Міжнародний фонд "Відродження"

«Про затвердження Положення про школу професійної майстерності персоналу кримінально-виконавчої інспекції Державної кримінально-виконавчої служби України». Наказ Департаменту № 55

«Про затвердження Положення про школу професійної майстерності персоналу кримінально-виконавчої інспекції Державної кримінально-виконавчої служби України»

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 23.03.2007 № 55

З метою підвищення професійної компетенції персоналу кримінально-виконавчої інспекції Державної кримінально-виконавчої служби України, рівня організації виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про школу професійної майстерності персоналу кримінально-виконавчої інспекції (далі – Положення), що додається.

2. Начальникам територіальних органів управління Департаменту:

забезпечити роботу шкіл професійної майстерності персоналу кримінально-виконавчої інспекції відповідно до Положення;

затвердити склад навчальних груп та їх керівників;

щороку до 10 вересня подавати до Департаменту звіт за наслідками роботи шкіл професійної майстерності персоналу кримінально-виконавчої інспекції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Департаменту Калашник Н.Г.

4. Наказ оголосити персоналу кримінально-виконавчої інспекції Державної кримінально-виконавчої служби України.

Голова  В.В. Кощинець

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного департаменту України
з питань виконання покарань
23.03.2007  № 55

ПОЛОЖЕННЯ
про школу професійної майстерності персоналу кримінально-виконавчої інспекції

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНЯ

1.1. Навчання у школі професійної майстерності персоналу кримінально-виконавчої інспекції (далі - школа) є формою підвищення професійної компетенції цієї категорії персоналу і рівня організації виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

1.2. Заняття у школі починаються з 1 вересня, проводяться відповідно до тематичного плану (додаток до цього Положення) та розкладу занять, як правило, у перший четвер місяця. Допускається проведення занять у школі за рахунок часу, відведеного для занять із спеціальної підготовки в межах службової підготовки. Тематичний план та розклад занять затверджується заступником начальника територіального органу управління Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі - Департамент) з соціально-виховної, психологічної роботи та діяльності кримінально-виконавчої інспекції.

1.3. В залежності від розташування міських, районних і міжрайонних відділів кримінально-виконавчої інспекції (далі – територіальні підрозділи кримінально-виконавчої інспекції), їх матеріально-технічного забезпечення (наявність відповідних приміщень, забезпеченість меблями тощо) визначаються навчальні групи для проведення занять у школі та призначаються їх керівники.

1.4. Склад навчальних груп та їх керівники затверджуються наказом начальника територіального органу управління Департаменту.

1.5. До проведення занять у школі залучаються юристи, практичні педагоги, психологи, фахівці центрів соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, працівники суду, прокуратури, органів внутрішніх справ, науковці, фахівці з соціальної роботи, пенітенціарної психології та педагогіки.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ У ШКОЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

2.1. Загальне керівництво роботою школи здійснює заступник начальника територіального органу управління Департаменту з соціально-виховної, психологічної роботи та діяльності кримінально-виконавчої інспекції.

2.2. Безпосередня організація роботи школи покладається на начальника відділу (сектору) кримінально-виконавчої інспекції територіального органу управління Департаменту та на начальників територіальних підрозділів кримінально-виконавчої інспекції, призначених керівниками навчальних груп, які:

- забезпечують належні умови для роботи школи;

- здійснюють підготовку розкладу занять відповідно до тематичного плану;

- організовують проведення занять та їх відвідування персоналом кримінально-виконавчої інспекції;

- проводять особисто та залучають до проведення занять у школі найбільш підготовлених і досвідчених осіб з числа персоналу кримінально-виконавчої інспекції та затверджують план-конспекти занять;

- залучають до занять у школі юристів, практичних педагогів, психологів, фахівців центрів соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, науковців, фахівців з соціальної роботи, пенітенціарної психології та педагогіки;

- узагальнюють навчально-методичний матеріал;

здійснюють підготовку експрес-інформації стосовно сучасних форм і методів роботи з особами, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі;

-  організовують прийняття заліків у персоналу за результатами навчання;

- забезпечують розгляд питань організації роботи школи на нарадах територіального органу управління Департаменту.

2.3. Начальник відділу (сектору) кримінально-виконавчої інспекції територіального органу управління Департаменту має право:

- вносити зміни до тематики занять у школі, враховуючи рівень підготовки персоналу та нагальні потреби діяльності кримінально-виконавчої інспекції;

- проводити перевірки рівня знань персоналу;

- за результатами навчання вносити пропозиції щодо заохочення персоналу та вжиття заходів реагування до осіб, які виявили низький рівень підготовки.

2.4. Персонал кримінально виконавчої інспекції зобов’язаний:

- відвідувати заняття у школі та вести конспекти;

- брати активну участь у семінарах і практичних заняттях;

- у разі відсутності на заняттях самостійно вивчати навчальний матеріал з обов’язковим відображенням його у конспекті;

- самостійно працювати над підвищенням свого професійного рівня;

- впроваджувати у практичну діяльність сучасні форми і методи роботи з особами, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

2.5. Особи з числа персоналу кримінально-виконавчої інспекції можуть вносити начальнику відділу (сектору) кримінально-виконавчої інспекції територіального органу управління Департаменту пропозиції щодо організації роботи школи та тематики занять.

2.6. Під час навчання у школі персонал забезпечується необхідним навчально-методичним матеріалом.

2.7. Відвідування занять відображається у планах роботи територіального підрозділу кримінально-виконавчої інспекції.

2.8. Облік відвідування занять у школі здійснюється у спеціальному журналі, який зберігається у керівника навчальної групи.

2.9. Навчально-методичний матеріал для проведення занять у школі (план-конспекти, реферати, опитувальні листи тощо), відомості за результатами заліків долучаються до відповідної справи, яка зберігається у відділі (секторі) кримінально-виконавчої інспекції територіального органу управління Департаменту. Журнал відвідування занять у школі та відомості за результатами заліків зберігаються протягом 3 років.

2.10. Раз на півроку (до 25 лютого та 25 серпня) за результатами навчання у школі персонал складає заліки. Заліки приймаються комісією у складі представника відділу (сектору) кримінально-виконавчої інспекції територіального органу управління Департаменту та відповідного керівника навчальної групи. При оцінюванні знань враховуються активність на практичних і семінарських заняттях, ефективність застосування набутих знань у практичній діяльності.

2.11. Контроль за організацією роботи школи здійснює заступник начальника територіального органу управління Департаменту з соціально-виховної, психологічної роботи та діяльності кримінально-виконавчої інспекції. Перевірки організації роботи школи здійснюються не рідше одного разу у півріччя.

Начальник управління кримінально-виконавчої інспекції
Державного департаменту України з питань виконання
Покарань полковник внутрішньої служби  Ю.В. Олійник