Міжнародний фонд "Відродження"

Петровська виправна колонія (№24)

94543 м. Петровське Краснолучанського району Лугнської області
начальник виправної колонії Матузов Євген Володимирович
(064) 327-11-06

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ І ФОРМУВАННЯ, ПЕРІОДИ СТВОРЕННЯ І ВІДКРИТТЯ ПЕТРОВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ ДДУПВП У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (№ 24)

Згідно рішення уряду СРСР, для відновлення об'єктів Донбасівського регіону  на території Луганської області  одночасно  будуються декілька колоній  для змісту осіб позбавлених свободи.

Виправно-трудова колонія №24 Ворошиловградського облвиконкому строгого режиму була утворена  на базі військового  містечка. У лютому 1957 року  було обгороджено огорожею 7 бараків і в березні були завезені засуджені. Наповнюваність  колонії  доходила  до 1000 чоловік. З  1957 року до 1959 року  засуджені притягувалися  до праці, засуджені займалися будівництвом житлових і будівельних приміщень, працюючи на контрагент них роботах. Засудженими колонії були побудовані житлові будинки  в селищі Мало-Миколаївка і верстатобудівний завод у селищі Іванівка.

Начальником колонії в цей період був Хіврич Сергій  Карпович.

У 1959 році колонія була включена у виробничий план і до цього часу організувала своє  підприємство і виробництво.

Спочатку в колонії  виготовлялися сітки для ліжок  і було налагоджено виробництво цвяхів. Разом з цим  виробництвом, колонія почала освоювати швейне і картонажне виробництво.

Начальником колонії в цей період був Гульван Іван Якович.

У січні 1962 року в колонії чоловічий контингент був замінений жіночим і строгий вид режиму замінений на загальний. Колонія займалася виготовленням швейних виробів. Об'єми виробництва поступово підвищувалися і  неодноразово завойовувала призові  місця  в змаганнях по підвищенню інтенсивності виробництва  серед колоній  ІТУ.

Начальником колонії в цей період були  Тітовській Сергій Васильович і Борченко Віра Михайлівна.

У жовтні 1966 року жіноча колонія була розформована і  утворена  колонія загального режиму з наповненням 700 чоловік  для змісту чоловіків засуджених за малозначні злочини вперше. Засуджені колонії займалися виготовленням одягу  для ремісничих училищ.

Впродовж  наступних  чотирьох років  до листопада  1970 року  начальником колонії  був Ліщина Василь Іванович. В цей час з причини  об'єктивних і суб'єктивних  обставин  в колонії склалися важкі умови.

Умови змісту засуджених вимагали корінних  змін, виробничо-трудовій  основі необхідний був подальший розвиток.

З кінця  1970 року  і  по 1981 рік  колонію очолив  Кононов Володимир Семенович, з його приходом  була  зроблена  велика перебудова,  і  на місці  непривабливої  колонії  були побудовані сучасні на той період комунально-побутові будови  житлового і виробничого  напряму.

За короткі терміни колонія  перетворила свій вигляд. Разом з колонією  ріс  і  міцнів колектив співробітників установи. Успіхи  установи і колективу  співробітників неодноразово  виділялися на  різних рівнях.  Колонія впродовж  десяти років займала  перші  місця в змаганнях  серед установ області  і  в цілому по  Україні. У цей період  на виробництві установи був заснований новий  вид продукції – склопластик.

Вибір такого напряму в розвитку виробництва дозволив колонії динамічно розвиватися впродовж 15  років.

Випуск товарної продукції за 1970-1980 рік  поступово виріс з  700 тис. рублів до 7 млн. рублів. Прибуток виробництва дозволив  провести будівництво  таких об'єктів, як  склад ОМТС і ОІХО, автогараж, пожежне депо. Для потреб співробітників був побудований 60-ти квартирний  панельний будинок.

У вересні 1981 роки  полковник внутрішньої  служби Кононов В.С.  був призначений на посаду  начальника  управління ІТУ в Ворошиловградській області і колонію очолив підполковник внутрішньої служби  Хоронеко А.В.

У період з 1981 по 1987  роки були збережені темпи розвитку  виробництва установи, продовжувалося нарощування об’йомів виробництва  які досягли в 1986 році  13 млн. рублів. У колонії цілеспрямовано вирішувалися питання зміцнення режиму змісту засуджених, поліпшувалися умови  відбування покарання і  проведення заходів культурно-спортивного напряму.

Разом з тим  зміни, які проходили в суспільстві  не обійшли і установу.

Протягом  1988-1989 років  пройшли негативні  явища в житті колонії.

У грудні 1989 року колонію знову очолив Кононов В.С.  Зусиллями всього колективу співробітників установи вдалося стабілізувати обстановку в колонії.  Проводилися  додаткові заходи щодо  підвищення рівня виробництва  і  соціально-побутового напряму.

З ухваленням незалежності  України  зв'язки з країнами СНД були порушені, що  дало негативний результат  на  постачання сировини для виробництва склопластики.  Були розірвані довгострокові договори на постачання продукції для підприємств СНД, що привело  до зниження товарного випуску склопластикової продукції.

Щоб  зберегти  працездатність підприємства  виникла необхідність в дослідженні сировинної бази на ринках України. Були поміщені нові договори  на збут  продукції, що випускалася, на території України.

Не дивлячись на важкий перехідний період, установа не тільки не зменшило об'ємів виробництва, але і в 1995 році  побудувала і здала в експлуатацію 90-то квартирний житловий будинок для співробітників колонії.

У 1998 році  начальником колонії став  підполковник внутрішньої служби Міхальов  Олександр Петрович.

В цей час в установі велика увага приділялася питанням  впорядкування території колонії, приведенню комунально-побутових умов засуджених у відповідність  міжнародним вимогам. З метою збільшення доходів від працевикористання засуджених на виробництві установи проводилася робота по збільшенню об'ємів випуску виробів з склопластики, було освоєно випуск нових видів продукції,  таких як сітка «Рабіца», колючий дріт, шахтне затягування, вироби з кераміки, введено в дію установку по виготовленню руберойду і рідкого мила.

У листопаді 2001 року  підполковник внутрішньої служби Міхальов О.П. був призначений на посаду начальника управління ДДУПВП в Кіровоградській області, Петровську ВК (№ 24) очолив  підполковник внутрішньої служби Єрмоленко Сергій Миколайович який керував колонією по лютий 2005 року.

Згідно наказу № 93 від 1 червня 2003 року при Петровській виправній колонії Державного департаменту України з питань виконання покарань у Луганській області (№ 24) були створені:

-  виправний центр для тримання осіб, засуджених до обмеження волі, та встановлене його планове наповнення 75 осіб;

-  тимчасово дільниця-поселення при установі для тримання осіб, яких переведено у порядку передбаченому статтею 46 ВТК України, та встановлено його планове наповнення 25 осіб.

З 30 квітня 2004 року згідно наказу № 61 від 14.04.2004 року Петровська виправна колонія № 24 перепрофільована у виправну колонію середнього рівня безпеки для тримання чоловіків вперше засуджених до позбавлення волі за тяжкі та особо тяжкі злочини з плановим наповненням 650 осіб, та утворений при установі виправний центр для тримання чоловіків засуджених до обмеження волі які раніше не відбували покарання у виді позбавлення волі та встановлене його планове наповнення 50 осіб.

З лютого 2005 року колонію очолив підполковник внутрішньої служби Матузов Євгеній Володимирович.

В даний час в установі проводиться робота направлена на подальше поліпшення комунально-побутових умов засуджених  і забезпечення їх законних вимог. Одночасно з цим прийнято ряд заходів по підвищенню ефективності обшукової роботи і забезпеченню постійного і якісного нагляду за виконанням засудженими режимних вимог.

За рахунок збільшення випуску виробів з склопластики вдалося забезпечити необхідні темпи зростання виробництва.

 

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ ТА ПРОФЕСІЙНІ ТРАДИЦІЇ УСТАНОВИ

У листопаді 2005 року у Петровській виправній колонії Державного департаменту України з питань виконання покарань у Луганській області (№ 24) відбулася подія - Всеукраїнська очно-заочна олімпіада з шахів та шашок серед засуджених за участю провідних майстрів України з цих видів спорту. Ініціаторами проведення змагань, мета яких – втілення новітніх технологій у процес виправлення і ресоціалізації засуджених, виявлення кращих шашкістів та шахістів серед них, досягнень української шахової та шашкової школи для збереження розумових здібностей, ментальності та інтелекту засуджених тощо, були Державний департамент України з питань виконання покарань та Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту.

Керівництво Петровській виправній колонії № 24

 Начальник установи, він же директор підприємства установи підполковник внутрішньої служби  МАТУЗОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Перший заступник начальника установи він же заступник начальника установи з нагляду, безпеки, охорони  та оперативної роботи підполковник внутрішньої служби  ТРОФІМОВ  АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Заступник начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи, він же начальник відділу соціально-виховної та психологічної роботи майор внутрішньої служби КОВАЛЬОВ  АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ  

 КЕРІВНИКИ УСТАНОВИ, ЯКІ ЗРОБИЛИ ЗНАЧНИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК СЛУЖБИ

27.02.1957 – 23.01.1961 рр Майор ХІВРІЧ Сергій Карпович

23.01.1961 – 17.12.1962 рр.. Майор ГУЛЬВАН Іван Якович

03.01.1963 – 17.09.1964 рр  Майор ТІТОВСЬКИЙ Степан Васильович

21.09.1964 – 10.11.1966 рр.. Капітан БОРЧЕНКО Віра Михайлівна

11.11.1966 – 02.04.1970 рр.. Капітан ЛІЩІНА Василь Іванович

13.06.1970 – 24.09.1981 рр.. Підполковник КОНОНОВ Володимир Семенович

24.10.1981 – 20.12.1989 рр.. Підполковник ХОРОНЕКО Аркадій Васильович

23.12.1989 – 23.12.1998 рр.. Полковник КОНОНОВ Володимир Семенович

11.11.1998 – 23.11.2001 рр.. Підполковник МІХАЛЬОВ Олександр Петрович

23.11.2001 – 23.02.2005 рр.. Підполковник ЄРМОЛЕНКО Сергій Миколайович

23.02.2005р. по теперішній час Підполковник МАТУЗОВ Євген Володимирович