Міжнародний фонд "Відродження"

Свердловська виправна колонія (№38)

Адреса колонії:

94835  Луганська область, Свердловський район,  селище Ленінське,  вул.. Профсоюзна, 16 тел. (06434) 2 31 60

Свердловська виправна колонія управління ДДУПВП у Луганській області (№38) розташована на північній стороні селища Ленінське Свердловського району Луганської області, за 5,0 кілометрів від центру міста. Найближча залізнична станція – Вальяновський роз’їзд. Колонія розташована на земельній ділянці, яка має форму багатокутника, площу 216036,00 кв. м. та спокійний незаболочений рельєф. З усіх боків установа межує з землями Ленінської селищної ради.

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ І ФОРМУВАННЯ, ПЕРІОДИ СТВОРЕННЯ І ВІДКРИТТЯ СВЕРДЛОВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (№ 38)

Установа ВТК №38 УВС Ворошиловградської області була заснована у серпні місяці 1957 року на підставі наказу Міністерства внутрішніх справ УРСР №0181.

За період з 1957 року Свердловська виправна колонія була 5 разів перепрофільована, так:

з 1957 року до 1961 року – виправно-трудова колонія загального режиму;

з 1961 року до 1978 року – установа загального режиму для чоловіків;

з 1978 року до 1989 року – установа посиленого режиму;

В 1989 році установа УЛ 314/38 була перепрофільована в установу

УЛ 314/П-44 – лікувально-трудовий профілакторій;

В 1990 році наказом МВС № 052 від 24 серпня 1990 року установа

УЛ 314/П-44 знову перепрофільована в УЛ 314/38 але вже суворого режиму утримання.

В 1995 році наказом №494 від 21 липня 1995 року установа знову становиться  посиленого режиму утримання.

В 1999 році наказом №165 від 11 грудня 1999 року установа УЛ 314/38 перейменована у Свердловську виправну колонію Луганської області (№38)

З самого початку заснування колонії засуджені залучались до суспільно-корисної праці на кар’єрі с. Ленінського, а також до 1965 року підприємство УЛ 314/38 спеціалізувалося деревообробці.

У 60-ті роки будується виробнича зона, що дало великі можливості для співпраці з такими підприємствами як „Россільмаш”, для чого був збудований корпус цеху та поставлене відповідне обладнання для виготовлення вузлів та деталей на комбайн „НИВА”. Для екскаваторного заводу місця Донецьк Російської Федерації вироблялися гальмові стрічки, ковші та кабіни для екскаваторів.

Також Свердловська виправна колонія спільно діяла з Рязанським заводом „Рязсільмаш” та Липецьким „Липсільмаш” по виготовленню для цих підприємств запасних частин та полотен для картоплезбиральних машин (ККУ 18090Б), а в 1989 році дане обладнання було знято з виробництва, як застаріла продукція.

Відкрилися  великі можливості для спільної праці у плані кооперації з місцевими підприємствами такими як Свердловський машинобудівельний завод по виготовленню ремонтних частин для шахтного обладнання.

З 1971 року цех №2 підприємства приступив до випуску вузлів до зернозбиральних комбайнів, а з 1983 року дане підприємство спеціалізувалося на випуску держпланової продукції – транспортера для навантаження мінеральних добрив на базі ПКС-80.

У 1986 році планується зняття з виробництва транспортера ПКС-80, як застарілої продукції.

У 1989 році пройшло загальне заводське скорочення цехів, в цеху №2 випускається продукція по прямим договірним  зв’язкам, а саме зварювання бортів до шахтних конвеєрів. Потужності, необхідні для випуску даної продукції, створені заводами – замовниками. В цеху №2 проводиться заготівля прутка і пальця – 11; 16; 18 для виготовлення полотен.

Потужності для виробництва полотен ОК 8-8Б, КСК 01.09.000 створені Рязанським комбайновим заводом і підтримується на належному рівні за рахунок обладнання виділяємого ГУМТУ МВС УРСР.

У 80-х роках були збудовані цегляні гуртожитки які замінили старі дерев’яні бараки.

З 1973 року по 2004 року в колонії працював весь час на одній посаді начальника відділення соціально-психологічної служби відділу із соціально-психологічної роботи із засудженими підполковник внутрішньої служби Чернюк Михайло Якович, котрий один з перших в кримінально-виконавчій системі отримав звання „Заслужений працівник МВС” у 1988 році та звання „Заслужений вихователь ”.

З 1999 року після утворення Державного департаменту України з питань виконання покарань установа підпорядкована управлінню Державного департаменту України з питань виконання покарань в Луганській області та перейменована в Свердловську виправну колонію УДДУПВП у Луганській області (№38). Протягом останніх років продовжується робота по приведенню умов тримання засуджених до вимог сучасного Законодавства. Підприємство установи в умовах ринкових відносин перепрофілює випуск застарілої продукції на більш ліквідну та ту, що користується попитом, насамперед підприємствами регіону.

Змінювались періоди існування установи, а також змінювалось її керівництво, яке усіма силами прагнуло поліпшити її стан, як внутрішній так і зовнішній. У різні роки різні люди очолювали установу, а саме:

1) -  з 20 квітня 1961 року по 28 листопада 1961 року підполковник внутрішньої служби Заря А.С.;

2) - з 28 листопада 1961 року по 18 жовтня 1963 року підполковник внутрішньої служби Костомаров А.Г.;

3) - з 18 жовтня 1963 року по 1 вересня 1967 року капітан внутрішньої служби Лебедєв В.П.;

4) - з 1 вересня 1967 року по 22 вересня 1970 року майор внутрішньої служби Квасков В.К.;

5) - з 20 травня 1971 року по 7 грудня 1973 року капітан внутрішньої служби Кульгускін В.Ф.;

6) - з 7 грудня 1973 року по 10 квітня 1978 року майор внутрішньої служби Гайдаренко М.С.;

7) - з 10 квітня 1978 року по 5 жовтня 1980 року Макаренко О.К.;

8) - з 10 жовтня 1980 року по 30 вересня 1982 року Стріхарь М.С.;

9) - з 1 жовтня 1982 року по 28 грудня 1989 року полковник внутрішньої служби Сирота І.А.;

10) з 28 грудня 1989 року по 1 грудня 1992 року майор внутрішньої служби Подмазко О.П.;

11) з 1 грудня 1992 року по 13 червня 1994 року підполковник внутрішньої служби Кисельов О.В.;

12) з 25 липня 1994 року по 28 червня 1995 року підполковник внутрішньої служби Козлов О.Г.;

13) з 19 липня 1995 року по 18 липня 2000 року полковник внутрішньої служби Луньов С.Г.;

14) з 4 липня 2000 року по теперішній час полковник внутрішньої служби Федевич Ю.І.

 

КЕРІВНИЦТВО СВЕРДЛОВСЬКОЇ ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ №38

Начальник установи, він же директор  підприємства установи полковник внутрішньої служби    Федевич Юрій Іванович 

Перший заступник начальника установи, він же заступник начальника установи з нагляду, безпеки та оперативної роботи підполковник внутрішньої служби  Рюмін Сергій Олександрович

Заступник начальника установи із  соціально-виховної та психологічної роботи –  начальник відділу соціально-виховної та  психологічної роботи майор внутрішньої служби Рухлов Олександр Геннадійович

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ УСТАНОВИ

Персонал установи, його кількісний склад затверджено Державним департаментом України з питань виконання покарань та викладено у Штатному розкладі установи з урахуванням особливостей несення служби та планового наповнення установи спецконтингентом.

1. Відділ нагляду і безпеки.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, старший інспектор, інспектор, черговий помічник начальника установи, заступник чергового помічника начальника установи та молодших інспекторів. Функціональні обов’язки особового складу відділу чітко розподілені між кожним співробітником.

Задачі відділу:

забезпечення нагляду та постійного контролю за поведінкою засуджених в місцях їх проживання та праці, попередження та припинення з їх боку протиправних дій, забезпечення вимог ізоляції засуджених та безпеки персоналу так засуджених.

2. Відділ охорони

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, заступник начальника відділу, старший інспектор з організації служби, озброєння та спецзасобів, старший інженер групи інженерно-технічних засобів охорони та зв’язку, начальників чергових варт та молодших інспекторів. Функціональні обов’язки особового складу відділу чітко розподілені між кожним співробітником.

Задачі відділу:

забезпечує охорону та оборону об’єктів, здійснює перепускний режим на об’єкті, що охороняється, конвоювання засуджених, а також проводить переслідування та затримання засуджених, які вчинили втечу з-під варти відбиття озброєного нападу на об’єкт, що охороняється.

 3. Оперативний відділ.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, старший оперуповноважений та оперуповноважений.

Задачі відділу:

пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп з метою забезпечення безпеки засуджених, персоналу колоній та інших осіб, виявлення, попередження і розкриття злочинів, вчинених у колоніях, а також порушень встановленого порядку відбування покарання, вивчення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень, надання правоохоронним органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, допомоги в розкритті, припиненні та попередженні злочинів.

4. Медична частина.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, лікар-терапевт, лікар-психіатр, лікар-стоматолог, лікар-рентгенолог, фельдшер, лаборант, дезінфектор та провізор-фармацевт.

Задачі відділу:

надання невідкладної медичної допомоги, лікувально-профілактична та санітарно-протиепідемічна робота.

5. Відділ по контролю за виконанням судових рішень.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, спеціаліст.

Задачі відділу:

контроль за виконанням судових рішень, обліково-реєстраційна робота з особовими справами засуджених, підготовка матеріалів на помилування, та переведення засуджених, а також законністю надання пільг та звільнення засуджених.

6. Відомча пожежна команда.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, командир відділення, старший пожежний.

Задачі відомчої пожежної команди:

протипожежна профілактика на об’єктах установи, захист життя співробітників та засуджених, додержання вимог попередження нещасних випадків під час пожежі та надзвичайних обставин.

7. Відділ соціально-виховної та психологічної роботи.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, старший інспектор, старший інспектор з питань підготовки до звільнення, інспектор відділу, психолог та начальник відділення соціально-психологічної служби.

Задачі відділу:

створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими. Діяльність персоналу установи та інших соціальних інституцій для досягнення мети виправлення і ресоціалізації засуджених. Спрямувати роботу  на формування та закріплення в засуджених прагнення до заняття суспільно корисною діяльністю, сумлінного ставлення до праці, дотримання вимог законів та інших прийнятих у суспільстві правил поведінки, підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівнів, стимулювання право-слухняної поведінки засуджених.

8. Відділ інтендантського та господарського забезпечення.

Штатний розклад відділу передбачає посади: начальник відділу, старший інспектор, завідувач їдальні.

Задачі відділу:

створення необхідних житлово-побутових умов, що відповідають правилам санітарії та гігієни, організація харчування засуджених, забезпечення їх речовим майном, постільною білизною та жорстким інвентарем, організація гігієнічних заходів для засуджених та забезпечення роботи крамниці.

9. Виробничий підрозділ.

Штатний розклад передбачає посади, які необхідні для організації виробничого процесу, враховуючи потужності підприємства установи.

Задачі:

залучення  засуджених до суспільно корисної праці з урахуванням наявних виробничих потужностей, забезпечення безпечних умов праці, їх належної охорони та ізоляції в цехах та дільницях підприємства.

10. Дільниця соціальної реабілітації.

Штатний розклад передбачає посади, які необхідні для організації виховання засуджених, формування та підтримки позитивних процесів в особистості засуджених.

Задачі:

формування та підтримка процесів позитивних змін, які відбуваються в особистості засудженого та створюють у нього готовність до самокерованої право-слухняної поведінки.

ПРОДУКЦІЯ, ЯКА ВИПУСКАЄТЬСЯ НА ВИРОБНИЦТВІ  УСТАНОВИ

На сучасний момент на виробництві установи випускається наступна продукція:

Сітка «Рабиця», цвяхи, огородження «Єгоза», сумки поліпропіленові, пакети поліпропіленові з ручкою, пакети поліпропіленовіі фасовані, скоби металеві, міжрамні стяжці, пломби свинцеві, з’єднальні муфти, болти анкерні, ролики конвеєрні, мішки овочеві, колючий дріт, сітки з колючого дроту, блоки стінові, бетонні кришки для люків, шлакоблок, тротуарна плитка.

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ ТА ПРОФЕСІЙНІ ТРАДИЦІЇ

З лютого по вересень 2007 року в Свердловській виправній колонії № 38 відбулася подія - Всеукраїнська очно-заочна олімпіада з шахів та шашок серед засуджених за участю провідних майстрів України з цих видів спорту. Ініціаторами проведення змагань, мета яких – втілення новітніх технологій у процес виправлення і ресоціалізації засуджених, виявлення кращих шашкістів та шахістів серед них, досягнень української шахової та шашкової школи для збереження розумових здібностей, ментальності та інтелекту засуджених тощо, були Державний департамент України з питань виконання покарань та Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту.

З 01.09.2007 року В Свердловській ВК № 38 відкрився Центр професійно-технічного навчання засуджених за спеціальностями: столяр, повар, токар, тесляр, зварник.

З липня 2007 року на території житлової зони установи йде будівництво Церкви Георгія Победоносця, який будується руками засуджених.

1 вересня 2007 року в загальноосвітньому навчальному закладі при установі був урочисто проведений Перший дзвінок за участю представників органу управління освітою, громадських та державних організацій.