Міжнародний фонд "Відродження"

«Про організацію антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах». Наказ

«Про організацію антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах» Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я України від 15.11.2005 N 186/607

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2005 р. за N 1409/11689

На виконання положень Закону України «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення» (1972-12) (зі змінами), Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та заходів Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року N 264 (264-2004-п), щодо забезпечення доступу до антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про організацію антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, що додається.

2. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій та Головного управління охорони здоров'я і медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації Українському центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України зобов'язати головних лікарів центрів з профілактики та боротьби зі СНІДом забезпечити:

2.1. Надання консультативної допомоги при відборі осіб, які потребують призначення антиретровірусної терапії (далі - АРТ), серед хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД засуджених і осіб, узятих під варту, призначенні їм схем лікування та проведенні моніторингу АРТ відповідно до нормативно-правових  актів Міністерства охорони здоров'я України.

2.2. Передачу антиретровірусних препаратів від обласних (міських) або Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України до закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України за їх заявками, з розрахунку на 6 місяців лікування відповідно до призначених схем.

2.3. Створення запасу антиретровірусних препаратів в Українському центрі профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД засуджених і осіб, узятих під варту.

2.4. Надання (з дотриманням принципу конфіденційності), за офіційними запитами закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України, виписок з медичних карток ВІЛ-інфікованих осіб, які до взяття під варту перебували на диспансерному обліку в обласних (міських) центрах профілактики та боротьби зі СНІДом та отримували АРТ, із зазначенням розгорнутих діагнозів та стадій ВІЛ-інфекції, результатів лабораторних обстежень та призначених лікувань.

3. Державному департаменту України з питань виконання покарань:

3.1. Призначити в усіх підпорядкованих закладах охорони здоров'я лікарів, відповідальних за передтестове, після тестове консультування з питань ВІЛ-інфекції та організацію і контроль за проведенням АРТ.

3.2. Забезпечити:

3.2.1. Створення до 01.12.2005 умов для стаціонарного та амбулаторного лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусними препаратами цільового призначення.

3.2.2. Планування потреби, замовлення та отримання ліків для проведення АРТ від обласних (міських) центрів профілактики та боротьби зі СНІДом.

3.2.3. Предметно-кількісний облік та зберігання антиретровірусних препаратів цільового призначення безпосередньо в підпорядкованих закладах охорони здоров'я, які здійснюють АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, в обсязі поточної 6-місячної потреби в зазначених препаратах відповідно до нормативно-правових актів МОЗ України.

3.2.4. Безперервність АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та контроль за своєчасністю приймання ними антиретровірусних препаратів відповідно до призначених схем лікування.

3.2.5. Вивчення та використання в практичній діяльності підпорядкованих закладів охорони здоров'я нормативно-правових актів МОЗ України, які регламентують проведення діагностики та лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

3.3. Залучення представників неурядових організацій та Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, до соціально-психологічного супроводу АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, у тому числі за принципом «рівний-рівному» у групах самодопомоги.

4. Управлінню охорони здоров'я Державного департаменту України з питань виконання покарань (Живаго С.Б.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Калашник Н.Г. та заступника Міністра охорони здоров'я України Бережного С.П.

  Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань 

  В.В.Кощинець

  Міністр охорони здоров'я України

 Ю.В.Поляченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ Державного департаменту України
  з питань виконання покарань,
  Міністерства охорони здоров'я України
  15.11.2005  N 186/607
  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
   22 листопада 2005 р. за N 1409/11689

 

Інструкція про організацію антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

Ця Інструкція визначає порядок організації обстежень засуджених і осіб, узятих під варту, на наявність ВІЛ-інфекції, надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, призначення та проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

1. Обстеження засуджених і осіб, узятих під варту, на наявність ВІЛ-інфекції, маркерів опортуністичних інфекцій та визначення рівня імунодефіциту у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД

1.1. Тестування засуджених і осіб, узятих під варту, на наявність ВІЛ-інфекції проводиться в лабораторіях обласних (міських) центрів профілактики та боротьби зі СНІДом і Українському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом добровільно із забезпеченням принципу конфіденційності та проведенням перед-

та післятестового консультування.

1.2. Обстеження хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД на наявність маркерів опортуністичних інфекцій та визначення рівня імунодефіциту проводиться в лабораторіях обласних (міських) центрів профілактики та боротьби зі СНІДом і Українському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, а при можливості – в лабораторіях закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України безоплатно.

2. Медична допомога хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД засудженим і особам, узятим під варту

2.1. Медична допомога хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД включає проведення обов'язкового диспансерного нагляду, лікування опортуністичних захворювань і забезпечення доступу до антиретровірусної терапії (далі - АРТ) та надається на загальних підставах із забезпеченням принципу конфіденційності відповідно до нормативно-правових актів МОЗ України та національних протоколів з питань організації надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

2.2. Диспансерний нагляд за хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД проводиться в медичних частинах установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.

2.3. Лікування ВІЛ-інфікованих осіб з I-II клінічними стадіями захворювання проводиться в медичних частинах установ виконання покарань та слідчих ізоляторів і при необхідності в багатопрофільних та спеціалізованих лікарнях Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - кримінально-виконавча служба), осіб з III-IV клінічними стадіями - у багатопрофільних лікарнях кримінально-виконавчої служби, осіб з активними формами туберкульозу - у туберкульозних лікарнях кримінально-виконавчої служби.

