Міжнародний фонд "Відродження"

Громадське обговорення проекту Положення про підрозділ спецпризначення

Департамент з питань виконання покарань започаткував громадське обговорення проектів низки відомчих документів, зокрема, ПОЛОЖЕННЯ про підрозділ спеціального призначення Державної кримінально-виконавчої служби України. Текст документу наводиться нижче. Редакція «Тюремного порталу» пропонує пропозиції до проекту Положення, свої думки або репліки щодо запропонованого проекту надсилати і до Департаменту, і на адресу правозахисної організації «Донецький Меморіал» за адресою [email protected] .

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ про підрозділ спеціального призначення Державної кримінально-виконавчої служби України

Це Положення відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України та Законів України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" і "Про боротьбу з тероризмом" визначає порядок організації службової діяльності підрозділів спеціального призначення Державної кримінально-виконавчої служби України.
1. Визначення скорочень та термінів
1.1. У Положенні наведені нижче скорочення вживаються у такому значенні:
ДКВС України - Державна кримінально-виконавча служба України;
Департамент - Державний департамент України з питань виконання покарань - центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом;
СБ України - Служба безпеки України;
АТЦ - Антитерористичний центр при СБ України;
ПСП - підрозділ спеціального призначення Державної
кримінально-виконавчої служби України;
УВП — установа виконання покарань;
СІЗО - слідчий ізолятор.
1.2. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
об'єкти ДКВС України - центральний орган виконавчої влади з питань
виконання покарань зі спеціальним статусом, його територіальні органи управління, підрозділи кримінально-виконавчої інспекції, УВП, СІЗО, воєнізовані формування, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи і організації, які створені для забезпечення виконання завдань ДКВС України, прилегла до них територія;
особовий склад - особи рядового і начальницького складу ДКВС України;
спеціальні заходи - комплекс заходів, до яких залучається ПСП, а також індивідуальні дії особового складу підрозділу, що безпосередньо спрямовані на запобігання та припинення злочинів терористичної спрямованості, інших злочинів, запобігання та припинення дій, що дезорганізують роботу УВП, забезпечення режиму та його основних вимог в УВП і СІЗО, а також виконання інших завдань і функцій ПСП, визначених цим Положенням;
сили і засоби - персонал, зброя, спеціальні і транспортні засоби, засоби зв'язку, інші матеріально-технічні засоби ДКВС України, а також підприємств, установ, організацій, які залучаються до спеціальних заходів на об'єктах ДКВС України:
злочини терористичної спрямованості — злочинні діяння у формі застосування або погрози застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу, захоплення заручників чи інших дій, які створюють небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування персоналу ДКВС України, засуджених, осіб, узятих під варту, та інших громадян, які перебувають на території УВП і СІЗО, впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, юридичними особами, привертання уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів злочинця;
дії, що дезорганізують роботу УВП - злочинні діяння у формі тероризування в УВП засуджених, застосування до них фізичного насильства (побоїв, мордувань, катувань, тілесних ушкоджень) або погрози їх застосування (у тому числі погрози вбивством), насильницького заволодіння їхнім майном, заподіяння собі тілесних ушкоджень (у тому числі і з допомогою іншої особи), масових заворушень, групової непокори, нападу на адміністрацію, незаконного позбавлення волі представника адміністрації, заволодіння зброєю або спеціальними засобами, катувань, заподіяння тілесних ушкоджень, а також погрози застосування насильства (у тому числі погрози вбивством) представникам адміністрації, перешкоджання їх законним діям, у зв'язку із службовою діяльністю, а також організація з цією метою організованої групи;
спеціальні засоби - гумові кийки, наручники (у разі їх відсутності підручні засоби зв'язування), світлозвукові засоби відволікаючого впливу, імітаційні набої, піротехнічні засоби, засоби руйнування перешкод, водомети та бронемашини, газова зброя й службові собаки (у стані необхідної оборони або крайньої необхідності до спеціальних засобів можуть бути віднесені будь-які підручні засоби);
графік залучення - графік залучення ПСП до проведення обшуків засуджених, осіб, узятих під варту, приміщень, оглядів територій житлової та виробничої зон, а також практичних тренувань з особовим складом груп швидкого реагування УВП і СІЗО.
1.3. Інші скорочення та терміни, що наведені в цьому Положенні, вживаються у значенні відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України.
