Міжнародний фонд "Відродження"

Правила помилування без змін

Олександр Букалов
Правозахисна організація «Донецький Меморіал» звернулась до Президента України з пропозицією внести зміни до Положення про порядок здійснення помилування. Свої аргументи організація виклала у листі до Президента, який наводиться нижче.
Серед змін, що пропонувалися – надання можливості клопотати про помилування крім засудженому й іншим особам.
У отриманій відповіді від 10.06.2013 р. за підписом І. Козлова – керівника управління з питань помилування Адміністрації Президента України, стверджується, що чинне Положення відповідає чинному законодавству і «не створює будь-яких перешкод щодо реалізації прав засуджених на помилування». Начебто пропозиції подавались через наявність якихось міфічних перешкод. Будь-яких інших аргументів, попри чемну тональність відповіді, на користь своєї позиції керівник управління І. Козлов не наводить. То ж висновок його однозначний – нічого міняти в Положенні про порядок здійснення помилування в Адміністрації Президента не бажають.

Лист «Донецького Меморіалу» та відповідь на нього

«ДОНЕЦЬКИЙ МЕМОРІАЛ»
№ 120 від 31 травня 2013 р.
Президенту України
Януковичу В.Ф.
Шановний пане Президент!
Процедура помилування у будь-якій країні є важливим чинником, який відображає ставлення керівника держави, який вповноважений її здійснювати, до загально людських цінностей, в першу чергу, до справедливості, милосердя, відповідальності за скоєне. Здійснюючи помилування, керівник держави спирається на ті засадничі правила та традиції, які домінують у суспільстві. Природно, що в його діях є як правова складова, так і складова моральна.
Після обрання Вас Президентом Вами ухвалено Указом № 902/2010 від 16 вересня 2010 року новий варіант «Положення про помилування».
Я не впевнений, що Ви ознайомились з реакцією громадськості та фахівців на цей новий варіант нормативного документу. Принаймні, мені не відомі будь-які Ваші висловлювання, оцінки та зауваження з цього приводу.
Звичайно, не коректно буде сказати, що реагування на експертні думки щодо ухвалених Вами нормативних актів є Вашим обов’язком. Але в будь-якому разі Ваша реакція на такі експертні оцінки або відсутність такої реакції свідчать про Ваші пріоритети та ставлення до думок представників громадськості та експертного співтовариства у питаннях, які мають великий суспільний інтерес та стосуються сфери дотримання прав людини.
А коротко висновок експертів, які вважали за потрібне висловитись, такий: поряд з позитивними новаціями новий варіант Положення містить низку позицій, які погіршують цей нормативний акт, ба навіть мають ознаки порушення вимоги ст. 22 Конституції України, яка передбачає, що нові Закони не можуть звужувати обсяг прав, які мають громадяни. Не думаю, що Указами Президента обсяг прав можна погіршувати. Але саме так, на жаль, сталося з прийняттям Вами згадуваного Указу № 902/2010.
Саме тому громадська правозахисна організація «Донецький Меморіал» ініціювала підготовку варіанту Положення про помилування, яке усуває ті недоліки, які залишились після останньої переробки Положення. Основну роботу з підготовки цього варіанту виконали експерти правозахисних організацій.
Направляємо Вам для розгляду цей варіант і сподіваємось, що Ви та фахівці, яким Ви це доручите, уважно розглянете наші пропозиції та врахуєте їх при удосконаленні цього документу. Якщо ж ці фахівці вважатимуть, що краще розуміються на цій матерії та Положення у сучасному вигляді не потребує змін, то хотілося б сподіватися на отримання аргументів, чому та або інша наша пропозиція є неприйнятною.
Хотілося б сказати і про відбір членів Комісії з помилування. Обрання до комісії виключно представників державних органів (шість народних депутатів, колишній Генеральний прокурор, заступник Міністра внутрішніх справ, перший заступник Голови Верховного Суду України, перший заступник Міністра юстиції України, Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань, загалом вісім держслужбовців) та майже відсутність представників громадськості (вчених, журналістів, артистів, спортсменів, правозахисників) змушує не тільки вважати, що таку відповідальність не можна, на Ваш погляд, довіряти таким представникам, (начебто, колишній прокурор викликає у Вас більше довіри у питаннях милосердя, ніж правозахисник або журналіст) але й про уявлення, що у питаннях милосердя та справедливості народні депутати в нашій країні краще розуміються, ніж, наприклад, письменники, артисти або лікарі. Проте помилування, на наш погляд, перш за все акт моральний, а вже потім правовий
Ще раз дозвольте, пане Президент, висловити сподівання, що дане звернення не буде проігноровано і на нього буде надано змістовну відповідь по суті, яку ми обіцяємо широко оприлюднити.
Вашу відповідь просимо направити за адресою
а/с 4836, Донецьк, 83092
Додатки
1. Положення про порядок здійснення помилування (проект);
2. Порівняльна таблиця з пропозиціями змін до Положення про помилування;
3. Пояснювальна записка до проекту пропозицій змін до Положення про здійснення помилування від «Донецького Меморіалу»,
З повагою
Олександр Букалов
голова ради правозахисної організації «Донецький Меморіал»
заступник голови обласної спостережної комісії при Донецькій облдержадміністрації

Адміністрація Президента України
Управління з питань помилування
10.06.2013 р. № 21-11/34 На № 120 від 31.05.2013 р.
Голові ради правозахисної організації
"Донецький меморіал" О.БУКАЛОВУ

Шановний пане Олександре!
Ваше звернення щодо необхідності внесення змін до Положення про порядок здійснення помилування, затвердженого Указом Президента України від 16 вересня 2010 року № 902 (далі - Положення), з метою розширення кола суб’єктів, які мали б право клопотати про помилування засуджених, а також зміни інших положень, пов’язаних з процедурою помилування, опрацьовано.
Аналіз практики розгляду клопотань про помилування показує, що результат прийняття рішення про помилування засуджених залежить не від кількості та рангу клопотальників, а, перш за все, від ступеня тяжкості злочину, обставин його вчинення, які, до речі, вже встановлені вироком суду і не потребують додаткових доказів, строку відбутого покарання та від інших чинників, передбачених Положенням. Крім цього, Управління з питань помилування, забезпечуючи всебічну повноту розгляду відповідних матеріалів Комісією при Президентові України у питаннях помилування, має право в установленому порядку запитувати від державних органів, органів місцевого самоврядування необхідні матеріали та інформацію (думку про доцільність помилування, матеріально-побутовий стан родини засудженого тощо).
Тому, зважаючи на достатній обсяг інформації, необхідної для прийняття об’єктивного рішення про помилування, а також з метою уникнення можливих зловживань, чинним Положенням надано право лише засудженим ініціювати процедуру розгляду матеріалів про помилування. При цьому засуджена особа також має право долучити до особистого клопотання про помилування будь-які документи, які, на її думку, матимуть значення для прийняття рішення про помилування, у тому числі звернення інших клопотальників. Адміністрація установи виконання покарань у разі звернення засудженої особи зобов’язана протягом п’ятнадцяти днів з дня реєстрації надіслати до Адміністрації Президента України клопотання про помилування та встановлений перелік документів, до якого входить також виписка з медичної карти згаданої особи.
Виходячи з наведеного, на нашу думку, Положення відповідає чинному законодавству України і не створює будь-яких перешкод щодо реалізації прав засуджених на помилування.
Одночасно повідомляємо, що подані Вами пропозиції будуть взяті до уваги в разі розробки нової редакції Положення.
Щиро вдячні Вам за активну громадську позицію та розуміння.
З повагою
Керівник Управління І. Козлов

01220, м.Київ. вул.Банкова, 11, тел.(044) 255-72-37