Міжнародний фонд "Відродження"
Відомчі документи / Інструкції

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

ПОЛОЖЕННЯ про спостережні комісії

ПОЛОЖЕННЯ про піклувальні ради при спеціальних виховних установах

ПОЛОЖЕНИЕ о попечительских советах при специальных воспитательных учреждениях

Державна програма покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006 - 2010 роки

«Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому в органах і установах виконання покарань» Наказ Департаменту від 4 травня 2002 року N 111

«Про затвердження Інструкції про порядок здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, в установах кримінально-виконавчої системи». Наказ Департаменту № 61

«Про затвердження Положення про управління кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань». Наказ Департаменту № 68

«Про затвердження Положення про школу професійної майстерності персоналу кримінально-виконавчої інспекції Державної кримінально-виконавчої служби України». Наказ Департаменту № 55

«Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади»

«Про заходи щодо забезпечення діяльності Державного департаменту з питань виконання покарань»

Про затвердження Положення про навчальний центр при установі виконання покарань

«Про затвердження Положення про організацію харчування осіб, які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи» Наказ Департаменту від 30 червня 2004 року N 126

«Про здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в кримінально-виконавчій системі»

«Про затвердження Інструкції про порядок інформування органами й установами виконання покарань стосовно взятих під варту і засуджених іноземців» Наказ Департаменту від 27 травня 2002 року N 135

Інструкція з проведення диспансеризації хворих, які перебувають в установах виконання покарань

Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань

ІНСТРУКЦІЯ з організації порядку і умов виконання покарання у виді обмеження волі

ІНСТРУКЦІЯ з оплати праці засуджених до обмеження та позбавлення волі

ІНСТРУКЦІЯ про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні

ПОЛОЖЕННЯ про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України

Положення про Апеляційну комісію департаменту з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі

Положення про комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду виховної колонії

ПРАВИЛА тримання осіб, узятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах Дер-жавного департаменту України з питань виконання покарань

ПРАВИЛА поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту, і засуджених

ПОЛОЖЕННЯ про дільницю слідчого ізолятора на території виправної колонії

порядок організації роботи щодо відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини