Міжнародний фонд "Відродження"

Державна програма покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006 - 2010 роки

«Про затвердження Державної програми покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006 - 2010 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. N 1090

 

Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Державну програму покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006 - 2010 роки (далі – Програма), що додається.

2. Державному департаменту з питань виконання покарань, іншим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, разом з Міністерством фінансів передбачати кошти для її виконання в межах видатків, що визначаються їм щороку під час складання проекту Державного бюджету України.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за участю Державного департаменту з питань виконання покарань розробити і затвердити на 2006 - 2010 роки регіональні програми створення нових робочих місць для засуджених з урахуванням показників, передбачених Програмою.

4. Державному департаменту з питань виконання покарань за погодженням з Міністерством юстиції подавати щороку до 20 лютого Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання Програми.

Прем’єр-міністр України  Ю. ЄХАНУРОВ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2006 р. N 1090

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006 - 2010 роки

Загальні положення

Протягом останніх років діяльність установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, в яких тримається майже 180 тис. осіб, фінансується у розмірі не більше 40 відсотків мінімально необхідної потреби. Внаслідок цього матеріально-технічна база установ виконання покарань та слідчих ізоляторів і умови тримання засуджених та осіб, взятих під варту, не повною мірою відповідають вимогам Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України «Про попереднє ув’язнення», Загальної декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, мінімальним стандартним правилам поводження з ув’язненими та Європейським в’язничним правилам, про що неодноразово відзначали Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, представники Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, експерти Ради Європи, громадські правозахисні організації.

Для забезпечення жилою площею згідно із нормами, визначеними Кримінально-виконавчим кодексом України, необхідно реконструювати приміщення установ виконання покарань, облаштувати додаткові місця, переобладнати гуртожитки казарменого типу установ виконання покарань для блочного розміщення засуджених. Потребує вирішення питання розміщення осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, кількість яких зростає щороку в середньому на 110 - 125 осіб.

Більшість режимних корпусів слідчих ізоляторів, які збудовано понад 100 років тому, перебуває у незадовільному технічному або аварійному стані і малопридатна для подальшого тримання осіб, взятих під варту. Кількість осіб, що тримаються в слідчих ізоляторах, у деяких регіонах перевищує кількість місць на 4 тис., що суперечить вимогам Закону України «Про попереднє ув’язнення».

Актуальною залишається проблема приведення у відповідність з вимогами санітарного та кримінально-виконавчого законодавства закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби, в яких кількість хворих засуджених перевищує кількість місць на 2,5 тисячі. Порушення норм жилої площі та санітарно-епідемічних нормативів у деяких випадках призводить, зокрема, до поширення внутрішньолікарняної інфекції, хіміорезистентного туберкульозу, виникнення професійних захворювань серед персоналу.

Значна частина медичної техніки та виробів медичного призначення у закладах охорони здоров’я, стаціонарного обладнання їдалень та банно-пральних комбінатів, транспортних засобів, а також технологічного устатковання Державної кримінально-виконавчої служби перебувають у незадовільному технічному стані внаслідок тривалої експлуатації, морально застарілі і підлягають списанню.

Забезпечення загальноосвітнього та професійно-технічного навчання в установах виконання покарань потребує створення належної матеріально-технічної бази.

Досяг критичної межі технічний стан та знизився експлуатаційний рівень безпеки переважної більшості об’єктів інженерного та побутового призначення, збудованих понад 50 років тому, що може становити загрозу здоров’ю і життю людей, спричинити виникнення аварій та надзвичайних ситуацій. Крім того, витрати, пов’язані з проведенням аварійно-відбудовних робіт на зазначених об’єктах, перевищують у 2 - 3 рази витрати з проведення профілактичного ремонту.

На розв’язання перелічених та інших проблем спрямована ця Програма.

 

Мета Програми

Основною метою Програми є приведення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, у відповідність з вимогами законодавства та європейськими нормами і стандартами, забезпечення безумовного дотримання прав людини і громадянина в місцях позбавлення волі, стабільного функціонування органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств, закладів охорони здоров’я і навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби.

 

Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

удосконалення системи організаційно-правового забезпечення функціонування Державної кримінально-виконавчої служби;

приведення умов тримання, медико-санітарного і побутового забезпечення засуджених та осіб, взятих під варту, у відповідність з вимогами законодавства;

зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, сприяння діяльності підприємств Державної кримінально-виконавчої служби;

оновлення і утримання в належному стані об’єктів інженерного забезпечення, інженерно-технічних засобів охорони та зв’язку.

Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити заходи згідно з додатком 1.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел. Орієнтовний обсяг коштів державного бюджету, необхідний для фінансування Програми, становить 2262471,8 тис. гривень.

Орієнтовний обсяг та джерела фінансування заходів щодо покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006 - 2010 роки наведено у додатку 2.

Обсяг фінансового забезпечення Програми підлягає уточненню в процесі складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

 

Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість:

привести умови тримання засуджених та осіб, взятих під варту, у відповідність з вимогами законодавства та виконати міжнародні зобов’язання України з дотримання прав людини і громадянина;

забезпечити стабільне функціонування органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств, закладів охорони здоров’я та навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби;

поліпшити медико-санітарне забезпечення засуджених та осіб, взятих під варту;

забезпечити реалізацію прав засуджених на гуманне ставлення і повагу їх гідності, охорону здоров’я, особисту безпеку, освіту, працю.

 

Координація роботи і контроль за виконанням Програми

Координацію роботи і контроль за виконанням Програми здійснює Державний департамент з питань виконання покарань.