Міжнародний фонд "Відродження"

Ковельська виховна колонія

45010 м. Ковель Волинської області, вул. Шевченка, 20
начальник Герасимчук Олександр Віталійович
тел. 033) 525-32-10

27 березня 1966 р. на основі наказу МОГП УРСР була створена Ко­вельська трудова колонія для неповнолітніх. Першим начальником колонії було призначено Сахарука Володимира Зосимовича. Вже в травні до установи почали прибувати перші неповнолітні засуджені. На початковій стадії існування в колонії утримувалось лише 70 вихованців. При колонії було відкрито загальноосвітню середню школу, ди­ректором якої було призначено Кириченка Івана Йосиповича.

Поступово почало здійснюватись будівництво виробничої бази ко­лонії. На перших порах у штаті виробництва нараховувалось 8 майстрів і 1 старший майстер. Виробництво Ковельської виховної колонії для неповнолітніх готувалось до випуску своєї першої продукції. Поступо­во нарощувався випуск продукції, збільшувався її асортимент, розши­рювалася матеріальна база установи, зростали виробничі потужності.

У вересні 1969 р. директором школи призначено Качанова Івана Васильовича, який очолював колектив вчителів до 1985 р. і зробив ва­гомий внесок у розбудову матеріально-технічної бази школи та фор­мування колективу фахівців-однодумців. В цей час в установі функціо­нувало 4 загони і в них нараховувалось по 160-180 вихованців.

Поступово, завдяки високій рентабельності виробництва, було розпочато будівництво житла для працівників установи. Перший бу­динок було здано в експлуатацію у 1970 р. по вул. Руднєва, другий - у 1972 р. по вул. Підколодного.

Для відпочинку і оздоровлення працівників та членів їх сімей у 1974 р. було здано в експлуатацію базу відпочинку "Чайка" на озері Світязь.

Поряд з цим, проводилось будівництво триповерхового приміщен­ня школи для засуджених. З 1975 р. у новій школі в дві зміни вже могло навчатися з врученням відповідних документів: про середню освіту - 1539 учнів, про неповну середню - 1145 учнів .

У 1966 р. при установі було організоване професійно-технічне учи­лище для підготовки спеціалістів із числа засуджених. Його першим директором було призначено Панька Петра Романовича. У 1975 р. працівники і учні ПТУ перейшли в нове сучасне приміщення, учбові майстерні якого були розраховані на 175 місць. У цьому ж році дирек­тором училища призначено Камінського Євгена Андрійовича, який очолював його до 1998 р. Крім професій токаря і слюсаря, засуджені почали набувати професію газозварників, а з 1985 р. освоювати будівельні професії. Всього за час існування ПТУ при Ковельській ВТК під­готовлено 7920 дипломованих спеціалістів. З 1998 р. ПТУ очолює Рекунович Геннадій Борисович.

Керівництво установи, її працівники дбали про розширення ви­робництва, здійснювалось будівництво нових виробничих приміщень. Так, у 1986-1987 рр. здано в експлуатацію механічні та свердлувальні цехи, освоювався випуск нової продукції, виготовлялись товари ши­рокого вжитку.

Під керівництвом Ю. А. Беци в колонії проводилася планомірна кадрова політика. В установу прийшли спеціалісти з вищою освітою, що дало можливість підвищити організацію життєдіяльності колонії на якісно новий рівень.

У 1982 р. було побудовано 16-квартирний будинок, у 1986 р. вве­дено в дію нове приміщення банно-прального комплексу для засуд­жених, у 1989 р. зданий в експлуатацію 50-квартирний будинок для працівників установи. У 1990 р. введено в дію нове 3-поверхове жит­лове приміщення для засуджених, де розмістились три загони. У жов­тні 1991 р. вихованці і працівники установи отримали новий клуб на 500 місць, бібліотеку, книжковий фонд якої налічує понад 19 тисяч примірників, з них 5561 примірник художньої літератури. У березні 1992 р. введено в експлуатацію нову їдальню для вихованців на 145 місць.

За останні роки налагоджене ефективне функціонування кімна­ти психоемоційного розвантаження для засуджених, оформлений і забезпечений всім необхідним для роботи окремий кабінет психоло­га, функціонує комп'ютерний клас у школі, здійснена реконструкція приміщень клубу для занять засуджених атлетичною гімнастикою, настільним тенісом та більярдом. Для працівників із 1995 р. функціо­нує їдальня за межами зони, що охороняється. З 1997 р. в установі відкрито магазин готової продукції, яка виготовляється на підпри­ємстві.

Починаючи з 1992 р. підприємство Ковельської виховної колонії постійно бере участь у різноманітних виставках-ярмарках. Установа з 1995 р. є постійним учасником міжнародної виставки-ярмарки "Агро", що проводиться у с. Чубинське Київської області.

У різні роки установу очолювали:

В. 3. Сахарук, І. Й. Кириченко, Ю. О. Бец, М. 3. Кузьмич, О. М. Філаретов.

На даний час її очолює О. В. Герасимчук.