Міжнародний фонд "Відродження"

Керченський слідчий ізолятор

98300 м. Керч, вул. Кірова, 75
тел. (065) 615-43-59

Поява судово-адміністративних органів на території Керчі відно­ситься до XVIII ст. після приєднання Криму до Росії. В цей період у Кер­чі починає функціонувати царська тюрма, збудована на околиці міста, яка мала назву Єкатерининська. Деякі деталі будівель царської тюрми збереглися і до теперішнього часу.

До Великої Вітчизняної війни Керченська тюрма виконувала функ­ції пересильної.

У роки окупації в Керчі функціонує тюрма Директорії (Директорія займала територію від Керченської затоки до м. Бєлогорська).

11 квітня 1944 р. було звільнено Керч, і вже 12 травня 1944 р. знову відбудована пересильна тюрма управління НКВС по Кримській області м. Керчі починає приймати заарештованих.

На початку 50-х рр. установа працює як регіональна тюрма. Впер­ше відкривається виробнича дільниця.

З 1964 р. на базі тюрми відкривається лікувально-трудове відділен­ня (ЛТВ) при ВТК, з листопада 1965 р. ЛТВ отримує самостійний статус і називається ЛТП з лімітом наповнення 350 чоловік.

На початку 70-х рр. будується двоповерховий виробничий корпус, випускається нова продукція.

На початку 80-х рр. установа розширює виробничі потужності, від­кривається дільниця по обробці деталей для Феодосійського заводу оптичних пристроїв.

У 1984-1988 рр. йде будівництво нового адміністративного корпу­су та триповерхового виробничого.

У 1989 р. реконструйовано житлову зону.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 446 від 5.08.1992 р. і наказу МВС України від 31.08.1992 р. у 1993 р. почалася робота по перепрофілюванню установи у слідчий ізолятор Керчі.

На території Сімферопольського СІЗО заклад виконання покарань існує з 12 квітня 1803 р. Це була двоповерхова будівля головного кор­пусу, побудована з місцевих матеріалів. Розраховувалось на утриман­ня до 500 в'язнів. У центрі корпусу розташовувалась одна з перших церков Криму.

Оновлення і перебудова слідчого ізолятора розпочалась у сере­дині 60-х рр. XX ст. У1973 р. закінчено будівництво другого режимного корпусу і добудовано основний режимний корпус.

Слідчий ізолятор знаходиться у межах міста, обнесений кам'яним муром висотою 4,9 м.

У різні роки установу очолювали:
Д. Г. Кутіков, В. Г. Шобухов, В. І. Волосенков, Є. А. Письменов,Н. В. Попов, А. И. Александров, А. М. Лужинский, В. О. Савченко.

На даний час установу очолює В. В. Булгаков.