Міжнародний фонд "Відродження"

ІНСТРУКЦІЯ з організації порядку і умов виконання покарання у виді обмеження волі

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань
«Про затвердження Інструкції з організації порядку і умов виконання покарання у виді обмеження волі» від 16 лютого 2005 року N 27

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 березня 2005 р. за N 290/10570

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, з метою визначення порядку і умов виконання та відбування покарання у виді обмеження волі, подальшого поліпшення умов тримання засуджених, забезпечення належного правопорядку в кримінально-виконавчих установах відкритого типу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію Інструкцію з організації порядку і умов виконання покарання у виді обмеження волі (далі - Інструкція), що додається.

2. Начальникам територіальних органів управління Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі - Департамент), установ виконання покарань організувати вивчення цієї Інструкції з особовим складом, забезпечити неухильне виконання її вимог.

3. Управлінню охорони, нагляду і безпеки Департаменту (Ільтяй М. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління охорони, нагляду і безпеки Департаменту генерал-майора внутрішньої служби Ільтяя М. П. та начальників територіальних органів управління Департаменту.

5. Наказ оголосити особовому складу органів і установ кримінально-виконавчої системи.

 Виконуючий обов’язки Голови генерал-лейтенант внутрішньої служби 

О. Б. Пташинський  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту України
 з питань виконання покарань
від 16 лютого 2005 р. N 27
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 березня 2005 р. за N 290/10570

ІНСТРУКЦІЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПОРЯДКУ І УМОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ

1.  Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Конституції України, Кримінально-виконавчого кодексу України та Кримінального кодексу України, регламентує і конкретизує порядок і умови виконання та відбування покарання у виді обмеження волі.

1.2. Скорочення, що вживаються в цій Інструкції, мають такі значення:

Департамент - Державний департамент України з питань виконання покарань;

територіальні органи управління Департаменту - управління (відділи) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області;

виправний центр - кримінально-виконавча установа відкритого типу;

територія виправного центру - це встановлена за проектом забудови земельна ділянка, на якій розміщені житлова та виробнича зони з розташованими на них об’єктами, що є на балансі установи;

ДІЗО - дисциплінарний ізолятор;

ЧПНУ - черговий помічник начальника установи;

КПП - контрольно-пропускний пункт;

Правила внутрішнього розпорядку - Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 N 275 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 31.12.2003 за N 1277/8598;

Інструкція з організації нагляду за засудженими - Інструкція з організації нагляду за засудженими, які відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах, затверджена наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 22.10.2004 N 205/ДСК і зареєстрована у Міністерстві юстиції України 05.11.2004 за N 1412/10011.

 

2. Місця відбування покарання у виді обмеження волі

2.1. Відповідно до Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України особи, засуджені до обмеження волі, відбувають покарання у виправних центрах.

2.2. Правову основу діяльності виправного центру складають Кримінально-виконавчий кодекс України, Правила внутрішнього розпорядку, інші нормативно-правові акти, а також ця Інструкція.

2.3. Начальник виправного центру несе повну відповідальність за додержання законодавства, забезпечення належних умов і порядку тримання засуджених у виправному центрі.

 

3. Завдання виправних центрів

3.1. Організація виконання покарання у виді обмеження волі та забезпечення оптимальних умов відбування покарання засудженими з метою їх виправлення і ресоціалізації.

3.2. Запобігання вчиненню засудженими нових злочинів.

3.3. Забезпечення правопорядку і законності, безпеки засуджених, а також персоналу, посадових осіб і громадян, які перебувають на їх території.

3.4. Залучення засуджених до суспільно корисної праці з урахуванням їх стану здоров’я, загального і професійного рівнів.

3.5. Забезпечення охорони здоров’я засуджених.

3.6. Здійснення оперативно-розшукової діяльності відповідно до законодавства.

 

4. Особливості обладнання виправних центрів

4.1. Територія виправного центру з метою недопущення проходу сторонніх осіб та забезпечення збереження матеріальних цінностей, що на ній знаходяться, обладнується огорожею та КПП.

4.2. Межа виправного центру встановлюється наказом начальника територіального органу управління Департаменту за погодженням з органами місцевого самоврядування, з урахуванням особливостей установи, та проходить по межі населеного пункту, але в радіусі не більше 5 кілометрів від території виправного центру.

4.3. Межа виправного центру для засуджених, які проходять стаціонарне лікування або медичний огляд у лікувальних закладах охорони здоров’я, встановлюється по межі відповідного лікувального закладу в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

5. Особливості приймання засуджених до виправних центрів

5.1. Приймання засуджених до виправного центру здійснюється комісією під керівництвом начальника установи.

5.2. У неробочий час приймання засуджених здійснюється ЧПНУ.

5.3. Після прибуття до виправних центрів засуджені в обов’язковому порядку проходять медичний огляд, санітарне оброблення та протягом 14 діб тримаються ізольовано від інших засуджених в окремому приміщенні і до праці не залучаються. Приймання їжі вказаними засудженими організовується окремо від інших засуджених.

 

6. Основи організації діяльності виправних центрів

6.1. Адміністрація виправного центру забезпечує:

а) ведення обліку засуджених та роз’яснення їм порядку і умов відбування покарання;

б) організацію трудового і побутового влаштування засуджених;

в) додержання умов праці засуджених, порядку та умов відбування покарання;

г) застосування встановлених законом заходів заохочення і стягнення;

ґ) залучення засуджених до праці;

д) здійснення нагляду і заходів попередження порушень порядку відбування покарання;

е) проведення соціально-виховної роботи із засудженими;

є) контроль за дотриманням режимних вимог на об’єктах і територіях, що прилягають до них;

ж) здійснення відповідно до чинного законодавства оперативно-розшукової діяльності;

з) здійснення роботи щодо підготовки засуджених до звільнення;

и) безпеку засуджених і персоналу установи;

і) розроблення системи пропускного режиму.

6.2. Адміністрація виправного центру має право:

а) вимагати від засуджених та інших осіб, які перебувають на території та в приміщеннях виправного центру, додержання норм кримінально-виконавчого законодавства;

б) проводити огляд і обшук засуджених, їх речей, а також вилучати заборонені для використання у виправних центрах речі та документи;

в) застосовувати і використовувати фізичну силу, спеціальні засоби і зброю на підставах і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію" та чинним законодавством;

г) здійснювати оперативно-розшукові заходи згідно із чинним законодавством;

ґ) призначати медичне обстеження засуджених з метою виявлення фактів вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи інших одурманювальних засобів;

д) використовувати засоби масової інформації для розшуку засуджених, які ухиляються від відбування покарання;

е) приймати згідно із законодавством у володіння і користування від установ, організацій і підприємств будь-яких організаційно-правових форм, а також громадян матеріально-технічні ресурси, кошти і майно;

є) звертатися до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для сприяння у трудовому і побутовому влаштуванні засуджених;

ж) застосовувати до засуджених встановлені Кримінально-виконавчим кодексом України заходи заохочення і стягнення;

з) інші права, передбачені актами законодавства України.

 

7. Права та обов’язки засуджених до обмеження волі

На осіб, які відбувають покарання у виправних центрах, у повному обсязі поширюються права та обов’язки, що визначені Кримінально-виконавчим кодексом України, нормативно-правовими актами Департаменту, а також цією Інструкцією.

 

8. Особливості режиму та умов відбування покарання у виправних центрах

8.1. Проживання засудженого за межами території виправного центру оформлюється постановою начальника виправного центру за клопотанням начальника відповідного відділення соціально-психологічної служби, погодженим з оперативним працівником (додаток 1).

8.2. Засудженим може бути дозволено короткочасні виїзди за межі виправного центру в таких випадках:

а) смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого, - строком до семи діб, без урахування часу на дорогу;

б) стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім’ї, - строком до семи діб, без урахування часу на дорогу;

в) за необхідності звернутися в медичний заклад охорони здоров’я з приводу захворювання чи лікування за наявності відповідного медичного висновку;

г) для складання іспитів у навчальному закладі, за умови, що вони навчалися в ньому до засудження;

ґ) за викликом судових і слідчих органів - на період провадження слідства чи дізнання;

д) для попереднього вирішення питань трудового і побутового влаштування після звільнення - строком до семи діб, без урахування часу на дорогу;

е) у разі виникнення інших життєво необхідних обставин, які потребують присутності засудженого.

