Міжнародний фонд "Відродження"

«Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1302

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 950 від 18.07.2007)

 

Відповідно до Указу Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» та з метою забезпечення формування і реалізації стабільної та зрозумілої громадянам економічної і соціальної політики держави Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Секретаріату Кабінету Міністрів України разом з Державним комітетом зв’язку та інформатизації, Службою безпеки, Міністерством економіки та Міністерством фінансів забезпечити до кінця 2002 року створення та впровадження першої черги Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади) як центральної частини електронної інформаційної системи «Електронний Уряд».

2. Державному комітетові інформаційної політики телебачення і радіомовлення разом з Державним комітетом зв’язку та інформатизації затвердити Порядок інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити інформаційне наповнення Єдиного веб-порталу відповідно до зазначеного Порядку.

3. Державному комітетові зв’язку та інформатизації:

внести до 1 жовтня 2002 р. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд»;

подати в грудні 2002 р. Кабінетові Міністрів України проект Державної програми «Електронна Україна».

4. Державному комітетові інформаційної політики, телебачення і радіомовлення разом з Національною телекомпанією запровадити у місячний термін на каналі УТ-1 цикл щотижневих спеціалізованих телепередач для висвітлення діяльності Кабінету Міністрів України.

Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити підготовку і подання інформації для зазначених телепередач та ведення рубрики «Тиждень Уряду» на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

5. Державному комітетові зв’язку та інформатизації щороку під час формування завдань (проектів) Національної програми інформатизації передбачати фінансування завдань (проектів), спрямованих на розвиток мережі Інтернет в Україні.

6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

для аналізу і висвітлення власної діяльності утворити робочі групи під головуванням керівників (заступників керівників) відповідних органів із залученням до їх роботи працівників соціологічних та аналітичних служб;

визначити, а у разі потреби утворити в межах затвердженої штатної чисельності структурні підрозділи для вирішення питань розвитку інформатизації у відповідній галузі (сфері) або регіоні, а також здійснення заходів, передбачених Указом Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683, виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 57), інших рішень і доручень Кабінету Міністрів України з питань інформатизації.

7. Державному комітетові зв’язку та інформатизації разом з Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення розробити у тримісячний термін, затвердити та розмістити на власних веб-сайтах у мережі Інтернет порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, в якому, зокрема, передбачити вимоги щодо структури та оформлення веб-сайтів, оперативності та форми подання інформації державною та іншими мовами.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:

функціонування власних веб-сайтів з дотриманням вимог зазначеного порядку;

обов’язкове розміщення на власних веб-сторінках та опублікування у друкованих засобах масової інформації суспільно важливих нормативно-правових актів, а також вичерпної інформації про перелік та умови отримання громадянами послуг, які надаються відповідними органами, форми і зразки документів, стан виконання програм і планів, архівної та іншої інформації;

оперативне оприлюднення інформації про власну діяльність;

систематичне розміщення на веб-сторінках відкритої статистичної інформації про події в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя, забезпечення доступу до неопублікованих статистичних даних, які не підпадають під дію обмежень, установлених законодавством;

недопущення обмеження права на отримання відкритої інформації, необґрунтованої відмови в її наданні, а також запровадження плати за надання інформації в розмірах і випадках, не передбачених законодавством;

проведення не рідше ніж один раз на квартал прес-конференцій, у тому числі через мережу Інтернет, а також регулярне оприлюднення відповідей на запитання громадян у засобах масової інформації.

8. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади під час формування проектів державного бюджету передбачати кошти на висвітлення їх діяльності в межах видатків, призначених на утримання зазначених органів, відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

9. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям щокварталу до 10 числа наступного місяця починаючи з жовтня 2002 р. подавати Державному комітетові інформаційної політики, телебачення і радіомовлення інформацію про хід виконання завдань, передбачених Указом Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683 та цією постановою, згідно з додатками 1 - 5.

Державному комітетові інформаційної політики, телебачення і радіомовлення щокварталу до кінця наступного місяця подавати Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію.

{Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 950 (950-2007-п) від 18.07.2007}

11. Рекомендувати органам місцевого самоврядування дотримуватися вимог цієї постанови.

12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Прем’єр-міністра України.

Прем’єр-міністр України  А. КІНАХ