Міжнародний фонд "Відродження"

Могилів-Подільська виправна колонія (№114)

24043 с. Воєводчинці Могилів-Подільського району Вінницької області
начальник Лисенко Олег Вадимович
тел. (043) 372-55-30

У травні 1983 р. засновано виховно-трудовий профілакторій - ус­танову виконання покарань Вінницького облвиконкому, який було розташовано на території та у казармах колишнього артилерійського полку, із лімітом наповнення 300 осіб. На підставі наказу УВС Вінниць­кого облвиконкому № 0116 від 30.11.1987 р. установу реорганізовано у лікувально-трудовий профілакторій УВС Вінницького облвиконкому з лімітом наповнення 200 осіб.

Згідно з вимогами наказу МВС УРСР № 408 від 24.09.1991 р. та нака­зу УВС Вінницької області № 407 від 31.10.1991 р. установу реоргані­зовано у спецкомендатуру при Могилів-Подільському РВВС УВС Він­ницької області та самостійне підприємство - ЛТП. 310 квітня 1992 р.

спецкомендатуру при Могилів-Подільському РВВС УВС Вінницької об­ласті було ліквідовано.

На підставі наказу МВС України № 503 від 31.08.1992 р. підприємс­тво ЛТП було реорганізовано в установу виконання покарань УВС Він­ницької області посиленого режиму із лімітом наповнення 300 осіб.

У зв'язку із утворенням ДДУПВП, у відповідності до відомчого нака­зу № 165 від 29.11.1999 р. установу перейменовано у Могилів-Поділь-ську виправну колонію управління ДДУПВП у Вінницькій області поси­леного режиму.

З 1 січня 2004 р. Могилів-Подільська ВК управління ДДПВП України у Вінницькій області посиленого режиму змінюється на установу се­реднього рівня безпеки.

На підприємстві установи виготовляється продукція з металопро­кату, каменю, продукція цеху деревообробки, шиття одягу, товари на­родного вжитку та будівельні матеріали.

У різні роки установу очолювали:

О. І. Палійський, В. М. Вагеліст, В. І. Панько, М. Г. Голуб, В. Г. Стебновський, В. І. Григор'єв, Г. П. Білоус, С. І. Гудожник, О. М. Чернега.

На даний час її очолює О. В. Лисенко