 

9. Порядок надання засудженим короткочасних виїздів

9.1. Надання засудженим короткострокових виїздів здійснюється відповідно до вимог статті 59 Кримінально-виконавчого кодексу України.

9.2. При позитивному вирішенні адміністрацією установи питання про надання засудженому короткочасного виїзду складається висновок із зазначенням анкетних даних та характеристики засудженого, який затверджується начальником виправного центру. Цей документ зберігається в особовій справі засудженого. На підставі цього висновку видається наказ по виправному центру про надання засудженому короткочасного виїзду.

9.3. Тривалість короткочасного виїзду встановлюється начальником виправного центру з урахуванням особистості засудженого, характеру, ступеня суспільної небезпеки та поведінки засудженого під час відбування покарання.

9.4. Під час виходу за територію виправного центру засуджені повинні мати охайний зовнішній вигляд.

9.5. Перед короткочасним виїздом і після повернення до виправного центру засуджені підлягають повному обшуку, а їх речі - огляду.

9.6. Засуджений, якому надається короткочасний виїзд, інформується адміністрацією виправного центру про правила його поведінки та відповідальність за несвоєчасне повернення до виправного центру.

9.7. Після проведення повного обшуку та огляду засудженого ЧПНУ під розписку (додаток 2) доводить до його відома правила поведінки за межами виправного центру та відповідальність за їх порушення. Вищезазначена розписка долучається до особової справи засудженого.

9.8. Для виїзду засудженим видається посвідчення, що передбачене для засуджених до позбавлення волі, які перебувають у короткочасному виїзді.

9.9. Після повернення до виправного центру посвідчення повертається засудженим ЧПНУ, який проводить його повний обшук та огляд особистих речей.

9.10. У разі встановлення порушень правил поведінки під час перебування засудженого у короткочасному виїзді, виявлення у нього під час обшуку речей, виробів та речовин, зберігання яких засудженим заборонено, або ознак сп’яніння до засудженого вживаються заходи щодо притягнення його до відповідальності.

9.11. Під час перебування за межами виправного центру засуджені зобов’язані:

дотримуватися правил громадського порядку;

повертатися до виправного центру в термін, установлений адміністрацією виправного центру;

у разі виникнення об’єктивних обставин, що не дають змоги повернутися до виправного центру в установлений термін, самі або через інших осіб негайно повідомити про це ЧПНУ, указавши місце свого перебування;

на вимогу працівників міліції пред’являти посвідчення встановленого зразка.

9.12. Засудженим забороняється:

залишати межі населеного пункту, до якого дозволено короткочасний виїзд;

вживати спиртні напої і пиво, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги чи інші одурманювальні засоби.

Про короткочасний виїзд засуджених ЧПНУ інформує чергового територіального органу управління Департаменту, а при поверненні засуджених до виправного центру - доповідає про їх наявність.

 

10. Особливості організації нагляду у виправних центрах

10.1. Організація нагляду за засудженими до обмеження волі визначається Правилами внутрішнього розпорядку, Інструкцією з організації нагляду за засудженими та іншими нормативно-правовими актами.

10.2. Несення служби із здійснення нагляду за засудженими на території виправного центру та прилеглої місцевості забезпечується, як правило, шляхом патрулювання. Особлива увага приділяється приміщенням адміністративних будинків, об’єктам виробничо-господарського призначення, житловим і складським будівлям, ДІЗО.

10.3. У разі відсутності в штатному розкладі виправного центру посади заступника ЧПНУ його обов’язки виконує найбільш підготовлений та досвідчений молодший інспектор чергової зміни.

Начальник управління охорони, нагляду та безпеки Державного департаменту України з питань виконання покарань генерал-майор внутрішньої служби 

М. П. Ільтяй