Міжнародний фонд "Відродження"

Літинська виправна колонія (№123)

22300 смт. Літин Вінницької області
начальник Бондар Андрій Григорович
тел. (043) 472-14-86

Колонія створена на базі Літинського лікувально-трудового про­філакторію. У 1966 р. указом Президії Верховної Ради СРСР встанов­лено утворення закладів для примусового лікування хронічних ал­коголіків на базі МОГП. У 1967 р. обласна рада вирішила питання про передачу з балансу Прикарпатського військового округу на баланс УВС області зруйнованого війною військового містечка в смт. Літині, де було започатковано ЛТП. До 1970 р. було зроблено тимчасову ого­рожу по периметру зони, побудовано два гуртожитки на 500 чоловік, зроблені тимчасові споруди виробничої зони, розпочато будівництво основної цегляної огорожі по периметру зони, започатковуються еле­менти режимних вимог.

З 1980 р. починається період інтенсивного розвитку бази влас­ного промислового виробництва. Побудовані основні промислові приміщення. Підприємство посідає чільне місце в районі по метало­обробці.

За рахунок прибутків будуються приміщення жилої зони ЛТП (гур­тожиток, їдальня, банно-пральний комплекс, лікарня). Побудовано два житлові будинки для співробітників. Розвинуто підсобне господарство. Збудовано господарські приміщення. За активної допомоги установи побудовано споруди в обласному центрі та районах області.

Наказом ДДУПВП №22 від 03.02.2001 р. розпочато перепрофілювання ЛТП у виправну колонію посиленого режиму утримання. Проведена об'ємна робота по перебудові об'єктів колонії і відтворенні всіх елементів вимог до колонії подібного типу. Було збудовано локальні дільниці в житловій та промисловій зонах, спостережні вежі, вартове приміщення, переобладнано КПП, приміщення ДІЗО, ПКТ, медчастини, добудовано основну, загороджувальну та маскувальну огорожі. Ваго­мий вклад для перебудови колонії здійснили співробітники установи. 18 лютого 2002 р. ДДУПВП був затверджений Акт про прийняття в екс­плуатацію Літинської виправної колонії.

З 1 січня 2004 р. Літинська виправна колонія відноситься до серед­нього рівня безпеки (для тримання чоловіків, уперше засуджених до позбавлення волі на певний строк). На виконання вимог криміналь­но-виконавчого законодавства в установі впродовж 2004-2005 рр. силами співробітників установи створюється дільниця соціальної ре­абілітації, навчально-консультаційний пункт, розпочато будівництво розплідника для службових собак, газифікацію установи.

У різні роки установу очолювали:

А. Г. Пшеничнюк, Н. Г. Лабай, М. С. Швець, С. X. Павленко, І. Н. Дикий, П. М.Печенюк.

На даний час її очолює А. Г. Бондар.