Міжнародний фонд "Відродження"
Новини

Проблеми осіб, що звільнюються

16 квітня 2013 року в рамках проекту “Реалізація програми соціальної адаптації та соціального супроводу осіб, які звільняються з місць позбавлення волі”, що реалізується за сприяння Міжнародного фонду “Відродження”, було проведено круглий стіл “Проблеми соціальної адаптації осіб, які відбули кримінальні покарання”.

Круглий стіл мав за мету ідентифікувати нагальні проблеми соціального та правового характеру, з якими зустрічаються особи, звільнені з місць позбавлення волі, та виробити спільний план системних дій громадських організацій (учасників проекту) та органів влади, спрямований на надання такого роду допомоги колишнім в’язням, який сприяв би їх успішній соціальній адаптації до нових умов життя у суспільстві.

Серед таких актуальних проблем виявилися наступні:
- правові (відсутність у багатьох звільнених осіб основних документів особи (паспорта, ідентифікаційного коду, навіть свідоцтва про народження);
- професійні (відсутність належної професійної кваліфікації, що ускладнює можливості працевлаштування, труднощі у конкуренції отриманої у виправній установі професії з тими, які пропонуються на ринку праці);
- медичні (потреби у лікуванні різних соматичних та інфекційних хвороб, набутих під час відбування покарання – туберкульозу, ВІЛ - СНІДу, гепатиту, наркоманії та інших);
- соціально-психологічні ( втрата соціальних зв’язків з сім’єю та родичами, труднощі у спілкуванні з іншими людьми, деструктивні зміни у психіці людини, ослаблення вольових зусиль тощо).

У 2012 році з місць позбавлення волі звільнилося 39 000 осіб, із них значна частина не мала основних документів особи, що унеможливлює реєстрацію особи, постановку на облік до центрів зайнятості, закладів соціального захисту та охорони здоров’я. З цієї кількості осіб 15 000 отримали матеріальну допомогу при звільненні в обсязі 30 гривень, що фактично навіть не дає їм можливості доїхати до місця проживання. Практично третина із загальної кількості звільнених втратила соціальні зв”язки з рідними та близькими. Для колишніх засуджених постійно гостро стоїть питання пошуку житла та роботи.

Учасники круглого столу, серед яких були і представники Міністерства соціальної політики України, Державної пенітенціарної служби України, центрів зайнятості, низки громадських організацій, констатували, що лише спільні зусилля органів влади та громадськості з надання соціальної підтримки колишнім засудженим можуть допомогти їм адаптуватися у суспільстві, спробувати реалізувати себе у трудовій діяльності і тим самим уникнути повторного скоєння злочину (на сьогодні кожний третій звільнений, не отримавши соціальної допомоги від суспільства, вчинює наступний злочин).

Було визнано, що найбільш ефективним напрямком допомоги особам, звільненим з місць позбавлення волі, є підтримка діяльності центрів соціальної адаптації. У рамках проекту, який виконується за сприяння Міжнародного фонду “Відродження”, й передбачається налагодження роботи трьох таких центрів у містах Києві, Донецьку та Чернігові, забезпечення їх технічного та методичного оснащення, залучення соціальних та медичних працівників, психологів та юристів до надання звільненим особам необхідної допомоги, яка б допомогла їм швидше адаптуватися до життя на волі.

Проект “ Реалізація програми соціальної адаптації та соціального супроводу осіб, які звільняються з місць позбавлення волі” виконується Громадською організацією “Центр соціальної реабілітації "Альтернатива" (м. Київ), Благодійною організацією "Чернігівський жіночий правозахисний центр" та Донецькою міською організацією "Донецький Меморіал" .