2. Загальні положення
2.1. ПСП є воєнізованим формуванням, що відповідно до закону діє у складі територіального органу управління Департаменту, здійснює спеціальні заходи, спрямовані на виконання визначених завдань і функцій на об'єктах ДКВС України.
2.2. У своїй діяльності ПСП керується Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Департаменту та цим Положенням.
2.3. ПСП створюється та ліквідовується наказом Департаменту.
2.4. Структура, штати та положення про ПСП затверджуються наказами Департаменту.
2.5. За рішенням Департаменту ПСП може мати власне умовне найменування.
2.6. ПСП очолює командир, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом начальника територіального органу управління Департаменту за погодженням з першим заступником Голови Департаменту.
2.7. Для встановлення регіональних зон відповідальності ПСП наказом Департаменту за ним закріплюються відповідні об'єкти ДКВС України.
2.8. За розпорядженням Голови Департаменту або його першого заступника для виконання спеціальних заходів ПСП може бути тимчасово передислокований в інші регіони України, у тому числі і ті, що не належать до зони відповідальності ПСП.
2.9. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ПСП здійснюється Департаментом та територіальним органом управління Департаменту, при якому створено ПСП.
3. Основні завдання ПСП
3.1. Запобігання і припинення злочинів терористичної спрямованості та інших злочинів на об'єктах ДКВС України.
3.2. Запобігання і припинення дій, що дезорганізують роботу УВІ І.
3.3. Участь у заходах щодо забезпечення режиму та його основних вимог в УВП і СІЗО.
3.4. Взаємодія із спеціальними підрозділами інших правоохоронних органів у сфері боротьби з тероризмом і злочинністю.
4. Функції ПСП
4.1. Запобігання та припинення злочинів терористичної спрямованості на об'єктах ДКВС України, у тому числі у рамках антитерористичної операції, що проводиться АТЦ або координаційною групою при відповідному регіональному органі СБ України.
4.2. Участь у затриманні озброєних злочинців на території об'єктів ДКВС України.
4.3. Участь у заходах щодо розшуку і затримання засуджених і осіб, узятих під варту, які вчинили втечу з-під варти або самовільно залишили місце відбування покарання, у тому числі у рамках антитерористичної операції, що проводиться АТЦ або координаційною групою при відповідному регіональному органі СБ України.
4.4. Виконання заходів, передбачених уведенням надзвичайного чи воєнного стану, режиму особливих умов у районі розташування об'єктів ДКВС України у випадках стихійного лиха, епідемій, аварій важливих для життєзабезпечення систем, масових заворушень, проявів групової непокори засуджених і осіб, узятих під варту, в разі нападу (у тому числі збройного) або виникнення реальної загрози такого нападу на об'єкти ДКВС України, припинення групових протиправних дій засуджених і осіб, узятих під варту, та ліквідації їх наслідків.
4.5. Участь у проведенні оглядів і обшуків засуджених і осіб, узятих під варту, їх речей, оглядів інших осіб та їх речей, транспортних засобів, які знаходяться на території об'єктів ДКВС України, на якій встановлені режимні вимоги, а також вилученні заборонених речей і документів.
4.6. Участь у заходах щодо забезпечення правопорядку, додержання вимог режиму, правил внутрішнього розпорядку в УВП, СІЗО і на прилеглій до них території.
4.7. Участь у заходах щодо забезпечення безпеки засуджених і осіб, узятих під варту, персоналу і громадян, які перебувають на об'єктах ДКВС України.
4.8. Сприяння оперативним підрозділам Департаменту, його територіальних органів управління, УВП і СІЗО у проведенні оперативно-розшукових заходів.
4.9. Участь у заходах щодо організації переміщення (перевезення спеціальним транспортом або супроводження пішки до місць відбування покарань) особливо небезпечних засуджених та засуджених до довічного позбавлення волі.
4.10. Планування, організація і проведення навчань (тренувань) командирів та тренування практичним діям особового складу груп швидкого реагування УВП і СІЗО.
5. Організація діяльності ПСП
5.1. ПСП комплектується особовим складом відповідно до Закону України „Про Державну кримінально-виконавчу службу України" на конкурсній, добровільній, контрактній основах громадянами України, які мають необхідну фізичну підготовку, психологічну стійкість і здатні діяти в екстремальних умовах та ефективно виконувати відповідні завдання і функції, покладені на ПСП.
Кандидат на заміщення вакантної посади в ПСП, після співбесіди з командиром ПСП і керівником територіального органу управління Департаменту, проходить випробування, що включають в себе: вогневу підготовку (знання матеріальної частини стрілецької зброї, а також основних прийомів і правил стрільби), виконання фізичних вправ (біг на 100 м, біг на 3000 м, підтягування на жердині), виконання прийомів рукопашного бою (спаринг).
Для осіб, зарахованих до ПСП, може бути встановлений строк випробування до шести місяців.
5.2. ПСП розміщується у спеціально відокремлених приміщеннях (будівлях), які обладнані для несення чергування, занять з професійної підготовки, збереження авто- та бронетехніки, зброї, спеціальних засобів та іншого майна.
5.3. Службова діяльність ПСП організовується на основі квартального плану роботи, що затверджується начальником територіального органу управління Департаменту.
5.4. Особовий склад ПСП виконує службові обов'язки в повсякденній формі одягу або в спеціальному обмундируванні із знаками розрізнення та символікою.
5.5. Професійна підготовка особового складу ПСП здійснюється у відповідності до вимог нормативно-правових актів Департаменту.
5.6. Діловодство в ПСП ведеться у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Департаменту.
5.7. Інспекторські перевірки службової діяльності ПСП здійснюються Департаментом, як правило, один раз на три роки, а територіальним органом управління — щороку.
5.8. У разі службової необхідності, на період проведення спеціальних заходів, для особового складу ПСП може встановлюватися цілодобовий режим роботи. У цьому випадку видається відповідний наказ начальника територіального органу управління Департаменту. Тривалість робочого часу та відпочинку особового складу ПСП встановлюється відповідно до законодавства.

6. Права та обов'язки особового складу ПСП
6.1. Особовий склад ПСП під час виконання покладених на нього завдань користується правами та обов'язками посадових і службових осіб органів і УВП, СІЗО, визначених Законом України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", а під час проведення антитерористичної операції - Законом України "Про боротьбу з тероризмом".
6.2. Особовий склад ПСП під час проведення спеціальних заходів мас право в порядку і випадках, передбачених Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України „Про Державну кримінально-виконавчу службу України", „Про міліцію" та іншими законами України, застосовувати заходи фізичного впливу, а також зберігати, носити спеціальні засоби і зброю, використовувати і застосовувати їх самостійно або в складі підрозділу.
6.3. Для документування протиправних дій засуджених, осіб, узятих під варту, злочинців або правопорушників особовий склад ПСП при проведенні спеціальних заходів має право застосовувати кіно-, фото-, відео- та інші засоби.
7. Проведення спеціальних заходів
7.1. Спеціальні заходи проводяться ПСП на підставі розпорядження Голови Департаменту або особи, яка виконує його обов'язки, а також начальника територіального органу управління Департаменту чи особи, яка виконує його обов'язки.
Про результати проведення спеціальних заходів командир ПСП письмово доповідає керівнику, який віддав розпорядження про їх проведення.
7.2. Дії особового складу ПСП під час проведення спеціальних заходів ґрунтуються на неухильному виконанні законів України, додержанні норм професійної етики, гуманному ставленні до громадян, засуджених і осіб, узятих під варту.
7.3. Для залучення ПСП до проведення обшуків засуджених, осіб, узятих під варту, приміщень, оглядів територій житлової та виробничої зон, а також практичних тренувань з особовим складом груп швидкого реагування УВП і СІЗО протягом року начальники територіальних органів управління
Департаменту до 1 грудня подають командиру ПСП, за яким закріплені об'єкти ДКВС України, свої пропозиції до графіка залучення.
7.4. Проект графіка залучення ПСП розробляється його командиром на підставі отриманих пропозицій начальників територіальних органів управління Департаменту. Проект графіка надсилається до Департаменту для складання зведеного графіка залучення, який підписується першим заступником Голови Департаменту та до 1 січня затверджується Головою Департаменту.
7.5. Залучення ПСП в УВП і СІЗО закріплених областей, а також за місцем постійної дислокації здійснюється як за планом, так і поза ним.
Планове залучення ПСП проводиться на підставі зведеного графіка залучення, позапланове - розпорядження Голови Департаменту або особи, яка виконує його обов'язки, а також начальників територіальних органів управління Департаменту (при яких створені ПСП) чи осіб, які виконують їх обов'язки.
