Міжнародний фонд "Відродження"

Кримінально-виконавча система України у липні 2018 р. Статистичний огляд

Донецький Меморіал

В 148 установах позбавлення волі кримінально-виконавчої системи України, які контролюються українською владою, тобто без установ Криму та 29 установ, які знаходяться на території окупованої частини Донецької та Луганської областей, згідно даним, повідомленим «Донецькому Меморіалу» Міністерством юстиції України (надалі – МЮ), станом на 01.07.2018 року трималося 56638 осіб (тут і надалі в дужках – станом на 01.01.2018 р. – 57 100 осіб). За півроку чисельність осіб в місцях позбавлення волі зменшилась на 462 особи, або на    - 0,82% (за минулий рік – на - 5,46%).

Показник числа в’язнів на 100 тис. населення для України нині складає 134.

Динаміка чисельності осіб в установах кримінально-виконавчої системи за останні тринадцять років наведена у таблиці 1.

Таблиця 1

 

 

Загальна чисельність осіб в установах кримінально-виконавчої системи

Зміна чисельності осіб в установах  кримінально-виконавчої системи у  % до попереднього року

01.01.2005

188 465

- 1,68

01.01.2012

154 029

+ 0,001%

01.01.2013

147 112

- 4,49%

01.01.2014

126 937

- 13,71%

01.01.2015

73 431 (89 тис.*)

- 42,15% (-30%*)

01.01.2016

69 997 (80 тис.*)

- 4,68%  (- 10%*)

01.01.2017

60 399

-13,17%

  01.01.2018

57 100

- 5,46%

  01.07.2018

56 638

- 0,82%

* орієнтовні дані з урахуванням установ на окупованій території Донбасу.

Чисельність засуджених осіб за першу половину 2018 року зменшилась з 39 513 осіб до 38 878 осіб, тобто на 635 осіб (4 518 осіб), або на   – 1,61% (– 10,3%). З них у виховних колоніях для неповнолітніх відбувають покарання 144 особи (146), в тому числі у віці до 18 років – 85 осіб (86 осіб). Відбували покарання у вигляді позбавлення волі 1803 жінки (1 896 жінок).

 Чисельність довічно ув’язнених осіб в підконтрольних владі установах становила на 1 липня 2018 року 1544 особи (1572 особи, а півтора роки тому - 1579 осіб), в тому числі 22 жінки. Варто відмітити, що протягом півроку число довічно засуджених в’язнів зменшилось на 28 осіб, а протягом 2017 року – на 7 осіб, але причини зменшення невідомі. Враховуючи, що згідно даним Державної Судової Адміністрації України, у 2017 році було засуджено до довічного позбавлення волі 21 особу, факт зменшення їх загального числа потребує більш прискіпливого вивчення. Варто додати, що станом на 1 вересня 2014 р. довічно засуджених в Україні було 1909 осіб.

Під вартою станом на 01.07.2018 р. у 12 діючих слідчих ізоляторах та 17 установах виконання покарань з функцією СІЗО (вчорашніх СІЗО – Авт.) трималося 17760 осіб (17 587), в тому числі 1 016 жінок (958) та 127 неповнолітніх (133). Отже за півроку число осіб, які тримаються під вартою, зросло на 173 особи (за весь 2017 рік +1219), або на + 0,98% (+7,45%).

На стадії досудового розслідування в СІЗО перебувала 1881 особа, а на стадії судового розгляду (до винесення вироку) - 9 672 особи.  

У першій половині 2018 року не потрапили до установ виконання покарань та були звільнені з СІЗО 2 117 осіб (за весь 2017 рік 2745 осіб). Серед головних причин, з яких особи звільнялися з СІЗО впродовж першої половини 2018 року наступні:

– зміна запобіжного заходу на більш м’який – 1146 осіб (1251),

 - у зв’язку із закінченням строку покарання, що означає, як правило, у зв’язку з отриманням ув’язненими в СІЗО особами покарань у вигляді позбавлення волі на період, який утримувана особа вже відбула, перебуваючи у СІЗО – 492 особи (572),

у зв’язку із призначення їм покарань, не пов’язаних з позбавленням волі – 1146 (ці дані МЮ видаються помилковими) (381),

у зв’язку з припиненням справ судами та за виправдувальними вироками – 8 осіб (11).

За даними МЮ, протягом першої половини 2018 року з установ виконання покарань звільнилося 7624 засуджених (за весь минулий рік – 17681 особа), в тому числі звільнено умовно-достроково  2705 осіб (минулого року – 6314 особи) із загального числа у 7317 осіб, які  формально підпадали під УДЗ (за минулий рік - 16522 особи). Це складає 36,97% від числа осіб, які формально підпадали під УДЗ (у минулому році - 38,22% два роки тому –  41,15%, три роки тому – 47,2%, чотири роки тому – 53,5%).

Очевидна стійка тенденція зменшення частки осіб, які, маючи право на умовно-дострокове звільнення, фактично отримують його.

Порівняльні статистичні дані щодо причин звільнення осіб з СІЗО у останні роки наведені у таблиці 2.

Таблиця  2

З СІЗО було звільнено

2004

2013

2014

2015

2016

2017

1 півріччя 2018 року

Усього

14 186

9 369

біля 7 тис.

біля 6,7тис.

8 365

2 745

2 117

У зв’язку із застосуванням судами покарань, не пов’язаних з позбавленням волі               

8392

2 407

1617

1576

1 347

381

1146 ???

У зв’язку зі зміною запобіжного заходу на більш м’який

2103

3 550

3378

3528

3 666

1 251

1146

У зв’язку із закінченням тер-міну покарання (включаючи умовно-дострокове звільнення) 

3604

3 032

1886

1450

2 602

572

492

У зв’язку з припиненням справ суда-ми та за виправдувальними вироками    

46

83

93

103

77

11

8


Протягом першого півріччя до установ надійшло 21767 осіб, з них до СІЗО 12725 та до установ виконання покарань 9042 особи. Але ці  дані жодним чином не корелюють з іншими, а тому не можливо  однозначно визначити, що вони означають.

Число працездатних осіб станом на 1 липня 2018 року становило 22233 особи (24483 особи),  із них забезпечені роботою 8169 осіб (9 588 осіб). Це складає 36,7% від числа працездатних (39,2%) та 21,0%  від загального числа засуджених (24,3%).

Середня заробітна плата працевлаштованих склала 1738,7 грн на місяць (1428,2 грн.).

На обліку уповноважених органів з питань пробації станом на 01.07.2018 перебували 56232 особи (57 295 осіб).

Протягом першої половини 2018 року в установах виконання покарань вмерло 234 особи (показник смертності в розрахунку на рік – 8,26, в минулому році він складав 9,95), з них у слідчих ізоляторах – 68 осіб (протягом 2017 року в СІЗО вмерло 164 особи). Число випадків суїциду під час перебування осіб в усіх установах позбавлення волі у першій половині 2018 року становило 19 осіб (минулого року – 46 випадків, показник смертності в розрахунку на рік 0,67, в минулому році – 0,81), з них випадків у слідчих ізоляторах – 8 осіб (за весь минулий рік – 13 осіб).

Таблиця  3

Захворюваність і смертність в установах кримінально-виконавчої системи у 2003 та  у 2010-2018 роках

Показники

2003

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 півріччя 2018

Кількість осіб в місцях позбавлення  волі на 01 січня наступного року

191 677

154 029

147 112

126 937

73 431

69 997

60 399

57 100

56638

Померло

824

1169

1 021

911

792

510

523

568

234

На 1 тис. ув’язнених

4,30

7,59

6,94

7,18

10,79

7,29

8,66

9,95

8,26 (в роз-рах. на рік)

Випадків суїциду

41

59

65

84

63

49

60

46

19

На 1 тис. ув’язнених

0,21

0,383

0,442

0,662

0,86 

0,70

0,99

0,81

0,67 (в роз-рах. на рік)

Хворих на туберкульоз в активній формі  на 01 січня наступного року

9 080

4 822

н. д.

4135

    2160

2210

1 850

1356

1 284

На 1 тис. ув’язнених

47,37

31,31

 

32,58

29,42

31,57

30,63

23,75

22,67

ВІЛ-інфікованих на 01 січня наступного року

1 917

6 910

6957

7348

4135

4145

3 730

3 830

3 917

На 1 тис. ув’язнених

10,0

44,9

47,3

57,9

56,31

59,22

61,76

67,08

69,16

Загальна чисельність в’язнів, хворих на активну форму туберкульозу, зменшилась у першій половині 2018 року з 1356 осіб до 1284 осіб, даних окремо по СІЗО МЮ не надав. В розрахунку на 1 тис. ув’язнених число таких хворих за першу половину 2018 року зменшилось з 23,75 до 22,67.

Число ВІЛ-інфікованих в’язнів у першій половині 2018 року зросло з 3830 осіб до 3917 осіб, а в розрахунку на 1 тис. ув’язнених з 67,08 до 69,16, при цьому даних окремо по СІЗО МЮ не надав.

Станом на 1 липня 2018 року в установах виконання покарань утримувалося 1130 осіб, які мають інвалідність (1153 особи), даних по числу інвалідів окремо в СІЗО МЮ не надав).

Протягом першої половини 2018 року закриття чи консервування установ не відбувалось. Натомість МЮ зазначає, що у 17 установах виконання покарань засуджені не утримуються, у зв’язку із здійсненням оптимізації їх діяльності.

Розподілення засуджених по установах різних рівнів безпеки наступне:

у 7 колоніях максимального рівня безпеки 1 775 осіб

у 32 колоніях середнього рівня безпеки для неодноразово засуджених 15 932 особи

у 27 колоніях середнього рівня безпеки для вперше засуджених 10 221 осіб

у 7 колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами для тримання чоловіків 1 215 осіб

у 4 колоніях мінімального рівня безпеки із полегшеними умовами для тримання чоловіків 422 особа

у 11 колоніях для тримання жінок 1 551 осіб

у 4 спеціалізованих лікувальних закладах 697 осіб

в лікувальних закладах при ВК та СІЗО 1 025 осіб

у 21 виправному центрі 1 621 осіб

у 6 виховних колоніях (для неповнолітніх) 144 особи

470 осіб відбувають покарання у вигляді арешту у 54 арештному домі, утвореному при установах

Загалом у 113 кримінально-виконавчих установах  трималося  37 111 засуджених, ще невелика частина засуджених трималась в установах виконання покарань з функціями СІЗО. Мінюст не пояснює, яким чином така інформація сполучається з твердженнями, що у 17 установах виконання покарань засуджені не утримуються у зв’язку із здійсненням оптимізації їх діяльності.

Криміногенний склад засуджених до позбавлення волі (станом на 01.01.2018) наступний:

5,6 тис. осіб засуджені на строк понад 10 років;
7 022 осіб – за умисне вбивство;
3 080 особи – за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження;
8 311   особи – за розбій та грабіж;

12 282 осіб – за крадіжку;
712 особа – за зґвалтування;
18 осіб – за злочини проти основ національної безпеки.

Протягом першого півріччя зі скаргами до МЮ звернулись 144 засуджених, число скарг, які визнані обґрунтованими, МЮ не повідомив.