Міжнародний фонд "Відродження"
Відомчі документи

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

ПОЛОЖЕННЯ про спостережні комісії

ПОЛОЖЕННЯ про піклувальні ради при спеціальних виховних установах

ПОЛОЖЕНИЕ о попечительских советах при специальных воспитательных учреждениях

Державна програма покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006 - 2010 роки

«Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому в органах і установах виконання покарань» Наказ Департаменту від 4 травня 2002 року N 111

Про затвердження Положення про дільницю слідчого ізолятора на території виправної колонії (30.12.2003 N 280)

«Про затвердження Інструкції про порядок здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, в установах кримінально-виконавчої системи». Наказ Департаменту № 61

«Про затвердження Положення про управління кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань». Наказ Департаменту № 68

«Про затвердження Положення про школу професійної майстерності персоналу кримінально-виконавчої інспекції Державної кримінально-виконавчої служби України». Наказ Департаменту № 55

«Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади»

«Про заходи щодо забезпечення діяльності Державного департаменту з питань виконання покарань»

Про затвердження Переліку закладів охорони здоров’я кримінально-виконавчої системи

Про затвердження Положення про навчальний центр при установі виконання покарань

«Про затвердження Положення про організацію харчування осіб, які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи» Наказ Департаменту від 30 червня 2004 року N 126

«Про здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в кримінально-виконавчій системі»

«Про затвердження Інструкції про порядок інформування органами й установами виконання покарань стосовно взятих під варту і засуджених іноземців» Наказ Департаменту від 27 травня 2002 року N 135

Інструкція з проведення диспансеризації хворих, які перебувають в установах виконання покарань

«Про затвердження Положення про психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора»

«Положення про психологічну службу установи виконання покарань»

Положення про лікарсько-трудову комісію

«Про затвердження Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, що сталися у вільний від роботи час з особами, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах»

Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Державного департаменту України з питань виконання покарань

Порядок забезпечення конфіденційності інформації про ВІЛ-інфікованих

«Про затвердження Інструкції про порядок проведення медико-соціальної експертизи інвалідів, які відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи»

Типові правила внутрішнього розпорядку для хворих, які перебувають у лікарні

Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань

«Про організацію антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах». Наказ

ІНСТРУКЦІЯ з організації порядку і умов виконання покарання у виді обмеження волі

ІНСТРУКЦІЯ з оплати праці засуджених до обмеження та позбавлення волі

ІНСТРУКЦІЯ про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні

ПОЛОЖЕННЯ про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України

Положення про Апеляційну комісію департаменту з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі

Положення про комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду виховної колонії

ПРАВИЛА тримання осіб, узятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах Дер-жавного департаменту України з питань виконання покарань

ПРАВИЛА поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту, і засуджених

ПОЛОЖЕННЯ про дільницю слідчого ізолятора на території виправної колонії

ПОЛОЖЕННЯ про умови навчання та отримання базової та повної за-гальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у за-гальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи

ПОЛОЖЕННЯ про сектор максимального рівня безпеки при виправній колонії середнього рівня безпеки

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про батьківський комітет при виховній колонії

ІНСТРУКЦІЯ з організації перегляду кореспонденції осіб, які тримають-ся в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах

ПОЛОЖЕННЯ про здійснення помилування

ІНСТРУКЦІЯ про порядок подання до Секретаріату Президента Украї-ни матеріалів з питань помилування та виконання указів Президента України про помилування

ПЕРЕЛІК захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про звільнення засуджених від дальшого відбування покарання

«Про порядок взаємодії органів і установ виконання покарань, територі-альних органів внутрішніх справ та центрів зайнятості населення щодо надання особам, які звільнені від відбування покарання, допомоги в тру-довому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації». Наказ

ІНСТРУКЦІЯ про порядок організації здійснення адміністративного на-гляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі

Громадське обговорення проекту Інструкції

Громадське обговорення проекту Положення про підрозділ спецпризначення

Положення про здійснення помилування (оновлене)