Міжнародний фонд "Відродження"

Суходільська виправна колонія (№36)

Розташована у місті Суходільськ за адресою: вулиця Карпінського, 46, місто Суходільськ, Краснодонський район, Луганська область, Україна, індекс 94421

Суходільська виправна колонія УДДУПВП у Луганській області заснована наказом Міністерства внутрішніх справ УРСР № 0149 від 30.06.1957 року, як виправно–трудова колонія загального режиму тримання при шахтобудуправлінні тресту «Первомайськвугілля» з лімітом в 700 осіб, для утримання засуджених чоловіків з трудовим використанням їх на контрагентських роботах. Знов створеній виправній колонії був наданий № 36 під умовною назвою "почтовий ящик ЯА -128/36".

Наказом управління внутрішніх справ Ворошиловградської області № 084 від 10.09.1957 року ВТК-36 передислокована в селище Верхньо-Дуванська (з 1960р. м. Суходільськ Краснодонського району Луганської області) та встановлено ліміт колонії на 1200 осіб, для тримання засуджених чоловіків із загальним режимом тримання.

У 1970 році установа ЯА-128/36 перейменована в установу УЛ 314/36.

У 1999 році установа УЛ 314/36 перейменована в Суходільську виправну колонію управління ДДУПВП у Луганській області (№ 36).

КЕРІВНИЦТВО СУХОДІЛЬСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ №36:

Начальник установи підполковник внутрішньої служби РУДЯК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ,  в посаді з 28.03.2007 р.

Перший заступник начальника установи з нагляду, охорони та оперативної роботи майор внутрішньої служби Козак Андрій Сергійович, в посаді з 07.07.2003 р.

Заступник начальника установи  з працевикористання  підполковник внутрішньої служби Райченко Олег Васильович, в посаді з 13.01.2003 р.

Заступник начальника установи із соціально-виховної та  психологічної роботи  підполковник внутрішньої служби  Бережной Григорій Анатолійович, в посаді з 09.03.2005 р.

 

ПОПЕРЕДНІ НАЧАЛЬНИКИ, ЯКІ ОЧОЛЮВАЛИ УСТАНОВУ та зробили значний внесок у розвиток служби

1. БУТЕНКО ВОЛОДИМИР сТЕПАНОВИЧ – з вересня 1957 р. до липня 1958 р.

2. ЗАПОРОЖЕЦ КОНДРАТ МІНОВИЧ – з липня 1958 р. до липня 1959 р.

3. СЕМЕНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ – з липня 1959 р. до березня 1962 р.

4. НІКОЛАЄНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ – з березня 1962 р. до серпня 1978 р.

5. ПАВЛЮК МИХАЙЛО ЯКОВИЧ – з серпня 1978 р. до лютого 1986 р.

6. КУРМАНАЄВСЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ – з лютого 1986 р. до вересня 1988 р.

7. ГОРЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – з вересня 1988 р. до жовтня 1995 р.

8. ГАВРИЛОВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ – з жовтня 1995 р. до жовтня 2005 р.

9. КІРІЧЕК ЄВГЕН ІВАНОВИЧ – з жовтня 2005 р. до січня 2007 р.

 

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ УСТАНОВИ

Персонал установи, його кількісний склад затверджено Державним департаментом України з питань виконання покарань та викладено у Штатному розкладі установи з урахуванням особливостей несення служби та планового наповнення установи засудженими.

1. Відділ нагляду і безпеки.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, ст. інспектор, інспектор, черговий помічник начальника установи, заступник чергового помічника начальника установи та молодших інспекторів. Функціональні обов’язки особового складу відділу чітко розподілені між кожним співробітником.

Задачі відділу:

забезпечення нагляду та постійного контролю за поведінкою засуджених в місцях їх проживання та праці, попередження та припинення з їх боку протиправних дій, забезпечення вимог ізоляції засуджених та безпеки персоналу так  і  осіб, позбавлених волі.

2. Відділ охорони

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, заступник начальника відділу, старший інспектор з організації служби, озброєння та спецзасобів, старший інженер групи інженерно-технічних засобів охорони та зв’язку, начальників чергових варт та молодших інспекторів. Функціональні обов’язки особового складу відділу чітко розподілені між кожним співробітником.

Задачі відділу:

забезпечує охорону та оборону об’єктів, здійснює перепускний режим на об’єкті, що охороняється, конвоювання засуджених, а також проводить переслідування та затримання засуджених, які вчинили втечу з-під варти відбиття озброєного нападу на об’єкт, що охороняється.

3. Оперативний відділ.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, старший оперуповноважений та оперуповноважені.

Задачі відділу:

пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп з метою забезпечення безпеки засуджених, персоналу колоній та інших осіб, виявлення, попередження і розкриття злочинів, вчинених у колоніях, а також порушень встановленого порядку відбування покарання, вивчення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень, надання правоохоронним органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, допомоги в розкритті, припиненні та попередженні злочинів.

4. Медична частина.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник частини, лікар-терапевт, лікар-психіатр-нарколог, лікар-психіатр, лікар-стоматолог, лікар-рентгенолог, фельдшер, лаборант, рентген-лаборант та провізор-фармацевт.

Задачі відділу:

надання невідкладної медичної допомоги, лікувально-профілактична та санітарно-протиепідемічна робота, виконання примусового лікування від алкоголізму.

5. Відділ по контролю за виконанням судових рішень.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, спеціаліст.

Задачі відділу:

контроль за виконанням судових рішень, обліково-реєстраційна робота з особовими справами засуджених, підготовка матеріалів на помилування, амністії, а також законністю надання пільг та звільнення засуджених.

6. Відомча пожежна охорона.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, командир відділення він же водій ВПО.

Задачі відомчої пожежної охорони:

протипожежна профілактика на об’єктах установи, захист життя співробітників та засуджених, додержання вимог попередження нещасних випадків під час пожежі та надзвичайних обставин.

7. Відділ із соціально-виховної та психологічної роботи.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, старший інспектор, інспектор, старший інспектор з питань підготовки засуджених до звільнення, психологи та начальники відділень соціально-психологічної служби.

Задачі відділу:

створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими так і іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими. Діяльність персоналу установи та інших соціальних інституцій для досягнення мети виправлення і ресоціалізації засуджених. Спрямувати роботу  на формування та закріплення у засуджених, прагнення до заняття суспільно корисною діяльністю, сумлінного ставлення до праці, дотримання вимог законів та інших прийнятих у суспільстві правил поведінки, підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівнів, стимулювання правослухняної поведінки засуджених.

8. Відділ інтендантського та господарського забезпечення.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, старший інспектор, завідувач їдальні, інженер з організації номінально-побутового забезпечення, комендант, експедитор з перевезення вантажів, завідувач складу.

Задачі відділу:

створення необхідних житлово-побутових умов, що відповідають правилам санітарії та гігієни, організація харчування засуджених,  забезпечення їх речовим майном, постільною білизною та жорстким інвентарем, організація гігієнічних заходів для засуджених та забезпечення роботи ларька.

9. Виробничий підрозділ.

Штатний розклад передбачає посади, які необхідні для організації виробничого процесу, враховуючи потужності підприємства установи.

Задачі:

залучення засуджених до суспільно корисної праці з урахуванням наявних виробничих потужностей, забезпечення безпечних умов праці, їх належної охорони та ізоляції в цехах та дільницях підприємства.

10. Група по роботі з особовим складом.

Штатний розклад передбачає посади: старший інспектор та старший інспектор зі службової підготовки.

Задачі:

покращення практичної роботи по добору, вивченню, розстановці, навчання та вихованню кадрів, вдосконалення майстерності співробітників установи.