3. Призначення та проведення антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД засуджених і осіб, узятих під варту

3.1. АРТ призначають лікарі-інфекціоністи закладів охорони здоров'я кримінально-виконавчої служби, які пройшли навчання з питань проведення АРТ, або фахівці обласних (міських) центрів профілактики та боротьби зі СНІДом.

3.2. Моніторинг АРТ в установах виконання покарань здійснюють лікарі закладів охорони здоров'я кримінально-виконавчої служби, які мають спеціалізацію з інфекційних хвороб або терапії та пройшли навчання з питань проведення АРТ. В установах виконання покарань, у яких відбувають покарання засуджені жінки, моніторинг АРТ може проводити також лікар - гінеколог, який пройшов навчання з питань проведення АРТ.

3.2.1. Моніторинг АРТ у слідчих ізоляторах здійснюють фахівці обласних (міських) центрів профілактики та боротьби зі СНІДом.

3.2.2. Лабораторний моніторинг ВІЛ-інфекції і АРТ включає:

серологічне обстеження на ВІЛ-інфекцію;

загальний аналіз крові (гемоглобін, еритроцити, тромбоцити, загальна кількість лейкоцитів і лейкоцитарна формула);

біохімічний аналіз крові (білірубін, АЛТ, АСТ, креатини, сечовина, загальний білок і альбумін, глюкоза);

визначення рівня СД-4 методом проточної цитофлюорометрії (по можливості).

3.3. Проведення АРТ хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД включає стаціонарний та амбулаторний етапи.

3.3.1. Стаціонарний етап проводиться протягом 1-3 місяців в умовах стаціонарів закладів охорони здоров'я кримінально-виконавчої служби.

3.3.2. Амбулаторний тап за рекомендаціями лікарів проводиться в умовах установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. Видача антиретровірусних препаратів засудженим і особам, узятим під варту, на амбулаторному етапі проводиться з розрахунку на 1 добу згідно з призначеними схемами лікування. Контроль за прийомом антиретровірусних препаратів здійснюється лікарем, відповідальним за передтестове, після тестове консультування з питань ВІЛ-інфекції та організацію і контроль за проведенням АРТ в установі виконання покарань(слідчому ізоляторі).

3.4. При виявленні ознак прогресування захворювання у засудженої ВІЛ-інфікованої особи, з метою встановлення діагнозу захворювання та визначення підстав для призначення АРТ її консультує фахівець обласного (міського) центру профілактики та боротьби зі СНІДом. При необхідності засуджену ВІЛ-інфіковану особу (за її згодою) направляють для призначення АРТ до багатопрофільної лікарні кримінально-виконавчої служби, де впроваджено АРТ.

У разі відсутності можливості направлення засудженої ВІЛ-інфікованої особи до багатопрофільної лікарні кримінально-виконавчої служби АРТ розпочинають в умовах стаціонару медичної частини установи виконання покарань під наглядом фахівця обласного (міського) центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

3.5. При надходженні до слідчого ізолятора хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, які до взяття під варту отримували АРТ, начальником медичної частини слідчого ізолятора забезпечується термінове отримання антиретровірусних препаратів з обласного (міського) або Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

3.6. Перед переведенням хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД засуджених які отримують АРТ, з однієї установи до іншої забезпечується оформлення супровідних документів (медичної довідки та виписки з медичної картки чи історії хвороби).

3.6.1. Медична довідка із зазначенням кількості виданих антиретровірусних препаратів та рекомендаціями лікаря щодо необхідності продовження лікування видається медичному працівнику, який супроводжує хворого, разом із запасом антиретровірусних препаратів з розрахунку на середню тривалість етапування з урахуванням необхідної їх кількості для продовження лікування в установі виконання покарань протягом 10 днів.

3.6.2. Виписка з медичної картки чи історії хвороби із зазначенням призначеної хворому на ВІЛ-інфекцію/СНІД АРТ долучається до його медичної картки.

3.7. По прибутті хворого на ВІЛ-інфекцію/СНІД засудженого до установи за основним місцем відбування покарання антиретровірусні препарати підлягають обліку, а начальник медичної частини протягом трьох днів робить заявку на отримання ліків для продовження лікування хворого до обласного (міського) або Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом відповідно до призначених схем з розрахунку на шість місяців лікування.

3.8. Перед звільненням ВІЛ-інфікованої особи, яка отримує АРТ, заклад охорони здоров'я кримінально-виконавчої служби:

видає на руки особі, яка звільняється, направлення до обласного (міського) центру профілактики та боротьби зі СНІДом за обраним нею місцем проживання та медичну довідку із зазначенням клінічної стадії захворювання та призначеного лікування;

забезпечує особу, яка звільняється, запасом антиретровірусних препаратів з розрахунку на один місяць лікування.

4. Вимоги до умов зберігання антиретровірусних препаратів у закладах охорони здоров'я кримінально-виконавчої служби

4.1. Приміщення для зберігання антиретровірусних препаратів у закладах охорони здоров'я кримінально-виконавчої служби повинно бути сухим, вентильованим, чистим, устаткованим стелажами (шафами) холодильником (при потребі), з достатнім рівнем захисту (металеві двері, вікна з решітками). Стіни та підлога приміщення фарбуються (для обробки їх дезінфекційними засобами).

4.2. Доступ у приміщення, де зберігаються антиретровірусні препарати, мають тільки відповідальні особи, призначені наказом по установі виконання покарань (слідчому ізоляторі чи лікарні).

  Начальник управління охорони здоров'я Державного
 департаменту України з питань виконання покарань 

С.Б.Живаго

 

  Начальник відділу інфекційних соціально небезпечних хвороб 

 Т.А.Александріна