Міжнародний фонд "Відродження"

ПОЛОЖЕННЯ про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України

Указ Президента України «Про Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України»

З метою визначення правових засад виконання покарання у вигляді направлення в дисциплінарний батальйон та порядку діяльності відповідної військової частини ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Затвердити Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України (додається).

2. Положення, зазначене у статті 1 цього Указу, є чинним до прийняття з даного питання законодавчого акта.

 Президент України   Л. КРАВЧУК
 м.Київ, 5 квітня 1994 року  N 139/94


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Указом Президента України від 5 квітня 1994 року N 139/94

ПОЛОЖЕННЯ про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України

1. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок та умови відбування покарання військовослужбовцями строкової служби, засудженими до направлення в дисциплінарний батальйон, і визначає порядок діяльності дисциплінарного батальйону.

2. Направлення в дисциплінарний батальйон є покаранням за вчинений злочин і має на меті виправлення та перевиховання засуджених у дусі чесного ставлення до праці та військової служби, суворого додержання ними Конституції та законів України, точного виконання Військової присяги і військових статутів та запобігання вчиненню нових злочинів.

3. Дисциплінарний батальйон (окрема дисциплінарна рота) є військовою частиною, яку утримують за окремим штатом. Організаційну структуру і чисельність дисциплінарного батальйону визначає Міністр оборони України.

Контроль за діяльністю дисциплінарного батальйону, додержанням у ньому вимог військових статутів та цього Положення здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України.

4. Підставою для тримання засуджених у дисциплінарному батальйоні є вирок військового суду, який набрав законної сили.

5. Основними засобами виправлення та перевиховання засуджених є: встановлений для дисциплінарного батальйону порядок і режим відбування покарання, суспільно корисна праця, виховна робота, бойова підготовка.

Засоби виправлення та перевиховання застосовують з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпечності вчиненого злочину, особи засудженого, а також його ставлення до праці та військової служби.

6. Особи, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, виконують обов’язки та користуються правами, встановленими законодавством для військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України, з обмеженнями, передбаченими цим Положенням.

Обов’язки, права і взаємини особового складу, що випливають з умов служби в дисциплінарному батальйоні, визначаються військовими статутами та цим Положенням.

7. Керівництво дисциплінарним батальйоном здійснює командуючий військами військового округу (оперативного командування), який забезпечує добір і розстановку кадрів офіцерського складу, контролює режим та умови тримання, охоплення постійною роботою, організацію праці, бойову підготовку та виховання засуджених.

8. Посади офіцерського складу та прапорщиків дисциплінарного батальйону можуть займати на конкурсній основі найбільш дисципліновані, вольові, добре підготовлені військовослужбовці, які мають досвід практичної діяльності у військах не менш як два роки.

На посади сержантів та солдатів постійного складу дисциплінарних рот і підрозділів охорони та забезпечення приймають військовослужбовців строкової служби, навчених і відібраних у військових комісаріатах посадовими особами дисциплінарного батальйону, або військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.

9. Тривалість служби офіцерів у дисциплінарному батальйоні не повинна перевищувати: на посаді командира батальйону п’ять-шість років, на інших посадах - три-чотири роки. За бажанням офіцерів, за умови їх позитивної атестації, строк служби, як виняток, може бути продовжено до шести-восьми років.

Після закінчення зазначених строків служби позитивно атестовані офіцери до початку нового навчального періоду мають право вибору гарнізону в даному військовому окрузі (оперативному командуванні) як для дальшого проходження служби, так і в разі призначення на вищі посади у порядку реалізації висновків атестації.

10. Командира дисциплінарного батальйону призначає Міністр оборони України, командирів підрозділів та інших посадових осіб - командуючий військами військового округу (оперативного командування).

11. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» нагляд за додержанням законів у дисциплінарному батальйоні здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому військові прокурори.

12. Внутрішню, вартову службу та конвоювання засуджених у дисциплінарному батальйоні організовують відповідно до вимог статутів внутрішньої, гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, цього Положення та Інструкції, що затверджує начальник Генерального штабу Збройних Сил України.

До несення караульної служби та конвоювання засуджених не залучають. Засуджені, які стали на шлях виправлення, можуть бути призначені днювальними по дисциплінарній роті та робітниками до їдальні.

 

2. Порядок направлення та прийому засуджених у дисциплінарний батальйон

13. Осіб, засуджених до направлення у дисциплінарний батальйон, до набрання вироком законної сили тримають на гарнізонній гауптвахті.

Строк відбування покарання в дисциплінарному батальйоні обчислюється з моменту, зазначеного у вироку, з урахуванням відповідно до статті 47 Кримінального кодексу України часу попереднього ув’язнення.

14. До дисциплінарного батальйону засудженого направляють після набрання вироком законної сили.

З отриманням з військового суду розпорядження про виконання вироку командир військової частини в триденний строк направляє засудженого у дисциплінарний батальйон під конвоєм.

Направлення у дисциплінарний батальйон засуджених військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах інших гарнізонів, провадять у той же строк за розпорядженням начальника гарнізону за місцем засудження. У цьому разі начальник гарнізону повідомляє командира військової частини, в якій проходив службу засуджений, про виконання вироку військового суду та про те, до якого дисциплінарного батальйону відправлено засудженого. Харчування зазначених осіб під час проведення попереднього розслідування та судового розгляду справи організовують у встановленому порядку.

15. Командир військової частини (начальник гарнізону) надсилає в дисциплінарний батальйон через начальника конвою такі документи на засудженого:

супровідний лист;

копію вироку суду та розпорядження про його виконання, а у разі зміни вироку - і копію касаційної ухвали суду;

обліково-послужну та службову картки і медичну книжку;

військовий квиток;

продовольчий, речовий та грошовий атестати;

особисті речі та їх опис. Опис складають у двох примірниках, його підписують командир військової частини (комендант гарнізону) або начальник штабу частини і засуджений, до нього заносять ордени, медалі, нагрудні значки, документи на них, гроші, цінності та інші речі засудженого.

У разі засудження особи в іншому гарнізоні командир частини, в якій військовослужбовець проходив службу, повинен негайно надіслати начальникові гарнізону чи військовому комендантові за місцем засудження продовольчий, речовий і грошовий атестати та інші документи на цю особу.

16. Засуджених, яких направляють до дисциплінарного батальйону, забезпечують предметами обмундирування, якими вони користувалися, згідно з нормами постачання.

17. Про прибуття засудженого в дисциплінарний батальйон та одержання перелічених в описі документів і предметів командир дисциплінарного батальйону повідомляє командира військової частини, з якої прибув засуджений. На другому примірнику опису командир дисциплінарного батальйону ставить свій підпис, скріплює його гербовою печаткою і через начальника конвою повертає його командиру частини, звідки прибув засуджений. Перший примірник опису особистих речей залишається в дисциплінарному батальйоні. Про прибуття засудженого повідомляють також військовий суд, що постановив вирок.

18. Гроші та цінності, що належать засудженому, начальник конвою здає до фінансової служби дисциплінарного батальйону, де вони зараховуються на особовий рахунок засудженого. Ордени, медалі, нагрудні значки та документи на них зберігають у штабі дисциплінарного батальйону в опечатаному сейфі (металевій шафі), а інші особисті речі засудженого - у спеціальній коморі.

19. У дисциплінарному батальйоні на засуджених ведуть:

книгу обліку засуджених, до якої заносять такі дані про засудженого: прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, дата призову, з якої частини і коли прибув; яким судом, за що (склад злочину, стаття Кримінального кодексу) і на який строк засуджено; кінець строку покарання; військове звання і яку посаду займав до засудження; сімейний стан та адреса сім’ї; найменування прийнятих від засудженого орденів, медалей, нагрудних значків та документів на них; сума прийнятих грошей, найменування (сума) цінних паперів; відмітка про прибуття до батальйону (номер і дата повідомлення командира військової частини), коли і куди відбув з дисциплінарного батальйону;

опис особистих речей засудженого;

особову справу, в якій зберігають документи, зазначені в абзацах другому-п’ятому пункту 15 цього Положення, характеристику тощо.

20. Засуджених зараховують до списків змінного складу дисциплінарного батальйону з дня прибуття їх і утримують за рахунок військових частин, з яких вони прибули.

 

3. Розміщення і режим тримання засуджених

21. Дисциплінарний батальйон розташовують окремо від інших військових частин гарнізону.

22. Усі службові та жилі приміщення, призначені для розташування підрозділів охорони, обслуговування, сержантів дисциплінарних рот, квартири військовослужбовців, склади стрілецької зброї та боєприпасів розміщують поза територією (зоною), де тримають засуджених.

23. Територія (зона), на якій розташовані жилі та інші будівлі й споруди, призначені для розміщення та обслуговування засуджених, повинна бути обгороджена міцним парканом суцільного заповнення заввишки не менш як 2,5 м. Зверху на паркані влаштовують козирок з колючого дроту у два ряди. На паркані або в забороненій смузі обладнують технічні засоби охорони.

24. Двері контрольно-пропускних пунктів і вхідні ворота у розташування дисциплінарного батальйону повинні бути завжди зачинені на замок, їх відчиняють за розпорядженням чергового батальйону.

25. Вікна і двері приміщень, в яких розміщують засуджених, обладнують металевими гратами. У приміщеннях уночі має горіти чергове освітлення.

26. На роботу і заняття за межі розташування дисциплінарного батальйону засуджених виводять у складі відділення чи взводу (із записом про це у книзі виходу та повернення засуджених) під охороною озброєного конвою і командою відповідних командирів. Кількість конвойних визначає в кожному окремому випадку командир дисциплінарного батальйону, вона повинна забезпечувати надійну охорону засуджених і належний контроль під час роботи чи занять.

Автомобільний транспорт, який в’їжджає і виїжджає з території (зони), оглядає черговий батальйону.

У виняткових випадках засудженим, які стали на шлях виправлення, може бути дозволено пересування без конвою, якщо це необхідно за характером роботи, яку вони виконують.

Дозвіл на пересування без конвою оформляє наказом командир дисциплінарного батальйону.

27. Конвойні несуть службу відповідно до вимог актів, зазначених у пункті 12 цього Положення. Вони зобов’язані забезпечити, щоб засуджені не допускали порушень установленого порядку і не спілкувались зі сторонніми особами.

Про всі порушення, вчинені засудженими, конвойні доповідають відповідному командиру.

У разі втечі засудженого, вчинення ним нападу або опору конвойні мають право застосовувати у встановленому порядку зброю.

28. Посилки, передачі та бандеролі, що надходять на ім’я засудженого, підлягають огляду. Порядок огляду та вручення їх засудженим установлює командир дисциплінарного батальйону. При цьому відкривають зазначені поштові надходження та вилучають з них вміст самі засуджені, яким вони адресовані, в  присутності чергового батальйону або офіцера роти.

Вручення листів, що надходять, провадить старшина роти або заступник командира взводу, в присутності якого засуджені зобов’язані їх відкрити. Зміст листів перевірці не підлягає.

Якщо засуджений відмовиться відкрити посилку, передачу, бандероль, лист та вилучити з них вміст, це здійснює старшина роти в присутності офіцера підрозділу і санітарного інструктора. У разі виявлення заборонених речей складають акт.

29. У разі виявлення у посилці, передачі, бандеролі, листі речей або предметів, які засудженому мати заборонено, їх вилучають, заносять до опису особистих речей засудженого і зберігають разом з іншими його особистими речами до закінчення строку відбування покарання.

Зброю, ножі, отруйні та наркотичні речовини вилучають і засудженому не повертають. Про виявлення таких предметів і речовин складають акт, а про їх вилучення командир дисциплінарного батальйону негайно повідомляє прокурора.

30. Гроші (в тому числі й премії як захід заохочення), що надійшли на ім’я осіб, які перебувають у дисциплінарному батальйоні, зараховують на особові рахунки засуджених, видачу їх власникам провадять під час звільнення з батальйону.

31. Кількість посилок, передач, бандеролей і листів, що одержують засуджені, а так само кількість листів, що вони відправляють, необмежена.

32. Листи для відправлення за призначенням засуджені здають до канцелярії роти в запечатаному вигляді. Розпечатувати листи заборонено.

33. Засудженим можуть бути надані побачення: короткострокові - до чотирьох годин і тривалі - до трьох діб. Короткострокові побачення надають щомісяця з родичами чи з іншими особами в спеціально обладнаному приміщенні у вільний від роботи та занять час і в дні, встановлені командиром дисциплінарного батальйону.

Тривалі побачення з правом спільного проживання з близькими родичами (матір’ю, батьком, дружиною, дітьми, рідними братами і сестрами, дідом, бабою, особами, на вихованні яких перебував засуджений) можуть бути надані один раз на квартал з дозволу командира дисциплінарного батальйону.

34. У порядку, встановленому командиром дисциплінарного батальйону, засуджені можуть здійснювати телефонні розмови з близькими родичами. Вони мають право за рахунок коштів, що перебувають на їх особових рахунках, передплачувати й одержувати газети, журнали, інші періодичні видання, що виходять в Україні, без обмеження їх кількості.

35. Відпусток, передбачених для військовослужбовців строкової служби, засудженим не надають.

В окремих випадках засудженим може бути дозволено короткострокові виїзди за межі дисциплінарного батальйону на строк не більш як сім діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці, у зв’язку з винятковими особистими обставинами: смерть або тяжка хвороба близького родича, яка загрожує життю хворого; стихійне лихо, яке завдало значної матеріальної шкоди засудженому або його сім’ї, тощо.

Дозвіл на короткостроковий виїзд дає командир дисциплінарного батальйону з урахуванням особи і поведінки засудженого. Час перебування засудженого за межами дисциплінарного батальйону зараховують до строку відбування покарання.

Квитками на проїзд в обидва кінці в такому разі засудженого забезпечує дисциплінарний батальйон.

36. У період відбування покарання у дисциплінарному батальйоні засуджені військовослужбовці носять погони рядових. Під час звертання їх називають за званням «рядовий» і прізвищем.

37. Розпорядок дня в дисциплінарному батальйоні встановлює командир батальйону. У розпорядку дня має бути передбачено роботу на виробництві не менш як 8 годин, нічний сон - 8 годин, приймання їжі - три рази на день, по одному дню на тиждень - для навчальних занять, парково-господарських робіт та відпочинку.

На прохання засуджених або за ініціативою релігійних організацій може бути проведено богослужіння, релігійні обряди та церемонії, час і умови здійснення яких визначають за участю командира дисциплінарного батальйону.

38. Пропозиції, заяви та скарги засуджених розглядають у порядку, встановленому для військовослужбовців Збройних Сил України.

 

4. Організація праці та виховна робота з засудженими в дисциплінарному батальйоні

39. Засуджених залучають до праці на виробничих підприємствах, будівництві та інших об’єктах Міністерства оборони України, у майстернях дисциплінарного батальйону, як правило, з використанням техніки. Організація праці повинна бути підпорядкована завданню виправлення і перевиховання засуджених та забезпечувати їхню постійну і повну зайнятість.

Грошову оплату за працю засудженим не нараховують. Кошти, зароблені особовим складом дисциплінарного батальйону, зараховують на рахунок позабюджетних коштів дисциплінарного батальйону і використовують у встановленому Міністерством оборони України порядку для поліпшення побутових умов особового складу, розвитку виробництва, преміювання.

40. Виховну роботу із засудженими проводять з урахуванням їх психологічних особливостей, рівня освіти та ставлення до релігії. Вона повинна бути спрямована на формування у засуджених вірності Вітчизні та військовому обов’язку, зміцнення військової дисципліни та запобігання вчиненню правопорушень.

Основними формами виховної роботи є:

заняття з гуманітарної підготовки та інформування особового складу;

індивідуальна робота, яку проводять офіцери, прапорщики та сержанти на основі глибокого вивчення особистості кожного засудженого, його ділових, моральних і психологічних якостей;

правове виховання;

організація лекцій, доповідей, бесід, вечорів запитань і відповідей, тематичних і літературних вечорів, читання газет і журналів, художньої літератури, перегляду телевізійних передач та демонстрації кінофільмів виховної спрямованості;

залучення засуджених до участі в художній самодіяльності, спортивно-масовій, бібліотечній та клубній роботі.

41. З метою розвитку навичок самоорганізації осіб, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, заохочення їх корисної ініціативи та використання громадського впливу на виправлення і перевиховання засуджених у ротах дисциплінарного батальйону створюються самодіяльні ради, що працюють під керівництвом командирів цих підрозділів.

Самодіяльну раду обирають на зборах роти. До її складу можуть бути обрані засуджені, які мають зразкову поведінку, сумлінно ставляться до праці та військової служби. Склад ради затверджує командир дисциплінарного батальйону. Рада періодично звітує про свою роботу на зборах особового складу роти.

Самодіяльна рада бере участь:

у виховній роботі з особовим складом підрозділів, формуванні у військовослужбовців почуття відповідальності за виконання військового обов’язку та додержання присяги;

організації художньої самодіяльності та спортивно-масової роботи, випуску стінної газети;

проведенні індивідуальної роз’яснювальної роботи з недисциплінованими засудженими;

обговоренні кандидатур, яких висувають для зарахування до числа тих, що виправляються, та тих, які підлягають умовно-достроковому звільненню від покарання;

розв’язанні скарг і заяв засуджених.

42. Навчальні заняття із засудженими організовують за спеціальною програмою. Заняття з бойової підготовки проводять з навчальною зброєю без багнета і затвора. Для проведення занять має бути створена необхідна навчально-матеріальна база.

43. Командири військових частин, з яких прибули засуджені, повинні підтримувати зв’язок з командиром дисциплінарного батальйону, цікавитися поведінкою своїх колишніх підлеглих і сприяти їх перевихованню.

 

5. Заохочення та дисциплінарні стягнення, що застосовують до засуджених

44. За добру поведінку і чесне ставлення до праці та військової служби до засуджених може бути застосовано такі заходи заохочення:

- оголошення подяки;

- зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

- надання додатково одного короткострокового побачення на місяць;

- нагородження цінним подарунком або премією у розмірі місячного грошового забезпечення.

45. Засуджені, які мають зразкову поведінку і чесно ставляться до праці та військової служби, беруть активну участь у громадській роботі, після відбуття ними не менш як однієї третьої строку покарання наказом командира дисциплінарного батальйону можуть бути зараховані до числа таких, що виправляються.

46. Після фактичного відбуття засудженим не менш як половини призначеного строку покарання за умови, що він зразковою поведінкою і чесним ставленням до праці та військової служби довів своє виправлення, командир дисциплінарного батальйону може внести до військового суду гарнізону за місцем відбування покарання подання про умовно-дострокове звільнення його від покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням.

У поданні зазначають дані, що характеризують поведінку засудженого, його ставлення до праці та військової служби за час відбування покарання. Разом з поданням до військового суду надсилають особову справу засудженого.

Якщо військовий суд відмовить в умовно-достроковому звільненні засудженого від покарання або заміні йому невідбутої частини покарання більш м’яким, повторне подання з цього питання командир дисциплінарного батальйону може внести не раніш як через шість місяців з дня постановлення військовим судом ухвали про відмову.

47. Заходи заохочення застосовувати мають право:

1) командир відділення, заступник командира взводу і старшина роти:

- оголошувати подяку;

- знімати раніше накладені ними дисциплінарні стягнення;

2) командир дисциплінарного взводу та командир роти:

- оголошувати подяку;

- знімати раніше накладені ними дисциплінарні стягнення;

- дозволяти одне додаткове короткострокове побачення на місяць.

Командир дисциплінарного батальйону має право застосовувати заохочення, перелічені в пункті 44 цього Положення, у повному обсязі.

48. За порушення вимог режиму відбування покарання до засуджених може бути застосовано такі дисциплінарні стягнення:

- зауваження;

- догана;

- сувора догана;

- призначення в наряд на роботу - до п’яти днів у вільний від роботи і навчання час;

- арешт з триманням на гауптвахті - до 10 діб;

- виключення з числа тих, що виправляються.

49. Застосовувати заходи стягнення мають право:

1) командир відділення, заступник командира взводу і старшина роти:

- оголошувати зауваження, догану та сувору догану;

- призначати в наряд на роботу до 3 днів;

2) командир взводу:

- оголошувати зауваження, догану та сувору догану;

- призначати в наряд на роботу до 3 днів;

- накладати арешт з триманням на гауптвахті до 3 діб;

3) командир дисциплінарної роти:

- оголошувати зауваження, догану та сувору догану;

- призначати в наряд на роботу до 3 днів;

- накладати арешт з триманням на гауптвахті до 5 діб.

Командир дисциплінарного батальйону має право накладати дисциплінарні стягнення, вказані у пункті 48 цього Положення, у повному обсязі.

Арешт з триманням на гауптвахті застосовують до засуджених, які систематично порушують дисципліну, коли всі інші заходи стягнення не дали позитивних результатів.

50. Засуджені, заарештовані у дисциплінарному порядку, відбувають арешт на гауптвахті дисциплінарного батальйону згідно з вимогами Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України. При цьому всіх заарештованих тримають в одиночних камерах.

51. Під час перебування на гауптвахті засуджені не мають права на побачення, одержувати посилки, передачі, бандеролі та листи.

52. За злочини, вчинені під час відбування покарання в дисциплінарному батальйоні, винні особи несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

53. Військовослужбовців постійного складу дисциплінарного батальйону, заарештованих у дисциплінарному порядку, якщо за місцем дислокації батальйону немає гарнізонної гауптвахти, тримають на гауптвахті дисциплінарного батальйону, але розміщують окремо від засуджених із забезпеченням умов тримання, передбачених Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

 

6. Матеріально-побутове забезпечення та медичне обслуговування засуджених

54. Створення житлово-побутових умов для засуджених та їх медичне обслуговування здійснюють відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

55. Засуджених забезпечують речовим майном та продовольством за нормами, встановленими для військовослужбовців строкової служби.

56. Щомісячне грошове забезпечення засуджених у розмірі окладу, встановленого за першим тарифним розрядом для солдатів першого року строкової служби, зараховують на їхні особові рахунки.

57. Засудженим дозволяється мати мило, зубну щітку, зубний порошок або пасту, гребінець, носову хустинку, тютюнові вироби, сірники, приладдя для гоління, чищення одягу та взуття, особисті листи та папір для письма, книги, конверти, ручку та олівці. Вказані предмети, крім установлених за нормами постачання, закуповують організовано за рахунок особистих коштів засуджених у порядку, встановленому командиром дисциплінарного батальйону.

58. Хворих засуджених у разі потреби направляють на лікування до госпіталю. Направлення до госпіталю і повернення до дисциплінарного батальйону здійснюють під конвоєм, за винятком засуджених, яким надано право пересування без конвою.

Охорону засуджених, які перебувають на стаціонарному лікуванні, організовує начальник гарнізону згідно з вимогами Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України та Інструкції, затвердженої начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

Час перебування на лікуванні в госпіталі зараховується до строку відбування покарання.

 

7. Порядок звільнення з дисциплінарного батальйону

59. Засуджених звільняють з дисциплінарного батальйону за таких підстав:

- після відбуття строку покарання, призначеного вироком суду;

- в силу акту амністії;

- у зв’язку з помилуванням;

- у зв’язку з винесенням судом ухвали або постанови про звільнення від відбування покарання через хворобу, умовно-достроково і за іншими підставами, встановленими законом.

60. Осіб, звільнених з дисциплінарного батальйону, направляють для дальшого проходження служби, як правило, в ті ж військові частини, в яких вони проходили службу до засудження.

61. Командир дисциплінарного батальйону повідомляє командира військової частини про відправлення військовослужбовця і надсилає на його адресу службову характеристику цього військовослужбовця.

З особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання проводять виховну роботу за участю громадськості військових колективів.

62. Час перебування засуджених у дисциплінарному батальйоні до строку військової служби не зараховується.

Командуючий військами військового округу (оперативного командування), командуючий Військово-Морськими Силами України мають право зараховувати час перебування в дисциплінарному батальйоні до строку військової служби:

особам, які оволоділи військовою спеціальністю, добре знають і чітко виконують вимоги військових статутів та бездоганно несуть службу після звільнення з дисциплінарного батальйону;

особам, звільненим з дисциплінарного батальйону, якщо вони, відбуваючи покарання, твердо стали на шлях виправлення, виявили високу дисциплінованість і чесне ставлення до праці та військової служби.

63. Клопотання про зарахування часу перебування в дисциплінарному батальйоні до строку військової служби може бути подано:

командиром частини (корабля), до якої прибув звільнений з дисциплінарного батальйону, не раніш як через чотири місяці після прибуття його до частини (на корабель);

командиром дисциплінарного батальйону щодо осіб, ровесники яких звільнені в запас, - за один - два місяці до закінчення строку покарання.

Клопотання про зарахування часу перебування в дисциплінарному батальйоні до строку строкової військової служби зазначеним особам, звільненим умовно-достроково, доповідають відповідному командуючому не пізніш як через три дні після постановлення судом ухвали.

64. Осіб, що відбули покарання або звільнені умовно-достроково, яким згідно з пунктом 62 цього Положення час перебування у дисциплінарному батальйоні зараховано до строку строкової військової служби, та осіб, що підлягають звільненню у зв’язку з амністією або помилуванням, звільняють з військової служби в запас безпосередньо з дисциплінарного батальйону, якщо вони вже відслужили встановлені Законом України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» строки військової служби.

Осіб, щодо яких командиром дисциплінарного батальйону порушено клопотання про зарахування часу відбування покарання до строку строкової військової служби, після звільнення з дисциплінарного батальйону до прийняття рішення виводять із зони тримання засуджених і розміщують у підрозділах забезпечення.

65. На засуджених, визнаних військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров’я до військової служби зі зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, командир дисциплінарного батальйону вносить до суду подання про дострокове звільнення від покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням. Разом з поданням до суду надсилають висновок військово-лікарської комісії та особову справу засудженого. Осіб, щодо яких судом винесено ухвалу про дострокове звільнення від покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням, командир дисциплінарного батальйону достроково звільняє з військової служби і направляє до військового комісаріату або військової частини, звідки вони прибули.

66. Звільнені з дисциплінарного батальйону одержують такі документи: довідку про звільнення, обліково-послужну картку, військовий квиток, медичну книжку, продовольчий, речовий та грошовий атестати. Службову картку і характеристику надсилають до військової частини поштою.

Ордени, медалі, нагрудні значки і документи на них, гроші та цінності, а також інші особисті речі видають звільненому під розписку на описі особистих речей та роздавальній відомості.

Опис особистих речей залишають на зберігання в штабі дисциплінарного батальйону, а роздавальну відомість - у фінансовій службі.

Предмети обмундирування та взуття, що стали непридатними до вжитку, замінюють на придатні до носіння.

67. Звільнених з дисциплінарного батальйону забезпечують проїзними документами, грішми для продовольчо-дорожніх потреб або армійським сухим пайком та милом за встановленими нормами. До військових частин або до місця проживання вони прямують самостійно.

68. Про прибуття звільненого до військової частини її командир повинен негайно повідомити командира дисциплінарного батальйону.

69. Осіб, які відбули покарання у дисциплінарному батальйоні або достроково звільнені з нього, визнають такими, що не мають судимості.

Осіб, звільнених з дисциплінарного батальйону умовно-достроково, такими, що не мають судимості, визнають після закінчення невідбутої частини строку покарання.