з внутрішнього  боку  оббиваються  листовою  сталлю,  укріплюються металевими кутниками по всьому периметру  і  відкриваються  у  бік коридору.  Двері секцій у центрі обладнуються спеціально захищеним отвором для нагляду за засудженими,  а також механічним замком.  У разі  необхідності  стіни  з  боку  коридору  можуть обладнуватися вікнами для здійснення нагляду.

  4.2. Усі вікна  дільниці  обладнуються  металевими  звареними ґратами.  Вікна повинні обладнуватися таким чином,  щоб особи, які тримаються у дільниці,  могли читати і  працювати  при  природному освітленні,  а  також  сконструйовані так,  щоб забезпечити доступ свіжого повітря,  незалежно від того,  є чи немає штучної  системи вентиляції. Штучне освітлення повинне бути достатнім для того, щоб забезпечити можливість читати і працювати без шкоди для зору.

  4.3. Кімнати (секції) дільниці забезпечуються  інвентарем  та іншими  предметами  за  нормами,  визначеними нормативно-правовими актами  Департаменту  для  таких  приміщень  виправних  колоній відповідного рівня безпеки.

  4.4. У  кожній кімнаті (секції) обладнується санітарний вузол з  туалетом  і  умивальником,  які  повинні  бути  відгороджені  з дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

  4.5. У  приміщенні  дільниці,  крім  спальних  кімнат, обладнується  кабінет  начальника  дільниці,  службове  приміщення представника  чергової  зміни,  кімната  культурно-масової роботи, гардероб,  сушильні для одягу і взуття,  приміщення для зберігання продуктів  харчування  з  холодильниками,  інші необхідні побутові приміщення.

  4.6. Територія дільниці відгороджується  парканом  суцільного заповнення  і  посилюється  відповідними інженерними засобами,  що унеможливлюють його  вільне  подолання.  Вхідні  двері  локального сектора  та  дільниці  обладнуються механічним замком і блокуються сигналізацією  з  виводом  на  пульт  чергової  частини  виправної колонії.

  5. Режим тримання осіб, які перебувають у дільниці

  5.1. Режим у дільниці, тобто порядок і умови тримання засуджених та нагляду за ними з  метою  забезпечення  попереднього ув'язнення, встановлюється Законом України "Про  попереднє ув'язнення" та нормативно-правовими актами Департаменту.

5.2. У дільниці засуджені  тримаються  у  звичайних  кімнатах (секціях)  в  умовах  суворої  ізоляції.  Засуджені не мають права виходу з кімнат  (секцій),  крім  випадків,  передбачених  Законом України "Про попереднє ув'язнення" та розпорядком дня. Перебування у дільниці інших категорій засуджених,  які тримаються у виправній колонії,  а також представників адміністрації,  які не мають прямого відношення до її функціонування, забороняється.

  5.3. У  дільниці  організовується  суворо  регламентований розпорядок  дня  з  урахуванням  особливостей  відповідного складу засуджених,  який  затверджується  наказом  начальника  виправної колонії і оголошується засудженим та персоналу установи.

  5.4. Перевірки  наявності  засуджених у дільниці здійснюються щоденно зранку та ввечері.  Проведення перевірок у межах  дільниці покладається на чергову зміну виправної колонії та призначених для цього відповідальних посадових осіб.

  5.5. Засуджені,  які тримаються у дільниці,  вживають  їжу  в їдальні  установи  окремо  від  інших  категорій  засуджених  із виключенням  можливості  взаємного  спілкування.  Відвідування засудженими  банно-прального  комплексу  та  їх  санітарна обробка проводяться за окремим графіком.

  5.6. При виведенні засуджених за межі дільниці для  придбання продуктів  харчування  і  предметів  першої  потреби  або  з інших  передбачених  розпорядком  дня  причин  адміністрація  виправної колонії забезпечує їх ізоляцію від осіб,  які відбувають покарання в цій установі.

