Міжнародний фонд "Відродження"

ПОЛОЖЕННЯ про сектор максимального рівня безпеки при виправній колонії середнього рівня безпеки

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань

«Про затвердження Положення про сектор максимального рівня безпеки при виправній колонії середнього рівня безпеки» від 28 липня 2005 року N 124 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2005 р. за N 881/11161

 

Відповідно до Кримінального кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу України, Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 N 275 (із змінами) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.12.2003 за N 1277/8598, та з метою поліпшення умов тримання осіб, засуджених до позбавлення волі,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про сектор максимального рівня безпеки при виправній колонії середнього рівня безпеки (далі - Положення), що додається.

2. Начальникам територіальних органів управління Державного департаменту України з питань виконання покарань:

2.1. Організувати вивчення Положення з відповідними категоріями посадових осіб підпорядкованих органів і установ та у двотижневий термін з моменту набрання ним чинності прийняти від них заліки.

2.2. Забезпечити умови тримання засуджених у секторах максимального рівня безпеки при виправних колоніях середнього рівня безпеки відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, нормативно-правових актів Державного департаменту України з питань виконання покарань та цього Положення.

3. Управлінню охорони, нагляду і безпеки Департаменту (Ільтяй М. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Департаменту полковника внутрішньої служби Лагоду А. С. та начальників територіальних органів управління Департаменту.

5. Наказ оголосити особовому складу органів і установ кримінально-виконавчої системи.

Голова
В. В. Кощинець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань
від 28 липня 2005 р. N 124 Зареєстровано
 в Міністерстві юстиції України
11 серпня 2005 р. за N 881/11161

 

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор максимального рівня безпеки при виправній колонії середнього рівня безпеки

1. Загальні положення

1.1. Сектор максимального рівня безпеки при виправній колонії середнього рівня безпеки (далі - сектор) створюється і ліквідовується наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі - Департамент).

1.2. Сектор є структурним підрозділом виправної колонії середнього рівня безпеки (далі - колонія), на території якої він створений, і розташовується в ізольованому (локальному) секторі житлової зони колонії на базі капітально побудованих приміщень камерного типу (далі - ПКТ).

1.3. У секторі тримаються засуджені до позбавлення волі на певний строк, яким за рішенням Апеляційної комісії Державного департаменту України з питань виконання покарань з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (далі - Апеляційна комісія Департаменту), установлено відбування покарання у ПКТ виправної колонії максимального рівня безпеки, а також чоловіки, засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі.

Кількість місць для тримання засуджених у секторі в кожному конкретному випадку визначається наказом Департаменту.

1.4. Засуджені направляються до сектору та переводяться з нього виключно за нарядами Департаменту в порядку, визначеному Інструкцією про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, затвердженою наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16.12.2003 N 261 (із змінами) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за N 1270/8591.

1.5. Облік засуджених, які тримаються в секторі, їх комунально-побутове забезпечення, організація нагляду, працевикористання, оперативної, соціально-виховної та психологічної роботи з ними здійснюються відповідними службами колонії.

1.6. Засуджені, які за рішенням Апеляційної комісії Департаменту були переведені до сектору на певний строк, після відбуття цього строку покарання у секторі повертаються до тих виправних колоній, де вони раніше відбували покарання, а засуджені, які були направлені до сектору із слідчих ізоляторів після набрання вироком законної сили, у разі зміни умов тримання переводяться до виправних колоній відповідного рівня безпеки виключно за персональними нарядами Департаменту.

1.7. Особи, засуджені до позбавлення волі на певний строк, які стають на шлях виправлення, можуть бути переведені із сектору в порядку, передбаченому статтею 101 Кримінально-виконавчого кодексу України.

1.8. Сектор не має прав юридичної особи. Бухгалтерські та фінансові операції з його обслуговування провадяться відповідними службами колонії.

1.9. Начальник колонії та його заступники несуть персональну відповідальність за додержання вимог законодавства, умов і режиму тримання засуджених у секторі.

1.10. Начальник сектору призначається наказом територіального органу управління Департаменту і підпорядковується начальнику колонії та його заступникам.

 

2. Основні особливості режиму тримання осіб, які перебувають у секторі

2.1. У секторі засудженим установлюється режим, передбачений для тримання засуджених у виправній колонії максимального рівня безпеки.

2.2. У секторі засуджені тримаються в умовах суворої ізоляції у ПКТ.

ПКТ сектору обладнуються відповідно до вимог пункту 17 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.12.2003 N 275 (із змінами) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.12.2003 за N 1277/8598 (далі - Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань).

На території, де розташовані ПКТ для тримання осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, розташовуються карцер, одиночні камери, камери для праці засуджених, кабінети начальника сектору, соціально-виховної та психологічної роботи, кімната приймання етапу, кімната приймання їжі черговою зміною, палата-камера для проведення маніпуляцій та перев’язок, лазня, санвузол для чергової зміни, комора, кімната роздачі їжі засудженим.

Сектор для тримання засуджених до довічного позбавлення волі обладнується відповідно до Типових правил щодо обладнання секторів для тримання засуджених до довічного позбавлення волі (додаються).

2.3. У секторі організовується суворо регламентований розпорядок дня, який затверджується наказом начальника колонії та додається до плану нагляду.

2.4. Засуджені, які прибули до сектору, підлягають повному обшуку. Речі, які є при них, а також посилки (передачі) і бандеролі, що надходять на їх ім’я, підлягають огляду, а кореспонденція - перегляду. У разі вилучення предметів, виробів і речей, зберігання яких заборонено або які придбані незаконним шляхом, складається відповідний протокол.

2.5. Прийняття засуджених до сектору здійснюється у порядку, визначеному пунктом 26 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань.

2.6. Особи, засуджені до позбавлення волі на певний строк, тримаються окремо від осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.

2.7. Засуджених, які тримаються в камерах сектору, виводити для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби забороняється. Придбання продуктів харчування і предметів першої потреби для них здійснюють начальник сектору або начальники відділень соціально-психологічної служби за їхніми заявами.

2.8. Засуджені, які тримаються в секторі, у встановлений час виводяться на роботу в спеціально обладнані робочі камери. Вивід засуджених у робочі камери проводиться за щоденними рознарядками, затвердженими начальником колонії або особою, яка виконує його обов’язки, які готуються майстром, погоджуються з соціально-психологічною, оперативною, планово-економічною службами та службою нагляду і безпеки.

Залучення до праці засуджених до довічного позбавлення волі з використанням ударних механізмів, колючо-ріжучих предметів категорично забороняється.

Тривалість робочого часу для засуджених встановлюється відповідно до законодавства про працю.

2.9. Під час роботи та прогулянок засуджених здійснюється технічний огляд та обшук камер сектору з метою виявлення недоліків у їх обладнанні, підкопів, проломів або пошкоджень у підлозі, стелі, стінах, віконних ґратах, інших приготувань до втечі, а також знарядь, які можуть бути використані для нападу на працівників колонії, та заборонених предметів. Зазначені заходи здійснюються з використанням спеціального інструменту (дерев’яні молотки, щупи, викрутки, металошукачі, магніти, ліхтарі тощо), який зберігається у сейфі молодшого інспектора згідно з описом.

2.10. При виведенні засуджених за межі сектору адміністрація колонії забезпечує їх ізоляцію від осіб, які відбувають покарання в цій установі. Вивід з камер осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, здійснюється відповідно до вимог пункту 30.9 Інструкції з організації нагляду за засудженими, які відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах, затвердженої наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 22.10.2004 N 205/ДСК і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.11.2004 за N 1412/10011.

2.11. Господарське обслуговування території сектору, прибирання його приміщень, крім камер, де тримаються засуджені, здійснюється засудженими, призначеними для виконання робіт з господарського обслуговування і закріпленими за сектором максимального рівня безпеки наказом по колонії.

Залучати засуджених, які тримаються у камерах, до цих робіт забороняється. Прибирання камер проводиться засудженими, які в них тримаються.

2.12. Перебування інших засуджених колонії на території сектору, а також представників адміністрації, які не мають прямого відношення до його функціонування, забороняється.

 

3. Особливості здійснення нагляду в секторі

3.1. Нагляд за засудженими в секторі здійснюється спеціально закріпленими за цим сектором молодшими інспекторами в порядку, визначеному Інструкцією з організації нагляду за засудженими, які відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах.

3.2. На молодших інспекторів з нагляду та безпеки в секторі в повному обсязі поширюються права та обов’язки, визначені Інструкцією з організації нагляду за засудженими, які відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах. У своїй діяльності під час несення служби вони підпорядковуються черговому помічнику начальника установи (далі - ЧПНУ) та його заступнику.

3.3. У період несення служби з нагляду за засудженими, які тримаються в секторі, молодший інспектор чергової зміни постійно перебуває у коридорі. Контроль за наявністю та поведінкою засуджених, які тримаються в камерах, здійснюється шляхом почергового спостереження за ними крізь отвір для нагляду, оглядові вікна та систему відеоспостереження.

Про використання засобів відеоспостереження адміністрація установи повідомляє засудженим під підпис.

3.4. Роздача їжі засудженим проводиться у присутності не менше двох молодших інспекторів або працівників, які входять до складу оперативної групи, під керівництвом ЧПНУ або його заступника.

3.5. Перед виводом засуджених на прогулянку ретельно оглядається дворик для прогулянок та стан його огорожі. Засуджені виводяться покамерно в дворики для прогулянок, де перебувають під постійним наглядом молодшого інспектора. Після закінчення прогулянки всі засуджені підлягають обшуку.

