Міжнародний фонд "Відродження"

Громадські організації та кримінально-виконавча система

Олександр Букалов
З кожним роком зростає число громадських організацій, які працюють у сфері проблематики кримінально-виконавчої системи. Частина з них є партнерами і добре знають про здобутки один одного. Але не завжди вони знають про інші НУО, які переймаються аналогічними проблемами.
«Донецький Меморіал» провів у 2011 році низку заходів, спрямованих на поширення стосунків між такими НУО. Ці заходи проводились в рамках проектів, підтриманих Програмою розвитку ПРООН та Посольством Голландії в Україні. Представники НУО мали змогу краще познайомитись один з одним, обговорити спільні проблеми, подискутувати. Але всі були єдині у переконанні, що досвід кожної організації є важливим, корисним, цікавим, а нерідко й неповторним.
Акумулювати це різномаїття ДМ намагається вже пару років поспіль, розміщуючи відповідний розділ у щорічній Доповіді «Дотримання прав ув’язнених в Україні»
Завдяки виконанню проекту «Поширення успішних правозахисних практик», який підтримується Програмою розвитку ПРООН, цього року це вдалося в значно більшому масштабі. В рамках його виконання підготовлений огляд діяльності НУО у сфері проблематики кримінально-виконавчої системи. В даному огляді представлена діяльність понад 20 НУО. Не очікуючи виходу Доповіді, представляємо цей її фрагмент як самостійне дослідження.

Олександр Букалов


В 2011 році члени благодійної організації „Чернігівський жіночий правозахисний центр” проводили особистий прийом засуджених у виправних установах Чернігівської області, розглядали їх звернення, приймали за ними рішення, надавали правову допомогу та консультації. Було прийнято 297 засуджених, які зверталися з різноманітними проханнями: розшукати родичів, надати допомогу в отриманні паспорту, оформленні громадянства чи спадку, надати допомогу в підготовці позовних заяв до суду чи скарг до відповідних інстанцій та інше. В приймах брали активну участь юристи органів влади і місцевого самоврядування, Головного управління юстиції у Чернігівській області, юристи громадських та благодійних організацій.
Організація регулярно проводить в Чернігівській виправній колонії № 44 місячники правових знань. До відома засуджених доводяться, зокрема, умови та порядок оформлення державної соціальної допомоги особам, які звільнились з місць позбавлення волі, досягли пенсійного віку, але не мають відповідного страхового стажу.
26 червня 2011 року в цій колонії був підготовлений та проведений брейн-ринг „Конституції України – 15 років”. У фінальній частині інтелектуальної гри взяли участь три команди засуджених жінок.
В 2011 році членами організації проведено 10 тренінгів для засуджених жінок з кількістю учасників одного тренінгу – 20 осіб, всього охоплено – 200 осіб.
Підготовлено та проведено 4 тренінги для неповнолітніх, які утримуються в Чернігівському СІЗО, два тренінги для представників НУО. Проведено 2 тренінги з неповнолітніми, які скоїли злочини і стоять на обліку в Чернігівській кримінально-виконавчій інспекції. Кількість учасників кожного тренінгу - від 15 до 25 осіб.
7 вересня 2011 року підготовлено та проведено круглий стіл – до 20-річчя ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини.
Проведено вісім семінарів для членів районних, міських спостережних комісій Чернігівської області на теми «Міжнародне та національне законодавство України про участь інститутів громадянського суспільства в організації громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів осіб, які відбувають покарання, та звільнених осіб» та «Взаємодія спостережних комісій з органами влади та місцевого самоврядування по недопущенню катувань та тортур в місцях позбавлення волі».
8-9 вересня 2011 року на базі Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету м.Запоріжжя організовано та проведено міжнародний семінар на тему «Захист прав людини та створення превентивних механізмів проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання в Україні».
В 2011 році організація підготувала та направила 112 запитів:
до Міністерства юстиції України – 4;
до прокуратури, суду - 18;
до органів внутрішніх справ, ДДУПВП та установ виконання покарань – 48;
до органів влади та місцевого самоврядування – 16;
в інші організації – 26.
В 2011 році підготували та видали довідник для засуджених та звільнених осіб «Знай свої права», який допоможе їм краще знати свої права та обов’язки, в ньому розміщені основні нормативно-правові акти, які регламентують права та обов’язки засуджених, набір документів, необхідних для оформлення та одержання паспорту після звільнення з установ виконання покарань, адреси центрів, організацій, установ, куди вони можуть звернутись за допомогою після звільнення.
Інформація про діяльність організації висвітлювалась на сайтах www.cwcr.org.ua та «Тюремний портал».
Три члени організації є членами спостережної комісії виконавчого комітету Чернігівської міської ради, в тому числі один – заступник голови. Два члени організації є членами Чернігівської обласної спостережної комісії, в тому числі один – заступник голови. Член організації Бадира Валентина Андріївна ввійшла до складу комісії з питань попередження катувань при Президентові України.

Киевская районная в городе Симферополь общественная организация "АЙБОЛИТ» предоставляла в 2011 году правовую помощь
- лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы – осужденным Симферопольской исправительной колонии № 102 (по заявлениям, письменно, устно) – 15 человек;
- лицам, отбывшим наказание в местах лишения свободы, и их родственникам – устные консультации, по телефону – всего 15; судебное сопровождение - два человека; помощь в процессуальном составлении документов – три человека.
В рамках проекта «Общественный мониторинг как инструмент улучшения и новый стандарт реализации социальной политики в отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы» был проведен 16 марта 2011 г. семинар «Государство – бывшим заключенным» для представителей органов государственной власти, предоставляющих услуги освободившимся лицам согласно Закону Украины «О социальной адаптации лиц, отбывших наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок». Цель семинара – формирование у чиновников толерантного отношения к заключенным и вышедшим из мест лишения свободы.
8 апреля 2011 г. в Симферопольской ИК-102 был проведен семинар «Государство гарантирует» для осужденных, готовящихся к выходу на свободу. Основные вопросы, которые были осужденными поставлены чиновникам, касались работы наблюдательных комиссий, восстановления документов (паспорт) в зоне и после выхода на свободу, лечения (в большинстве – туберкулез) и получения инвалидности, получения пособий и денежной помощи после освобождения.
5 октября 2011 г. был проведен круглый стол «Объединение усилий государственных и общественных организаций в решении проблемы рецидивной преступности среди несовершеннолетних».
В рамках проекта было направлено 15 информационных запросов в государственные структуры, но некоторые ответы не соответствовали сути задаваемых вопросов, а иногда были просто формальными, поэтому пришлось направить дополнительные запросы.
Согласно ответу Исполкома Симферопольского горсовета АР Крым, в коммунальное учреждение «Дом ночного пребывания» (ныне «Центр учета и социальной защиты бездомных граждан») в 2010 году обратился 101 человек из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, им была оказана помощь. В текущем году из средств городского бюджета была оказана единовременная материальная помощь шести гражданам данной категории на сумму 1200 грн.
Судя по официальным ответам государственных органов Симферополя, Закон о социальной адаптации освобожденных лиц работает. Вместе с тем социальный заказ на предоставление социальной помощи освобождающимся лицам в 2009-2010 годах не выполнялся ни одной из общественных организаций. Органы местного самоуправления г. Симферополя не имеют опыта в предоставлении социального заказа общественным организациям, занимающимся оказанием помощи лицам, отбывшим наказание. И хотя Закон Украины «О социальной адаптации…» предусматривает участие общественных организаций в социальной адаптации освободившихся лиц, тем не менее на местном уровне нет ни утвержденного механизма получения общественной организацией такого социального заказа, ни средств на выполнение такого заказа.
В результате выполнения проекта в Крыму был проведен общественный мониторинг деятельности органов исполнительной власти Симферополя в сфере реализации социальной политики по адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, - новый демократический стандарт «прозрачности и подотчетности» органов власти.
Республиканский паспортный стол (ОГІРФЛ) издал распоряжение для паспортных столов Симферополя выдавать паспорта освобожденным лицам без оплаты.
Направлено обращение в Минюст, Генпрокуратуру и Государственную пенитенциарную службу Украины по поводу не оформления пенсий по инвалидности лицам, которые стали инвалидами во время отбывания наказания.
В результате реализации проекта «Будем танцевать!» апробирована новая модель ресоциализации осужденных методами танцевальной, телесной и арт- терапии, при этом в работе было задействовано две совершенно разных категории осужденных:
1. отбывающие наказание в Симферопольской исправительной колонии № 102 – рецидивисты, имеющие две и более судимостей.
2. молодые люди от 14 до 21 года, получившие наказание, не связанное с лишением свободы.
Предложенная модель ресоциализации является по своей сути программой профилактики рецидивной преступности и носит инновационный характер. Для «трудной» молодежи был предложен и продемонстрирован альтернативный путь самореализации. В ходе тренировок и показательных выступлений произошли положительные изменения в эмоциональном фоне, характере и поведении у участников проекта, как у осужденных СИК-102, так и у молодежи, имеющей наказание, не связанное с лишением свободы.
Проект «Будем танцевать!» широко освещался в средствах массовой информации Население АР Крым через СМИ и Интернет узнало о проекте «Будем танцевать!», тем самым привлечено внимание широкой общественности к проблемам людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Таким образом, формируется толерантное отношение общества к людям, отбывающим наказание в местах лишения свободы.
С 3 по 8 марта 2011 г. ОО «Айболит» провела в Симферопольском СИЗО акцию «С любовью – маме». Цель акции: - развить у несовершеннолетних, содержащихся в Симферопольском СИЗО, чувство благодарности к родным и заботы о ближнем; - предоставить подросткам возможность в канун Международного женского дня 8 Марта сделать своими руками подарок близкому человеку ( маме, бабушке, воспитателю детского дома, преподавателю интерната…) и передать на свободу поздравление с посланием любви. 21 апреля 2011 г. организация провела для этих ребят праздничное Пасхальное мероприятие.
Еще одну акцию в СИЗО организация провела 1 июня, во Всемирный день защиты детей. Несовершеннолетние, содержащиеся в СИЗО - всего 32 человека - получили подарки и напутствие от взрослых.
В канун Рождественских и Новогодних праздников –12 декабря 2011 г. по 7 января 2012 г. организация "Айболит" провела в партнерстве с Управлением ГПтС Украины в АР Крым, общественным Советом при ГПтСУ в АР Крым, Симферопольским городским Центром социальных служб для семьи, детей и молодежи акцию милосердия "Подарок из добрых рук".
Был организован сбор Новогодних и Рождественских подарков для детей, чьи родители находятся в местах лишения свободы; заключенных Симферопольского следственного изолятора (подросткам, женщинам); для осужденных Симферопольской ИК-102.
29 декабря 2011 г. была проведена Рождественская встреча с подростками в Симферопольском СИЗО. Каждый из 20-ти ребят описал свои мечты и планы на будущее; закреплял уроки, извлеченные из прошлого, а также зажигал свечи – как символ Божьего света, меняющего человеческие жизни. В конце встречи каждый подросток получил подарок.
29 декабря 2011 г. были переданы женщинам, находящимся в СИЗО, подарки – средства гигиены.
Организацией выпущены брошюра «Украинский опыт ресоциализации осужденных методом спортивной хореографии» и «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ОСВОБОДИВШИХСЯ» (Практическое руководство для лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы или готовящихся к освобождению). Брошюры распространяются среди осужденных СИК-102.
Были смонтированы видеоролик о проекте «Будем танцевать!» и видеоклип по мотивам проекта на песню В.Цоя «Время перемен». Видеоролик и клип размещены в интернете: http://www.youtube.com/user/TheFamilier#p/u Пособие и видеоролик распространены как опыт среди исправительных колоний Украины.
Деятельность организации в 2011 г. освящалась в республиканской прессе. Было семь публикаций в крымских изданиях – «Крымский телеграф», «Крымские известия», «С места происшествий», «Крымское время». Также была публикация о реабилитации танцами в газете «Закон и обов’язок».
Десять сюжетов с участием представителей ОО «Айболит» прошло на ТВ. Шесть сообщений прошло по республиканскому радио (программа «Радиоадвокат», новости).
Руководитель ОО «Айболит» Филипьева Е.А. в ноябре 2011 г. была переизбрана на должность председателя (ранее была заместителем) общественного совета при Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в АР Крым.
Она является и членом Крымской Республиканской и Симферопольской городской наблюдательных комиссий.

Громадська організація «Територія успіху» протягом 2011 року надала більше 289 консультацій.
Проводились виїзні консультації в 4 установах виконання покарань , що знаходяться на території Кіровоградській області. Було здійснено 32 виїзди, під час яких було надано 137 консультації. Консультації надавались фаховими юристами та студентами старших курсів юридичних факультетів. Тематика консультації в основному стосувалось питань соціальної адаптації на волі: питання реєстрації, отримання паспорта, відновлення/отримання інвалідності, оформлення пенсії, порядок отримання доручень на право представництва інтересів, можливість працевлаштування, житлові питання, відновлення права власності, питання успадкування. Жодного представника працівників установ виконання покарань
Крім того, проводились очні консультації . За рік юрист громадської приймальні надав 152 консультації. Клієнти громадської приймальні : особи, що належать до соціально незахищених верств населення, особи, що звільнились з місць позбавлення волі, особи, чиї родичі чи близькі знаходяться в місцях позбавлення волі. Тематика консультації: представлення інтересів в органах влади, допомога в написані звернень, заяв, запитів, позовних заяв.
Протягом 2011 року юристом організації, було розшукано 88 паспортів осіб, які знаходяться/ знаходились в місцях позбавлення волі та втратили їх на якомусь з процесуальних етапах.
Протягом 2011 року було проведено 5 тренінгів та 32 семінари. Тренінги проводились:
для працівників установ виконання покарань,
для волонтерів – студентів старших курсів юридичних факультетів та факультетів соціальної роботи кіровоградських вишів. Тематика тренінгів: робота в місцях позбавлення волі, соціальна адаптація осіб, що виходять в місцях позбавлення волі.
Семінари проводились для осіб, що знаходяться в місцях позбавлення волі. В кожної з 4 установ виконання покарань було проведено по 8 семінарів. Тематика заходів: можливості соціальної адаптації на волі, можливість отримання правової допомоги.
Протягом 2011 року було надіслано 58 запитів. Основна їх частина – до підрозділів МВС, судів України. З метою пошуку паспортів, що втратилися на певній процесуальній стадії, надіслано 26 запитів щодо виявлення паспортів ув’язнених та долучення документів до особових справ.
На запити отримано 19 відповідей. До Управління МВС України в Кіровоградській області було надіслано запит по з’ясуванню місця знаходження паспортів 35 осіб, що перебувають в установах виконання покарань. Відповідь надана розгорнута. По 9 особам надана інформація з вказівкою місця знаходження їхніх паспортів та роз’яснено порядок їх отримання. У 23 осіб (зазначено у відповіді) паспорти не вилучалися через їхню відсутність. Кримінальні справи за обвинуваченням трьох осіб слідчими підрозділами УМВС України в Кіровоградській області не велися і документи цих осіб не вилучалися.
Яскравим прикладом зацікавленості в отримані якісного результату у розшуку документів є Сакський міськрайонний суд Автономної республіки Крим. Отримавши запит, суд зв’язувався з запитувачем інформації по телефону, надсилав додаткові запити на уточнення даних конкретної особи, паспорт якої розшукувався. В останній відповіді Сакський міськрайонний суд повідомив, що кримінальна справа в суд не надходила тому, що на момент розгляду вона була підсудна Апеляційному суду АР Крим.
Та не всі державні установи охоче надавали інформацію. Так, отримавши інформаційний запит, начальник Управління внутрішніх справ Чернівецької області зателефонував керівникові громадської організації і в брутальній формі виясняв, чого це громадська організація надсилає інформаційні запити. Та все ж таки відповідь листом надалася, але виявилося, що кримінальна справа стосовно особи відділами управління не порушувалася.
Міністерство внутрішніх справ на питання, що стосувались відповідальності з боку посадових осіб за втрату паспортів заарештованих/затриманих осіб, дали розлогу відповідь про правила збереження речових доказів.
В цілому потрібно відмітити, що багато відповідей на інформаційні запити були формальними. Рівень дотримання органами влади вимог ЗУ «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації», можна оцінити як низький. Нам доводилось направляти повторні запити, оскаржувати дії в вище тонших органах.
Були направлені звернення до Президента України, голови Верховної Ради України, Міністра МВС щодо внесення змін в існуючий порядок оформлення паспортів, їх зберігання.
ГО «Територія успіху» є співорганізатором в Кіровоградській області регіонального етапу міжнародного мандрівного кінофестивалю про права людини «Docudays.ua».
В 2011 році було організовано проведення благодійної акції «Допоможемо безпритульним пережити зиму». В ході акції зібрано 348 кг теплого одягу, 58 кг продуктів харчування, 2500 грн.
Організацією видано
Довідник «Хто? Що? Де? Коли?», наклад 500 примірників. Коло поширення – установи виконання покарань , соціальні служби, громадські та благодійні організації. Довідник містить адреси центрів зайнятості, соціальних служб, медичних установ, спостережних комісії Кіровоградської області, перелік документів, які необхідно подавати для отримання певних послуг від держави.
Пам’ятку для безпритульного: адреси місць, де можна поїсти, отримати одяг, отримати медичну допомогу. Наклад 500 примірників.
Протягом 2011 року проводилось дослідження «Які права має особа без паспорту?».
Було з’ясовано, що людина не маючі паспорту, перестає існувати для держави: не може отримати жодної послуги: медичної, освітньої, адміністративної, соціальної.
Отримання кожного виду послуги чітко прив’язано до місця реєстрації проживання особи.
Процедури отримання паспорту і процедура реєстрації місця проживання законодавством може бути розведена в часі, але як показала практика не ці процедури тісно пов’язані між собою.
Паспорта втрачає 40 % осіб, що знаходяться в місцях позбавлення волі. Паспорта втрачаються на якомусь з процесуальних етапів. Відсутня персоніфікована відповідальність за передачу паспорту під час проведення процесуальних дії, етапування ув’язнених. http://www.watchdog-kr.org.ua/our-publications.html
Аналітичний звіт «Які права має особа без паспорту». Наклад – 200 примірників. Розповсюдження серед представників громадських організації, органів влади, журналістів. http://www.watchdog-kr.org.ua/our-publications.html
Громадська організація «Територія успіху» провела межрегіональну конференцію: «Які права має особа без паспорту». Під час конференції було обговорені питання, з’ясовані під час дослідження.
Діяльність ГО «Територія успіху» систематично висвітлює свою діяльність в ЗМІ, як регіональних так і загальноукраїнських. Проводяться прес – конференції, матеріали розміщуються на інформаційних сайтах, на власному сайті. http://www.watchdog-kr.org.ua/
ГО «Територія успіху», провівши дослідження, щодо можливості отримання паспорта без штампа про реєстрацію місця проживання, отримання послуг від держави, ми направили свої рекомендації до органів влади. Зараз внесені зміни в Постанову Кабінету Міністрів щодо Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу (від 14 лютого 2007 р. N 219)
Представник ГО «Територія успіху», Дуднік Інга, є членом Кіровоградської міської спостережної комісії, Кіровоградської обласної спостережної комісії.
Міська спостережна комісія систематично розглядає на своїх засіданнях питання зміни режиму тримання засуджених в місцях позбавлення волі. Інші питання, обговорюються, але не вирішуються.

Всеукраїнська громадська організація «Об’єднання Богдана Хмельницького» (ОБХ) надає правову допомогу членам організації – людям, права яких порушуються під час судових засідань, постраждалим від незаконних дій міліції, работодавцям, державним чиновникам. Безкоштовні консультації в рамках Громадської приймальні (щовівторка та щочетверга в офісі ОБХ (Київ) в 2011 році отримала 21 особа; 31 особа скористалась допомогою у вигляді присутності правозахисників на судових засіданнях. Такі групи фіксують факти порушення процесуальних норм під час судових засідань та готують скарги до державних установ. Правову допомогу членам організації в регіонах України – з травня по грудень 2011 року – отримали 112 осіб (консультації, запити до державних установ, присутність на судових засіданнях, допомога в організації та проведенні акції протесту)
Організація надає можливість молоді отримати теоретичний та практичний досвід з різних галузей права та реалізує освітні правозахисні програми на постійній основі. Щоп‘ятниці в офісі ОБХ проходять семінари для юристів і правозахисників. Проводять їх досвідчені правозахисники організації, юристи, відомі в Україні адвокати (Олександр Плахотнюк, Тетяна Монтян та ін..), фахівці з різних галузей права (помічники народних депутатів, спеціалісти Вищої кваліфікаційної комісії суддів тощо)
У 2011 році проведено 48 семінарів та тренінгів, 24 з‘їздів, конференцій та лекцій з правових питань в регіонах України. Освітніми програмами охоплено близько 350 осіб.
ОБХ направило 614 запитів до державних органів: Президенту України – 16, до Генпрокуратури -10, до Верховної Ради та окремих депутатів – 465, до Департаменту пенітенціарної служби України – 16, ВККСУ – 37, МВС – 10, начальникам тюрем – 14, до регіональних органів влади та прокуратур – 24, судів – 22. Тематика – порушення прав та свобод членів організації
Направлені 186 різноманітних відкритих листів та звернень з питань порушення прав ув‘язнених, протестів проти бездіяльності контролюючих інстанцій Президенту України, в Генпрокуратуру, до Верховної Ради, до Департаменту пенітенціарної служби України, до ВККСУ, до МВС та до регіональних органів влади.
Близька 30 тисяч упаковок ліків розповсюджено по церквам, дитячим будинкам, лікарням для наркозалежних та закладам позбавлення волі.
«Об‘єднання Богдана Хмельницького» готує для правозахисників пам‘ятки «Як поводити себе в суді», надає форми подання скарг та звернень, під час проведення акцій протесту журналістам та перехожим роздаються листівки та тексти із виписками законів та норм Конституції. Організація проводить постійний моніторинг порушень прав людей в пенітенціарних закладах України та новин з в‘язниць України.
Правозахисники громадської організації беруть участь в громадських обговореннях суспільно значущих питань щодо дотримання прав людини, законодавчих нововведень в галузі права.
Упродовж 2011 року різні ЗМІ розмістили близько 70 матеріалів за участю Богдана Хмельницького (сюжети, документальні проекти та ток-шоу на ТБ, прямі ефіри на радіо, інформаційні матеріали, статті та коментарі із правових питань, факти порушень прав членів організації, а також відео та фото – репортажі про акції протесту організації)
ОБХ підготувала та надала депутатам свої пропозиції щодо удосконалення кримінального законодавства (пропозиції до проекту нового КПК)
Богдан Хмельницький – заступник голови Комісії з питань діяльності правоохоронних та судових органів Громадської ради при Міністерстві юстиції України, куратор правового блоку Громадської ради при уповноваженому Президента з прав дитини. За підсумками року отримав подяку за активну позицію організації від Юрія Павленка. ОБХ отримало схвальні відгуки та пропозиції про співпрацю від Вищої кваліфкомісії судів України із питань ефективного та оперативного виявлення фактів порушень прав людей під час судових засідань.

Торезька організація Донецької обласної Ліги ділових та професійних жінок протягом 2011 року надавала допомогу наступним категоріям осіб:
- 353 особам, засудженим до позбавлення волі, що відбувають покарання у Торезькій виправній колонії № 28 (кабінет соціально – психологічної підтримки);
- 54 особам, засудженим до обмеження волі, які відбувають покарання у Киселівському виправному центрі № 125, (кабінет соціально – психологічної підтримки);
- 15 особам, що звільнилися з місць позбавлення волі та члени їх сімей (Торезький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, кабінет психологічного розвантаження);
Організація провела:
- 25 занять тренінгу «Подолання соціально-психологічної депривації засуджених в умовах позбавлення волі» для 75 засуджених;
- 7 тренінгів «Випрацювання впевненої поведінки» для 85 засуджених;
- 4 тренінги «Попередження професійного вигоряння» для 20 працівників Торезької виправної колонії;
- 12 групових бесід з питань пропаганди здорового способу життя для 120 засуджених;
- групові консультації щодо адаптації в установі та підготовки до звільнення під час виїздів «мобільної групи» до Торезької виправної колонії № 28 та Киселівського виправного центру № 125 (65 засуджених до позбавлення волі, 25 – засуджені до обмеження волі)
Протягом 2011 року організація впровадила у роботі із засудженими, які відбувають покарання у Торезькій виправній колонії № 28, адаптований тренінг «Подолання соціально-психологічної депривації засуджених в умовах позбавлення волі».
Ця тренінгова програма спрямована на реабілітацію засуджених та складається з п’яти тренінгів. Кожне заняття має певну мету та є елементом комплексної програми соціальної адаптації засуджених.
Протягом року представники організації провели 20 занять за даною тренінговою програмою. Крім того, надавали індивідуальні консультації соціально-педагогічного та психологічного характеру з питань адаптації в установі та підготовки до звільнення, проводили бесіди щодо вирішення внутрішньоособистісних проблем, пов’язаних з психічними процесами (профілактика суїцидальних проявів та намірів, попередження депресивних станів, страхів тощо), надавали інформаційну допомогу у вирішенні певних соціально-економічних питань після звільнення (процедура отримання паспорту, реєстрації, механізм постановки на квартирний облік, до центру зайнятості тощо), сприяли поінформованості засуджених про їх права та механізм захисту прав тощо.
Членами організації розроблені буклети та флаєри, але у зв’язку з відсутністю фінансів продукцію соціальної спрямованості не виготовлено.
Члени організації брали участь у таких заходах:
* «Правова допомога ув’язненим - досягнення та проблеми» - організатор «Донецький Меморіал»
* «Обговорення форматів надання інформацій про роботу організацій» організатор «Донецький Меморіал»
Представник організації Бабушкіна Людмила Володимирівна – член спостережної комісії у м. Торезі,
Результат: спроможність спілкуватися з засудженими, при необхідності допомагати у вирішення проблемних питань

Молодіжна громадська організація «Істочнік возрождєнія», Торез, у 2011 році ставила за мету вдосконалення механізмів надання соціальної допомоги особам, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, через взаємодію кримінально-виконавчої інспекції з державними установами та неурядовими організаціями і використання інноваційних методів і методик у роботі з цією категорією засуджених.
За для цього представники організації щотижня проводили в кримінально-виконавчій інспекції індивідуальні та групові консультації психологічного, соціально-педагогічного, інформаційного та юридично-правового характеру.
Протягом поточного року представники організації надали більше 1500 індивідуальних консультацій 8 неповнолітнім та 180 особам, звільненим від покарання з випробуванням.
Було проведено психологічне діагностування всіх осіб, які знаходяться на обліку, за методикою «Айзенка – Русалова» з метою виявлення засуджених «групи ризику» та планування подальшої роботи з ними.
Неповнолітні особи були залучені до проведення міських заходів.
Крім того, члени організації не обмежуються тільки стінами інспекції, але і працюють в режимі мобільного офісу: проводять інформаційно – просвітницьку роботу в школах, училищах з клієнтами кримінально-виконавчої інспекції і з так званими «групами ризику».
На сьогоднішній день значно зросла кількість випадків вчинення насильства в сім’ї особами, які раніше відбували покарання. Тому, представники організації долучаються до проведення корекційної програми для осіб, що вчинили насильство в сім’ї, яку проводять спеціалісти Торезького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - ЦСССДМ). Під час корекційної програми представники організації разом із спеціалістами ЦСССДМ проводять бесіди та групові заняття по формуванню навичок соціально придатних способів відреагування негативних емоцій, адекватної самооцінки, розвитку комунікативних навичок, умінь ефективної взаємодії та способу поведінки в сім’ї.
Звернень щодо порушення прав людини до організації не було.

Благодійною організацією «Клуб «Майбутнє», Маріуполь, протягом 2011 року проводилася робота за напрямком «Догляд та підтримка ВІЛ-позитивних ув’язнених» в Приазовської виправної колонії №107, Маріупольському виправному центрі №138 та з 01.07.2011 р. у Маріупольському слідчому ізоляторі в рамках проекту «Майбутнє має бути у кожного» за фінансової підтримки ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».
Була організована співпраця з юристом Іллічівського центру соціальних служб сім’ї дітей та молоді Маріупольської міської ради, яка надавала правову допомогу засудженим вказаних установ з надання юридичної інформації та консультацій.
Були проведені інформаційні заняття у Маріупольському СІ – 3, МВЦ №138 – 7 та в ПВК №107 – 6.
Організацією традиційно проводяться акції до Дня пам’яті людей, померлих від СНІДу та Дня солідарності з ВІЛ-позитивними людьми: 13 травня 2011 року у Приазовської виправної колонії №107 акція к Дню пам’яті людей, померлих від СНІДу. 14 травня 2011 року керівництво Маріупольського виправного центру №138 відпустило 20 волонтерів-засуджених в допомогу на загальноміську акцію до Дня пам’яті людей, померлих від СНІДу. 25 червня 2001 року ще 10 волонтерів засуджених облагородили дитячий майданчик дитячого садку №27 «Капелька».
ВІЛ-позитивні засуджені клієнти проекту з ПВК№107 та МВЦ№138 надали свої творчі роботи (проза, поезія) на літературний аматорський конкурс, який проводила БО «Клуб «Майбутнє» в рамках проекту «Літературний клуб Територія плюс». Організацією видано буклет з переліком послуг, які надаються організацією, а також збірку аматорських творів «Територія плюс» з творами засуджених виправних закладів ПВК№107, ДВК №124. Переможцям на кошти призового фонду були закуплені продуктові пайки та передані особисто. 1 листопада 2011 року в бібліотеці ім. Грушевського було проведено презентацію збірки творів. На презентацію були запрошені журналісти місцевих ЗМІ та автори творів. Захід був широко висвітлений в ЗМІ м. Маріуполя.
Представники організації активно брали участь у різних заходах - семінарі «Правова допомога ув’язненим – досягнення та проблеми» та у Громадських слуханнях 1 липня 2011 року, організованим правозахисною організацією «Донецький Меморіал».
25-27 травня 2011 року керівник організації Гатіятуллін О. Р. взяв участь у Європейській конференції «ВІЛ в Європейському регіоні - Єдність та Різноманіття», м. Таллінн, Естонія, а 26.10.2011 року - у роботі 1 Міжнародної науково-практичної конференції «Відповідь на насилля в демократичному суспільстві, інноваційні методи безпеки, програми профілактики злочинності», м. Донецьк.
«Клуб «Майбутнє» приділяє увагу навчанню на різноманітних тренінгах та семінарах, підвищуючи обізнаність та кваліфікацію щодо правозахисної діяльності.
28.02.2011 року її представники взяли участь у круглому столі, який організувала Донецька громадська правозахисна організація «Донецький Меморіал», де було обговорено досвід надання організаціями послуг засудженим.
Протягом лютого-червня 2011 року керівник організації Гатіятуллін О. Р. пройшов навчання у школі тренерів з прав людини в рамках проекту «Залучення молоді в поліпшенні роботи механізму демократії в Україні», Центр європейського співробітництва. Навчаючись у школі, він провів ряд тренінгів на тему: «Людина та його права» для неповнолітніх, які стоять на обліку в кримінально-виконавчій інспекції.
В період з 13 по 17.06.2011 року співробітники організації пройшли стажування на базі Чернігівського обласного відділення та Харківського обласного відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» де перейняли досвід з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, а саме ВІЛ-позитивних засуджених та інше.
14.09.2011 у м. Кіровоград взяли участь у роботі «круглого столу» на тему: «Майбутні зміни у Кримінально-виконавчому кодексі», захід було проведено Громадською правозахисною організацією «Донецький Меморіал».
14-15.10.2011 року медичний персонал виправних закладів (ПВК№107 та Маріупольського СІ) організацією були направлені на навчання на тренінг: «ВІЛ в місцях позбавлення волі». Цей захід проходив у м. Святогорську та організовано БО «Клуб «Світанок».
19-20.12.2011 року соціальний працівник Дворніченко О.В. взяла участь у семінарі «Права засуджених, порушення адміністрації». Цей захід проходив у м. Артемівськ та було організовано Громадською правозахисною організацією «Донецький Меморіал»
Голова правління Гатіятуллін О. Р. включений до складу міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
11 липня 2011 року на засіданні міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, де було заслухано питання «Про профілактику захворювання на туберкульоз серед вразливих верств населення м. Маріуполя». Завдяки лобіювання БО «Клуб «Майбутнє» інтересів осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, було прийнято рішення про те, щоб рекомендувати головам районних адміністрацій міста Маріуполя:
1.5.1 Забезпечити гарячим харчуванням осіб, які звільняються з місць позбавлення волі за їх запитом.
1.5.2 Розглянути можливість виділення матеріальної допомоги (для відновлення документів, для проїзду містом, для купівлі гігієнічних наборів) особам, які звільняються з місць позбавлення волі за їх запитом.
Міжнародне співробітництво: 24.06.2011 р. до м. Маріуполя відбувся візит делегації з Голландії, яка відвідала Маріупольський СІ та приміщення Маріупольської міської ради, де розташована БО «Клуб «Майбутнє», ознайомилася з діяльністю організації.

Громадська організація “Інститут правових досліджень та стратегій” надає правову допомогу у випадках порушення прав у галузі охорони здоров’я, у тому числі прав людей, яки утримуються під вартою, тому працює з заявами щодо таких порушень. За 2011 рік юристами організації було отримано 71 заяви, серед них 54 скарги на медичні заклади. За всіма зверненнями надані консультації юристами ІПДІС. У деяких випадках це одноразові юридичні консультації, але у більшості випадках, коли справи не супроводжуються організацією як стратегічні, такі консультації надаються протягом всього часу, поки заявник не вирішить проблему. При цьому юристи складають письмові документи, запити, позови та інш., залежно від ситуації від імені заявники чи організації.
Організацією було проведено 15 семінарів, в них взяли участь 160 осіб.
По багатьом зі звернень працівники організації робили запити до державних органів з наступними проханнями: надати необхідну інформацію, прийняти мери для вирішення проблеми, усунути порушення діючого законодавства. По всім запитам отримали відповіді, але по багатьом з них, що стосувалися порушень прав, державні органи відправляли формальні відповіді. Всі запити були стосовно порушень прав у галузі охорони здоров’я.
Представник організації взяв участь у 8-му міжнародному конкурсі документального кіно про права людини з фільмом “Килимок” про тортури та жорстоке поводження. Керівник організації у тому же самому фестивалі проводив мастер-класс “Як убезпечитися від протиправних дій міліції».
Організація у 2011 році готувала доповідь “Права людини у галузі охорони здоров’я”. У доповіді надається інформація аналіз ситуації щодо прав людини у галузі охорони здоров’я за останні роки. Окремі розділи доповіді присвячені правам пацієнтів, проблемам інфекційних захворювань, вакцинації, наркозалежних, інвалідів, хворих, які знаходяться під вартою в установах Міністерства внутрішніх справ та Державної пенітенціарної служби.(http://hr-lawyers.org/index.php?r=1.9.3)
Організація брала участь у різних заходах, зокрема, у круглому столі «Майбутні зміни у Кримінально-виконавчому кодексі України» (м. Кіровоград, Україна), круглому столі "Надання медичної допомоги в СІЗО: що потрібно змінити?" (м. Київ, Україна), міжнародній конференції «Механізми громадського контролю у попередженні жорсткого поводження та незаконного насильства в Україні» (м.Київ, Україна),
Організація працює зі стратегічними справами у галузі охорони здоров’я (у національних судах та міжнародних органах), надає юридичні консультації заявникам з питань порушень прав пацієнтів, проводить моніторинг ситуації з наданням медичної допомоги. Організація розробила сайт http://hr-lawyers.org, який адмініструє та постійно обновлює. На цьому сайте надана інформація щодо процедури звернення до Європейського Суду з прав людини, його документи, практика Європейського Суду щодо України та інших держав Ради Європи, переклади рішень Європейського Суду,яки впливають на його практику. Також на сайті надається інформація щодо практики Комітету ООН та національних судів, мандат та справи Фондів стратегічних справ Харківської правозахисної групи та ГО “Інститут правових досліджень та стратегій ”. Висвітлення діяльності організації та проблематики дотримання прав людини у ЗМІ

ГО «Лінія життя» м. Горліка Донецька область, за 2011 проектний рік послугами проекту «Розширення доступу до комплексних послуг консультування з метою формування прихильності, психологічної і соціальної підтримки та догляду для ЛЖВ» охопила 118 засуджених, які мають ВІЛ-статус, у тому разі у ВК№ 57 – 43 чол, у ВК№87 – 65 чол.
Кожну колонію щонеділі відвідував соціальний працівник, який фасилітував групи самодопомоги для засуджених, надавав психологічну підтримку при проведенні консультувань, у тому разі за принципом «рівний-рівному».
Організація сприяла своєчасному обстеженню ВІЛ – позитивних клієнтів та своєчасному призначенню лікування антиретровірусними препаратами.. Надавала вакутайнери (спеціальні пробірки для забору крові) та здійснювала доставку біоматеріалу для досліджень у міський центр СНІДу, тому що вакутайнерами колонії не забезпечуються в достатній кількості та не мають можливості доставляти біоматеріал в лабораторії міського та обласного центрів СНІДу ( в зазначений день рано вранці).
Усі клієнти у разі потреби отримували професійні консультації лікаря -інфекціоніста, психолога.
Крім того, для підтримки здоров’я клієнтів надавались вітаміни, які необхідні всім ЛЖВ. Для поліпшення умов життєдіяльності та зниження ризику передачі ВІЛ надавались гігієнічні набори та одноразові станки для гоління. Перед звільненням, клієнти проекту отримували інформацію про місце знаходження Центрів СНІДу та громадських організацій за місцем їх проживання.
З метою підвищення рівня знань з питань ВІЛ,гепатитів,туберкульозу та інш., формування толерантного відношення до ЛЖВ, зменшення стигми та дискримінації, проводились інформаційні заняття, акції як для клієнтів проекту, так і для працівників колоній, надавалась інформаційно - просвітня література.

В 2011 году общественной организацией Николаевское областное общественное молодёжное движение «Пенитенциарная инициатива» предоставлена юридическая помощь 94 лицам, освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным, которые находятся в МЛС). Основная тематика обращений – это вопросы, связанные с восстановлением документов, амнистией, трудоустройством. Обратившиеся были переадресованы в профильные ГО и НПО, а также в центр реинтеграции бездомных граждан, центр регистрации и т.д.
29 апреля 2011г был проведен и организован семинар «Обеспечение доступа ЛЖВ к социально-психологическим и медицинским услугам в местах лишение свободы». В семинаре приняли участие 15 сотрудников УИН Николаевской обл. Цель семинара: ознакомление участников семинара с аспектами и необходимостью обеспечения доступа ЛЖВ к социально-психологическим и медицинским услугам в местах лишения свободы.
29 августа - 2 сентября 2011г. в пгт. Коблево был организован и проведен Всеукраинский семинар «Летняя тренерская школа по работе с группой осужденных категории «отверженных от общей массы» в пенитенциарных учреждениях Украины». Его цель – обучение участников навыкам проведения тренингов и групп взаимопомощи для данной целевой группы. В семинаре приняли участие 23 специалиста из разных регионов Украины – члены общественных организаций и сотрудники областного Управления ГПтСУ и исправительных учреждений Николаевской области.
6 октября 2011 г. совместно с управлением ГПтСУ в Николаевской области и наблюдательной комиссией Николаевского района сотрудники НООМД "Пенитенциарная инициатива" провели «День Права» на базе Ольшанской исправительной № 53, в котором приняло участие 29 человек. Целью встречи стало информирование осужденных, готовящихся к освобождению, по ключевым вопросам соблюдения их гражданских прав. 14 декабря 2011 г. такой же «День Права» был проведен в СИЗО.
В трех исправительных колониях Николаевской области: Ольшанская ИК № 53, Вознесенская ИК № 72, Казанковская ИК № 93 проводились тематические акции
• «День памяти людей умерших от СПИД», охват более 100 осужденных;
• акция ко «Дню солидарности с людьми, которые живут с ВИЧ – инфекцией», охват более 100 осужденных.
• «День борьбы с туберкулезом», охват более 100 осужденных.
На городской акции ко Дню солидарности с людьми, которые живут с ВИЧ – инфекцией была представлена выставка – продажа работ осукжденных Вознесенской исполнительной колонии №72.
На базе ОИК №53 и КИК№93 существуют волонтерские театры. В рамках декабрской акции был поставлен спектакль «Мир позитивних людей».
В августе 2011 г. в ОИК № 53 был по инициативе осужденных был поставлен спектакль «Суд над зависимостями».
Проводились всевозможные викторины для проверки уровня знаний у осужденных, театральные капустники, где участники могут показать свои таланты, спортивных турниров.
Организация выпустила такие издания:
1. «Волонтер – добровольный выбор» - тираж 1000 экземпляров. Целевая аудитория: заключенные.
2. «Внелегочный туберкулез» - тираж 500 экземпляров. Целевая аудитория: заключенные, общее население.
3. «Жизнь с +» - тираж 500 экземпляров. Целевая аудитория: заключенные, ЛЖВ.
4. «Организация профилактики ВИЧ – инфекции в пенитенциарных учреждениях среди группы отверженных от общей массы осужденных: методические рекомендации» - тираж 150 экземпляров. Пособие предназначено для специалистов государственных и неправительственных организаций, участвующих в оказании информационной и психосоциальной помощи осужденным, отверженным от общей массы.
5. «Шаг за шагом. Тренинговый модуль по подготовке волонтеров из числа осужденных. Методическое пособие» - тираж 2000 экземпляров. Рекомендовано неправительственным организациям для работы в учреждениях Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказания.
В рамках проекта «Центр интегрированных услуг» было проведено исследование по внутреннему мониторингу «обучение с привлечением равных» среди осужденных Ольшанской ИК №53 и Казанковской ИК №93. Было охвачено 104 осужденных. Проведенный срез уровня знаний по методу «внутренний мониторинг» показал достаточный уровень знаний у осужденных в вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, туберкулёза и венерических заболеваний.
Полученные результаты говорят о результативности данного метода, который позволяет оценить реальную эффективность работы волонтёров и путём материального стимулирования повысить её. Также является одним из эффективным компонентов контроля в работе, как с волонтёрами, так и с контролем уровня знаний у осужденными по профилактике инфекционных заболеваний. Благодаря методу внутреннему мониторингу в проект приходят новые осужденные и пополняют ряды волонтёров.
Состоялось анкетирование осужденных в ОИК №53 и КИК №93 на определение качества предоставляемых услуг волонтерами из числа осужденных, в опросе приняло участие 40 человек.
Полученные результаты свидетельствуют о следующем: все опрошенные осужденные знают о существовании волонтерского движения в колонии, результаты опроса показывают довольно высокий уровень результативности работы волонтеров в данных отделениях.
Проведенное анкетирование более ста осужденных в ОИК №53 и КИК №93 Николаевской области по теме ВИЧСПИД, ИППП, туберкулёз, гепатиты показало, что наблюдается роста уровня знаний о таких заболеваниях как ВИЧСПИД, туберкулез, вирусные гепатиты А, В, С.
Сотрудники организации принимают участие в семинарах, тренингах, рабочих встречах различной направленности как на региональном, так и на национальном и международном уровнях. Опыт работы нашей организации в 2011 году также был представлен на всеукраинской и международной конференциях:
4 апреля – 8 апреля 2011г. – Международная конференция Harm Redaction Ливан, г.Бейрут
27 мая – 29 мая 2011 г. участие на IV ежегодной Национальной конференции ЛГБТ – движения и МСМ – сервису Украины «Прогресс и инновации» г. Киев
Члены организации входят в состав
- областного и координационного советов по вопросам противодействия распространения эпідемии ВИЧ/СПИДа/ТБ, наркомании.
- общественного совета при управлении ГПтСУ в Николаевской области.
- областной наблюдательной комиссии при облгосадминистрации.

Впродовж 2011 року фахівці громадської приймальні Херсонського обласного Фонду милосердя та здоров’я (ХОФМЗ) надали допомогу 1628 малозабезпеченим мешканцям Херсонщини, в тому числі:
• допомога в підготовці документів - 369;
• підготовка позовних заяв - 94;
• представництво в суді - 3;
• звернення на користь клієнта - 4;
• підготовка заяв до Євросуду - 2;
• постачання літературою - 25;
Переважна більшість людей звернулася до громадської приймальні особисто. Листи з проханням допомогти найчастіше надходять із місць позбавлення волі, або з віддалених населених пунктів. Юристами громадської приймальні ХОФМЗ було здійснено 4 виїзди до колоній Херсонської області — БВК № 105, ДВК № 10, ПВК 90, ХВК 61 з метою надання безкоштовної правової допомоги ув’язненим та працівникам колоній. Найактуальнішими були питання про оформлення паспорту, спадщини, помилування та амністії. Під час кожного виїзду надавалось 10 консультацій.
У 2011 році юристи громадської приймальні провели 12 освітніх заходів, спрямованих на поширення знань про права людини та їх захист, серед яких, зокрема, такі:
17 листопада 2011 р. за сприяння управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області та громадської ради проведено круглий стіл на тему: «Дотримання прав людини в місцях позбавлених волі. Громадська оцінка поведінки ув’язнених», під час якого було презентовано позитивний досвід взаємодії влади і громадськості задля запобігання незаконному насильству, зокрема, Миколаївського відділення ВБО «Рух в підтримку колишніх в’язнів України» http://www.gorzdrav.mk.ua/2010-05-31-06-39-14/2010-06-14-20-46-32/fondy/482----l------r .
В заході взяли участь 14 осіб. Поширено буклет «Полезная информация для людей, освободившихся из учреждений исполнения наказания», м. Горлівка-2010 р.
23 грудня 2011 р. було проведено семінар на тему: «Протидія професійному вигоранню, як засіб попередження порушень прав людини в місцях позбавлення волі». В семінарі взяло участь 19 осіб.
У 2011 році організацією підготовлено та відправлено 16 запитів до органів влади, в тому числі:
• 4 до прокуратури;
• 2 до президента;
• 7 до управлінь області - в рамках кампаній едвокасі, які проводить Фонд,
а також направлено 20 звернень до державних органів України.
Систематично не надходять відповіді з прокуратури (отримано одну відповідь у встановлені строки), з інших органів влади відповіді надійшли.
ХОФМЗ спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини, Херсонською міською Асоціацією журналістів «Південь» та Центром сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв є організатором Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, який проводиться щороку. По завершенню Docudays UA традиційно презентує найкращі фільми в регіонах України у рамках Мандрівного фестивалю. У 2011 році фестиваль у Києві відвідали 24 тисячі 700 глядачів, Мандрівний фестиваль – 134 тисячі (серед глядачів останнього працівники пенітенціарної системи – біля 700 людей та ув’язнені – 3 тисячі 400).
Представники організації беруть участь у роботі Громадської ради при Управлінні пенітенціарної служби в Херсонській області та у роботі Громадської ради при Херсонській обласній державної адміністрації.

Молодіжна громадська організація Центр правових та політичних досліджень «СІМ» надає правову допомогу засудженим та працівникам колоній шляхом виїзду в колонії Львова та області. Також ведеться переписка із засудженими з інших областей України. За рік надана допомога 187 особам.
До громадської приймальні організації кримінально-виконавча інспекція скерувала 125 осіб
Організацією проведена серія семінарів-практикумів для групи з 12 неповнолітних засуджених, які звільняються. Мета цих семінарів – аналізувати свої почуття та емоції, спробувати контролювати їх та впливати на них, навчити долати конфліктні ситуації, які можуть виникати у процесі спілкування та спробувати підготувати до самостійного життя на волі.
Вперше управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області офіційно взяло участь у 8 Мандрівному фестивалі документальних фільмів з прав людини. В ході фестивалю в усіх без винятку підрозділах, а це шість виправних колоній, виховна колонія для неповнолітніх, слідчий ізолятор та апарат управління, було продемонстровано фільми з числа тих, що входили до програми фестивалю.
Всього запропоновані фільми переглянуло 536 осіб з числа засуджених та 30 осіб з числа особового складу. Із запропонованих фільмів найбільше відгуків отримали фільми : «Поза зоною досяжності», «Дике місто Детройт» та «Ринок».
Під час проведення перегляду фільмів жодних претензій, скарг чи застережень від засуджених чи адміністрації установ не надходило. Демонстрація документальних фільмів викликала певне зацікавлення в середовищі засуджених, яке супроводжувалась обговоренням та обміном думками. Після обговорення бажаючі отримали юридичні консультації.
Було організовано та проведено конкурс «Добро і зло очима засуджених» на кращий малюнок або витинанку серед закладів системи Львівщини. За результатами конкурсу було надруковано плакат у кількості 170 шт., в якій увійшли роботи переможців. Плакати було розміщено у всіх відділеннях колоній Львівщини. Переможці також отримали солодкі призи.
Організацією видана брошура: інформаційний довідник для тих, хто звільняється з місць позбавлення волі. Наклад 10 тис.
прим. Розповсюджено у колоніях Львівщини.
Організація здійснювала супровід справ засуджених, які звернулись по допомогу.
Член організації Лідія Тополевська - заступник голови Громадської ради при управлінні Державної пенітенціарної служби України у Львівській області. Член спостережної комісії при Галицькій адміністрації м. Львова

Кировоградское областное отделение Всеукраинской благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧСПИДом» предоставляло помощь людям, которые живут с ВИЧСПИДом, представителям групп риска, в контексте инфицирования ВИЧ, осужденным и людям, освободившимся из мест лишения свободы. Количество человек составило около 100. Помощь предоставлялась устно в помещении организации или в пенитенциарных учреждениях Кировоградской области.
Были проведены десять тренингов для осужденных, в которых в среднем принимало участие по 10 человек.
Основная тематика – ВИЧ-инфекция и ее лечение, возможности реализации медицинских прав, способы улучшения социальной адаптации. Кроме того, в течение 2011 года было проведено 5 тренингов для сотрудников пенитенциарных учреждений области. Два семинара касались тематики ВИЧ-инфекции, три – вопросам взаимоотношения пенитенциарного персонала и осужденных.
Было написано два информационных запроса в Государственную пенитенциарную службу. На один из них был получен не полный ответ.
В 2011 году было проведено четыре акции, посвященные различным датам. К участию в мероприятиях активно привлекались осужденные и сотрудники учреждений по вопросам исполнения наказаний. Два раза был проведен Брейн-ринг с участием команд осужденных, пенитенциарных сотрудников и представителей общественных организаций области. В акциях в среднем принимают участие до 50 осужденных.
В 2011 году организация выпустила первый доклад о соблюдении медицинских прав ВИЧ-инфицированных осужденных и заключенных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Украины. В Докладе показано, что люди, живущие с ВИЧ, отбывая наказание или находясь под следствием, не всегда получают адекватную медицинскую помощь. Поэтому в украинских колониях наблюдается высокая смертность от СПИДа. http://www.civicua.org/news/view.html?q=1612086
В средствах массовой информации, освещались результаты проведения различных мероприятий, проводимых в колониях Кировоградской области, результаты мониторинга и некоторые инициативы на всеукраинском уровне. Как, например участие во всеукраинской конференции по консолидации усилий общественных организаций в сфере лечения туберкулеза в пенитенциарной сфере. Конференция проводилась ВБО «Сеть организаций, работающих в пенитенциарной сфере». Кроме того освещались результаты мониторинга проведения тендеров Департаментом Украины по вопросам исполнения наказаний.
В рамках работы в областной наблюдательной комиссии подготовлена типовая форма отчета наблюдательных комиссий, которая была утверждена для всех комиссий области - http://bocharovtuz.livejournal.com/4854.html
Подготовлен аналитический отче о работе наблюдательных комиссий Кировоградской области за 2011 год - http://fotoinform.net/news/News/chem-zanimalis-nablyudatelnie-komissii-kirovogradskoy-oblasti-v-2011-godu.html

Специалистами организации Женский социальный эколого-правовой центр, Артемовск, Донецкая обл., предоставляются консультации для молодежи и женщин, содержащихся в Артемовском СИЗО и освободившихся из мест лишения свободы по правовым вопросам, связанными с получением образования, разводом , опекой над детьми, трудоустройством после освобождения, получением социальных пособий, вступлением в наследство, жильем , по правовым вопросам, связанным с проблемами насилия в семье, медицинского обслуживания.
Женским Центром заключен договор о совместной деятельности с Артемовским следственнім изолятором, согласно котрому ежемесячно проводяться тренинги,консультации, информационные и развлекательные мероприятия для несовершеннолетних и молодежи.
За 2011 год было проведено пять тренингов на тему «Уверенное поведение», «Основы саморегуляции» « Профилактика ВИЧ», «Приемы преодоления тревожности и страхов», «Разрешение конфликтов», в которых приняли участие 23 человека из числа осужденной молодежи
Для несовершеннолетних были проведены четыре интерактивные дискуссии на тему» Торговля людьми:мифы и реальность», «Профилактика ВИЧ», «Мои права и обязанности» (2), в которых приняло участие 15 человек.
Проведено консультации:
- по правовым вопросам -18,
- по психологическим вопросам – 32,
- по вопросам поиска работы – 2,
- учеба после освобождения - 5.
На базе Женского Центра оранизовано консультирование для родственников несовершеннолетних и женщин, содержащихся в следственном изоляторе.
Консультации получили 6 человек по вопросам условий содержания,оформления документов,последующего трудоустройства и опекунства.
Руководитель организации участвует в работе Артемовской городской и районной наблюдательных комиссий,на которых рассматривались и обсуждались вопросы ,связанные с условиями содержания, обучения несовершеннолетних,выдачи им документов об образовании и последующего обучения,вопросы качества питания и медицинского обслуживания, возможности работы для осужденных в СИЗО, вопросы взаимодействия Артемовского следственного изолятора с государственными и общественными структурами города и района и др.

«Центр правових та політичних досліджень «ДУМА» (Харківська обласна громадська організація) у рамках широкомасштабної серії тренінгів, організованої «Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні» за сприяння Європейського союзу і Програми розвитку ООН, провів у Харківській області протягом 2011 р. 11 тренінгів для співробітників управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області (всього взяли участь бл. 220 чол.).
5 грудня 2011 р., під час Всеукраїнського тижня права, в межах службової підготовки для співробітників територіального управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області головою Центру Ю. Чумаком було організовано демонстрацію фільмів, представлених Мандрівним фестивалем документального кіно з прав людини «Docudays UA» – 2011 (кількість учасників – бл. 50 чол.). В рамках надання правової допомоги 28 лютого 2011 р. Ю. Чумак взяв участь у «вечорі відповідей-запитань» у Диканівській ВК №12. В рамках Програми розвитку освіти в галузі прав людини «Розуміємо права людини», 1, 8 та 15 грудня 2011 р. він же провів навчальні семінари на тему «Стандарти й перспективи взаємовідносин пенітенціарного персоналу і засуджених» для співробітників Качанівської ВК (№54), Олексіївської ВК (№25) та Харківського СІЗО (всього взяли участь бл. 70 чол.).
В усіх установах виконання покарань Харківської області та Харківському СІЗО були поширені «Пам’ятки для засуджених осіб», підготовлені громадською організацією «Донецький Меморіал» (за сприяння ЦППД «ДУМА»).
Звіт про діяльність «Центру правових та політичних досліджень «ДУМА» у 2011 р. опубліковано на сайті організації (http://www.centrduma.org.ua/news/zvit_pro_dijalnist_centru_pravovikh_ta_politichnikh_doslidzhen_duma_u_2011_r/2012-01-22-4).
Члени організації брали участь у Громадських слуханнях з питань дотримання прав людини в діяльності органів та установ кримінально-виконавчої служби, що були підготовлені та проведені громадською організацією «Донецький Меморіал» у Києві 1-го липня 2011 року.
Голова ЦППД «ДУМА» Юрій Чумак виступив експертом на семінарі «Відео-школа з прав людини для працівників установ виконання покарань», що відбувся 1 – 5 липня 2011 р. у м. Чернігові. 7 липня 2011 р. він взяв участь у семінарі «Кримінально-виконавче законодавство України про забезпечення прав і законних інтересів засуджених. Завдання представників неурядових організацій-членів спостережних комісій при організації регулярних відвідувань місць позбавлення волі». Юрій Чумак виступив на семінарі для членів спостережних комісій Харківщини, що був проведений 7 грудня 2011 р. громадською організацією «Донецький Меморіал» у Харківській облдержадміністрації.
Головою ЦППД «ДУМА» протягом 2011 р. підготовлено десятки статей, присвячених тематиці дотримання прав людини у кримінально-виконавчій системі. Вони опубліковані на «Тюремному порталі», сайті «Української Гельсінської спілки з прав людини», порталі «Права людини в Україні», сайті «Асоціації УМДПЛ», офіційних сайтах управління ДПтСУ в Харківській області (http://www.depkvs.kh.ua/) та Державної пенітенціарної служби України (http://www.kvs.gov.ua/), в газеті «Закон і обов’язок» та інших виданнях.
Ю. Чумаком підготовлено аналітичний матеріал на тему «Громадські ради як основа громадського моніторингу місць ув’язнення», в якому пропонується запроваджувати громадський контроль у місцях ув’язнення у вигляді мобільних моніторингових груп на основі та за підтримки членів громадських рад.
Юрій Чумак є секретарем Громадської ради при управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, членом Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації. У 2011 р. обрано заступником голови Громадської ради при ГУМВС України в Харківській області.

Громадською організацією «Союз «Золотой Век Украины» з грудня 2010 р. по грудень 2011 р ініційовані та проведені наступні заходи. За підтримки кафедри соціології Донецького Державного університету управління та Донецького відділення соціологічної асоціації України проведено масштабне соціологічне дослідження з питань підготовки до створення «Центру соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі» реалізації програм ГО «Союз «Золотой Век Украины» (детальна інформація на сайті http://zovu.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=3)
З метою залучення у процеси активної підготовки до звільнення якнайбільшої кількості осіб, які відбувають покарання у закладах пенітенціарної системи Донецької області , популяризації діяльності ГО , створено серед засуджених групи особистісного розвитку: Калінінска ВК № 27, ( м. Горлівка), Сніжнянскька жіноча ВК № 127, Донецька ВК №124, Кировській уголовно-виконавчій інспекції .
Членами ГО та волонтерами відвідано ВК №124, Калінінська ВК № 27, ( м. Горлівка), Сніжнянська жіноча ВК № 127, СІЗО Донецька, ВК №87 и №27 м. Горлівка та інші.
Союзом «ЗОВУ», разом з Державною пенітенціарною службою України у Донецькій області, проведено Конкурс талантів серед засуджених. З ініціативи Союзу, компанією «УКРТЕЛЕКОМ» встановлено таксофон у Горлівській ВК № 87 (січень 2011)
За підтримки Українського Центру Порозуміння 26 жовтня 2011 р. у м. Донецьку проведена І науково-практична конференція «Відповідь на насильство у демократичному суспільстві: інноваційні методи безпеки, програми профілактики злочинності» метою якої є науковий і практичний аналіз проблеми насильства у демократичному суспільстві, пошук й обговорення шляхів та методів зниження рівня злочинності на регіональному та загальнодержавному рівнях, скорочення тюремного «населення» та профілактики рецидивної злочинності, ознайомлення з зарубіжним та вітчизняним позитивним досвідом
З листопаду 2011 року Союзом «ЗОВУ» розпочато випуск газети «ЗОВУ- Донбасс. Стратегия успеха.
Члену Союзу постійно беруть участь у теле та радіо ефірах