  5.7. Засуджені,  які тримаються у дільниці, можуть залучатися до  роботи  тільки  за  їх згодою і з дозволу суду,  в провадженні якого знаходиться справа, та лише в межах території дільниці чи на спеціально  обладнаному  секторі  колонії,  з  дотриманням  вимог ізоляції.  Умови  та  оплата  праці  засуджених  здійснюється  у відповідності до  Закону  України  "Про  попереднє  ув'язнення"

  5.8. До засуджених,  які тримаються у дільниці, адміністрація  колонії  може  застосовувати  заходи  заохочення  і  стягнення, передбачені Законом  України  "Про  попереднє  ув'язнення".

  При цьому  засуджені,  до  яких  застосовано стягнення у виді поміщення до карцеру, відбувають його у дисциплінарному ізоляторі, де тримаються по одному, і на роботу не виводяться.

  5.9. Адміністрація  колонії  має  право  застосовувати  до засуджених  заходи  фізичного  впливу,  спеціальні  засоби  і вогнепальну зброю  у  випадках  і  порядку,  передбачених  Законом України "Про попереднє ув'язнення".

  6. Особливості здійснення нагляду за засудженими у дільниці

  6.1. Організація нагляду за засудженими у дільниці включає: 

  а) контроль  за  поведінкою  засуджених  у  місцях  їхнього перебування,  перевірку їх  наявності,  обмеження  їх  доступу  на територію  та  в приміщення виправної колонії,  де тримаються інші категорії засуджених;

  б) забезпечення  виконання  засудженими  вимог Закону України "Про попереднє  ув'язнення" та дотримання  ними встановленого порядку й умов тримання у дільниці;

  в) попередження та профілактику порушень  режиму  тримання  з боку засуджених, недопущення вчинення ними втеч та інших злочинів;

  г) проведення обшуків з метою перекриття каналів  надходження до  засуджених заборонених предметів,  забезпечення ізоляції осіб, які допустили порушення встановлених порядку та умов  тримання,  а також визначених правил поведінки.

  6.2. Черговий  помічник  начальника  установи  (далі - ЧПНУ), крім загальних обов'язків, зобов'язаний:

  а) перед  заступанням  на  службу  перевіряти  кількість засуджених,  у тому числі тих, які знаходяться за межами дільниці, а також на стаціонарному лікуванні;

  б) не  допускати  самовільного  виходу  засуджених  за  межі дільниці;

  в) контролювати вибуття та повернення засуджених до дільниці.

  6.3. Нагляд за засудженими в дільниці здійснюється спеціально призначеними молодшими інспекторами чергової зміни виправної колонії, а також особами, які несуть службу у складі оперативних груп і закріплені за цією дільницею.

  6.4. На  молодших  інспекторів  у  повному обсязі поширюються права  та  обов'язки,  визначені  нормативно-правовими  актами Департаменту,  що  регламентують  організацію  нагляду в установах виконання покарань. У своїй діяльності під час несення служби вони підпорядковуються ЧПНУ та його заступнику.

  6.5. Нагляд за особами, які тримаються у дільниці, здійснюється з урахуванням особливостей  нагляду  за  засудженими, які тримаються у дільницях посиленого контролю виправних колоній.

  6.6. У  період  несення  служби  з  нагляду  за засудженими у дільниці молодший інспектор  перебуває  у  коридорі.  Контроль  за наявністю  та  поведінкою  засуджених,  які  тримаються в кімнатах (секціях),  здійснюється  шляхом  постійного  спостереження  через відповідні  оглядові  вікна.  У  разі  необхідності  на  території дільниці можуть застосовуватися технічні засоби нагляду.

  6.7. Двері дільниці та кімнат (секцій) відчиняються тільки  в присутності ЧПНУ або його заступника.

  6.8. Прогулянки  засуджених  проводяться  на  спеціально обладнаних майданчиках,  розташованих на  території  дільниці,  за участю  не  менше  двох  молодших  інспекторів  або  спеціально призначених працівників установи під керівництвом  ЧПНУ  або  його заступника.  Перед  та  після  проведення  прогулянок  засуджені піддаються неповному обшуку.