3.6. Нагляд за поведінкою засуджених до довічного позбавлення волі під час прогулянки ведеться двома молодшими інспекторами, один з яких виставляється на спеціальному помості, установленому над двориками, а другий - біля дворика. Указані пости виставляються із самого початку виведення засуджених на прогулянку.

3.7. У разі раптового захворювання, каліцтва або спроби самогубства засудженого, виникнення пожежі, стихійного лиха або інших надзвичайних подій терміново викликається ЧПНУ з лікарем або оперативною групою та в установленому порядку вживаються відповідні заходи щодо надання потерпілим медичної допомоги або ліквідації наслідків надзвичайних подій.

3.8. Молодшим інспекторам чергової зміни та задіяним до нагляду членам оперативної групи забороняється відлучатися з території сектору, забороняється відчиняти двері камер, без дозволу ЧПНУ переводити засуджених з однієї камери в іншу, передавати ключі від них іншим посадовим особам (за винятком ЧПНУ та його заступника), уходити до камери з ключами, допускати в сектор, де тримаються засуджені до довічного позбавлення волі, працівників, які не мають дозволу на його відвідування, або тих, які прибули без супроводу ЧПНУ.

 

4. Права й обов’язки засуджених

4.1. На засуджених, які тримаються в секторі, у повному обсязі поширюються права та обов’язки засуджених до позбавлення волі, передбачені статтею 107 Кримінально-виконавчого кодексу України, Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань та відомчими нормативно-правовими актами, що стосуються зазначених категорій засуджених.

4.2. Засуджені до позбавлення волі на певний строк мають право:

витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби гроші, зароблені в колонії, у сумі до сімдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати;

одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяці тривале побачення;

одержувати протягом року п’ять посилок (передач) і дві бандеролі;

на чотири телефонних розмови протягом року тривалістю до п’ятнадцяти хвилин кожна під контролем адміністрації.

4.3. Засуджені до довічного позбавлення волі мають право:

витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби гроші, зароблені в колонії, у сумі до п’ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати;

одержувати один раз на шість місяців короткострокове побачення;

одержувати протягом року дві посилки (передачі) і дві бандеролі.

При сумлінній поведінці і ставленні до праці після відбуття десяти років строку покарання засудженому може бути дозволено додатково витрачати на місяць гроші в сумі двадцяти відсотків мінімального розміру заробітної плати, а також брати участь у групових заходах культурно-масового та спортивного характеру.

4.4. Засудженим надається щоденна прогулянка тривалістю одна година, а хворим на туберкульоз - до двох годин.

4.5. Засуджені мають право звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами до державних органів, громадських організацій і до службових осіб. Пропозиції, заяви і скарги засуджених надсилаються відповідно до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань за належністю і вирішуються у встановленому законом порядку.

 

5. Матеріально-побутове забезпечення засуджених

5.1. Засудженим створюються необхідні житлово-побутові умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни.

Норма житлової площі на одного засудженого не може бути меншою трьох квадратних метрів.

5.2. У холодну пору року температура в камерах підтримується на рівні не нижче плюс 18 градусів за Цельсієм.

5.3. Засуджені забезпечуються триразовим гарячим харчуванням, одягом, натільною білизною, взуттям та індивідуальним спальним ліжком, а також постільними речами за встановленими нормами. Верхній одяг засуджених до довічного позбавлення волі відрізняється від одягу інших засуджених.

5.4. Засуджені з дозволу адміністрації можуть з коштів, які перебувають на їхніх особових рахунках, додатково придбавати взуття і одяг, у тому числі спортивний, оплачувати лікувально-профілактичні послуги, що надаються додатково за призначенням лікаря, отримувати необхідне за медичними показаннями дієтичне харчування.

 

6. Медичне обслуговування засуджених

6.1. Медичне обслуговування засуджених організовується і проводиться у порядку, установленому статтею 116 Кримінально-виконавчого кодексу України, нормативно-правовими актами Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я України.

6.2. Для надання стаціонарної медичної допомоги засудженим, які тримаються в секторі, на його території обладнується спеціальна камера-палата.

 

7. Надання побачень особам, які тримаються в секторі, та порядок їх листування

7.1. Порядок надання побачень особам, які тримаються в секторі, та порядок їх листування визначаються Кримінально-виконавчим кодексом України та Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань.

7.2. Побачення особам, які тримаються в секторі, надається в години, спеціально відведені для цих категорій засуджених. Перебування в кімнатах побачень інших засуджених, які відбувають покарання в колонії, заборонено.

7.3. Короткострокові побачення засудженим до довічного позбавлення волі надаються, як правило, на території сектору в спеціально обладнаних приміщеннях.

7.4. Пропозиції, заяви і скарги осіб, які тримаються в секторі, адресовані в Європейський суд з прав людини, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та прокуророві, переглядові не підлягають і не пізніш як у добовий строк надсилаються за належністю.

Начальник управління охорони, нагляду і безпеки Департаменту генерал-майор внутрішньої служби
М. П. Ільтяй