Міжнародний фонд "Відродження"

Дрогобицька виправна колонія (№40)

82119 м. Дргобич Львівської області, вул. Трускавецька, 77
начальник виправної колонії Кутовой Вадим Анатолійович
(032) 443-15-06

Колонія середнього рівня безпеки (для тримання чоловіків, упер­ше засуджених до позбавлення волі на певний строк). Галузь вироб­ництва - машинобудування.

За річкою Тисменицею, праворуч від дороги Львів-Трускавець, було збудовано поселення за колючим дротом, яке дрогобичани ох­рестили "Бригідками". На початку XX ст. була розширена цегельня, що знаходилась поряд, для будови в'язниці та житлових будинків для май­бутнього персоналу установи. Дрогобицькі "Бригідки" були розрахо­вані на утримання 700 засуджених. Першими в'язнями стали австрій­ські карні злочинці, переведені з Станіславської (Івано-Франківської тюрми). У 1911 р. спорудження в'язниці було завершено. За польської влади в установі утримували під вартою не тільки кримінальних, а й політичних злочинців. У 1939-1944 рр. будівля використовувалася за прямим призначенням як радянською владою, так і німецькими оку­пантами. У 1944 р. на території в'язниці поперемінно знаходились тюрма для чоловіків загального режиму, жіноча колонія загального режиму. У 1954 р. тут була дитяча трудова колонія Дрогобицької об­ласті. Як "сороківка" установа почала своє існування з 1958 р. наказом ДДУПВП від 18.01.2000 р. № 16 установа перейменована в Дрогобиць­ку виправну колонію.

У різні роки установу очолювали:

В. П. Логвиненко, М. О. Савченко, В. М. Грошев, П. Г. Савченко, В. П. Писанко, В. С. Корженівський, Шумеляк О. М.

Наданий час її очолює Кутовой Вадим Анатолійович.