  6.9. Молодшим  інспекторам  та  задіяним  до  нагляду  членам оперативної  групи забороняється відлучатися з території дільниці, відчиняти  двері  житлових  кімнат  (секцій),  без  дозволу  ЧПНУ переводити засуджених з однієї кімнати (секції) в іншу, передавати ключі від них іншим посадовим особам (за  винятком  ЧПНУ  та  його заступника), входити до кімнат (секцій) з ключами.

  7. Надання побачень особам, які тримаються  у дільниці, та  порядок їх листування

 

  7.1. Порядок  надання  побачень  особам,  які  тримаються  у  дільниці,  та  порядок  їх листування до набрання вироком законної сили визначається  Законом  України  "Про  попереднє  ув'язнення".

  7.2. Побачення особам, які тримаються у дільниці, надаються в години,  спеціально  відведені для цієї категорії засуджених,  і в присутності  представника  адміністрації,  крім  випадків, передбачених законодавством.

  7.3. З моменту допуску захисника до участі у справі, підтвердженого письмовим повідомленням суду,  в провадженні  якого знаходиться справа, засуджені мають право на побачення  із захисником  наодинці  без  обмеження  кількості  побачень та їх тривалості.

  7.4. Скарги, заяви та листи осіб, які тримаються у дільниці, адресовані до Європейського суду з прав людини, Уповноваженому Верховної  Ради України з прав людини та прокуророві, переглядові не підлягають і надсилаються за адресою протягом доби з часу їх подачі.

8. Матеріально-побутове забезпечення засуджених

  8.1. Засудженим  забезпечуються  побутові  умови,  що відповідають  правилам  санітарії  та  гігієни.  Господарське обслуговування  території  дільниці,  прибирання  її  приміщень, створення належних санітарно-побутових умов здійснюється почергово виключно  засудженими,  які  тримаються  у  дільниці,  у  години, відведені розпорядком дня, на час не більше двох годин.

  8.2. Норма площі для засуджених чоловіків не може бути меншою трьох, а для жінок чотирьох квадратних метрів.

  8.3. Засудженим  надаються  безоплатно  за  єдиними  нормами харчування,  індивідуальне спальне місце,  постільні речі та  інші види матеріально-побутового забезпечення. У необхідних випадках їм видається одяг і взуття встановленого зразка.

9. Матеріальна відповідальність засуджених

  9.1. Засуджені, які тримаються у дільниці, несуть матеріальну відповідальність  за  заподіяну  шкоду  в  порядку,  передбаченому Законом України "Про попереднє ув'язнення".

10. Медичне обслуговування засуджених

  10.1. Медичне  обслуговування  засуджених  організовується  і проводиться  у  порядку,  встановленому  статтею 11 Закону України "Про попереднє  ув'язнення" та спільним наказом Департаменту, Міністерства охорони здоров'я України від 18.01.2000 N 3/6 "Про затвердження нормативно-правових  актів  з питань  медико-санітарного забезпечення  осіб,  які  тримаються в слідчих ізоляторах  та  установах  виконання  покарань  Державного департаменту  України  з  питань виконання покарань" (із змінами), зареєстрованим у  Міністерстві  юстиції  України  09.09.2000  за N 143/4364.

  10.2. Для надання стаціонарної медичної допомоги засудженим, які тримаються у дільниці, у медичній частині виправної колонії обладнуються відповідні ізольовані кімнати-палати.

11. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства в дільниці

  11.1. Нагляд  за  додержанням  законодавства  в  дільниці здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому  прокурори відповідно до Законів України "Про прокуратуру" та "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ).

  11.2. Постанови  і  вказівки  прокурорів  щодо  додержання встановлених  законодавством  порядку  й умов тримання засуджених, вироки щодо яких не набрали законної сили,  у дільницях підлягають обов'язковому виконанню адміністрацією колонії.

 

 Начальник управління
 по керівництву слідчими
 ізоляторами і тюрмами  М.І.Горобцов