Міжнародний фонд "Відродження"

Щорічна Доповідь про дотримання прав ув’язнених опрацьовується держаними структурами

«Донецький Меморіал» надіслав свою чергову п’яту щорічну Доповідь «Дотримання прав ув’язнених в Україні-2010» до низки державних структур. Державний департамент з питань виконання покарань розмістив інформацію про Доповідь на своєму офіційному сайті, надіслали відповіді Мінюст України, Уповноважений з прав людини, управління департаменту з питань виконання покарань в Донецькій області

Завідуючий відділом Департаменту кримінального, адміністративного, цивільного права та пенітенціарних установ Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини А. М. Палій повідомляє:

Голові ради Донецької громадської історико-просвітницької та правозахисної благодійної організації "Донецький Меморіал", Голові Пенітенціарного Товариства України О. П. Букалову
Шановний Олександре Павловичу!
Засвідчуємо свою повагу до Вас та висловлюємо щиру вдячність за наданий примірник п'ятої щорічної Доповіді «Дотримання прав ув'язнених в Україні - 2009», яка є вагомим результатом колективної співпраці очолюваної Вами правозахисної організації «Донецький Меморіал», фахівців Пенітенціарного Товариства України та громадських організацій, що опікуються проблемами у сфері дотримання прав ув'язнених і засуджених.
Результати системних перевірок Уповноваженого з прав людини місць попереднього ув'язнення та позбавлення волі, аналіз звернень громадян та повідомлень засобів масової інформації, правозахисників свідчать про наявність системних проблем у дотриманні прав і свобод людини, яка опиняється в умовах ізоляції від суспільства.
Слід зазначити, що наведені у Доповіді матеріали, зокрема статистична інформація, приклади порушень прав людини, охоплюють найбільш важливі напрямки багатогранної діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України і є корисними як для фахівців у цій специфічній галузі, так і для широкого загалу.
Особливої уваги заслуговує інформація, викладена у розділах «Громадський контроль» і «Співпраця з громадськими організаціями», а також висновки і рекомендації по цій Доповіді та аналіз виконання рекомендацій по Доповіді 2008 року. Незважаючи на дискусійний характер деяких положень, в основному висновки і пропозиції є доцільними, конструктивними і підтверджують позицію Уповноваженого з прав людини щодо поліпшення стану справ у цій надзвичайно важливій сфері діяльності держави та є добрим підґрунтям для послідовного здійснення відповідних реформ і поглиблення нашої співпраці у царині захисту прав людини.
З повагою, завідуючий відділом А. М. Палій

Заступник Міністра юстиції Володимир Богатир повідомляє:

У Міністерстві юстиції в межах компетенції опрацьовано доповідь «Дотримання прав ув'язнених в Україні - 2009», надіслана листом Донецької громадської історико-просвітницької і правозахисної благодійної організації «Донецький меморіал» (далі-Доповідь) від 27 квітня 2010 року № 88, та повідомляється таке.
До зазначеної Доповіді вважаємо за доцільне висловити наступні зауваження.
1. У пункті 52 Доповіді пропонується затвердити актом Кабінету Міністрів України Правила внутрішнього розпорядку кримінально-виконавчих установ, які вже затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 грудня 2003 р. № 275.
Разом з тим, згідно частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Порядок підготовки, подання та розгляду проектів постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України визначено у розділі VI Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950.
Так, згідно положень зазначеного розділу проекти постанов Кабінету Міністрів готуються на підставі законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів, рішень урядових комітетів, доручень Прем'єр-міністра, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів. Перед початком підготовки проекту постанови з'ясовується, чи належить питання, яке передбачається врегулювати, до компетенції Кабінету Міністрів України.
Прийняття Правил внутрішнього розпорядку кримінально-виконавчих установ не входить до компетенції Кабінету Міністрів України.
2. У пункті 57 Доповіді зазначено про невідповідність стандартам дотримання прав людини Положення про Апеляційну комісію Державного департаменту України з питань виконання покарань з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, затвердженого наказом Департаменту від 16 грудня 2003 року №261.
Зазначене Положення зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2003 року за № 1272.
3. Щодо проекту Положення про підрозділи спеціального призначення (п.п. 60-62 Доповіді).
Зазначений проект було надіслано Державним департаментом України з питань виконання покарань до Міністерства юстиції для опрацювання та погодження Міністром, однак, у зв'язку з численними зауваженнями до нього, він на даний час доопрацьовується фахівцями Міністерства та Департаменту.
4. Щодо питання вдосконалення нормативно-правової бази стосовно регламентації та контролю за відправленням засудженими офіційної кореспонденції повідомляємо, що Державним департаментом України з питань виконання покарань розроблено проект наказу «Про внесення змін до Інструкції з організації перегляду кореспонденції осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах», який в даний час опрацьовується структурними підрозділами Міністерства юстиції.
5. Стосовно здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання.
Міністерством юстиції розроблено проект нової редакції Положення про спостережні комісії, який пройшов громадське обговорення і в даний час знаходиться на погодженні в заінтересованих центральних органах виконавчої влади.


Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної ради України Олег Зарубінський відмічає наступне

Голові ради "Донецького Меморіалу"
Голові Пенітенціарного Товариства України
Букалову О.П.
Шановний Олександре Павловичу!
Висловлюємо Вам вдячність за надіслану до Комітету щорічну доповідь "Дотримання прав ув'язнених в Україні - 2009". Викладені в ній матеріали будуть використовуватись в роботі Комітету, зокрема, при розгляді питань щодо практики застосування законодавчих актів з прав людини у діяльності правоохоронних органів та кримінально-виконавчої служби, підготовці до слухань в Комітеті, круглих столів з цієї проблематики.
Принагідно повідомляємо, що проблеми дотримання прав людини у закладах пенітенціарної системи постійно перебувають в полі зору Парламенту та його органів. 21 січня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань", спрямований на гуманізацію пенітенціарної системи та імплементацію у кримінально-виконавче законодавство норм Європейської Конвенції "Про захист прав людини і основоположних свобод". Зазначеним законом також було розширено можливість здійснення громадського контролю, зокрема, внесено зміни до статті 24 "Відвідування установ виконання покарань" щодо надання права без спеціального дозволу відвідувати установи виконання покарань Голові спостережної комісії для здійснення громадського контролю за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань.

З повагою, Голова комітету О.О.Зарубінський


Начальник управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Донецькій області полковник вн. сл. Олександр Чепак відзначає

Шановний Олександре Павловичу!
Управлінням Державного департаменту України з питань виконання покарань у Донецькі області було уважно вивчено Доповідь "Дотримання прав ув'язнених в Україні - 2009", яка була підготовлена Вашою організацією.
Управління високо цінує Ваші досягнення у дослідженні різних аспектів діяльності кримінально - виконавчої системи України, конструктивну критику та планує використовувати Доповідь у поточній роботі.
Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Донецькі області відкрито для плідної співпраці з усіма громадськими організаціями та сподівається на подальше плідне співробітництво з Вашою організацією.

З повагою, начальник Управління полковник вн. сл. О. І. Чепак

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном