Міжнародний фонд "Відродження"

ІНСТРУКЦІЯ з організації перегляду кореспонденції осіб, які тримають-ся в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань

«Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах» від 25 січня 2006 року N 13 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 березня 2006 р. за N 258/12132

У відповідності до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України «Про попереднє ув’язнення» та з метою приведення нормативно-правових актів Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі – Департамент) у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації перегляду кореспонденції осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (далі – Інструкція), що додається.

2. Начальникам територіальних органів управління Департаменту, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів:

2.1. Забезпечити вивчення і виконання вимог цієї Інструкції відповідними категоріями посадових осіб органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.

2.2. Унести відповідні зміни до функціональних обов’язків персоналу, який здійснює перегляд кореспонденції осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

3. Управлінню організації оперативної роботи Департаменту (Польовий С. В.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту від 30.08.2002 N 193-ДСК «Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції осіб, які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.09.2002 за N 771/7059 (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Департаменту полковника внутрішньої служби Лагоду А. С.

Голова В. В. Кощинець  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань
від 25 січня 2006 р. N 13 Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 березня 2006 р. за N 258/12132

 

ІНСТРУКЦІЯ
з організації перегляду кореспонденції осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

 

1.  Загальні положення

  Відповідно до вимог Конвенції про захист прав і основних свобод людини, статті 113 Кримінально-виконавчого кодексу України засудженим дозволяється одержувати і надсилати листи без обмеження їх кількості.

Особи, узяті під варту, відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про попереднє ув’язнення» можуть листуватися з родичами, іншими громадянами, а також з підприємствами, установами й організаціями тільки з письмового дозволу особи або органу, у провадженні яких перебуває справа. Після набрання вироком законної сили особи, узяті під варту, здійснюють листування відповідно до вимог статті 113 Кримінально-виконавчого кодексу України.

1.2. Листування між засудженими, що перебувають у місцях позбавлення волі і не є родичами, допускається тільки з дозволу адміністрації установи виконання покарань.

1.3. Відповідно до вимог статті 113 Кримінально-виконавчого кодексу України і статті 7 Закону України «Про попереднє ув’язнення» листування засуджених і осіб, узятих під варту, підлягає перегляду.

1.4. Кореспонденція засуджених, які відбувають покарання в установах виконання покарань, переглядається спеціалістом з контролю за виконанням режимних вимог або інспектором з перевірки та доставки кореспонденції. У слідчих ізоляторах перегляд кореспонденції осіб, узятих під варту, та засуджених покладається на інспектора з оперативного обліку або зазначені функції виконує інша особа, спеціально призначена для цього наказом начальника слідчого ізолятора.

У своїй роботі особи, які здійснюють перегляд кореспонденції (далі – інспектори), безпосередньо підпорядковуються начальнику оперативного підрозділу установи виконання покарань чи слідчого ізолятора.

  Адресовані державним органам, громадським організаціям, підприємствам, посадовим або приватним особам скарги, заяви, листи засуджених і осіб, узятих під варту, переглядаються інспектором установи виконання покарань чи слідчого ізолятора і відправляються адресату.

Листування засуджених та осіб, узятих під варту, з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Європейським судом з прав людини, а також іншими відповідними органами міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженими особами таких міжнародних організацій та прокурором переглядові не підлягають і не пізніше як у добовий строк надсилаються за належністю або вручаються засудженим чи особам, узятим під варту.

1.6. Інспектори працюють в окремих приміщеннях адміністративного будинку, суміжних із приміщеннями оперативного підрозділу. Доступ інших осіб до цих приміщень, за винятком начальника установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, першого заступника начальника установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, осіб, що виконують їх обов’язки, а також працівників оперативного підрозділу, забороняється.

1.7. Інспектори для виконання покладених на них обов’язків забезпечуються необхідним майном, приладдям та інвентарем.

Штампи зі зворотною адресою установи виконання покарання чи слідчого ізолятора видаються інспектору під підпис і мають у лівій частині особистий його номер (додаток 1). У разі тимчасової заміни інспектора іншою особою виготовляються 2 – 3 додаткових штампи, які мають свої порядкові номери.

  Начальник установи виконання покарань чи слідчого ізолятора в разі потреби надає інспекторам транспорт для доставки з поштових відділень кореспонденції засуджених і осіб, узятих під варту.

 

2.  Порядок отримання кореспонденції з поштових відділень Міністерства транспорту та зв’язку України, видачі її адресатам, приймання кореспонденції від засуджених і осіб, узятих під варту, та відправлення її адресатам

2.1. Кореспонденція, що надходить до установи виконання покарань чи слідчого ізолятора або відправляється, ураховується інспектором у журналі (додаток 2), де її облік ведеться окремо.

2.2. Цінна та рекомендована кореспонденція надходить з поштових відділень, а також надсилається за реєстром, у якому цінні та рекомендовані відправлення реєструються кожне окремо.

2.3. Уся кореспонденція, що підлягає перегляду, повинна бути протягом трьох діб переглянута і вручена адресатам. Кореспонденція, що містить відомості про смерть близьких або інші термінові повідомлення щодо особистих інтересів цих осіб, негайно передається заступникові начальника установи виконання покарань чи слідчого ізолятора із соціально-психологічної роботи або особі, яка виконує його обов’язки, під підпис у журналі, передбаченому пунктом 2.1 цієї Інструкції, для ознайомлення адресатів.

2.4. Засуджені чи особи, узяті під варту, у присутності інспектора особисто запечатують у конверти кореспонденцію, адресовану Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій та прокурору. Кореспонденція, що надійшла від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноважених осіб таких міжнародних організацій та прокурора, засудженими чи особами, узятими під варту, розпечатується особисто в присутності інспектора.

В інших випадках засуджені вкидають кореспонденцію для відправлення в незапечатаному вигляді в поштові скриньки. Засуджені, які відбувають покарання у приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки, і особи, узяті під варту, кореспонденцію для відправлення передають старшому корпусного відділення в незапечатаному вигляді, який здає їх інспектору або особі, яка виконує його обов’язки.

2.5. Проста кореспонденція, як правило, вручається засудженим і особам, узятим під варту, начальниками відділень соціально-психологічної служби (вихователями), старшими корпусного відділення, а рекомендовані та цінні відправлення – інспектором під підпис у журналі. Кореспонденція з поштових скриньок виймається щодня, крім вихідних днів.

2.6. Вручення адресатам кореспонденції, що потребує додаткової оплати, здійснюється за відомістю (додаток 3), на підставі якої бухгалтерія установи виконання покарань чи слідчого ізолятора проводить відрахування вартості додатково наданих поштових послуг.

2.7. Кореспонденція, що надійшла на м.’я осіб, які звільнені з установ виконання покарань чи слідчих ізоляторів або померли, у триденний термін підлягає поверненню поштовому відділенню для надіслання відправнику з позначкою «Адресат вибув, підлягає поверненню відправнику» за підписом інспектора. Рекомендована та цінна кореспонденція, а також повідомлення про грошові перекази при поверненні відправникові обов’язково реєструється в журналі.

2.8. Кореспонденція, що надійшла до установи виконання покарання чи слідчого ізолятора на м.’я осіб, які вибули до інших установ, переадресовується і повертається поштовому відділенню для надіслання за новою адресою.

 

3.  Порядок листування осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, з громадянами, які проживають за кордоном

3.1. Кореспонденція осіб, які тримаються в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах, адресована за кордон або дипломатичним представництвам іноземних держав, акредитованим в Україні, приймається інспектором у незапечатаному вигляді і після перегляду відправляється за належністю.

3.2. До перегляду та перекладу кореспонденції, викладеної іноземною мовою, дозволяється залучати перекладачів.

 

4.  Порядок перегляду і вилучення кореспонденції та вкладень

4.1. Листи, виконані тайнописом, шифром або із застосуванням інших умовностей, а також ті, що містять відомості, які не підлягають розголошенню, адресату не надсилаються, засудженим або особам, узятим під варту, не вручаються, вилучаються і знищуються.

4.2. Про факт вилучення і знищення листів складається акт у двох примірниках, який підписується інспектором та працівником оперативного підрозділу і затверджується начальником установи виконання покарань чи слідчого ізолятора або їх першими заступниками (додаток 4).

Про вилучення і знищення листів засудженому або особі, узятій під варту, повідомляється під підпис.

4.3. Перший примірник акта передається до оперативного підрозділу та долучається до відповідної справи. Другий примірник акта про вилучення і знищення листів підшивається в хронологічному порядку до номенклатурної справи інспектора і зберігається протягом трьох років.

4.4. Гроші, що вилучені з кореспонденції осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, зараховуються на їх особовий рахунок. З вилучених із кореспонденції грошей відраховується у дохід держави плата, установлена поштовим тарифом за їх переказ.

4.5. На цінності, акції, облігації та інші цінні папери, виявлені в кореспонденції, що надійшла на м.’я засудженого або особи, узятої під варту, складається акт у трьох примірниках (додаток 5).

Перший примірник акта разом із цінностями передається до каси бухгалтерії установи виконання покарань чи слідчого ізолятора для зберігання, другий – передається засудженому або особі, узятій під варту, а третій – залишається у номенклатурній справі інспектора.

4.6. Виявлені в кореспонденції засуджених або осіб, узятих під варту, документи долучаються до особової справи засудженого або особи, узятої під варту.

4.7. При відправленні кореспонденції інспектор зобов’язаний поставити на кожному конверті штамп зі зворотною поштовою адресою установи виконання покарань чи слідчого ізолятора (додаток 1).

Начальник управління організації оперативної роботи Державного департаменту України з питань виконання покарань полковник внутрішньої служби 

 С. В. Польовий