Міжнародний фонд "Відродження"

Вінницька виправна колонія (№86)

21100 м. Вінниця, вул. Привокзальна, 26
начальник виправної колонії Дудоладов Анатолій Анатолійович
тел. (043) 227-40-32

У 20-ті роки на її території розміщувався центральний будинок примусових робіт, де утримувались засуджені особи чоловічої статі за різні злочини. Працювали вони в швейній, слюсарній, столярній та «равецькій майстернях.

У кінці 20-х років центральний будинок примусових робіт був пе-зейменований у промислову виправно-трудову колонію виконання покарань, у якій утримувався той же спецконтингент, її начальником був старший технік-лейтенант Докторович.

У 30-х і до кінця 40-х рр., за виключенням періоду Великої Вітчизня­ної війни, на території установи функціонували спочатку пересильний пункт, а потім пересильна тюрма, де утримувались дорослі чоловіки та жінки. В кінці 1948 р. на базі санчастини колонії був організований будинок немовляти.

Після війни в цій установі відбували покарання зрадники Батьків­щини, колишні поліцаї та інші посібники фашистських загарбників. У той час були розширені виробничі майстерні, діяв лісозавод, розкрій­ний, ремонтно-інструментальний цехи. Основною продукцією були шафи для одягу та книг, стільці, табуретки, столи кухонні і конструк­торські та ін. Начальника установи Докторовича в середині 40-х років замінив Войтенко Дмитро Степанович, який працював на цій посаді до початку 50-х років.

14.06.1952 р. наказом МВС УРСР № 0060 на базі установи була утво­рена Вінницька дитяча трудова колонія (ВДТК). У ДТК відбували пока­рання неповнолітні засуджені та дорослі засуджені до виправно-тру­дових робіт. Ними виготовлялись шафи холодильні, книжкові, для одя­гу, табуретки, столи кухонні, вітрини, дитячі іграшки, дивани. Крім того, в ДТК було організовано навчання підлітків виробничим професіям та загальноосвітнє навчання в 7-річній школі.

1 жовтня 1953 р. начальником ДТК був призначений колишній вихованець А. С. Макаренка Швед Олександр Натанович, про якого А. С. Макаренко писав у своїй книзі "Педагогічна поема".

На підставі наказу МОГП УРСР 0184 від 07.07.1963 р. Вінницька ДТК була реорганізована в установу виконання покарань з утримуванням засуджених-рецидивістів, чоловіків.

У зв'язку із утворенням ДДУПВП, у відповідності до відомчого нака­зу № 165 від 29.11.1999 р., установу перейменовано у Вінницьку вип­равну колонію управління ДДУПВП у Вінницькій області. Колонія від­носиться до середнього рівня безпеки. У ній утримуються засуджені за злочини середньої тяжкості.

У різні роки установу очолювали:

М. І. Панасенко, О. Н. Швед, І. М. Недбай, М. П. Вашкевич, В. Я. Мол-чанов, М. Д. Галузінський, А. І. Куземко, М. О. Засипкін, В. М. Стебло.

На даний час її очолює А. А. Дудоладов.