Міжнародний фонд "Відродження"

Штерівський виправний центр (№137)

94540 м. Петровське Луганської області, вул. Перемоги, 1
начальник ВЦ Акіменко Володимир Станіславович
(064) 327-11-06

Штерівський виправний центр управління ДДУПВП в Луганській області (№137)  був  заснований  01  січня  2006 року наказом ДДУПВП  30 листопада 2005 року № 196. Розташований на базі військового містечка Петровської виправної колонії УЛ/ДДУПВП в Луганській області (№24) місто Петровське. Це установа відкритого типу для тримання засуджених, яким судом призначено покарання у виді обмеження волі, з плановим наповненням 110 осіб.

Керівництво Штерівського виправного центру (№137) очолює капітан внутрішньої служби  Акименко Володимир Станіславович.

Заступник начальника установи з НБ та ОР майор внутрішньої служби Безносюк Сергій Володимирович.

Персонал установи, його кількісний склад затверджено ДДУПВП з питань виконання покарань та викладено у Штатному розкладі установи з урахуванням особливості несення служби та планового наповнення установи.

ВІДДІЛ НАГЛЯДУ ТА БЕЗПЕКИ

Задачі відділу:

Забезпечення нагляду та постійного контролю за поведінкою засуджених в місцях їх проживання та на контрагентських об’єктах установи, попередження та припинення з їх боку протиправних дій, забезпечення безпеки персоналу установи.

ОПЕРАТИВНА ГРУПА

Штатний розклад групи передбачає посади: старший оперуповноважений .

Задачі групи:

Пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп з метою забезпечення безпеки засуджених, персоналу колоній та інших осіб, виявлення, попередження і розкриття злочинів, вчинених у колоніях, а також порушень встановленого порядку відбування покарання, вивчення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та інших правопорушень, надання правоохоронним органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, допомоги в розкритті, припиненні та попередженні злочинів.

ГРУПА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Задачі групи:

Контроль за виконанням судових рішень, обліково – реєстраційна робота з особовими справами засуджених, підготовка матеріалів про помилування, переведення засуджених, а також контроль за законністю пільг та звільненням засуджених.

ГРУПА СОЦІАЛЬНО – ВИХОВНОЇ  ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ

Штатний розклад групи передбачає посади: старший інспектор, психолог та начальник відділення соціально-психологічної служби.

Задачі групи:

Створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими так і іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими. Діяльність персоналу установи та інших соціальних інституцій для досягнення мети виправлення і ресоціалізації засуджених. Спрямувати роботу  на формування та закріплення у засуджених, прагнення до заняття суспільно корисною діяльністю, сумлінного ставлення до праці, дотримання вимог законів та інших прийнятих у суспільстві правил поведінки, підвищення їх загальноосвітнього і культурного рівнів, стимулювання правослухняної поведінки засуджених.

ГРУПА ІНТЕНДАНТСЬКОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Задачі групи:

Створення необхідних житлово – побутових умов, що відповідають правилам санітарії та гігієни, забезпечення засуджених постільною білизною, організація гігієнічних заходів для засуджених.

З початку утворення та по теперішній час ведеться робота по приведенню умов тримання засуджених до вимог сучасного законодавства. Засуджені установи працюють на контрагентських об’єктах області.

Для досягнення мети виправлення і ресоціалізації засуджених установа проводить роботу по залученню до цієї справи громадськості. Так для надання методично – консультаційної допомоги засудженим після звільнення організовано взаємодію з центрами сім’ї  та молоді та центрами зайнятості; методично – правової  зі спостережною комісією.

Для відправлення релігійних потреб засуджених створено необхідні умови для проведення релігійних обрядів. В установі існує бібліотека кількістю понад 2250 примірників  книжок. У добровільному порядку засуджені передплачують періодичні видання газети. З метою залучення засуджених до заняття спортом в установі існує спортивний майданчик. Щоденно проводиться інформаційна година на якій засудженим надається всебічна інформація про події у країні та світі.

Для засуджених створені необхідні житлово – побутові умови. Гуртожиток 1, загальною площею 1112,5 кв. м. житлова площа на 1 засудженого становить 4 кв. м.  забезпечено постійний контроль за санітарними станом приміщення установи. Засуджені забезпечені в повному обсязі постільними речами.

ГРУПА ПО РОБОТІ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

Штатний розклад передбачає посади: старший інспектор та старший інспектор зі службової підготовки.

Задачі:

Покращення практичної роботи по добору, вивченню, розстановці, навчання та вихованню кадрів, вдосконалення майстерності співробітників установи.

БУХГАЛТЕРІЯ

Задачі:

Для контролю за веденням фінансово-господарчою діяльністю та ведення бухгалтерського обліку в установі.

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ ТА ПРОФЕСІЙНІ ТРАДИЦІЇ

У зв’язку з підтримкою ініціативи Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту щодо проведення в установах виконання покарань очно-заочної олімпіади з шахів та шашок серед засуджених за участю провідних майстрів країни з цих видів спорту, в  Штерівському виправному центрі (№137) протягом січня – березня 2007 року проведено 1 та 2 етапи очно-заочної Олімпіади з шахів і шашок. За результатами 3-го етапу Олімпіади, який відбувся у вересні 2007 року  визначено по 3 переможців  у кожному виді. Проведення Олімпіади було широко висвітлено у місцевих засобах масової інформації