Міжнародний фонд "Відродження"

Пенітенціарне Товариство України

а/с  4836, Донецьк,  83092
тел./факс  062-304-14-71
e-mail  [email protected]
Голова  Товариства
Олександр  БУКАЛОВ

Громадська організація Пенітенціарне Товариство України створена у травні 2004 року. Її фундаторами стала група вчених – фахівців у галузі пенітенціарної науки. 

ЦІЛЯМИ товариства є:

-  сприяння розвитку й удосконаленню кримінально-виконавчої системи;

-  сприяння розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у сфері пенітенціарної науки;

-  сприяння вивченню та поширенню позитивного досвіду діяльності пенітенціарних систем;

-  просвітницька діяльність у пенітенціарній сфері;

-  сприяння координації науково-дослідної діяльності вчених пенітенціаристів.

  Попри відсутність виконаних організацією проектів, професійний потенціал її членів достатньо високий, аби здійснювати заявлені цілі Товариства.

Свою діяльність Товариство планує здійснювати у тісній співпраці з державними та громадськими організаціями.