Міжнародний фонд "Відродження"

Громадське обговорення проекту Інструкції

Департамент з питань виконання покарань започаткував громадське обговорення проектів низки відомчих документів, зокрема, Інструкції про порядок застосування посадовими особами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів заходів впливу за адміністративні правопорушення. Текст документу наводиться нижче. Редакція «Тюремного порталу» пропонує пропозиції до проекту Інструкції, свої думки або репліки щодо запропонованого проекту надсилати і до Департаменту, і на адресу правозахисної організації «Донецький Меморіал» за адресою [email protected] .

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного департаменту
України з питань виконання покарань
200 №

Інструкція
про порядок застосування посадовими особами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів заходів впливу за адміністративні правопорушення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) та регулює порядок застосування
посадовими особами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів заходів впливу за адміністративні правопорушення.
2. Уповноваженими на те посадовими особами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів застосовуються заходи адміністративного впливу - у разі вчинення прихованої від огляду передачі або спроби передачі будь-яким способом особам, яких тримають у слідчих ізоляторах і установах виконання покарань, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання, а також інших заборонених для передачі предметів.
Особи, які мають право застосовувати заходи адміністративного впливу, визначаються наказом начальника органу, установи виконання покарань чи слідчого ізолятора. До складу цих осіб, як правило, входить персонал відділів оперативної роботи, нагляду і безпеки та режиму і охорони.
3. Про вчинення адміністративного правопорушення уповноваженими на те посадовими особами органів, установ виконання покарань чи слідчих ізоляторів
складається протокол (додаток 1 до цієї Інструкції).
Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у трьох екземплярах, один з яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, другий надсилається до відповідного суду, а третій зберігається в установі або слідчому ізоляторі у відповідній справі.
4. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;
нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.
Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, стосовно якої він складений.
Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.
Протокол підписується особою, яка його склала, особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також свідками.
У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.
До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (рапорти посадових осіб, заяви, пояснення правопорушників, свідків правопорушення тощо).
Кожний документ має свої реквізити (дату, адресу, назву, підпис тощо) і повинен відповідати своєму призначенню, містити достовірну інформацію, відповідати вимогам законодавства.
При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права і обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.
5. Протокол про адміністративне правопорушення не пізніше триденного строку з дня вчинення правопорушення надсилається в районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди.
6. З метою встановлення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі
неможливості складення його на місці вчинення правопорушення допускається адміністративне затримання особи, її особистий огляд, огляд речей та вилучення речей і документів.
7. Про адміністративне затримання складається протокол (додаток 2 до цієї Інструкції), в якому зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол; місце, куди було доставлено затриману особу, відомості про особу затриманого; час і мотиви затримання.
Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмови затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.
Усі реквізити протоколу про адміністративне затримання заповнюються розбірливим почерком українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне затримання, а також внесення додаткових записів після того, як протокол про адміністративне затримання підписаний особою, щодо якої він складений.
Протокол про адміністративне затримання повинен бути пронумерований типографським способом, тобто на ньому мають проставлятися серія і номер.
Крім того, у протоколі про адміністративне затримання відзначається, виявлені чи ні в затриманого при особистому огляді тілесні ушкодження. Якщо так, то в протоколі про адміністративне затримання зазначається, які саме (синці, подряпини, різані рани тощо), на яких частинах тіла вони розташовані. У разі, коли затриманий потребує медичної допомоги, у протоколі про адміністративне затримання вказується час її надання, номер бригади швидкої медичної допомоги, прізвище та ініціали лікаря, до якого медичного закладу госпіталізовано затриманого.
При надходженні під час затримання, проведення особистого огляду, огляду речей заяв чи зауважень у протоколі про адміністративне затримання робиться запис, ким вони зроблені, і викладається їх суть.
Факт проведення особистого огляду й огляду речей у протоколі про адміністративне затримання засвідчується підписами уповноваженої особи, яка робила огляд, затриманої особи і понятих.
У протоколі про адміністративне затримання вказується дата, час і причина звільнення затриманої особи, які речі, предмети або документи повернуто їй при звільненні, а також чи є в особи, яка звільняється, претензії і які саме, що засвідчується особистим підписом цієї особи.
8. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як три години.
Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення порушника для складення протоколу.
9. Відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України «Про попереднє ув'язнення», посадові особи органів і установ
виконання покарань та слідчих ізоляторів мають право проводити особистий огляд осіб, які входять на територію зон, що охороняються, або виходять з неї.
Рішення про проведення особистого огляду приймають начальники установ виконання покарань чи слідчих ізоляторів або їх перші заступники, або особи, які виконують їх обов'язки, а в разі їх відсутності - чергові помічники начальників установ (чергові помічники начальників слідчих ізоляторів).
Особистий огляд та огляд речей здійснюється молодшими інспекторами, які входять до складу чергових змін з нагляду і безпеки, варт з охорони об'єктів установ виконання покарань, резервної та оперативної групи, відділу режиму і охорони слідчих ізоляторів, а також іншими особами з числа персоналу установ із застосуванням технічних засобів.
Огляд речей здійснюється в присутності їх власників. Особистий огляд проводиться уповноваженою на те особою однієї статі з особою, яка оглядається, і в присутності двох понятих тієї ж статі.
Огляду повинна передувати пропозиція пред'явити предмети, вироби і речовини, придбання і зберігання яких особам, узятим під варту, і засудженим заборонено.
Особистий огляд здійснюється в окремому приміщенні чергової частини або контрольно-пропускного пункту. Забороняється проводити в одному приміщенні особистий огляд декількох осіб одночасно.
Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання.
Посадові особи, які проводять особистий огляд, а також огляд речей, зобов'язані бути ввічливими щодо осіб, які оглядаються, і не припускатися дій, що принижують їх гідність.
10. Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду
речей, вилучаються.
Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у місцях, що їх визначають органи (посадові особи), яким надано право провадити вилучення речей і документів.
Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання.
11. Адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів може бути оскаржено заінтересованою особою у вищестоящий
орган (вищестоящій посадовій особі) відносно органу (посадової особи), який застосував ці заходи, прокуророві або до суду. Оскарження чи опротестування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення не зупиняє їх виконання.
12. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання є документами суворого обліку і друкуються із зазначенням серії (додаток 3 до цієї Інструкції) і номера.
Кількісний облік видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання (додаток 4 до цієї Інструкції).
Складені протягом доби протоколи про адміністративні правопорушення та протоколи про адміністративне затримання реєструються в журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання (додаток 5 до цієї Інструкції).
Начальник управління охорони,
нагляду і безпеки Департаменту
підполковник внутрішньої служби О.І. Кислов

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном