Міжнародний фонд "Відродження"

Новгород-Сіверський слідчий ізолятор

16000 м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, вул. Коротченка, 31
начальник СІЗО Цурган Олександр Миколайович
(046) 582-11-04

У 1881 р. була споруджена кам'яна в'язниця. У роки правління Олександра у в'язниці утримувались небезпечні для імперії злочинці: заколотники, змовники проти царської влади, вбивці. По 25 років сиді­ли вони за тюремними стінами, щоб потім іти в Сибір на каторгу.

Під час революції 1917 р. у Новгород-Сіверській в'язниці утриму­вались політичні в'язні. У листопаді 1917 р. членами більшовицької ор­ганізації та червоногвардійським загоном вони були звільнені.

З квітня по листопад 1918 р. в'язниця служила місцем для засудже­них противників Центральної Ради, підозрюваних у зв'язках з більшо­виками.

З 1918 р. до 1941 р. Новгород-Сіверська в'язниця - місце покаран­ня політичних в'язнів, тобто жертв класової боротьби, репресованих тощо.

З 26 серпня 1941 р. до вересня 1941 р. фашистські загарбники ут­римували тут воїнів-оточенців, які підозрювались у зв'язках з партиза­нами, а також карних елементів. Комендантом в'язниці тоді був стар­ший лейтенант Хальковський. За кам'яними стінами проводились до­пити з катуванням і розстріли. На території в'язниці було поховано 150 в'язнів, а решту звозили хоронити до Нікольської церкви.

У травні 1943 р. у в'язниці утримувались комсомольці з підпіль­ної групи Смолянського, який був страчений і похований на території в'язниці, а тридцять його побратимів були відправлені на каторжну працю до Німеччини.

Після звільнення Новгород-Сіверщини від німецьких окупан­тів у стінах в'язниці відбували покарання за злочини перед народом фашистські запроданці - старости, поліцаї та інші зрадники, у квітні 1944 р. вони були відправлені до Чернігова.

До 1955 р. установа була місцем ув'язнення для осіб, що скоїли тяж­кі злочини.

Нова сторінка історії установи розпочалась у 1965 р., коли на базі старої в'язниці було створено лікувально-трудове відділення при ус­танові ЄА- 128/44.

1967 рік знову приніс перепрофілювання, розпочав діяльність ліку­вально-трудовий профілакторій.

Поруч зі старою в'язницею у 1973 р. з'являється нова триповерхо­ва будівля. Стрімкі переміни чекали на установу в останнє десятиріччя XX ст. 1 серпня 1991 р. розпочинає свою діяльність виховно-трудова колонія, яка з липня 1995 р. була перепрофільована у слідчий ізоля­тор. Силами співробітників були збудовані нові вежі, оновлена огоро­жа, а в 1996 р. засуджені посиленого режиму розпочали будівництво режимних корпусів (спорудження корпусу закінчено в 1999 р.).

У різні роки установу очолювали:

І. С. Кокшаров, Д. А. Яценко, С. П. Гончаров, В. І. Цурган, Ф. М. Тимо-шенко, О. І. Блохін.

На даний час її очолює О. М Цурган.