Міжнародний фонд "Відродження"

Полицька виправна колонія (№76)

34375 с. Іванчі Володимирецького району Рівненської області
т. (036) 345-31-33

Її історія розпочинається з 27 серпня 1962 р., коли було утворено виправний заклад, але засуджені в установу прибули лише через рік - у серпні 1963 р.

Основна маса засуджених була зайнята на роботах в розташовано­му поруч кар’єрі по видобуванню базальтового каменю, який викорис­товувався для будівництва автомобільних доріг у Володимирецькому, Сарненському, Березнівському та Дубровицькому районах і Волинсь­кій області.

Одночасно з цим проводились роботи по удосконаленню інженер­них засобів охорони, створенню виробничої інфраструктури та житло­во-комунальних об’єктів установи.

У часи свого існування установа поряд з видобуванням базальто­вого каменю мала розвинену матеріально-технічну базу в галузі транс­портного та сільськогосподарського машинобудування і мала широкі кооперативні зв’язки з Дарницьким вагоноремонтним, Грязенським (Ліпецька область Росії) заводом культиваторів, заводом "Ковельсільмаш". Крім того, в значних обсягах випускалась продукція масового по­питу. До 1985 р. було завершено спорудження основних інженерних та житлово-комунальних об’єктів установи. Співробітники установи та засуджені приймали активну участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - було відвантажено значну кількість каменещебеневої продукції для зміцнення берегів річки Прип’ять в районі АЕС, спорудження захисних дамб, фундаментів тощо.

У 1987 р. відбулася зміна режиму утримання з загального на поси­лений.

На підставі наказу ДДУПВП № 165 установа в 1999 р. перейменова­на в Полицьку виправну колонію.

На теперішній час Полицька ВК є колонією з середнім рівнем без­пеки.

У різні роки установу очолювали:

В. В. Ткаченко, В. М. Скороход, В. С. Головерса, С. П. Кутний, О.С. Антонюк, Г. А. Поліщук, В. Г. Ковальчук, В. П. Кравченко, В. А. Хомич, І. Кондратюк, М. Г. Вознюк.

На даний час її очолює полковник внутрішньої служби Каламбет Володимир Олександрович.