Міжнародний фонд "Відродження"

ІНСТРУКЦІЯ про порядок організації здійснення адміністративного на-гляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань «Про затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі» від 4 листопада 2003 року N 1303/203

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2004 р. за N 46/8645

Відповідно до Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» із змінами та доповненнями

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про організацію здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі (далі - Інструкція), що додається.

2. Начальникам управлінь (відділів) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області, місті Севастополі, головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях та місті Севастополі забезпечити вивчення Інструкції працівниками органів виконання покарань, відповідних служб органів внутрішніх справ, прийняти від них заліки та налагодити належну взаємодію при виконанні вимог цієї Інструкції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України - начальника міліції громадської безпеки Присяжнюка А. Й., заступника Міністра внутрішніх справ України Опанасенка П. М. та першого заступника голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Пташинського О. Б.

4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 09.09.95 N 616 дск, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.95 за N 358/894.

Міністр внутрішніх справ України генерал-лейтенант міліції 
М. В. Білоконь 
Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань генерал-полковник внутрішньої служби 
В. А. Льовочкін

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник Генерального прокурора України державний радник юстиції першого класу
В. П. Пшонка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України,
Державного департаменту України
з питань виконання покарань
від 4 листопада 2003 р. N 1303/203
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 січня 2004 р. за N 46/8645

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок організації здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації здійснення адміністративного нагляду за окремими особами, звільненими з місць позбавлення волі.

1.2. Адміністративний нагляд установлюється з метою запобігання вчиненню злочинів окремими особами, звільненими із місць позбавлення волі, та здійснення на них виховного впливу.

При здійсненні адміністративного нагляду органи внутрішніх справ проводять щодо таких осіб тимчасові, примусові профілактичні та оперативно-розшукові заходи відповідно до чинного законодавства України.

1.3. Порядок дій органів внутрішніх справ та установ кримінально-виконавчої системи щодо здійснення адміністративного нагляду визначаються Законом України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» (далі - Закон), цією Інструкцією, а також нормативно-правовими актами МВС України та Державного департаменту України з питань виконання покарань.

1.4. Відповідно до пунктів «б», «в» і «г» статті 3 Закону адміністративний нагляд установлюється щодо повнолітніх осіб:

1.4.1. Засуджених до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо під час відбування покарання їх поведінка свідчила, що вони вперто не бажають стати на шлях виправлення і залишаються небезпечними для суспільства.

1.4.2. Засуджених до позбавлення волі за тяжкі, особливо тяжкі злочини або засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо вони після відбування покарання або умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, незважаючи на попередження органів внутрішніх справ систематично порушують громадський порядок і права інших громадян, учиняють інші правопорушення.

1.4.3. Засуджених до позбавлення волі за один із злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

1.5. Підставами для встановлення адміністративного нагляду є:

1.5.1. Вирок суду, що набрав законної сили, - щодо осіб, зазначених у пункті «г» статті 3 Закону.

1.5.2. Матеріали установ виконання покарань - щодо осіб, зазначених у пункті «б» статті 3 Закону.

1.5.3. Матеріали органів внутрішніх справ - щодо осіб, зазначених у пункті «в» статті 3 Закону.

 

2. Порядок підготовки матеріалів в установах кримінально-виконавчої системи щодо встановлення судами адміністративного нагляду:

2.1. Установи виконання покарань (далі - УВП):

2.1.1. Здійснюють облік засуджених та збирають відомості про поведінку під час відбування покарання в установах кримінально-виконавчої системи осіб, зазначених у пункті «б» і «г» Закону.

2.1.2. Готують матеріали, що свідчать про небажання засудженого стати на шлях виправлення та свідчать про доцільність установлення адміністративного нагляду.

2.1.3. Направляють до органів внутрішніх справ запити (додаток 1) з метою надання міськими (районними) управліннями (відділами) головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях і місті Севастополі (далі - міськ-, райвідділ) пропозицій щодо обмежень дій піднаглядних.

2.1.4. Готують матеріали стосовно раніше судимих осіб, які підпадають під дію Закону, що підтверджують необхідність установлення адміністративного нагляду для розгляду їх на комісії.

2.1.5. Направляють до суду подання, у якому мають бути визначені обмеження, які пропонує встановити начальник органу внутрішніх справ, на територію якого прибуде раніше судимий, щодо якого встановлено адміністративний нагляд (далі - піднаглядний).

2.1.6. Направляють постанови суду про встановлення адміністративного нагляду за обраним піднаглядним місцем проживання для виконання міськ-, райвідділами.

2.2. З метою якісної і своєчасної підготовки матеріалів для встановлення адміністративного нагляду за особами, які підлягають звільненню з установ виконання покарань, здійснюються такі функції:

2.2.1. Відділ по контролю за виконанням судових рішень не пізніше, ніж за три місяці до закінчення строку відбування засудженими покарання, складає списки осіб, які підпадають під дію Закону, і передає їх до відділу виховної і соціально-психологічної роботи, відділу нагляду і безпеки, оперативного відділу та медичної частини УВП.

2.2.2. Відділ нагляду і безпеки за формою, визначеною додатком 1 цієї Інструкції, готує запит до міськ-, райвідділу, на територію обслуговування якого має прибути особа, щодо якої можливе встановлення адміністративного нагляду.

2.2.3. Оперативний відділ виявляє злочинні зв’язки і наміри осіб, які підпадають під дію Закону, та у взаємодії з відділом нагляду і безпеки вивчає надані відділом по контролю за виконанням судових рішень списки і визначає коло осіб із числа засуджених, щодо яких є законні підстави для порушення питання про встановлення адміністративного нагляду.

2.2.4. Відділ виховної і соціально-психологічної роботи та відділ по контролю за виконанням судових рішень готує стосовно таких засуджених характеристики, копії вироків, довідки про застосовані заходи заохочення і стягнення та інші матеріали, які вказують про небажання засудженого стати на шлях виправлення та свідчать про доцільність встановлення адміністративного нагляду.

2.2.5. Медична частина подає довідку про стан здоров’я засудженого та проходження курсу лікування від наркоманії, алкоголізму тощо.

2.2.6. Відділ нагляду і безпеки узгоджує зібрані матеріали з першим заступником начальника установи, затверджує їх у начальника та подає до розгляду на комісії УВП з метою порушення питання про встановлення адміністративного нагляду за засудженими.

2.2.7. До складу комісії, яка розглядає матеріали про доцільність встановлення адміністративного нагляду щодо конкретної особи, належать: начальник, його перший заступник та заступник із соціально-психологічної роботи, начальники оперативного відділу, відділу по контролю за виконанням судових рішень та відділу нагляду і безпеки, медичної частини.

2.2.8. Рішення про необхідність встановлення адміністративного нагляду щодо особи приймається комісією.

2.2.9. Відділ нагляду і безпеки та оперативний відділ ведуть обліки осіб, щодо яких порушувалося питання про встановлення адміністративного нагляду та про надходження з міськ-, райвідділу пропозицій щодо обмежень дій, у журналі реєстрації постанов суду про встановлення адміністративного нагляду (додаток 2).

2.2.10. Начальник УВП, розглянувши ці матеріали, дає доручення про підготовку подання (додаток 3), у якому мають бути визначені обмеження дій з урахуванням пропозицій начальника міськ-, райвідділу, на територію обслуговування якого має прибути піднаглядний, та обґрунтування доцільності таких заходів.

Подання підписується начальником установи та передається разом з матеріалами до відділу по контролю за виконанням судових рішень.

2.2.11. Разом з поданням до суду надсилаються копія вироку та матеріали, що свідчать про необхідність встановлення адміністративного нагляду за відповідною особою.

2.2.12. Особа, стосовно якої внесено подання про встановлення адміністративного нагляду, викликається (доставляється) в судове засідання. Особі, стосовно якої внесено подання про встановлення адміністративного нагляду, роз’яснюється її право подати клопотання про участь у судовому засіданні захисника. На клопотання цієї особи викликається захисник. Крім цього, обов’язкова присутність представника УВП, начальник якої вніс подання.

2.2.13. Начальник УВП не пізніше трьох діб після винесення суддею постанови про встановлення адміністративного нагляду повідомляє про це міськ-, райвідділ за обраним піднаглядним місцем проживання за формою, визначеною додатком 4 цієї Інструкції.

2.2.14. Постанова судді оголошується піднаглядному в судовому засіданні. При цьому особі, щодо якої встановлено адміністративний нагляд, під підпис роз’яснюється її обов’язок вести законослухняний спосіб життя, не порушувати громадський порядок і додержувати таких правил:

а) Прибути у визначений установою виконання покарань термін в обране ним місце проживання і зареєструватися в органі внутрішніх справ.

б) З’являтися за викликом міліції у вказаний термін і давати усні та письмові пояснення з питань, пов’язаних з виконанням правил адміністративного нагляду.

в) Письмово повідомляти працівників міліції, які здійснюють адміністративний нагляд, про зміну місця роботи чи проживання, а також про виїзд за межі району (міста) у службових справах.

г) У разі від’їзду в особистих справах з дозволу міліції в інший населений пункт та перебування там більше доби зареєструватися в місцевому органі внутрішніх справ.

Заборонено встановлювати обмеження, які не зазначені у постанові судді про встановлення адміністративного нагляду.

2.2.15. Про оголошення піднаглядному постанови судді про встановлення адміністративного нагляду й обмежень та роз’яснення відповідальності за порушення цих правил начальник або його перший заступник складає довідку, визначеною додатком 5 цієї Інструкції. У разі відмови особи, що звільняється, підписувати довідку, посадова особа робить про це відповідний запис і попереджає піднаглядного, що його відмова не звільняє його від відповідальності за порушення правил адміністративного нагляду.

2.2.16. Постанову судді про встановлення адміністративного нагляду, характеристику на піднаглядну особу, а також довідку про оголошення особі, яка звільняється з місць позбавлення волі, постанови суду про встановлення адміністративного нагляду відділ контролю за виконанням судових рішень направляє до міськ-, райвідділу за обраним нею місцем проживання в день його звільнення.

2.2.17. Термін адміністративного нагляду починається з дня оголошення особі постанови судді про встановлення адміністративного нагляду.

 

3. Організація здійснення адміністративного нагляду в міськ-, райвідділах

Осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, беруть на облік, фотографують, а в разі необхідності у них беруть відбитки пальців. Працівники міліції зобов’язані систематично контролювати поведінку цих осіб, запобігати порушенням ними громадського порядку та прав інших громадян і припиняти їх, проводити розшук осіб, які уникають адміністративного нагляду.

3.1 Дільничні інспектори міліції:

3.1.1. Здійснюють контроль за прибуттям і реєстрацією піднаглядних та осіб, які підпадають під дію Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі».

3.1.2. Беруть на профілактичний облік піднаглядних та ведуть справи адміністративного нагляду.

3.1.3. Оформляють за наявності підстав матеріали про встановлення адміністративного нагляду за особами, які підпадають під дію Закону.

3.1.4. Контролюють дотримання піднаглядними правил адміністративного нагляду.

3.1.5. Залучають до здійснення адміністративного нагляду позаштатних дільничних інспекторів міліції, громадських помічників і формування з охорони громадського порядку.

3.1.6. Взаємодіють з оперуповноваженими карного розшуку, патрульно-постовими нарядами міліції та іншими підрозділами.

3.2. Підрозділи карного розшуку:

3.2.1. Виявляють злочинні зв’язки, наміри піднаглядних та осіб, які підпадають під дію Закону.

3.2.2. Уживають заходів до попередження і припинення ними злочинів.

3.2.3. Спільно з дільничними інспекторами міліції контролюють дотримання піднаглядними правил адміністративного нагляду і встановлених судом обмежень.

3.3. Підрозділи оперативної служби, державної служби боротьби з економічною злочинністю, боротьби з організованою злочинністю та з незаконним обігом наркотиків:

3.3.1. Виявляють злочинні зв’язки і наміри піднаглядних та осіб, які підпадають під дію Закону, вживають заходів до попередження злочинів з їх боку.

3.3.2. Взаємодіють з цих питань зі службами карного розшуку, дільничними інспекторами міліції та іншими підрозділами.

3.4. Слідчі та підрозділи дізнання:

3.4.1. При провадженні дізнання та досудового слідства виявляють причини та умови, які сприяли вчиненню злочинів піднаглядними або особами, що підпадають під дію Закону, а також причини невстановлення адміністративного нагляду і непроведення розшуку осіб, які ухилились від нього.

3.4.2. Уносять начальникам міськ-, райвідділів за місцем проживання (перебування) вказаних осіб подання про виявлені недоліки в роботі з установлення і здійснення адміністративного нагляду.

3.5. Приймальники-розподільники, чергові частини міськ-, райвідділів:

Серед осіб, затриманих за правопорушення, виявляють піднаглядних і осіб, які підпадають під дію Закону. Протягом доби інформують міськ-, райвідділи за місцем проживання (перебування) цих осіб про вчинені ними правопорушення, затримання піднаглядних та осіб, оголошених у розшук за ухилення від адміністративного нагляду.

3.6. Патрульно-постові наряди міліції:

Під час виконання обов’язків з охорони громадського порядку здійснюють контроль та ведуть спостереження за особами, відносно яких встановлено адміністративний нагляд, якщо вони з’являються в громадських місцях, відвідування яких їм не дозволено, або залишають місце проживання (перебування) в заборонені для цього години. При виявленні таких осіб патрульні (постові) затримують їх і доставляють до чергової частини міськ-, райвідділу з метою оформлення матеріалів про порушення правил адміністративного нагляду.

3.7. Начальник міськ-, райвідділу або його заступник після отримання з УВП запиту щодо пропозицій до встановлення обмежень дій піднаглядного дає дільничному інспектору міліції доручення не пізніше 10 днів з дня надходження запиту направити до УВП повідомлення з пропозиціями стосовно обмежень дій при встановленні адміністративного нагляду (додаток 6).

3.8. Дільничний інспектор міліції, отримавши повідомлення про звільнення від відбування покарання особи, щодо якої встановлено адміністративний нагляд, забезпечує спостереження та контроль за її своєчасним прибуттям до обраного місця проживання, своєчасністю реєстрації в органі внутрішніх справ та поведінкою, проводить з нею бесіду і попереджує її про відповідальність за порушення громадського порядку та прав інших громадян.

3.9. При отриманні постанови про встановлення адміністративного нагляду дільничний інспектор міліції оформляє на нього справу адміністративного нагляду за зразком, визначеним додатком 7 цієї Інструкції.

3.9.1. Справа адміністративного нагляду фіксується в першій частині журналу реєстрації справ адміністративного нагляду (додаток 8), який зберігається у відділі (відділенні) дільничних інспекторів міліції. Контроль за веденням справи адміністративного нагляду здійснює начальник відділу (відділення) дільничних інспекторів міліції, а в разі його відсутності - працівник, який відповідає за організацію роботи дільничних інспекторів міліції з раніше судимими особами.

3.10. Після реєстрації піднаглядного дільничний інспектор міліції заповнює на нього сторожову картку, зразок якої наведено в додатку 9 цієї Інструкції, і направляє її в адресні бюро Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва та Севастополя (далі - адресні бюро).

3.11. Начальник відділу (відділення) дільничних інспекторів міліції передає начальнику відділу (відділення) карного розшуку під підпис у журналі реєстрації справ адміністративного нагляду копію постанови судді про встановлення адміністративного нагляду щодо піднаглядної особи.

3.12. У разі ненадходження з УВП у десятиденний термін з дня звільнення піднаглядної особи постанови судді про встановлення адміністративного нагляду дільничний інспектор міліції, на дільниці якого фактично проживає така особа, готує до УВП запит про її термінову висилку.

У такому самому порядку розв’язуються питання щодо запиту справи адміністративного нагляду в разі переїзду піднаглядного за межі території обслуговування іншого міськ-, райвідділу.

3.13. Адміністративний нагляд здійснюється за місцем реєстрації піднаглядного. Начальник міськ-, райвідділу за письмовою заявою піднаглядного може дозволити йому тимчасове проживання (перебування) в іншому місці в межах території, яку обслуговує міськ-, райвідділ.

 

4. Порядок підготовки матеріалів у міськ-, райвідділах щодо встановлення судами адміністративного нагляду

4.1. Відносно раніше судимих осіб, які підпадають під дію пункту «в» статті 3 Закону, які незважаючи на попередження органів внутрішніх справ, систематично порушують громадський порядок і права інших громадян, учиняють інші правопорушення, міськ-, райвідділом готуються матеріали про необхідність встановлення щодо них адміністративного нагляду.

4.2. З метою отримання своєчасної інформації про вчинення правопорушення особою, яка підпадає під дію Закону, дільничний інспектор міліції зобов’язаний систематично контролювати її поведінку за місцем проживання (перебування) й роботи, не рідше одного разу на місяць перевіряти особу за довідковими картотеками правопорушників, використовувати інформацію приймальників-розподільників, чергових частин міськ-, райвідділів.

4.3. У разі встановлення факту порушення громадського порядку або прав інших громадян, учинення інших правопорушень цією особою, дільничний інспектор міліції виносить письмове попередження особи, стосовно якої може бути встановлено адміністративний нагляд (додаток 10).

4.4. У разі, якщо особа, яка підпадає під дію Закону, незважаючи на письмове попередження органів внутрішніх справ продовжує порушувати громадський порядок і права інших громадян, учиняє інші правопорушення, за які чинним законодавством встановлена адміністративна відповідальність, дільничний інспектор міліції доповідає про це рапортом начальнику міськ-, райвідділу для прийняття рішення про доцільність встановлення за нею адміністративного нагляду.

До рапорту додаються:

- копія вироку суду про попереднє засудження до позбавлення волі;

- довідка про перевірку на наявність судимостей;

- характеристика особи та матеріали, які свідчать про вчинені особою правопорушення і накладені стягнення:

- засвідчені копії протоколів та постанов про притягнення до адміністративної відповідальності;

- письмове попередження, винесене цій особі, стосовно якої може бути встановлено адміністративний нагляд;

- пояснення правопорушника;

- пояснення громадян, що характеризують їх поведінку;

- пропозиції щодо застосування обмежень дій піднаглядному;

- інші матеріали.

4.5. Начальник міськ-, райвідділу, розглянувши ці матеріали, приймає рішення щодо підготовки подання про встановлення стосовно цієї особи адміністративного нагляду (додаток 11), підписує його та разом з вищезазначеними матеріалами направляє до суду.

Для вирішення питання про встановлення адміністративного нагляду на судове засідання судом викликається особа, щодо якої внесено подання про встановлення адміністративного нагляду, а за її клопотанням - і захисник, а також представник міськ-, райвідділу внутрішніх справ, начальник якого вніс подання.

4.6. Після встановлення судом адміністративного нагляду начальник міськ-, райвідділу або його заступник, а також дільничний інспектор міліції, як і в разі, коли нагляд встановлено в місцях позбавлення волі, діють згідно з пунктами 3.9, 3.9.1, 3.10, 3.11, 3.13 цієї Інструкції.

 

5. Права працівників органів внутрішніх справ при здійсненні адміністративного нагляду

5.1. При здійсненні адміністративного нагляду працівники міліції діють відповідно до Закону України «Про міліцію», Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі».

5.2. Для забезпечення ефективного профілактичного впливу на осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, дільничний інспектор міліції взаємодіє з членами спостережної комісії місцевих рад та громадськими формуваннями.

5.3. Дільничні інспектори міліції та працівники карного розшуку зобов’язані проводити індивідуально-попереджувальну роботу з піднаглядним з метою запобігання випадкам ухилення його від адміністративного нагляду. У разі отримання відомостей про наміри піднаглядного ухилитися від адміністративного нагляду або вчинити правопорушення викладають начальнику міськ-, райвідділу внутрішніх справ пропозиції щодо посилення контролю за поведінкою і способом життя такої особи.

5.4. Контроль за додержанням піднаглядним правил адміністративного нагляду і встановлених судом обмежень дій піднаглядного здійснюється дільничними інспекторами міліції у взаємодії з працівниками карного розшуку, інших служб і підрозділів із суворим дотриманням прав особи на повагу до її приватного та сімейного життя, недоторканості житла і таємниці листування.

Будь-яке втручання у право особи може бути здійснене лише на підставі закону та у випадках обґрунтованої необхідності захисту національної та громадської безпеки або економічного добробуту країни.

5.5. Про результати перевірок додержання піднаглядними правил і обмежень дій адміністративного нагляду працівники міліції здійснюють запис у листку контролю за дотриманням встановлених обмежень дій піднаглядним (додаток 12) та рапортом доповідають начальнику міськ-, райвідділу.

5.6. У разі, якщо піднаглядному судом встановлені обмеження дій у вигляді реєстрації в міліції, то за письмовим рішенням начальника міськ-, райвідділу така реєстрація здійснюється працівником відділення (відділу) дільничних інспекторів міліції, дільничним інспектором міліції, працівником карного розшуку або черговим міськ-, райвідділу, про що здійснюється запис у реєстраційному листку (додаток 13). Час явок установлюється з таким розрахунком, щоб це не впливало на роботу і навчання піднаглядного.

Якщо піднаглядний мешкає на значній відстані від міськ-, райвідділу, то йому з письмового дозволу начальника міськ-, райвідділу може встановлюватися явка для реєстрації в службове приміщення дільничного інспектора, про що здійснюється запис у реєстраційному листку.

5.7. Під час реєстрації з піднаглядним проводиться бесіда профілактичного характеру, про що складається довідка за формою, визначеною додатком 14 цієї Інструкції.

5.8. У разі виявлення серед осіб, які тримаються в приймальнику-розподільнику, таких, що перебувають під адміністративним наглядом і не прибули після звільнення з місць позбавлення волі до обраного місця проживання у встановлений строк або самовільно залишили його з метою ухилення від адміністративного нагляду, начальник підрозділу інформує про це міськ-, райвідділ за обраним піднаглядним місцем проживання.

5.9. Питання про виїзд піднаглядного з місця постійного проживання за межі району (міста) в особистих справах вирішується з письмового дозволу начальника міськ-, райвідділу на підставі письмової заяви піднаглядного на термін, який не перевищує 10 діб, з урахуванням часу перебування його у дорозі.

5.10. У разі дозволу на тимчасовий виїзд до іншої місцевості піднаглядному вручається під підпис маршрутний листок за формою, визначеною додатком 15 цієї Інструкції. Про виїзд піднаглядного дільничний інспектор міліції письмово повідомляє міськ-, райвідділ, на територію обслуговування якого цей піднаглядний має прибути (додаток 16).

5.11. Після прибуття піднаглядного на територію обслуговування іншого міськ-, райвідділу працівник відділу (відділення) дільничних інспекторів міліції, а за його відсутності - дільничний інспектор міліції, або працівник карного розшуку, або черговий міськ-, райвідділу реєструє прибулого у другому розділі журналу реєстрації справ адміністративного нагляду і піднаглядних та протягом доби інформує про його прибуття дільничного інспектора міліції, на території обслуговування якого буде тимчасово проживати дана особа.

На маршрутному листку піднаглядного здійснюється відповідний запис про прибуття і вибуття, що засвідчується печаткою (штампом) міськ-, райвідділу.

5.12. Дільничний інспектор міліції протягом строку тимчасового перебування піднаглядного здійснює стосовно нього індивідуально-профілактичну роботу. У разі виявлення правопорушень з боку піднаглядного інформує міськ-, райвідділ за місцем його проживання.

5.13. При поверненні піднаглядного на постійне місце проживання (перебування) дільничний інспектор міліції продовжує здійснювати за ним адміністративний нагляд та робить запис у маршрутному листку про прибуття особи і долучає його до справи адміністративного нагляду.

5.14. У разі від’їзду піднаглядного на інше місце проживання (перебування) із зняттям з реєстрації, дільничний інспектор міліції, який здійснює нагляд, повідомляє міськ-, райвідділ, на територію обслуговування якого прибуде піднаглядний, за формою, визначеною додатком 16 цієї Інструкції. При цьому піднаглядному видається контрольний листок (додаток 17).

Міськ-, райвідділ за новим місцем реєстрації піднаглядного надсилає до міськ-, райвідділу за попереднім місцем проживання (перебування) запит про надання щодо цієї особи справи адміністративного нагляду.

5.15. Міськ-, райвідділ, який пересилає справу адміністративного нагляду, у триденний строк письмово повідомляє адресні бюро про зміну піднаглядним постійного місця проживання (додаток 18). Аналогічне повідомлення направляється до адресного бюро в разі засудження піднаглядного або особи, яка підпадає під дію Закону, а також у разі погашення або зняття з них судимості.

5.16. За порушення правил адміністративного нагляду або встановлених судом обмежень піднаглядний може бути притягнутий до адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до норм Кодексу України про адміністративні правопорушення чи Кримінального кодексу України.

 

6. Підстави для зміни обсягу обмежень дій піднаглядних, продовження чи припинення адміністративного нагляду

6.1. Начальник міськ-, райвідділу внутрішніх справ під час здійснення адміністративного нагляду з урахуванням особи піднаглядного, його способу життя і поведінки направляє до суду подання щодо:

продовження терміну адміністративного нагляду відповідно до частини другої статті 6 Закону (додаток 19);

збільшення або зменшення обсягу обмежень дій піднаглядних відповідно до частини другої статті 10 Закону (додаток 20);

припинення адміністративного нагляду відповідно до частини четвертої статті 8 та частини четвертої статті 5 Закону (додаток 21).

До подання додаються матеріали, що готуються відповідно до пунктів 4.3 та 4.4 цієї Інструкції (крім випадків, передбачених у частині другій статті 8 Закону).

6.2. Якщо піднаглядному призначено покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, адміністративний нагляд не припиняється.

6.3. Після припинення адміністративного нагляду дільничний інспектор міліції продовжує здійснювати індивідуально-профілактичну роботу до закінчення передбаченого законом строку погашення судимості або її зняття.

Начальник Департаменту адміністративної служби міліції МВС України генерал-майор міліції
О. І. Савченко

Начальник управління охорони, нагляду і безпеки Державного департаменту України з питань виконання покарань полковник внутрішньої служби 
М. П. Ільтяй