Громадська організація «Фонд «Крімінон-Надія» у 2011 році провела практичний тренінг-семінар «Дорога до щастя. Ваше виживання важливе для інших» в Управлінні Державної пенітенціарної служби в Дніпропетровській області для психологів та інспекторів з підготовки засуджених до звільнення. Кількість учасників - 25 осіб. На сайті Державної пенітенціарної служби 05 грудня 2011 року співробітниками Управління було розміщено прес-реліз про цей захід.
Протягом 2011 року в ВК №35 м.Біла Церква проводилось навчання за Міжнародною Програмою Крімінон з демонстрацією фільму «Дорога до щастя» під час виховної роботи з засудженими на всіх загонах. Загальна чисельність учасників біля 800 осіб.
Уставною діяльністю організації не передбачено надання правової допомоги. Якщо засуджені, які знаходяться на комунікації з організацією, звертаються з питаннями стосовно правової допомоги, то вони направляються до інших організацій, або юристів з приводу надання такої допомоги.
Організацією надіслано листи до Київської обласної державної адміністрації, Державної пенітенціарної служби, Міністерства охорони здоров’я, Кабінету Міністрів з приводу надання медичного обладнання та виділення коштів Бучанській обласній лікарні, що знаходиться на території Бучанської виховної установи № 85. Державна пенітенціарна служба відповіла про виділення 600,0 тис грн. на закупівлю необхідного медичного обладнання. На даний час це обладнання завезено до лікарні.
До Управлінь Державної пенітенціарної служби 25 областей та до всіх виправних установ України надіслані відеоматеріали (диски) , методичні матеріали та супроводжуючі листи з інформацією про Міжнародну програму Крімінон з пропозицією співробітництва та проханням продемонструвати фільм «Дорога до щастя» всім засудженим та співробітникам установ. Одержані відгуки від установ про позитивний вплив фільму та надані пропозиції про співробітництво.
В Білоцерківській колонії №35 проведено акцію для засуджених з прав людини з показом фільму та дискусією після демонстрації. Чисельність засуджених - 35 осіб. Взята участь в благодійній акції до Дня Святого Миколая в Київському СІЗО для 50 осіб.
Представники організації брали участь у роботі «Круглих столів» «Майбутні зміни у Кримінально-виконавчому кодексі», Кіровоград, 14 вересня 2011 року та «Надання медичної допомоги в СІЗО: що потрібно змінити?», Київ, 06 жовтня 2011 року, а також у семінарі «Моніторинг як механізм захисту прав ув’язнених», Артемівськ, 19-20 грудня 2011року.
На адресу Державної пенітенціарної служби України з питань виконання покарань надіслані пропозиції до проекту Концепції Державної програми розвитку Державної кримінально-виконавчої служби України на період до 2015 року.
Протягом 2011 року організація була членом Громадської Ради при Управлінні Державної пенітенціарної служби України в м.Києві та Київській області та брала активну участь в плануванні і проведенні заходів в виправних установах та СІЗО.
Організація входить до складу Обласної спостережної комісії при Київській Обласній Держадміністрації. За звітний період за участю представника організації було проведено два інспектування ВК №95 та ВК №35. Інспектування в ВК № 35 проводилось за участю членів районної спостережної комісії під час якого був проведений обмін досвідом. За результатами перевірок складені протоколи інспектування та передані до установ та Управління.

Благодійний фонд «Реабілітація» надавав консультування з приводу трудового законодавства особам, що звільнились із місць позбавлення волі (п’ять осіб),. Проводилось консультування психологом осіб, що звільнились із місць позбавлення волі щодо адаптації в нових умовах проживання в соціумі. Проведені благодійні акції в інтернатній групі дитячого навчального закладу № 6 м. Ковель Волинської області до Новорічних та різдвяних свят для дітей із малозабезпечених сімей дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Надавалась цільова допомога засудженим ВК-47, м. Сокаль, Львівської області, та ВК-52, с.Оленівка Єнакіївського району Донецької області, та допомога особам, що звільнились з місць позбавлення волі одягом, предметами першої необхідності та особистої гігієни.
На даний час Голова фонду Георгій Корнієвський включений до громадської ради при УМВС України у Волинській області. Завдяки певній конфліктній ситуації з керівництвом Державної Пенітенціарної служби у Волинській області, не зважаючи на багато листів підтримки з різних організацій, голова спостережної комісії при Волинській облдержадміністрації відмовив у прийнятті до складу спостережної комісії в зв’язку з судимістю, яка давно знята і погашена, та незважаючи на те, що з 2005 по 2009 рік він працював заступником голови спостережної комісії при Волинській облдержадміністрації.

Всеукраїнський благодійний фонд "Правова ініціатива" надавав допомогу засудженим колоній Київської області, які виявили бажання. Вони отримували консультаційну правову допомогу під час визитів Спостережної комісії Київської обласної адміністрації, членом якої є президент Фонду Ольга Корнієнко.
Організацією виданий науково-практичний посібник для суддів "Застосування в Україні європейських стандартів протидії жорстокому поводженню і безкарності" накладом 2000.
Представник організації - президент Фонду Ольга Корнієнко є членом спостережної комісії Київської обласної держадміністрації. У складі комісії здійснила виїзди та перевірки п’яти установ виконання покарань Київської області, у ході яких налагоджувала контакти із членами місцевих спостережних комісій та представниками обласних громадських організацій; брала участь у засіданнях Комісії із залученням Генеральної прокуратури, Державного департаменту України з питань виконання покарань та Управління департаменту по Київській області.

Члени Пенітенціарного Товариства України брали участь як експерти у проектах, виконуваних правозахисною організацією «Донецький Меморіал», зокрема у підготовці та виданні низки інформаційно-правових брошур, в підготовці «круглих столів», семінарів, Громадських слухань та прес-конференцій.

Всеукраїнська Фундація "Захист Прав Дітей" провела у 2011 році навчальний тренінг "Психолого-педагогічна робота в закладах соціальної реабілітації" (35 педагогічних працівників закладів соціальної реабілітації). Видала методичний посібник "Психолого-педагогічна робота в закладах соціальної реабілітації" для педагогічних працівників. Її представники брали участь в усіх основних заходах, присвячених проблемам дітей та дотримання їх прав в Україні.
У сфері удосконалення законодавства нормативних документів організацією проведений аналіз міжнародного та національного законодавства щодо стану дітей, котрі мають проблеми у поведінці. Пропозиції щодо удосконалення законодавства щодо дітей, котрі опинилися у конфлікті із законом і не досягли віку кримінальної відповідальності (подано до Мінмолодьспорту).

Криворізьке міське правозахисне товариство у 2011 р. направляло своїх представників в якості спостерігачів в судових засіданнях Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу у справі за звинуваченням 2 осіб за ст. 187, ч. 2 – 6 засідань.
Надана відповідь на лист довічно ув’язненого з Дніпропетровської виправної колонії. Підписана петиції Amnesty international проти безкарності міліції в Україні – листопад 2011 р. Взята участь організації в Марафоні написання листів 2011 року, ініційованому Amnesty international – зібрано 404 листи. Один із 5-ти підзахисних - громадянин України, ув’язнений в Харківському СІЗО, Яків Строган.
Проведення регіонального фестивалю у рамках Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DOCU DAYS – 20 кіносеансів у 8 закладах, 1465 відвідувачів. Відгуки позитивні.
У 2011 році припинена участь 2 представників організації у складі ГР при обласному управлінні МВС України в Дніпропетровській області.

Республиканская АР Крым профсоюзная организация Всеукраинского профсоюза трудоспособных инвалидов, Керчь, провела в 2011 году исследование «Мониторинг обеспечения прав инвалидов в учреждениях временного содержания и отбывания наказания АР Крым». В рамках мониторинга изучалось наличие и качество медицинского обслуживания инвалидов, которых, по данным ведомства, в местах лишения свободы находится 3843 чел.
Результаты исследования были представлены в июле на «круглом столе» в Симферополе. Разработаны рекомендации департаменту, а в парламентские Комитеты Верховной Рады направлена информация с итогами мониторинга.
Организацией также направлено обращение в Минюст, Генпрокуратуру и Государственную пенитенциарную службу Украины по поводу не оформления пенсий по инвалидности лицам, которые стали инвалидами во время отбывания наказания, и об отмене регистрации в Минюсте соответствующей Инструкции.

щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном