Міжнародний фонд "Відродження"

«Про затвердження Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, що сталися у вільний від роботи час з особами, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах»

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 5 квітня 2006 року N 72

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
 26 квітня 2006 р. за N 495/12369

З метою врегулювання питань щодо порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, що сталися у вільний від роботи час з особами, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, у відповідності до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року N 270,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, що сталися у вільний від роботи час з особами, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (далі - Положення), що додається.

2. Начальникам територіальних органів управління Державного департаменту України з питань виконання покарань, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів забезпечити при розслідуванні нещасних випадків невиробничого характеру дотримання вимог цього Положення.

3. Відділу державного нагляду за охороною праці та навколишнього середовища при Державному департаменті України з питань виконання покарань (Шумай В. В.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Оленцевича А. Е. та відділ державного нагляду за охороною праці та навколишнього середовища при Державному департаменті України з питань виконання покарань (Шумай В. В.).

Голова  В. В. Кощинець  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань
від 5 квітня 2006 р. N 72
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2006 р. за N 495/12369

Положення
про порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, що сталися у вільний від роботи час з особами, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

Загальні питання

1. Це Положення визначає порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків невиробничого характеру, що сталися у вільний від роботи час з особами, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (далі - установи) відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року N 270 (далі - Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру). 

2. Під нещасними випадками невиробничого характеру слід розуміти не пов’язані з виконанням трудових обов’язків травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо (далі - нещасні випадки), які призвели до ушкодження здоров’я засуджених чи осіб, узятих під варту.

3. Розслідуванню згідно з цим Положенням підлягають нещасні випадки, у тому числі, групові нещасні випадки, що сталися із засудженими або особами, узятими під варту, у період:

перебування на території житлових зон установ у вільний від роботи час;

проведення культурно-масових, спортивних чи оздоровчих заходів;

виконання робіт для власних потреб у вільний від роботи час, використання побутової техніки;

стихійного лиха;

переміщення повітряним, залізничним, морським, внутрішнім водним, автомобільним транспортом, в електротранспорті, метрополітені, на канатній дорозі, фунікулері та на інших видах транспортних засобів;

виконання громадських обов’язків (рятування людей);

виконання донорських функцій;

використання газу в побуті;

учинення протиправних дій проти особи, її майна;

перебування в громадських місцях, на об’єктах торгівлі та побутового обслуговування, у закладах лікувально-оздоровчого, культурно-освітнього та спортивно-розважального призначення, в інших організаціях;

навчання у загальноосвітньому та професійно-технічному навчальному закладі на території установи, крім часу проходження виробничої практики на виробництві цієї установи.

4. Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

5. Дія цього Положення не поширюється на засуджених та осіб, узятих під варту, які скоїли самогубства, навмисно нанесли собі тілесні ушкодження, а також з якими сталися нещасні випадки, пов’язані з нанесенням навмисних тілесних ушкоджень іншою особою або вбивством.

6. Факт ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку встановлює заклад охорони здоров’я установи і засвідчує шляхом записів у журналі попереднього запису на амбулаторний прийом, медичній амбулаторній картці та журналі реєстрації амбулаторних хворих, а також шляхом заповнення талону реєстрації причин тимчасової непрацездатності.

 

Розслідування нещасних випадків

7. Розслідування нещасних випадків проводиться з метою визначення їх обставин та причин. На підставі результатів розслідування розробляються заходи щодо запобігання подібним випадкам у подальшому.

У процесі розслідування береться до уваги медична документація, зазначена у пункті 6 цього Положення, а також пояснення потерпілого та свідчення очевидців.

8. Про кожний нещасний випадок потерпілий, особа, яка його виявила або була свідком нещасного випадку, повинні терміново повідомити чергового помічника начальника установи і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.

Черговий помічник начальника установи в разі отримання повідомлення про нещасний випадок зобов’язаний:

терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому та при необхідності - його доставку до закладу охорони здоров’я установи;

негайно доповісти про це начальнику установи або відповідальному від керівництва;

зареєструвати даний нещасний випадок у книзі обліку злочинів та пригод відповідно до Інструкції про порядок прийому, реєстрації, обліку і розгляду в установах кримінально-виконавчої системи заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини і пригоди;

організувати зберігання обстановки на місці події у такому стані, у якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших людей і не призведе до більш тяжких наслідків) до прибуття членів комісії з розслідування нещасного випадку (далі - комісія), а також вжити заходів щодо недопущення подібних випадків.

У разі, коли наслідки нещасного випадку підпадають під Перелік правопорушень та надзвичайних подій, інформація про які передається до Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі - Департамент), повідомлення про такий нещасний випадок надсилається до Департаменту у відповідності з положеннями Інструкції про організацію роботи чергової частини Державного департаменту України з питань виконання покарань та чергових частин його територіальних органів управління.

Зазначене повідомлення надсилається також про нещасний випадок, внаслідок якого потерпілий помер через деякий час.

9. Начальник установи протягом доби, одержавши повідомлення про нещасний випадок, наказом по установі призначає комісію у складі не менше трьох осіб та організовує його розслідування. До складу комісії включаються кваліфіковані посадові та службові особи оперативної служби, служби нагляду і безпеки, соціально-виховної та психологічної роботи, охорони праці тощо.

10. Комісія зобов’язана протягом десяти календарних днів після її утворення:

з’ясувати обставини та причини нещасного випадку;

встановити осіб, які допустили порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту;

розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

скласти акт про нещасний випадок невиробничого характеру форми НТ (невиробничий травматизм) за формою, встановленою Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру у п’яти примірниках, і подати його на затвердження начальнику установи.

Під час розслідування групових нещасних випадків акт форми НТ складається на кожного потерпілого окремо.

Посадова особа зі складу комісії, яка проводить дізнання, здійснює огляд місця події відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України.

11. Для складання акта форми НТ використовуються класифікатори подій, що призвели до нещасного випадку невиробничого характеру, передбачені додатком 4, причин нещасного випадку - додатком 5, місця подій - додатком 6 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

До акта форми НТ додаються пояснення потерпілого та свідків нещасного випадку, а у разі потреби також витяги з технічної документації будівель та споруд, обладнання та побутової техніки, схеми, фотографії та інші документи, що характеризують стан місця, де стався цей випадок, медичний висновок щодо ушкодження здоров’я потерпілого.

12. У разі потреби у проведенні лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи для встановлення причин нещасного випадку і розроблення заходів щодо запобігання подібним випадкам у подальшому начальник установи, де стався нещасний випадок, за рішенням комісії може запросити експертів - спеціалістів науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій.

13. Члени комісії мають право одержувати письмові та усні пояснення від персоналу установи та засуджених чи осіб, узятих під варту, або проводити їх опитування.

Члени комісії при необхідності повинні зустрітися з потерпілими та членами їх сімей, розглянути і вирішити соціальні питання або внести пропозиції про їх вирішення відповідним органам, а також дати роз’яснення щодо прав потерпілих відповідно до чинного законодавства.

14. Акт форми НТ підписується головою і всіма членами комісії. Якщо член комісії не згоден із змістом акта, він у письмовій формі додає до акта свою думку.

У разі розходження думок членів комісії про обставини та причини нещасного випадку матеріали розслідування розглядаються керівництвом територіального органу управління Департаменту, яке може призначити нове розслідування.

15. Під час розслідування нещасного випадку начальник установи, де стався такий випадок, зобов’язаний:

організувати у разі необхідності фотозйомку місця події, пошкодженого обладнання, устаткування, інструменту, а також надати технічну документацію та інші необхідні матеріали;

надати транспорт, засоби зв’язку, службові приміщення для роботи комісії;

забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень і випробувань, технічних розрахунків та інших робіт;

організувати друкування, розмноження і оформлення в необхідній кількості матеріалів розслідування нещасного випадку.

16. Заклади охорони здоров’я установ, до яких зверталися або були доставлені потерпілі, ведуть реєстрацію нещасних випадків в журналі травматизму.

17. Якщо нещасний випадок стався в результаті аварії, в акті форми НТ зазначається її категорія та розмір заподіяної матеріальної шкоди.

18. Начальник установи повинен після закінчення розслідування протягом доби розглянути і затвердити акт форми НТ. Один примірник затвердженого акта форми НТ долучається до особової справи потерпілого (після попереднього ознайомлення з ним останнього під підпис). Указаний акт після звільнення потерпілого видається йому на руки. Інші затверджені примірники акта протягом трьох діб надсилаються:

на прохання потерпілого особі, яка представляє його інтереси за межами установи;

до відділу (відділення, групи) соціально-виховної роботи установи (разом з матеріалами розслідування) для обліку та вжиття заходів щодо усунення умов і причин, що призвели до нещасного випадку та передачі зазначеного акта на зберігання до канцелярії установи;

до відділу (сектору, групи) оперативної роботи установи для обліку і вжиття заходів щодо запобігання подібним випадкам;

посадовій особі з охорони праці установи (у разі відсутності посади - посадовій особі, на яку наказом начальника установи покладені функції з питань охорони праці) для контролю за ефективністю роботи з профілактики нещасних випадків в установі.

19. Акти форми НТ, які складаються за результатами розслідування нещасних випадків, що сталися із засудженими, або особами, узятими під варту, зберігаються в установі разом з матеріалами розслідування протягом 45 років.

20. Структурні підрозділи установи, на території чи об’єкті яких стався нещасний випадок із засудженим або особою, узятою під варту, у вільний від роботи час здійснюють запропоновані комісією заходи щодо усунення причин нещасного випадку. Про здійснення зазначених заходів керівники структурних підрозділів у письмовій формі повідомляють начальника установи в термін, зазначений в акті форми НТ. Інформація про здійснення заходів щодо усунення причин нещасного випадку додається до матеріалів розслідування.

21. Про здійснення запропонованих заходів начальник установи в письмовій формі повідомляє органи, які брали участь у розслідуванні, у терміни, зазначені в акті форми НТ.

Начальник відділу державного нагляду за охороною праці та
навколишнього середовища при Департаменті  В. В. Шумай