Міжнародний фонд "Відродження"

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Виправно-каральні заклади в Сумській області мають досить давнє коріння. В 1745 році в м. Суми була побудована тюрма в три поверхи з 37 камерами на 250 чоловік “ для лиц, неугодных милости императорской и державе Российской ”. Майже два з половиною століття простояла ця будова, але за наших часів була перепрофільована в Сумський слідчий ізолятор.

24 січня 1962 року наказом Міністерства внутрішніх справ УРСР №012 від 24.01.1962 року було введено штат виправних установ Управління внутрішніх справ Сумського облвиконкому. На підставі цього наказу, 6 лютого 1962 року було створено відділ по виконанню покарань Управління внутрішніх справ Сумського облвиконкому (наказ УВС №09 від 6.02.1962р.).

З метою дальшого вдосконалення управління системою виконання покарань, створення передумов для її реформування та поступового виведення із складу Міністерства внутрішніх справ України, Указом Президента України від 22.04.1998 року №344/98 було утворено Державний департамент України з питань виконання покарань.

Указом Президента України від 12.03.1999 року №248/99 Державний департамент України з питань виконання покарань було виведено з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно цього Указу, а також спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від  14 квітня 1999 року №300/20 було видано відповідні накази управління МВС України у Сумській області від 22 травня 1999 року №45о/с “Про повний розрахунок і відрядження в розпорядження відділу Державного департаменту України в Сумській області співробітників відділу по виконанню покарань при УМВС України в Сумській області та установ виконання покарань Сумської області” та відділу Державного департаменту України з питань виконання покарань в Сумській області від 7 червня 1999 року №2о/с “Про зарахування в розпорядження відділу Державного департаменту України з питань виконання покарань в Сумській області з 23 травня 1999 року працівників кримінально-виконавчої системи Сумської області”.

На сьогоднішній день на території Сумської області розташовано п’ять установ Державної кримінально-виконавчої служби України, а саме:

-  Роменська виправна колонія (№56) – максимального рівня безпеки (с. Перехрестівка, Роменського району Сумської області);

-  Шосткинська виправна колонія (№66) – середнього рівня безпеки (с. Гамаліївка, Шосткінського району Сумської області);

-  Сумська виправна колонія (№116) – середнього рівня безпеки (м. Суми, вул. Роменська,110) ;

-  Конотопський виправний центр (№130) (м. Конотоп, вул.. Ба туринська, 2);

-  Сумський слідчий ізолятор (м. Суми, проїзд Гайовий, 19).

Плідну роботу управління (відділу) очолювали її керівники:

·  майор вн.сл. Березовський Яків Парамонович - 1943-1953 р. р.

·  полковник міліції Білокопитов Олександр Васильович - 1962-1966 р. р.

·  полковник вн.сл. Парфентьєв Анатолій Михайлович – 1974 р.

·  полковник вн.сл. Логінов Анатолій Васильович – 1974-1977 р. р.

·  полковник вн.сл. Самойленко Микола Григорович – 1977-1983 р. р.

·  полковник вн.сл. Смирнов Андрій Іванович – 1983-1992 р. р.

·  підполковник вн.сл. Чмир Анатолій Єгорович – 1992-1995 р. р.

·  генерал-майор вн.сл. Макаренко Василь Іванович – 1995-2005 р. р.

·  з 2005 року по теперішній час управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Сумській області очолює полковник вн.сл. Лукаш Станіслав Володимирович

Новий статус України, як зазначив в одному із своїх звернень до громадян нашої держави Президент Ющенко, - країна розвитку демократії. Аби стати повноправним членом європейського співтовариства, наголосив він, треба не стукатись до нього, а розвиватися, досягаючи рівня європейського стандарту, рівня соціального, законодавчого спрямування.

  Демократичні зрушення у країні спонукають по-новому ставитися до такої специфічної галузі, як виконання покарань. Суспільству не можуть бути байдужі проблеми цієї сфери, оскільки засуджені – частина нашої спільноти. Від того, як в установах Державної кримінально-виконавчої служби України забезпечуються права і свободи осіб, які відбувають покарання, скільки їх, які причини скоєння злочину, які умови тримання в установах виконання покарань, як вони сприймають процес ізоляції, якими вийдуть на свободу, певною мірою залежить формування поглядів на розвиток державності та ставлення міжнародного співтовариства до нашої країни.

  Останні роки стали для України роками демократизації суспільства, підвищення економічного зростання, наближення до міжнародних та європейських норм і стандартів, що позитивно позначилося на результатах роботи Державної кримінально-виконавчої служби України.

  Проте, розвиваючись разом з нашою незалежною державою, вітчизняна пенітенціарна система сьогодні послідовно реалізує єдину державну політику, спрямовану на гуманізацію виконання кримінальних покарань та суворе дотримання прав людини, котра, хоч і порушила закон, але лишається громадянином з усіма належними правами особистості. Будь-які тортури, нелюдське поводження із засудженими, приниження людської гідності – явища ганебні та злочинні.

Вбачається, що реформування системи виконання покарання в Україні та приведення її у відповідність із міжнародними нормами передбачає вирішення багатьох нагальних питань, що стосуються і запровадження альтернативних до позбавлення волі видів покарання, і гуманізації ставлення до людей, які утримуються в місцях позбавлення волі тощо. Вирішення цих питань потребує не лише узгодженої роботи органів виконавчої і законодавчої влади, а й їхньої активної співпраці з громадськими та благодійними організаціями, засобами масової інформації.

Керівництво управління ДДУПВП у Сумській області як територіальним підрозділом Державного департаменту України з питань виконання покарань, що безпосередньо реалізує єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, своє призначення бачить не тільки в організації визначеного кримінальним законодавством виконання покарання за скоєний злочин, але й у вихованні засуджених, створенні для них умов, які б забезпечували права і свободи громадян України, сприяли збереженню особистості, поверненню їх до суспільства.

Вбачається, що реформування системи виконання покарання в Україні та приведення її у відповідність із міжнародними нормами передбачає вирішення багатьох нагальних питань, що стосуються і запровадження альтернативних до позбавлення волі видів покарання, і гуманізації ставлення до людей, які утримуються в місцях позбавлення волі тощо. Вирішення цих питань потребує не лише узгодженої роботи органів виконавчої і законодавчої влади, а й їхньої активної співпраці з громадськими та благодійними організаціями, засобами масової інформації.

  Реформування кримінально-виконавчої системи з її подальшою інтеграцією до Європейського союзу можливе за умови тісної взаємодії Департаменту з державними та громадськими організаціями, підвищення рівня національного і міжнародного співробітництва, координації спільних дій, належного кадрового і наукового забезпечення. 

  Саме на це і націлена робота управління ДДУПВП у Сумській області та підпорядкованими йому підрозділами. 

  Кримінальним кодексом України 2001 року збільшено кількість видів покарань, в т.ч. альтернативних позбавленню волі. В Сумській області створені умови для виконання покарань у вигляді довічного ув’язнення, обмеження волі, громадських робіт.

  На виконання Кримінального кодексу України та Кримінально-виконавчого кодексу України впроваджено прогресивну форму виконання та відбування покарань, що дозволяє залежно від поведінки та ставлення засудженого до праці змінювати умови його тримання в межах виправної колонії або шляхом переведення до колонії іншого виду.  

  Організація процесу виправлення засуджених в установах Державної кримінально-виконавчої служби України неможлива без забезпечення прав і свобод людини, що в свою чергу потребує залучення до участі у виховній роботі представників громадськості та великих світових релігій, оскільки  релігії переймаються духом милосердя та любові до ближнього, закликають тих, хто став на шлях  злочину, до очищення, каяття, примиренням з богом та суспільством.

  Пасторська робота священнослужителів в установах виконання покарань області здійснюється на принципах дотримання свободи віросповідання , добровільної участі у заходах релігійного характеру і неприпустимості протиставлення одного віросповідання іншому тобто у повній відповідності статті 35 Конституції України.   

Управлінням ДДУПВП у Сумській області та Сумською єпархією Української Православної Церкви, Конотопською та Глухівською єпархіями УПЦ ще в 2000 році укладено угоду про співробітництво з метою сприяння  духовному становленню, та соціальній адаптації засуджених. На підставі даної угоди всі установи області постійно відвідують закріплені за ними священнослужителі для проведення духовної роботи та здійснення релігійних обрядів. На сьогоднішній день на території установ виконання покарань Сумської області розташовано 2 церкви (Шосткинська виправна колонія №66 та Сумська виправна колонія №116), капличка (Конотопський виправний центр№130) та молитовні кімнати (Роменська виправна колонія №56 та Сумський слідчий ізолятор).

 Всього в установах виконання покарань області вказані релігійні заклади відвідують близько 600 засуджених.

  Крім цього в установах виконання покарань області налагоджена співпраця з іншими релігійними організаціями, зареєстрованими в державі в установленому порядку. А саме - Римсько-католицька церква, Релігійна громада Свідків Ієгови, Автономна громада християн Повного Євангелія “Божа любов”, Християнська Церква “Міст Надії” та інші

Згідно Закону України “Про освіту” та у відповідності з Указом Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, управлінням та підпорядкованими йому установами виконання покарань Сумської області проводиться плідна  навчально-виховна робота із засудженими.

   Створення в місцях позбавлення волі умов для навчання засуджених є відображенням конституційного права кожного громадянина України на освіту (стаття 53 Конституції України) і відповідає міжнародним стандартам поводження із в’язнями. Діяльність, спрямована на підвищення загальноосвітнього рівня засуджених під час відбування покарання, значною мірою сприяє корисній зайнятості засуджених, прискоренню процесу їхньої соціальної адаптації після звільнення та запобігання рецидивної злочинності, як в установі так і на волі.

  Завдяки конструктивній співпраці з місцевими органами освіти та активній позиції в цьому питанні управління Департаменту в Сумській області на даний час в усіх установах виконання покарань Сумської області функціонують навчальні заклади. А саме :

-  вечірні школи в Шосткинській  ВК№ 66, та Роменській ВК№56;

-  класи при загальноосвітньому навчальному закладі у Сумській ВК№ 116, Сумському слідчому ізоляторі та Конотопському ВЦ№130.

  Враховуючи, що більшість осіб, які потрапляють до колоній взагалі не мають робітничих професій, в Роменській виправній колонії №56 та Сумській виправній колонії №116 створено центри професійно-технічного навчання, а в Шосткинській виправній колонії –  філію Сумського професійно-технічного центру. В них готують фахівців майже 16 робочих професій, в тому числі токарів, верстатників, мулярів-штукатурів, газоелектрозварників, слюсарів-ремонтників.  З моменту створення професійно-технічних навчальних закладів при установах виконання покарань Сумської області змогли отримати робітничі професії більш ніж 500 засуджених.

 Засуджені користуються всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, визначених законами України і встановлених вироком суду. Перебування в місцях позбавлення волі передбачає встановлення для засуджених певних обмежень, що випливають з вимог режиму установ виконання покарань. В той же час Конституція України гарантує засудженим до позбавлення волі дотримання такого важливого конституційного права громадян, як участь у здійсненні народного волевиявлення через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії.

Для реалізації основних напрямів державної молодіжної політики управлінням та установами області налагоджена взаємодія з благодійною організацією “Благодійний фонд “Здоров’я та розвиток нації”, з громадськими організаціями “Громадське бюро “Правозахист”, Сумським просвітницьким центром “Світло”. Представники даних організацій надають гуманітарної допомоги засудженим, проводять благодійні концерти, надають допомогу у проведенні культурно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів серед засуджених. 

Зазначені вище заходи певною мірою позитивно впливають на поведінку засуджених, відволікають їх від негативних моментів, обумовлених позбавленням волі. Проте це не розв’язує багатьох проблем, що тривожить засуджених, зокрема проблем правового характеру. Саме тому серед засуджених Сумської області було здійснено комплекс заходів, пов’язаних з правовою просвітою утримуваних. За сприянням Сумської обласної громадської організації “Правова допомога”, для засуджених було започатковано юридичне консультування з цивільного, господарського, адміністративного та кримінального права. Консультації надають викладачі кримінального права Сумської філії Національного університету внутрішніх справ як на особистих прийомах так і за допомогою листування. завдяки проведеній роботі понад 300 чоловік вже отримали висококваліфіковані відповіді за питання, що їх турбували, а ряд засуджених спромоглися вирішити питання щодо отримання дублікатів документів, оформлення спадщини, усиновлення і т.ін. безпосередньо в місцях позбавлення волі. Одночасно ця організація розробила та передала установам області “Пам’ятку для осіб, засуджених до позбавлення або обмеження волі”, якою зараз постійно користуються засуджені.

Наступний напрям роботи керівництва управління та адміністрацій установ Державної кримінально-виконавчої служби України в Сумській області направлений на додержання прав і свобод громадян – це інформування засуджених про останні та найголовніші події соціального, економічного та культурного життя держави. Таку роботу зазвичай проводять працівники соціально-психологічної служби. Читають лекції засудженим і  співробітники інших служб установ, представники державних та громадських організацій.

Цивілізоване суспільство починається з визнання найвищої суспільної цінності людини з притаманними їй правами, в тому числі і правом на охорону здоров’я. Тому на протязі всієї діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України у Сумській області  в установах виконання покарань була реалізована програма медико-санітарного забезпечення осіб позбавлених волі, кінцевим результатом якої стало щорічне зниження захворюваності на туберкульоз .

Завдяки виваженим та послідовним заходам в питаннях організації охорони здоров’я, а саме – намагання тримати окремо  засуджених, які перехворіли на туберкульоз від основного загалу, щорічне проходження флюорографії як засудженими так і співробітниками установ, і таке інше, вдалося покращити основні показники діяльності в цьому напрямку.

Подальший розвиток кримінально-виконавчої служби України у Сумській області спрямований, перш за все, на безумовне дотримання прав людини, соціальну переорієнтацію діяльності системи з урахуванням міжнародного досвіду, принципів гуманізму, законності, справедливості, диференційованого та індивідуального виховного впливу на засудженого, передбачає докорінні зміни, які розраховані на перспективу.