Міжнародний фонд "Відродження"

Історія створення тюремної системи у Полтавській області

Історія створення тюремної системи (в подальшому виправно-трудової та кримінально-виконавчої служби) у Полтавській області сягає в далекий початок ХІХ століття.

9 березня 1802 року при Полтавській губернській управі був відкритий “Приказ общественного призрения” до його відома входили справи благодійності, як “призрение” та виховання сиріт, облаштування вихователів, богоділень, аптек, робітних і смірітельних домів.

1810 році були збудовані присутні місця (окремий будинок), де розташовувались: губернська управа, казино палата, “Приказ общественного призрения” і суд. Адміністрація міста Полтави зобов’язана була утримувати  “съезжие избы” (мається на увазі в той час арештні приміщення). В залежності від майнового та суспільного стану злочинці утримувались в смиренних та робітних домах. На утриманні під наглядом поліції знаходився тюремний замок.

1832 році було прийняте Положення “Объ арестантской роте”, яким передбачалось їх будівництво в багатьох місцях і лише на початку 50-х років ХІХ століття у Полтаві були збудовані жандармські казарми, а на місці  жандармських конюшень, в подальшому, були збудовані арештантські роти.

У 1890 році був прийнятий Статут “Про утримуваних під вартою” і відповідно до його вимог організована Полтавська губернська тюремна інспекція, яка була скасована в1917 році, а остаточно ліквідована декретом всеукраїнського революційного комітету від 21 січня 1920 року.

З 1890 року і до Жовтневої революції, в кожному з 15 повітів Полтавської губернії були тюрми, в Полтаві – виправне арештантське відділення , в Кременчуці – тюремні замки, в Гадячі – арештантське приміщення.

В 20-х роках ХХ-го століття на Полтавщині існувало 5 будинків виправних робіт та 4 сільгосколонії. 29 серпня 1921 року постановою Ради Народних Комісарів УРСР було затверджено “Положення про народний комісаріат юстиції УРСР”. Стаття 4 даної постанови серед інших восьми відділів комісаріату визначала виправно-трудовий.

  Неодноразово кримінально-виконавчої служба підпорядковувалась різним міністерствам як то – юстиції, НКВС  МВС, МОГП, знову МВС і з 1999 року існує окремий Державний департамент України з питань виконання покарань.

  На данний час кримінально-виконавча служба у Полтавській області складаеться з 9 підрозділів: - СІЗО;

  - 2-ві колонії поселення;

  - виправний центр;

  - дитяча виховна колонія;

   - колонія для тримання жінок-злочинців;

  - 3-и колонії різних рівнів безпеки.

  Централізоване керівництво переліченими установами здійснюється управлінням Державного департаменту України з питань виконання покарань у Полтавській області.