11. Бухгалтерія.

Задачі:

для контролю за веденням фінансово-господарчою діяльністю та ведення бухгалтерського обліку в установі.

 

ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСУДЖЕНИХ УСТАНОВИ, УМОВИ ДЛЯ ОСВІТИ, ВІДПРАВЛЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ПОТРЕБ, ЗАНЯТЬ СПОРТОМ ТА ДОЗВІЛЛЯМ, ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Суходільська виправна колонія Луганської області (№ 36) має середній рівень безпеки, де відбувають покарання засуджені чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за тяжкі та особливо тяжкі злочини; чоловіки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі; чоловіки, засуджені за вчинення умисного злочину середньої тяжкості в період відбування покарання у виді позбавлення волі; засуджені, переведені з колоній максимального рівня безпеки в порядку, передбаченому Кримінально- виконавчим кодексом України.

Планове наповнення установи складає 1100 осіб. За кримінально-правовою характеристикою в установі утримується 136 чоловік засуджених за ст. 115 КК України, 81 чоловіка за ст.ст. 121, 122, 123 КК України, 7 чоловік – ст. 152 КК України, 15 – ст. 296 КК України, 148 – ст. 186 КК України, 92 – ст. 187 КК України, 266 – ст. 185 КК України, 142 – ст.ст. 305-322 КК України, 7 чоловік – ст. 391 КК України. До 102 засуджених застосовано ст. 96 КК України щодо примусового лікування у місцях позбавлення волі від алкоголізму та наркоманії.

За соціально-демографічною характеристикою в установі утримується  909 засуджених громадян України, 29 громадян інших держав, 39 засуджених,  які не мають громадянства.

В установі утримуються засуджені різних національностей, а саме:

 

Узбеки

1

Грузини

5

Росіяни

18

Вірмени

1

Казахи

1

Азербайджанці

2

Молдовани

1

 

Із 938 засуджених, які відбувають покарання в установі – 357 осіб молодіжного віку, тобто до 35 років.

За психологічною характеристикою кількість засуджених в установі складає 61% флегматичний та меланхолічний тип темпераменту, 28% - це холеричний тип та 11% - сангвінічний тип темпераменту.

На профілактичному обліку в установі знаходиться 31 особа, визнаних злісними порушниками режиму утримання, 2 особи схильних до самогубства, 4 – схильних до втечі та 1 – до захвату заручників.

На профілактичному обліку у психологів установи знаходиться 145 осіб, позбавлених волі,  із різними відхиленнями у психічному стані (психопатія - 4, відторгнутих загалом засуджених - 98, схильність до різноманітних протиправних дій - 43 тощо). З цією категорією засуджених щомісячно проводиться індивідуальна, групова, тренінгові та психокорекційна робота, надаються рекомендації начальникам відділень соціально-психологічної служби щодо подальшої роботи із зазначеною категорією осіб, позбавлених волі.

Протягом року психологами установи проводиться робота щодо вивчення морально-психологічного клімату у середовищі засуджених. Морально-психологічний клімат у відділеннях ресоціалізації задовільний.

Основною структурного ланкою в системі соціально-психологічної служби установи є відділення соціально-психологічної служби установи виконання покарань, діяльність якого регламентується Положенням, затвердженим наказом Департаменту від 17 березня 2000 року № 33 та наказом № 144 від 05.06.2007 року. На підставі цього положення в установі розроблені та затверджені відповідні Положення про структурні дільниці установи.

Діяльність соціально-психологічної служби Суходільської виправної колонії складається з таких компонентів, як виховна робота, соціальна робота та психологічна робота.

В основу виховного процесу покладено індивідуальні програми соціально-виховної та психологічної роботи, які складаються на кожного засудженого.

Діяльність працівників соціально-психологічної служби, як і інших категорій персоналу установи, спрямовується на досягнення мети виправлення і ресоціалізації осіб, позбавлених волі.

З метою підвищення ролі відділення соціально-психологічної служби як центру соціально-виховної роботи із засудженими в установі забезпечено створення оптимальних умов для роботи начальників відділень соціально-психологічної служби, виконання ними в повному обсязі обов'язків, визначених наказом Департаменту від 17 березня 2000 року № 33 та подальшому посиленню в їх діяльності педагогічних функцій.

Запроваджено практику відвідання керівництвом установи, начальниками відділів (частин, служб), представниками громадськості, релігійних організації, прокуратури, спостережної комісії, фахівців центрів зайнятості населення, соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді не менш як одного разу за місяць з метою проведення особистого прийому засуджених та індивідуально-профілактичної роботи з ними, оцінки правопорядку та санітарного стану, надання практичної допомоги начальникам відділень соціально-психологічної служби у вирішенні службових завдань.

Забезпечено щоденне проведення у кожному відділенні соціально-психологічної служби виховної години за розробленим планом (інформаційні години, правове навчання, санітарно-просвітницька пропаганда, економічне навчання, морально-естетичне виховання тощо).

Щомісячно за графіком, що затверджується начальником установи за поданням методично-виховної ради на півріччя, проводяться "Дні відділення", програмою яких передбачено, зокрема, інформування начальниками відділень соціально-психологічної служби на загальних зборах засуджених відділення про стан справ та ефективність виховного процесу, звітування ради активу, бригадирів. До проведення "Дня відділення" залучаються члени методично – виховної ради, громадськість тощо.

Індивідуальна робота серед інших форм соціально-виховної роботи (масова, групова) здійснюється на підставі диференційованого підходу до кожного засудженого з урахуванням ступеню суспільної небезпечності вчиненого ним злочину, соціально-педагогічної занедбаності особистості, віку, тривалості призначеного строку покарання та інших кваліфікаційних ознак.

Персонал установ залучається до участі у виховному процесі із засудженими за принципом: "кожний співробітник – вихователь" шляхом закріплення осіб начальницького складу для індивідуального шефства за засудженими, які потребують підвищеного контролю за поведінкою (схильні до порушення встановленого режиму відбування покарання, з категорії групи "ризику" тощо). Особлива увага приділяється особам, які мають відхилення у психосоціальному розвитку, насамперед – схильним до самогубства, членоушкоджень.

Забезпечено поглиблене психолого-педагогічне вивчення особистості осіб, позбавлених волі, на стані перебування їх у дільниці карантину, діагностики та розподілу. За результатами медичного обстеження, первинної психодіагностики і психолого-педагогічного вивчення та на підставі кримінологічної, кримінально-правової характеристики на кожного засудженого складається індивідуальна програма соціально-виховної та психологічної роботи.

Розподіл засуджених по відділеннях соціально-психологічної служби здійснюється з урахуванням класифікаційних ознак засуджених, насамперед, особистісних.

Упорядковано практику проведення оцінки ступеню прогресу виправлення засуджених (атестування), забезпечено гласність при доведенні їх результатів. Наслідки спостереження за поведінкою засуджених, оцінки ступеня їх виправлення відображаються у характеристиках.

Забезпечена участь засуджених у програмах соціально корисної діяльності, психокорекційних програмах та програмах диференційованого виховного впливу. Участь засуджених у реалізації вказаних програм враховується при оцінці ступеню їх виправлення та відображається в індивідуальній програмі соціально-виховної та психологічної роботи.

В установі проводиться робота щодо сприяння розвитку загальноосвітнього і професійного навчання засуджених як одного з основних засобів їх виправлення й ресоціалізації з метою забезпечення позитивної самореалізації особистості, корисної зайнятості вільного часу, прискоренню процесу соціальної адаптації після звільнення. Першочергова увага приділяється охопленню навчанням осіб віком до 35 років.

З метою створення належних умов для функціонування загальноосвітнього навчального закладу для засуджених постійно проводиться робота з місцевими органами управління освітою щодо зміцнення матеріальної бази та удосконалення навчального процесу.

Згідно спільного наказу №154/55 від 01. 03. 2002 року Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту України з питань виконання покарань, з метою урегулювання питань, пов'язаних із організацією навчання та отримання базової та повної середньої освіти засудженими у Суходільській ВК Луганської області (№ 35) у 2007/2008 навчальному році спільним наказом Суходільської ЗОШ № 14 та начальника Суходільської ВК-36 на базі середньої школи № 14 м. Суходільська створена  загальноосвітня середня школа із вечірньою формою навчання для засуджених, які утримуються в Суходільській ВК-36. До  9 класу зараховано 22 засуджених, до 10 класу зараховано 101 засудженого, до 11 класу зараховано 57 засуджених, до 12 класу – 24 засуджених. Всього до навчання залучено 204 засуджених.

Засуджені забезпечені комплектами підручників та учбовим приладдям, яке необхідно для навчання.

До проведення занять та консультацій залучено 6 викладачів ЗОШ № 14, з яких 6 (жінки). Для них створено необхідні умови для проведення занять та особистої безпеки.

Заняття проводяться в окремому приміщенні. Там засуджені мають можливість самостійно навчатися та користуватися підручниками, які знаходяться в розташованій у приміщенні загальноосвітнього закладу бібліотеці.

01.09.2007 року в установі відбувся урочистий захід з нагоди Дня знань та початку нового 2007/2008 навчального року, на який були запрошені педагогічні працівники ЗОШ № 14 та представники міського відділу освіти, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спостережної комісії, представник УПЦ, представник мусульманської общини "Таухід", ЗМІ, представники органів виконавчої влади.

Спільно з місцевим органом управління освітою вживаються заходи щодо забезпечення освітніх потреб засуджених на підставі реалізації програми диференційованого виховного впливу "Освіта" шляхом використання технологій дистанційного навчання, екстернатної форми навчання, до вузівської підготовки тощо.

Засуджені, залучаються до різноманітних видів корисної діяльності з урахуванням їх нахилів та інтересів шляхом використання традиційних (художня самодіяльність, прикладне мистецтво). Проводяться конкурси художньо-прикладної творчості серед засуджених, виставки їх творів та виробів. Так, з метою сприяння розвитку у засуджених соціальної активності, формування здорового способу життя та корисної ініціативи, творчих здібностей та реалізації відповідних програм диференційованого виховного впливу наказами начальника установи організовано роботу 2 гуртків засуджених за інтересами, до яких включено 218 осіб, 1 вокально-інструментальний ансамбль засуджених та 1 спортивна секція – в яких 211 осіб. Цими наказами передбачено виділення їм приміщення, де вони займаються прикладним мистецтвом, художньою самодіяльністю, затверджені графіки роботи цих гуртків та секцій. Протягом року в установі проводяться виступи художньої самодіяльності засуджених та спортивні заходи. В установі постійно проводяться конкурси художньо-прикладного мистецтва серед осіб, позбавлених волі, присвячені видатним датам. Так, протягом поточного року в установі було організовано та проведено конкурси з художньо-прикладного мистецтва серед засуджених, присвячені “Дню 8 Березня”, “Великодню”, "Дню перемоги", “Дню Конституції України”, “Дню Незалежності України” тощо. Переможці конкурсів нагороджуються грамотами та подарунками. 

Активно використовується фізична культура і спорт у формуванні здорового способу життя засуджених, організації їх вільного часу. В кожній локальній дільниці обладнані спортивні куточки, проводяться ранкові зарядки, спортивні змагання та спартакіади. Найбільш улюбленим видом спорту є футбол, гра у який проводиться щотижня у вихідні, святкові та неробочі дні.

Правове виховання засуджених, спрямоване на формування у них свідомого ставлення і поваги до законів та вимог встановленого режиму відбування покарання, навичок їх чіткого виконання під час відбування покарання та правомірної поведінки після звільнення.

Забезпечена доступність особам, позбавленим волі,  інформації про їх права та порядок їх захисту. Новоприбулих засуджених забезпечено відповідною пам'яткою та літературою.

Виховна робота спрямовується на формування у засуджених свідомого прагнення до участі у трудовій діяльності на виробництві установи та у роботах з благоустрою колонії, поліпшенню культурно-побутових умов засуджених.

Регулярно проводяться підведення підсумків участі засуджених у трудовому процесі (на рівні відділень СПС - щомісячно, на рівні установи - щоквартально).

З метою роз'яснення засудженим умов праці, її організації та оплати, професійної освіти щотижня проводяться у відділеннях СПС за участю працівників економічних і виробничих служб виховні години за економічною тематикою.

В організації роботи начальників відділень СПС особлива увага приділяється організації заходів, спрямованих на збереження здоров'я осіб, позбавлених волі, формуванню здорового способу життя.

Фахівцями Краснодонського міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді постійно проводиться інформаційно-просвітницька робота серед засуджених  молодіжного віку, і не тільки молодіжного,  у вигляді групових та індивідуальних заходів. Основна тематика лекцій: “Профілактика алкоголізму та наркоманії”, “Профілактика туберкульозу”, “Психологічні аспекти взаємовідносин у колективі”, “Стратегія життя” та інші. Психологами установ спільно з представниками центру та медичними працівниками, проводяться тренінгові заняття з питань профілактики наркоманії, розповсюдження ВІЛ/СНІДу, психологічної адаптації у колективі, встановлення дружних стосунків, особливого росту та подолання конфліктних ситуацій тощо.

Керівництвом управління та установи налагоджено плідну співпрацю зі спостережною комісією, визначені напрямки та обсяг спільної роботи відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України та Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”.

Представники спостережної комісії забезпечені необхідними умовами для реалізації функцій громадського контролю за дотриманням прав осіб, позбавлених волі, при виконанні кримінальних покарань. Один раз на місяць в установі проводиться особистий прийом засуджених членами спостережної комісії. З метою забезпечення права засуджених на свободу світогляду та віросповідання в установі створені необхідні умови священнослужителям для проведення духовно-просвітницької роботи.

В установі постійно працюють представники релігійних конфесій (Української Православної Церкви, Християнська Євангельська Церква “Слово Жизни”,  Релігійної громади “Свідків Ієгови”, мусульманська релігійна організація общини "Таухід"). На підставі Угоди про співробітництво, розпорядженням Митрополита Луганського та Старобільського Іаннікія за установою закріплено священнослужителя Української Православної Церкви. Крім проведення релігійних заходів представники релігійних організацій залучаються до індивідуальної роботи із особами, позбавленими волі, які схильні до самогубства, втратили соціально корисні зв’язки тощо. Керівництво управління та адміністрація установи створюють належні умови для відправлення особами, позбавленими волі, релігійних треб та їх залучення  до програми диференційованого виховного впливу під назвою “Духовне відродження”. В установі обладнано молитовну кімнату. На території житлової зони установи обладнано каплицю на ім'я  Миколи Чудотворця.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВО-ПОБУТОВИХ УМОВ

Для засуджених створені необхідні житлово-побутові умови.

Площа земельної ділянки житлової зони – 31800 м2

Кількість гуртожитків – 6

Загальна площа гуртожитків – 4714,5 м2

Загальна площа спальних приміщень – 3313 м2

Площа на 1 засудженого – 3,01 м2

Клуб на 500 місць, площа – 521 м2

Бібліотека – 46 м2

Санпропускник – 255 м2

Кількість душових сіток - 32

Банно-пральний комплекс – 399 м2

Мийна – 37,3 м2  на 10 місць

Пропускна спроможність – 40 чол/год.

Пральня – 47,6 м2

Продуктивність пральні – 280 кг сухої білизни /год.

Перукарня – 13,3 м2

Майстерня з ремонту одягу та взуття – 51 м2

Ларьок – 25,7 м2

Водопостачання – міські мережі

Резервне джерело – резервуар на 210 м3

Каналізація – міська каналізаційна мережа та 11 вигрібних ям

Опалення – власна котельна на 2 котли Е 1/9-М, та котли на твердому паливі в кожному відділенні СПС

Потужність – 1 т/г на твердому паливі.

У кожному гуртожитку  проведено якісний ремонт. Кожне відділення СПС має автономну систему опалення.

Забезпечено постійний контроль за санітарним станом об’єктів установи.

Усіх забезпечено в повному обсязі постільними речами,  речовим  майном, інвентарем та миючими засобами.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Медична частина установи розташована у 2-х поверховій будівлі. На 1-му поверху розташовані кабінети та стаціонар, який має можливість вмістити до 12 хворих засуджених. Серед приміщень медичної частини є рентген-кабінет, процедурний кабінет, інфекційний ізолятор, клінічна лабораторія, стоматологічний кабінет, маніпуляційний кабінет, кабінет чергового фельдшера та кабінети лікарів.

Штат працівників медичної частини укомплектовано досвідченими працівниками, а саме:

-  Начальник медичної частини – спеціалізація хірург.

-  Лікар психіатр.

  Лікар-терапевт.

-  Лікар стоматолог.

-  Лікар рентгенолог – 0,5 ставки.

  Наркологічний кабінет: лікар-психіатр-нарколог

Середній медперсонал:

-  4 фельдшера.

  Лаборант – 0,5 ставки

  Рентгенлаборант – 0,5 ставки.

  Провізор (фармацевт) – 0,5 ставки.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ

Їдальня установи має можливість розмістити одночасно 250 засуджених, у повному обсязі забезпечена необхідним посудом та інвентарем.

Організація харчування засуджених здійснюється згідно наказу Департаменту № 126 від 30 червня 2004 року “Про затвердження Положення про організацію харчування осіб, які тримаються в установах кримінально-виконавчої служби”.

Продукти харчування засудженим видаються в повному обсязі з урахуванням замін згідно Наказу Департаменту від 17.05.2004 р. № 125 “Про норми харчування осіб, які тримаються в установах кримінально-виконавчої служби”.

З метою забезпечення засуджених продуктами харчування укладено угоду з підприємствами ТОВ “Олекс”, ЧП ”Загоруйко”, ЧСП "Колос", ЧП "Олейник" на поставку овочів та продуктів харчування.

В установі функціонує 1 теплиця площею  0,18 га  для вирощування зелені та розсади. Це дозволило зібрати зелені цибулі 626,7 кг, петрушки 212 кг, укропу 403 кг,  капусти 519 кг, буряка 1859 кг, моркви 878 кг, помідорів, огірок та кабачків 8217 кг, картоплі 2485 кг, салату 358 кг.

Знаходиться на постійному контролі керівництва дотримання норм закладки продуктів харчування в їдальні для засуджених та заміни одних продуктів іншими.

З метою належної організації харчування осіб, позбавлених волі, проводиться контрольне приготування їжі щомісяця в першу середу. В ході проведення контрольного приготування їжі  здійснюється  суворий контроль за роботою кухарів щодо дотримання ними технології приготування їжі та санітарно-гігієнічних вимог.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ

З метою організації особистої гігієни осіб, позбавлених волі, організовано та контролюється регулярне щотижневе миття в лазні з обов’язковою заміною натільної та постільної білизни. Прання постільної та натільної білизни проводиться у лазні - пральному комбінаті установи.

Миття засуджених та прання білизни проводиться у відповідності з “Положенням про банно-пральне обслуговування осіб, які утримуються  в установах кримінально-виконавчої служби “ від 7 травня 2003 року” та Наказу ДДУПВП № 212 від 10 листопада 2003 року “Про норми витрат мила та миючих засобів для осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і лікувально-трудових профілакторіях, курсантів і слухачів навчальних закладів, осіб рядового і молодшого начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої служби”.

 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЦТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАННЯ

Казенне підприємство Суходiльської виправної колонії Луганської області (№ 36) відповідно до ст. 13 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу" здійснює некомерційну господарську діяльність без мети одержання прибутку для забезпечення професійно-технічного навчання засуджених та залучення їх до праці. Засуджені  залучаються до праці з урахуванням виробничих потужностей підприємства установи виконання покарань.

Казенне підприємство Суходiльської ВК-36 засноване на загальнодержавній власності і підпорядковується Державному департаменту України з питань виконання покарань. Майно підприємства, комунікації, будівлі, споруди, що знаходяться на його балансі, закріплені за ним на правах повного господарювання.

Підприємство розташоване на одній території загальною площею 15,57 га. Право на постійне користування земельною ділянкою надано згідно рішення Суходiльської міської ради народних депутатів Луганської області №147/1 від 14.12.1994 року.

Операційна діяльність підприємства полягає у виробництві наступної продукції : колючо-стрічкова загорожа "єгоза", сітка "рабиця", пінобетон, плитка тротуарна, бордюри, шлакоблок, рукавиці робочі, клеєння паперових мішків, виготовлення контейнерів, урн, дитячих майданчиків,  виготовлення меблі та її ремонт, виготовлення секції загорожі, паркових лав, ремонт авто бочок для перевезення молока та води, ремонт ПТС, виготовлення дверних та віконних блоків, хлібних лотків, випуск кріплення М-24, М-16, стяжка арочної крепі, шахтна сітка затяжка. 

 

ПРОФЕСІЙНІ ТРАДИЦІЇ СЛУЖБИ

Доброю професійною традицією стало служити в установі цілими родинами. Це такі фамілії як:

1) ЧУБЕЙКО МИКОЛА ГЕРАСИМОВИЧ - був начальником частини інтендантського забезпечення,

ЧУБЕЙКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - був черговим помічником начальника установи,

КУЛИНИЧЕВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА – працює бухгалтером;

2)  ТЕРЕЩЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ - був начальником відділу по контролю за виконанням судових рішень,

ТЕРЕЩЕНКО ЛІДІЯ АНТОНІВНА – працює ведучим інженером відділу збуту та маркетингу,

ТЕРЕЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ – працює черговим помічником начальника установи;

3) ЧУМАКОВА БОГДАНІЯ КУЗМІЧНА – працює телефоністом,

ЧУМАКОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ – працює начальником відділу нагляду та безпеки;

4) ЗАГОРУЙКО МИКОЛА МАРКОВИЧ – працює водієм,

ЗАГОРУЙКО ГАЛИНА ДМИТРІВНА – працювала машиністом насосних установок,

ЗАГОРУЙКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – працює начальником оперативного відділу;

5) ЧАСОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ – працює майстром цеху,

ЧАСОВСЬКА НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА – працює завідувачем канцелярії,

ЧАСОВСЬКИЙ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ – працює начальником відділення соціально-психологічної служби;

6) РАЙЧЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ – працював начальником цеху,

РАЙЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ – працював начальником цеху,

РАЙЧЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ – працює заступником начальника з працевикористання,

РАЙЧЕНКО ІРИНА ІВАНІВНА – працює старшим інспектором групи по роботі з особовим складом,

7)  ГОНЧАРЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ – працював заступником начальника з комунально-побутового та інтендантського забезпечення,

ГОНЧАРЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА  - працює  спеціалістом відділу по контролю за виконанням судових рішень,

ГОНЧАРЕНКО ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ – працює начальником відділення соціально-психологічної служби.