7.6. Залучення особового складу ПСП до проведення оглядів і обшуків засуджених і осіб, узятих під варту, їх речей, приміщень та територій УВП і СІЗО здійснюється у випадках, порядку та за правилами, визначеними нормативно-правовими актами Департаменту. Під час їх проведення особовий склад ПСП, як правило, знаходиться в резерві, однак може використовуватися і у складі обшукових груп. Після завершення обшуку командир ПСП бере участь в обході території об'єктів, що підлягали обшуку (огляду), а також у прийомі (опитуванні) засуджених і осіб, узятих під варту, з особистих питань на наявність у них скарг і заяв.
7.7. Під час проведення ПСП навчань, занять та тренувань, у тому числі з особовим складом груп швидкого реагування, на об'єктах ДКВС України засуджені й особи, взяті під варту, до проведення зазначених заходів не залучаються.
7.8. Спеціальні заходи, що проводяться особовим складом ПСП, ґрунтуються на суворому дотриманні правил особистої безпеки та використанні ефективних засобів забезпечення безпеки засуджених і осіб, узятих під варту, персоналу і громадян, які перебувають на території об'єктів ДКВС України. З цією метою особовий склад ПСП використовує наявні спеціальні засоби, засоби індивідуального захисту органів дихання (протигази, респіратори) і частин тіла (шоломи, маски, окуляри, рукавички, інші спеціальні захисні засоби), бронежилети, захисні шоломи, протиударні та бронезахисні щити тощо.
7.9. Під час оглядів і обшуків засуджених і осіб, узятих під варту, їх речей, приміщень і територій об'єктів ДКВС України не допускається безпідставне пошкодження одягу, майна, інвентарю та інших предметів.
7.10. Залучення особового складу ПСП до проведення спеціальних заходів у рамках антитерористичної операції, що проводиться АТЦ або координаційною групою при відповідному регіональному органі СБ України, здійснюється на підставі вимог Закону України "Про боротьбу з тероризмом" та інших нормативно-правових актів.
7.11. Залучення особового складу ПСП до проведення спеціальних заходів щодо підтримання правопорядку, стабілізації оперативної обстановки, попередження, припинення або ліквідації наслідків дій, що дезорганізують роботу УВП, інших злочинів та проявів протиправної поведінки, вчинених засудженими і особами, взятими під варту, збройного нападу на об'єкти ДКВС
України здійснюється за розпорядженням посадових осіб Департамент}, зазначених у пункті 7.1 цього Положення. У цих випадках про залучення ПСП начальником територіального органу управління Департаменту сповіщається прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законності при виконанні судових рішень.
7.12. Залучення особового складу ПСП до проведення заходів щодо організації переміщення (перевезення спеціальним транспортом або супроводження пішки до місць відбування покарань) засуджених здійснюється у відповідності до вимог нормативно-правових актів Департаменту. 8. Обов'язки та права командира ПСП
8.1. Командир ПСП безпосередньо підпорядковується начальнику територіального органу управління Департаменту і є прямим начальником особового складу підрозділу. Він визначає і затверджує функціональні обов'язки підпорядкованого особового складу.
Командир ПСП відповідає за:
забезпечення діяльності підрозділу, його постійної готовності до виконання покладених на нього завдань і функцій;
професійну підготовку особового складу, дотримання ним дисципліни, його морально-психологічний стан;
зберігання та стан озброєння, боєприпасів, спеціальної техніки та інших засобів, авто- і бронетехніки, а також використання сил і засобів за призначенням;
комплектування підрозділу та проведення виховної роботи з особовим складом.
8.2. Командир ПСП зобов'язаний:
8.2.1. Забезпечувати постійну готовність сил і засобів ПСП до виконання поставлених завдань.
8.2.2. При проведенні спеціальних операцій та заходів особисто керувати діями підпорядкованого особового складу.
8.2.3. Забезпечувати дотримання законності і дисципліни особовим складом підрозділу, правомірність застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї. Під час перебування в УВП і СІЗО вивчати стан оперативної обстановки, правопорядку та надавати їм оцінку.
8.2.5. Здійснювати взаємодію з правоохоронними органами, їх спеціальними підрозділами щодо участі в антитерористичних операціях, навчаннях, заняттях та тренуваннях.
8.2.6. Уживати заходів щодо забезпечення особового складу ПСП необхідними для виконання поставлених завдань матеріально-технічними засобами.
8.2.7. Здійснювати якісний добір, розстановку, навчання особового складу ПСП, його атестування в установленому порядку, знати ділові та моральні якості, організовувати професійну підготовку особового складу ПСП, уживати заходів до підвищення його професійного рівня, зміцнення законності та дисципліни.
8.2.8. Удосконалювати професійну майстерність особового складу ПСП, брати безпосередню участь у проведенні занять, контролювати дотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю, вибуховими речовинами, спеціальними засобами, а також при виконанні тренувань, спарингів,
спеціальних занять та стрільб.
8.2.9. Організовувати проведення та особисто брати участь в інструктажах нарядів і здійснювати постійний контроль за несенням служби особовим складом ПСП. Стежити за зовнішнім виглядом і стройовою виправкою особового складу, додержанням підлеглими правил носіння форменого одягу.
8.2.10. Контролювати та аналізувати результати залучення ПСП до виконання заходів щодо забезпечення належного правопорядку на об'єктах ДКВС України, уносити керівництву Департаменту та його територіальних органів управління пропозиції щодо оптимального застосування сил і засобів ПСП.
8.2.11. Щотижня на оперативних нарадах надавати оцінку службовій діяльності особового складу ПСП, а щомісяця підбивати підсумки роботи ПСП, за результатами складати протоколи.
8.2.12. Аналізувати стан додержання законності та дисципліни серед особового складу ПСП.
8.3. Командир ПСП має право:
8.3.1.Порушувати перед старшим прямим начальником клопотання про заохочення або притягнення підпорядкованого особового складу до дисциплінарної відповідальності у разі коли він вважає, що наданих йому повноважень недостатньо.
8.3.2. Під час проведення антитерористичної (спеціальної) операції входити до складу оперативного штабу, визначати бойовий розрахунок штурмової групи оперативного шикування та її озброєння, здійснювати оперативне управління діями групи. Надавати пропозиції щодо рішення на знешкодження терористів та брати участь у проведенні операції.
8.3.3. Визначати, у залежності від характеру завдань, які виконує ПСП, форму одягу, екіпіровку та озброєння особового складу.
8.3.4. . Організовувати та здійснювати перевірку несення служби, а також проводити учбові збори особового складу ПСП за сигналами оповіщення.
8.3.5. Ознайомлюватися в територіальних органах управління Департаменту з інформаційно-аналітичними матеріалами, журналами обліку подій та іншими відомостями, які характеризують оперативну обстановку в УВП і СІЗО.
8.3.6. Одержувати в установленому порядку від територіальних органів управління Департаменту документи і матеріали, необхідні для виконання завдань щодо запобігання вчиненню злочинів терористичної спрямованості, інших злочинів на об'єктах ДКВС України.
8.3.7. Надавати пропозиції керівництву УВП і СІЗО щодо поліпшення стану оперативної обстановки та підготовки груп швидкого реагування.
8.3.8. Залучати (за погодженням з начальником територіального органу управління Департаменту) спеціалістів органу, УВП і СІЗО за місцем дислокації ПСП для проведення професійної підготовки особового складу та вирішення питань матеріально-технічного забезпечення підрозділу.
9. Інформування громадськості про залучення ПСП
9.1. Інформування громадськості про залучення особового складу ПСП до проведення спеціальних заходів щодо підтримання правопорядку, стабілізації оперативної обстановки, попередження, припинення або ліквідації наслідків дій, що дезорганізують роботу УВП, інших злочинів та проявів протиправної поведінки, вчинених засудженими й особами, взятими під варту, збройного нападу на об'єкти ДКВС України здійснюється за рішенням Голови Департаменту, його першого заступника, а також начальника територіального органу управління Департаменту, його першого заступника особисто або через осіб, уповноважених ними на підтримання зв'язків з громадськістю.
9.2. Забороняється поширення через засоби масової інформації або в інший спосіб інформації, яка:
розкриває спеціальні технічні і тактичні прийоми проведення спеціальних заходів;
може ускладнити проведення спеціальних заходів і (або) створити загрозу життю та здоров'ю персоналу ДКВС України, засуджених, осіб, узятих під варту, та інших осіб;
має на меті пропаганду або виправдання протиправної поведінки або злочинів, що вчиняються засудженими й особами, взятими під варту;
розкриває дані про особовий склад ПСП та членів їх сімей (без їх згоди).

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном